Investovat do podílových fondů není složité

aktualizováno 
Pokud se rozhodnete investovat do podílových fondů, co pro to musíte udělat a kolik vás to bude stát? Investovat do podílových fondů je snazší než se většina lidí domnívá. V podstatě se neliší od založení účtu v bance. Protože většina podílových listů (představujících podíl na majetku podílového fondu) je v zaknihované podobě, tudíž fyzicky neexistuje, vaše podílové listy vám budou připsány pouze v evidenci u investiční společnosti, obchodníka nebo ve středisku cenných papírů.

Pokud tedy přikročíte k nákupu podílových listů, musíte podepsat smlouvu o poskytnutí investiční služby, v tomto případě smlouvu o nákupu a zpětném odkupu podílových listů. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je průkaz totožnosti.

 

Smlouvu můžete uzavřít několika způsoby. Buď přímo v sídle nebo na pobočce investiční společnosti nebo u distributorů jejích podílových fondů. Další možností je uzavřít smlouvu prostřednictvím zprostředkovatele nebo na některých internetových stránkách (rovněž některé investiční společnosti nabízejí tuto možnost). Samotným podpisem smlouvy se ještě nestáváte podílníkem, ani nejste zavázáni posílat někomu peníze a nakupovat podílové listy. Smlouva jenom upravuje váš vztah s investiční společností. Rozhodnutí, zda pošlete investiční společnosti peníze na nákup fondu je na vás a můžete ho učinit kdykoli po uzavření smlouvy (nebo si podílové listy nemusíte koupit vůbec).

 

Při podpisu smlouvy vám bude sděleno číslo bankovního účtu, na který se posílají peníze a jaký je váš variabilní symbol, který platbu identifikuje, aby mohly být na váš účet připsány podílové listy fondu, na jehož účet jste zaslali peníze. Pokud nakupujete podílové listy přímo v bance nebo u investiční společnosti za hotovost, všechny náležitosti za vás obstarají bankovní úředníci.

 

Jakými způsoby lze podílové listy nakoupit

 

Peníze, za které nakoupíte podílové listy, tedy můžete „dodat“ několika způsoby. V hotovosti, převodním příkazem, trvalým příkazem (při pravidelném investování) či jinak. Většina českých investičních společností využívá k prodeji podílových listů fondů sítě poboček velkých bank, které jsou často mateřskými společnostmi investičních společností. Proto je nákup a prodej podílových listů ještě jednodušší. Banky nabízejí několik způsobů, jak investovat: jednorázově i vícenásobně, ať již nepravidelně, pravidelně, či automaticky.

 

Pravidelné investování je podporováno i investičními společnostmi, které si za takové nákupy účtují nižší poplatky. Můžete zadat trvalý příkaz nebo jinak pravidelně posílat peníze do fondu. Zajímavou službou je nákup podílových listů z nadlimitních částí běžného účtu. Co to v praxi znamená? Pokud zůstatek na vašem účtu přesáhne určitou částku, automaticky se část nad tuto vámi zvolenou mez odešle do podílového fondu.

 

Kolik podílových listů bude nakoupeno závisí na aktuálním kurzu (ceně) podílových listů. Ta závisí na vývoji cen aktiv v portfoliu fondu. Při nákupu nebo při sjednání smlouvy si rovněž zjistěte, za jaký kurz – z jakého dne - budou podílové listy nakoupeny. Vypořádání transakce totiž zabere investiční společnosti nějaký čas. Tato doba se pohybuje od jednoho dne po týden a liší se hlavně mezi českými a zahraničními fondy, u kterých se příkazy posílají do centrál v jiných zemích. Může se tak stát, že ačkoli jste peníze poslali v pondělí, podílové listy nakoupíte až za páteční kurz (není třeba dodávat, že se cena může změnit). Obvykle však celá transakce netrvá déle než dva tři dny. Nesmíme zapomenout na vstupní poplatky, které si společnost odečte při nákupu. Nakoupených podílových listů bude o to méně.

Hledáte další informace o podílových fondech? Pak určitě navštivte TUTO sekci

 

Poté, co podílové listy nakoupíte, vám většina společností pošle výpis z vašeho účtu, kde bude uvedeno kolik podílových listů jste nakoupil, za jakou cenu, kterého fondu. Dále jsou obvykle posílány výpisy při každé změně, která nastane a ke konci roku.

 

Kontrola výše hodnoty vaší investice nemůže být jednodušší. Pravidelně jsou v denním tisku a na specializovaných internetových stránkách zveřejňovány kurzy podílových listů, kde si můžete zjistit, jak se změnila hodnota vaší investice. (Některé investiční společnosti zveřejňují údaje o kurzu pouze jednou týdně, těch je však menšina.) Všechny investiční společnosti vám musí také sdělit kurz, takže se stačí podívat na internet nebo do společnosti zavolat. Jiné společnosti např. posílají denně kurzy fondů na mobilní telefony klientů či do e-mailu.

 

Poplatky

 

Pokud máme co do činění s nějakou finanční institucí, obvykle očekáváme i nějaké poplatky. Kolik zaplatíte za investici do podílového fondu? Poplatková struktura u podílových fondů se skládá ze tří částí. Vstupního poplatku, výstupního a poplatku za správu. Vstupní poplatek zaplatíte při nákupu podílových listů a odráží se v něm náklady investiční společnosti na zúčtování transakce a ostatní administrativu. Velkou část poplatku (až 70%) může činit provize dealerům, či platby distribuční síti. Vstupní poplatek se liší podle druhu fondu. U akciových fondů je průměrný vstupní poplatek 3,5%, ale často dosahuje i 5% z investice. U dluhopisových fondů se poplatek pohybuje většinou do dvou procent z investované částky a u fondů peněžního trhu bývá poplatek pod 1%, často je i nulový.

 

Obdobou poplatku za vedení účtu je správcovský poplatek investiční společnosti. Investiční společnost si za obhospodařování majetku fondu účtuje poplatek, který hned strhává z výkonnosti fondu. Hodnoty výkonnosti fondů v denním tisku či na internetu jsou tak již očištěny o správcovské poplatky. Při výběru fondu je však dobré vědět, jak velký správcovský poplatek si společnost účtuje. Ten ze zákona nesmí být větší než 2% z majetku fondu, avšak společnosti si jej mohou určit různě. Opět zde platí, že peněžní fondy mají poplatek nižší, obvykle do jednoho procenta, dluhopisové a akciové fondy mají poplatek u horní hranice dvou procent. Správcovský poplatek zahrnuje náklady na správu portfolia fondu, burzovní poplatky, poplatky makléřům a náklady na zaměstnance, technické zázemí apod.

 

Třetím a posledním poplatkem je výstupní poplatek. Ten je vám účtován, pokud prodáváte podílové listy zpět investiční společnosti. V praxi je využíván většinou u akciových fondů, kde má, ve spojení s vyšším vstupním poplatkem, motivovat k delšímu setrvání ve fondu. To není jen v zájmu investiční společnosti, ale i v zájmu investora, protože delší setrvání ve fondu minimalizuje riziko, že prodáte podílové listy právě v době krátkodobého poklesu jejich hodnoty. Kolísání hodnoty podílových listů je právě u akciových fondů nejvyšší, neboť akcie představují nejrizikovější třídu aktiv.

 

Prodej podílových listů

 

Jak postupujete v případě prodeje? Prodej je opačnou stranou nákupu a je proto stejně jednoduchý. Osobně, telefonicky, nebo přes internet zadáte pokyn k prodeji podílových listů. (pokyny k prodeji můžete posílat do banky, investiční společnosti, či je můžete předat zprostředkovateli, u kterého jste uzavřeli smlouvu. Je to stejné jako při výběru peněz v bance. Většinou se vaše identita zkontroluje podle podpisového vzoru. To, kdy dostanete vaše peníze, je již složitější, neboť investiční společnost musí odkoupit podílové listy do jednoho měsíce od podání vašeho pokynu. V praxi jsou však lhůty, ve kterých dostanete své peníze zpět, mnohem kratší. Většinou se pohybují mezi dvěma a třemi dny, někdy jsou prodlouženy na jeden týden, podle toho, jakou formou chcete prostředky obdržet, hotově, převodem na účet apod. Způsob výplaty peněz specifikujete buď při uzavírání smlouvy nebo při každém pokynu k odkupu podílových listů. U prodeje podílových listů zpět investiční společnosti může být odečtena již zmíněná přirážka.

 

Zpět na téma: Fondy: zajímavé výnosy i pro laiky

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Investiční bubliny, které je dobré rozpoznat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Lidé se při investování chovají někdy naprosto šíleně. Dokážou podlehnout eufórii a nakupovat za nejvyšší ceny. Nebo...

Analytik: Akcie prodávej v květnu. Platí v investičním světě pořekadla?

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Češi se zajímají o investice. Řada lidí však v investování tápe a chytá se nejrůznějších rad, jak spravovat své...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Najdete na iDNES.cz