Bezpečnostní polštář je pro volbu obligací zásadní

aktualizováno 
Ve staré pověsti shrnuli moudří rádci celou historii smrtelných událostí do jediné fráze "A toto taktéž jednou pomine". Stojíce před podobnou výzvou zhustit všechna tajemství správného a racionálního investování do tří slov, troufli bychom si s heslem: "bezpečnostní polštář" (margin of safety).
Oblast podhodnocených akciových titulů je tvořena mnoha podniky

Oblast podhodnocených akciových titulů je tvořena mnoha podniky

Všichni zkušení investoři si uvědomují, že koncept bezpečnostního polštáře je zásadní pro volbu vhodných obligací a preferenčních akcií. Například železnice by měla vydělávat pětinásobek svých fixních (úrokových) plateb (před zdaněním) v několikaletém období, aby ji bylo možno považovat za cenný papír investičního stupně.

Tato historická schopnost společnosti vydělávat dostatek prostředků nad úroveň svých fixních nákladů představuje bezpečnostní polštář, se kterým lze počítat, že ochrání investora před ztrátou nebo rozpaky v situaci, kdy dojde k určitému poklesu čistého zisku v budoucnu. (Bezpečnostní polštář nad rámec nákladů lze vyjádřit i jinými způsoby – například procentem, o kolik mohou poklesnout tržby nebo zisky společnosti, než dojde ke ztrátě zisku po odečtení úroků – avšak podstata polštáře zůstává shodná.)

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.
Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti
.

Bezpečnostní polštář může být v případě obligací alternativně počítán jako poměr celkové hodnoty podniku a cizích zdrojů. (Podobný výpočet lze použít i pro preferenční akcie.) Pokud podnik dluží 10 milionů dolarů a jeho celková hodnota činí 30 milionů dolarů, pořád je zde prostor pro ztrátu dvou třetin hodnoty do doby, než držitelé obligací utrpí ztrátu. Množství této dodatečné hodnoty, tohoto "polštáře", nad úroveň dluhu (cizích zdrojů) lze odhadnout pomocí průměrných tržních cen běžných akcií za několik let. Vzhledem ke skutečnosti, že průměrné ceny akcií mají souvislost s průměrným ziskovým potenciálem (schopností generovat zisk), povedou bezpečnostní polštáře "hodnoty podniku" nad úroveň dluhu a zisku nad úrovní fixních nákladů ve většině případů ke stejným výsledkům.

Tolik ohledně konceptu bezpečnostního polštáře v případě investic s "fixní hodnotou". Lze tento koncept převést i do oblasti běžných akcií? Ano, avšak s několika modifikacemi.

Existují případy, kdy lze běžnou akcii považovat za zdravou investici, neboť má bezpečnostní polštář stejně velký jako dobrá obligace. To bude například tehdy, když má společnost pouze běžné akcie, které se za nevýhodných podmínek na celkovém trhu prodávají za méně, než činí hodnota obligací, které by bylo možno bezpečně vydat oproti majetku firmy a jejímu ziskovému potenciálu. To byl případ mnoha průmyslových firem se silnou finanční strukturou v dobách nízkých cen akcií v letech 1932 až 1933.

V těchto případech může investor získat bezpečnostní polštář spojený s obligacemi plus všechny naděje na vyšší výnos a zhodnocení jistiny, jež jsou vlastní běžné akcii. (Jedinou věcí, která mu chybí, je právní nárok typu: "Dividendy! Nebo uvidíte!" – ale to je jen malá nevýhoda ve srovnání s výhodami získanými.) Běžné akcie koupené za těchto okolností poskytují ideální, leč málo častou (tzn. velice vzácnou) kombinaci bezpečnosti a ziskové příležitosti. Jako nedávný příklad této situace opět zmíníme akcie společnosti National Presto Industries, která se obchodovala za ceny, jež oceňovaly celý podnik na 43 milionů dolarů v roce 1972. Se ziskem 16 milionů před zdaněním mohla tato společnost bez problémů obsloužit emisi obligací v této výši.

Filozofie investování do růstových akcií se s principem bezpečnostního polštáře částečně slučuje a částečně je s ním v rozporu. Kupující růstové akcie spoléhá na očekávaný ziskový potenciál, jenž je větší než průměrný zisk v minulosti. Můžeme tedy říci, že ve výpočtu bezpečnostního polštáře nahradil historické zisky očekávanými zisky. V investiční teorii není důvod, proč by pečlivě odhadnuté budoucí zisky měly být méně spolehlivé než prostý záznam minulého vývoje; ve skutečnosti začíná finanční analýza stále více upřednostňovat komplexní zhodnocení budoucího vývoje. To znamená, že přístup k růstovým akciím může tímto způsobem generovat stejně spolehlivý bezpečnostní polštář, jaký najdeme u běžných investic – za předpokladu, že je odhad budoucího zisku proveden dostatečně konzervativně a za podmínky, že je polštář ve vazbě na placenou cenu dostatečně velký.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Nebezpečí investování do růstových akcií však spočívá právě v tom. Pro tak oblíbené akciové tituly má trh tendenci stanovovat ceny, jež nebudou odpovídajícím způsobem ochráněny konzervativní předpovědí budoucího zisku. (Je základním pravidlem obezřetného investování, že všechny odhady, pokud se liší od minulého /skutečného/ vývoje, musí na straně podhodnocení alespoň maličko chybovat.)

Bezpečnostní polštář vždy závisí na ceně placené za investici. Bude dostatečně velký při jedné ceně, malý při jiné, vyšší ceně a neexistující u ještě vyšší ceny. Pokud, jak se snažíme naznačit, je průměrná úroveň trhu většiny růstových akcií příliš vysoká, aby mohla poskytnout odpovídající bezpečnostní polštář kupujícímu, pak jednoduchá technika diverzifikovaného investování v této oblasti nepřinese uspokojivé výsledky.) Bude potřeba velké dávky prozíravosti a úsudku, aby tento uvážlivý individuální výběr překonal nebezpečí spočívající v obvyklých tržních cenách této třídy akciových investic.

Myšlenka bezpečnostního polštáře se stane mnohem zřejmější, když ji aplikujeme na oblast podhodnocených akcií nebo cenných papírů "za babku". Máme zde, podle definice, příznivý rozdíl mezi cenou na jedné straně a indikovanou nebo oceněnou hodnotou na straně druhé. Tento rozdíl je bezpečnostní polštář. Je zde k dispozici, aby absorboval "nárazy" negativních vlivů, jako jsou chyby ve výpočtech nebo horší než průměrný náhodný vývoj. Pořizovatel levné akcie klade obzvlášť velký důraz na schopnost investice překonat nepříznivý vývoj, neboť ve většině těchto případů neprojevuje žádné skutečné nadšení ohledně budoucích vyhlídek společnosti. Po pravdě, pokud by byly vyhlídky skutečně mizerné, snažil by se investor vyhnout této investici bez ohledu na výši (resp. níži) ceny.

Ale oblast podhodnocených akciových titulů je tvořena mnoha podniky – a je jich možná většina – jejichž budoucí vyhlídky nejsou ani jednoznačně slibné, ale ani nesporně neslibné. Jsou-li tyto akcie koupeny levně, pak ani mírný pokles jejich ziskového potenciálu nemusí zabránit dané investici, aby podala uspokojivý výkon. Bezpečnostní polštář plní svou úlohu.

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů, a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální  a jak osvobozující  zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.

Úryvek z knihy: Inteligentní investor

1. díl: I opatrný investor může dobře vydělávat
2. díl: Spekulace spíše obohatí někoho jiného než vás
3. díl: Okázalé triky v investování znamenají smrt
4. díl: Spekulaci musíte brát stejně jako hráč návštěvu kasina
5. díl: Investor i spekulant musí věnovat pozornost předpovědím o vývoji trhu
6. díl: Mazaný investor nakupuje na medvědím trhu a prodává na býčím
7. díl: Moudrý investor nevěří, že z něj denní fluktuace udělají boháče
8. díl: Nebojácný investor dokáže využít chyb akciového trhu
9. díl: Investor nesmí připustit, aby ho kolísání trhu zneklidnilo
10. díl: Cenu akcií ovlivňuje pět klíčových oblastí
11. díl: Ohlídejte si nástrahy ukazatele "zisk na akcii"
12. díl: Bdělý investor sleduje účetnictví podniků pozpátku
13. díl: Opatrný investor si vybírá pouze kvalitní obligace
14. díl: Diverzifikace zvyšuje šanci správného rozhodnutí
15. díl: Pesimistické akcie mohou přinést nečekaný zisk
16. díl: Investor s dobrým úsudkem používá jednoduchá kritéria
17. díl: Ostražitý investor využívá nečekaných situací
18. díl: Zkušený investor vybírá akcie, jejichž cena poklesla
19. díl: Správné akcie můžete vybrat několika způsoby

Úryvek je z knihy
"Inteligentní investor"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

První koloběžku mu vyrobil tatínek, dnes mají obrat 120 milionů

Marek Kostka otec, Marek Kostka syn

Rodinná firma KOSTKA – kolobka vyrostla společně se stále rostoucí oblibou koloběžkování. Své produkty, které si od...

O penzijní spoření se v Česku zvedá zájem. Účastnické fondy vynášejí

ilustrační snímek

Češi začínají brát spoření na důchod opět víc do svých rukou. Zvedá se zájem o doplňkové penzijní spoření v...

Peníze z fondu jde vybírat kdykoli. Zrušit rovnou i smlouvu je chyba

ilustrační snímek

Investiční odborníci se shodují, že nejčastější chybou tuzemských investorů je, když prodávají své nakoupené podílové...

Mladé Čechy láká práce v zahraničí, rychleji se tam dočkají povýšení

ilustrační snímek

Téměř polovina mladých lidí se stěhuje do zahraničí za kariérním růstem. To odhaluje nejnovější průzkum HSBC Expat...

Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co...

Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení....

Další z rubriky

Co brát do úvahy, abyste investovali moudře a s očekávaným výnosem

Ilustrační snímek

Jednou z největších chyb, kterých se investoři dopouštějí, je fakt, že si neodpoví na základní otázky. Co od svého...

Jak nenechat ležet peníze ladem a vydělat na penzijním spoření

Ilustrační snímek

Každý rok řeší tisíce lidí otázku, co udělají s penězi, které si naspořili v penzijním připojištění. Někteří najdou pro...

Peníze z fondu jde vybírat kdykoli. Zrušit rovnou i smlouvu je chyba

ilustrační snímek

Investiční odborníci se shodují, že nejčastější chybou tuzemských investorů je, když prodávají své nakoupené podílové...

Platy státních zaměstnanců skokově vzrostou! Výrazněji si polepší nejhůře placen...

Platy státních zaměstnanců skokově vzrostou! Výrazněji si polepší nejhůře placen...

Kurzy.cz Platy státních zaměstnanců skokově vzrostou! Výrazněji si polepší nejhůře placení lidé Školníci, kuchařky nebo knihovní...

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ S VÝJEZDY

Advantage Consulting, s.r.o.

nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz