Jak získat maximum z výnosů

aktualizováno 
Vydělávat peníze prostřednictvím cenných papírů patří určitě mezi ty oblíbenější formy výdělečné činnosti. Pokud si i vy čas od času koupíte nějaký cenný papír a následně jej prodáte, pak je dobré znát několik zásad a snadno se vyhnout placení daně z příjmu. Je přece zcela zbytečné si výrazným způsobem krátit realizovaný zisk. Víte, jak na to?

Problematice zdaňování cenných papírů se věnuje zejména paragraf 4, odst.1, písm. w, který obsahuje podmínky nutné k možnosti osvobodit příjmy z prodeje cenných papírů od daňových povinností.

V první řadě je třeba zdůraznit, že níže uvedené řádky se týkají operací s cennými papíry, které provádějí fyzické osoby – občané. Cenné papíry zařazované do obchodního majetku podléhají zcela odlišnému režimu.

Jak získat nezdaněný výnos?

Současná právní úprava daňově zvýhodňuje ty drobné investory, kteří dodrží časový test v délce šesti měsíců. Jednoduše řečeno je pro osvobození nutné, aby doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru přesáhla dobu šesti měsíců. Stanovení přesného data (jak u nákupu i prodeje) v případě cenných papírů není problém (kupříkladu na rozdíl od stanovení časového testu v případě prodeje nemovitosti) a nemusíme se mu dále věnovat.

NENECHTE SI UJÍT
daně, cena, pojištění, splátky, účet
Spořitelna zlevní hypotéky, boj sílí
V době růstu úrokových sazeb jdou banky proti proudu. Největší hráč - Česká spořitelna - bude snižovat úroky.

boss
Nahoru s pomocí známých
Co stojí za vaší kariérou? Poctivá práce, nebo protekce? K tomu druhému se přiznalo téměř jedenáct procent Čechů.

DVD, CD, hudba (c) profimedia.cz/corbis
Záznam na disku přežije člověka
Nová média začínají vládnout světu. Pryč jsou video či audiokazety, u nichž si člověk nemohl být jist tím, kdy se přetrhnou.

Jediným druhem cenných papírů, u kterých občané nemusí sledovat zmiňovaný časový test, jsou CP z kupónové privatizace. Jakýkoli prodej prvního nabyvatele těchto cenných papírů je od daňových povinností osvobozen. Ale pozor! Pokud kupříkladu strýc daruje neteři svoje cenné papíry nabyté v kupónové privatizaci a ta je pět měsíců od jejich získání prodá, pak nesplňuje časový test a bude muset myslet na daně.

Všechny ostatní cenné papíry by měl poplatník v případě prodeje takzvaně testovat (ověřit, zda splnily šestiměsíční časový test). Pokud by se tak nestalo, je poplatník povinen podat daňové přiznání. V současné době jsou asi nejčastějšími investičními nástroji občanů podílové listy nejrůznějších druhů fondů kolektivního investování, akcie a v omezené míře i dluhopisy. Všech těchto investičních nástrojů se zmiňované testování týká.

Proti prodejní ceně se započítává nákupní cena i ostatní prokazatelné náklady s investicí

Nyní si většina poplatníků asi klade otázku, co musí udělat v případě, že půlroční časový test v jejich konkrétní situaci nedodrží. V první řadě je nutné doplnit, že příjmy z prodeje cenných papírů nesplňující časový test se daní dle paragrafu 10 ZDP, který je vyhrazen skupině ostatních příjmů. Jako příjem se v daňovém přiznání uvede prodejní cena cenného papíru vynásobená jejich počtem a proti tomu se staví pořizovací cena těchto cenných papírů.

Vyděláte tím, že půjčíte bance? Čtěte ZDE.

To ovšem není všechno a poplatník může do skupiny výdajů zcela jistě přidat i poplatky spojené s transakcí (s nákupem i prodejem – kupříkladu SCP či RMS apod.). Kromě toho lze snížit daňovou povinnost i o poradenské služby v souvislosti s investicí. Případné důkazní břemeno leží na poplatníkovi, a tudíž by si měl veškeré doklady související s investicemi řádně archivovat. Rozdíl těchto částek poslouží jako základ daně. Výsledná daňová povinnost potom závisí na konkrétním daňovém pásmu poplatníka. Nyní se podívejme na několik praktických příkladů ozřejmujících tuto problematiku.

Příklad 1:

Pan A je osobou, která má příjmy výlučně ze závislé činnosti a 5.3.2004 nakoupil sto akcií společnosti X za 1 000 Kč/ks. K 16.8.2004 se cena tohoto titulu vyšplhala až na 1 600 Kč/ks a pan A je za tuto cenu prodal. Za zmiňované transakce zaplatil ještě 1 200 Kč na transakčních poplatcích. Jaká je jeho daňová povinnost?

Pan A sice realizoval velmi zajímavý zisk, ale nedodržel časový test šesti měsíců. Přestože má pouze jednoho zaměstnavatele a u něj podepsané prohlášení, tak tento prodej pro něj bude znamenat podání daňového přiznání. V oddíle ostatních příjmů v něm uvede na straně příjmů 160 tisíc korun a na straně výdajů 101 200 Kč (nákupní cena těchto CP včetně transakčních poplatků.

Příklad 2:

Pan B je opět osobou s příjmy ze závislé činnosti. Dne 12.2.2004 koupil 100 000 podílových listů nejmenovaného akciového OPF. Vzhledem k tomu, že aktuální tržní hodnota OPF šla v prvním pololetí roku dolů, rozhodl se 15.6.2004 nakoupit dalších 100 000 PL v hodnotě 0,7. Během prázdnin se karta obrátila a koncem srpna se kurz vyhoupl na 1,2. Pan B se 20.8.2004 rozhodl ke zpětnému prodeji investiční společnosti 100 000 PL. Bude muset z prodeje platit daně, či nikoli?

Z výše uvedené situace je patrné, že v případě v únoru nakoupených PL by srpnový prodej časový test naplňoval. V případě párování prodávaných PL s červnovým nákupem již ovšem k naplnění časového testu nedochází. Podílové listy jsou dematerializované povahy a tudíž nelze každému jednotlivému listu přiřadit konkrétní datum. Zároveň ani nelze použít žádnou oceňovací techniku známou u účetních jednotek, neboť soukromá osoba není účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že pan B prodává přesně sto tisíc PL, lze prodej spárovat s únorovým nákupem, a tudíž dosáhnout na daňové osvobození. Jinými slovy u stejného CP lze vždy párovat nejstarší nákup s aktuálním zpětným prodejem (samozřejmě je třeba být schopen to doložit).

Příklad 3:

Pan C je opět osobou s příjmy ze závislé činnosti. V roce 2004 si s chutí zainvestoval hned do dvou akciových titulů. V létě se dostal do časové tísně a oba tituly musel prodat. Detaily o obou transakcích raději uvádím pro přehlednost v následující tabulce.

 

Akciový titul

Nakoupen dne

Počet akcií/cena
v Kč

Nákupní cena celkem v Kč

Prodán dne

Počet akcií/cena
 v Kč

Prodejní cena celkem v Kč

X

8.3.2004

100/1700

170 000

9.6.2004

100/2200

220 000

Y

16.4.2004

1000/64

64 000

30.7.2004

1000/54

54 000


Zde je tedy nutné přistoupit ke kombinaci více realizovaných prodejů v rámci jednoho zdaňovacího období. Nejdříve je třeba testovat dodržení časového testu. Při pohledu na dobu mezi nákupem a prodejem obou akciových titulů je jasné, že pan C ani v jednom případě časový test nedodržel. Na jedné straně prodával se ziskem (u akciového titulu X) a na straně druhé potom se ztrátou (akciový titul Y). Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný druh transakce (byť s různými tituly) může poplatník zisk a ztrátu započíst. V rámci oddílu ostatních příjmů ve svém daňovém přiznání tudíž bude na straně příjmů stát součet obou prodejních cen (274 000 Kč) a naproti tomu součet nákupních cen (234 000 Kč). Rozdílových 40 000 Kč poslouží jako dílčí základ daně.

Příklad 4:

Pan D je osobou s příjmy ze závislé činnosti. V roce 2004 z osobních důvodů prodal dva akciové tituly. Více následující tabulka.

 

Akciový titul

Nakoupen dne

Počet akcií/cena
v Kč

Nákupní cena celkem v Kč

Prodán dne

Počet akcií/cena
 v Kč

Prodejní cena celkem v Kč

X 8.10.2003 100/1000 100 000 9.12.2004 100/900 90 000
Y 9.11.2003 1000/121 121 000 30.2.2004 1000/164 164 000


Všechno o fondech - speciální příloha Podílové Fondy.

Pan D v roce 2004 realizoval dva prodeje různých akciových titulů. Nejprve je opět třeba testovat dodržení šestiměsíčního časového testu. Při pohledu na data je patrné, že zatímco u titulu X pan D časový test dodržel, tak u titulu Y již nikoli. Zároveň je třeba doplnit, že titul X prodal pan D se ztrátou a titul Y s poměrně solidním ziskem. Na rozdíl od předcházejícího případu ovšem nelze zisk a ztrátu vzájemně kompenzovat. Příjmy, které jsou osvobozené (případ se ztrátou prodaného titulu), nelze kompenzovat. Poplatník tedy bude mít jako základ daně pouze 43 000 Kč a nemůže jej ponížit o desetitisícovou ztrátu z titulu X, neboť jde dle časového testu o příjem osvobozený.

Bavíte se investicemi do cenných papírů? Dodržujete výlučně časový test anebo prodáváte a nakupujete vždy podle podmínek na trhu bez ohledu na daňové povinnosti? Těšíme se na vaše názory.Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

První koloběžku mu vyrobil tatínek, dnes mají obrat 120 milionů

Marek Kostka otec, Marek Kostka syn

Rodinná firma KOSTKA – kolobka vyrostla společně se stále rostoucí oblibou koloběžkování. Své produkty, které si od...

Úrokové sazby u hypoték dál padají. Sílí propad hypotečního trhu

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují už sedmý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z lednových 3,00 procent na srpnových 2,61 procenta....

KOMENTÁŘ: Recese je jistá, krize bude třešinka na dortu

Martin Mašát

Titulek podle ekonoma Martina Mašáta prodává. Proto se poslední dobou vyrojilo mnoho ekonomů a analytiků, kteří vědí,...

Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co...

Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení....

KVÍZ: Jste experti na bankovničtinu?

ilustrační snímek

RPSN, PMR, LTV. Volatilita, diverzifikace, pharming. Rozumíte zkratkám a výrazům, které se používají v bankách?...

Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Nejdůležitější vlastnosti investora v krizi? Nejen psychická odolnost

Ilustrační snímek

Kdo by nechtěl své peníze zhodnotit skvělou investicí. Jenomže investování se neobejde bez určité míry rizika. Jak se...

Investujte, abyste se měli líp. Poradíme vám, jak na to

ilustrační snímek

Tvořit rezervy na horší, respektive lepší časy by mělo být samozřejmostí. Jednou z možností je investovat do podílových...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Jak nenechat ležet peníze ladem a vydělat na penzijním spoření

Ilustrační snímek

Každý rok řeší tisíce lidí otázku, co udělají s penězi, které si naspořili v penzijním připojištění. Někteří najdou pro...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNICAL ENGINEER - PROTOTYPE

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 50 000 - 55 000 Kč

Najdete na iDNES.cz