Akciové fondy: kdo si počká, možná se dočká

aktualizováno 
Mohlo by se zdát, že v současné době by doporučoval investici do akcií pouze naprostý idealista. V době, kdy jsou akciové trhy na několikaletých minimech, kdy mnoho lidí přišlo nevydařenými obchody na kapitálovém trhu o všechny peníze, o zajištění v penzi, o peníze na studium. Ovšem historie by dala za pravdu onomu idealistovi – akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem.

Nemusíme již detailně shrnovat, co představuje investice do podílových fondů. Nákup diverzifikovaného portfolia i s malými prostředky, možnost pravidelného (automatického) investování malé částky, profesionální správa, daňové osvobození výnosů po šesti měsících, ale i nemožnost aktivně zasahovat do složení portfolia, vstupní poplatky, poplatky za správu a nutnou opatrnost při výběru fondu s jeho portfolio manažery. Akciové fondy představují nejrizikovější a zároveň nejvýnosnější investici do podílových fondů. Na celém světě jsou tisíce různých akciových fondů. Čím se od sebe liší? Jaké jsou jednotlivé přístupy při sestavování portfolia akciových fondů? Jaký si máte vybrat fond pro svou investici?

Akciové fondy

 •  Vysoké riziko
 •  Vysoké výnosy
 •  Dlouhodobý investiční horizont – 5 a více let
 •  Riziko se snižuje s délkou investice
 •  Velké manažerské poplatky (u aktivně spravovaných fondů)
 •  Velké vstupní poplatky
 • Rozsáhlá možnost výběru mezi fondy

 

Akciové fondy investují většinu svých prostředků do akcií nebo do instrumentů se stejným rizikem, jaké mají akcie (akciové certifikáty, indexové certifikáty,...). Akcie v portfoliu představují instrument s výnosem v průměru vyšším než u dluhopisů a bankovních vkladů, ovšem s volatilitou rovněž vyšší než pro dluhopisy a vklady, s likviditou těsně spjatou s akcií samotnou, s jejím typem. Pro analýzu akcií a predikci jejich vývoje se používají různé přístupy – fundamentální analýza srovnává tržní a vnitřní hodnotu akcie, technická analýza odhaluje rostoucí a klesající trendy a z historických řad určuje načasování kupních a prodejních rozhodnutí. Psychologická analýza se řídí chováním investorů na trzích a teorie efektivních trhů je založena na myšlence, že trhy absorbují všechny relevantní a dostupné informace a ty se promítnou do ceny akcií. Výkyvy cen akcií pak sledují tzv. náhodnou procházku a je nemožné predikovat budoucí ceny akcií.

 

Výnos akcie se tak, podobně jako u dluhopisu, skládá ze dvou částí. Kapitálového výnosu a dividendového výnosu. Kapitálový výnos realizujeme prodejem akcie za vyšší cenu, než za jakou jsme ji koupili (samozřejmě můžeme též realizovat záporný kapitálový výnos). Druhou složkou je výnos z dividend, které společnost vyplácí. Jak kapitálový tak dividendový výnos je pevně spjat s výkonem společnosti, která akcie emitovala.

 

Zdroj: Economy.com, Fincentrum

 

Riziko, které souvisí s velkou volatilitou jednotlivých akciových titulů, je možné zredukovat pomocí diversifikace. Diversifikace je proces, při němž se kombinací různých aktiv dosahuje nižšího rizika celkového portfolia než jsou rizika všech jednotlivých aktiv v portfoliu. Existuje rozsáhlá teorie, jak tohoto cíle dosáhnout. Teorie portfolia se tak snaží nalézt takovou alokaci aktiv, při níž je dosahován dostatečný výnos ve vztahu k přiměřenému riziku. Známé jsou pak různé koeficienty (beta), indexy (Sharpeho, Treynorův), modely, křivky (křivka kapitálového trhu). Při investici do podílového fondu však za vás všechnu analytickou práci odvedou investiční společnosti a portfolio manažeři, kteří poté namíchají výsledné portfolio.

 

Nejlepší a nejhorší zahraniční fondy

Výkonnost za poslední rok

NEJLEPŠÍ

 
Raiffeisen - Východoevropský akciový fond

39,90%

Capital Invest Gold Stock

38,12%

ABN AMRO Eastern Europe Equity

33,15%

NEJHORŠÍ

 

KBC Equity Fund Easdaq KAP

-61,22%

KBC Equity Fund Internet KAP

-51,97%

JB Special German Stock Fund (B)

-49,75%

Zdroj: Fincentrum
 

Jednotlivé fondy používají tyto přístupy a definují svůj vlastní investiční styl a strategii. Akciové fondy pak můžeme rozčlenit podle různých kritérií:

 • Investiční styl – růstové (growth) fondy vyhledávají rychle rostoucí společnosti nebo společnosti, které rostou rychleji než trh. Hodnotové (value) fondy investují do nesprávně ohodnocených akcií a vydělávají na následném narovnání cen. Další fondy kombinují oba dva přístupy, tyto fondy se pak těžko klasifikují podle rizika. Styl „top down“ se opírá o analýzu makroekonomického očekávání, investuje spíše do sektorů a odvětví, oproti tomu styl „bottom up“ nakupuje jednotlivé, přesně vytipované tituly, je náročnější na správu, protože se musejí vyhledávat konkrétní podniky bez ohledu na vývoj celého odvětví, či sektoru.
 • Pasivní vs. aktivní strategie – portfolio manažer se buď může aktivní investiční strategií snažit dosáhnout lepšího výsledku než trh či než benchmark, nebo může pasivně kopírovat vývoj a složení tržních indexů a benchmarku s cílem neodchýlit se od jejich výsledku.
 • Jednotlivými typy akciových fondů se budeme zabývat v následujících komentářích

  • Growth vs. Value
  • Large vs. Small Capy
  • Region, sektor vs. Svět
  • Indexové fondy
  • Hedge fondy
  Tržní kapitalizace firem, do kterých investují – tzv.
  large capy (cap je z anglického slova capitalization) investují do firem s největší tržní kapitalizací (přibližně 5 mld. USD), mid capy investují do firem se středně velkou kapitalizací (v rozmezí 500 mil. až 5 mld. USD), small capy alokují prostředky do akcií nejmenších firem, které vykazují největší volatilitu (uvedená čísla jsou pouze orientační). A samozřejmě mix všech předchozích tzv. multi capy.
 • Oblast investování – světové či globální fondy investují do celé škály akcií, která pokrývá všechny světové oblasti, USA, Evropu, rozvíjející země, Asii a Japonsko. Regionální fondy se zaměřují pouze na jeden ze jmenovaných regionů, nebo na konkrétní státy,… Fondy zaměřené sektorově se soustřeďují na vybraný sektor hospodářství: finance, technologie, zdravotnictví, přírodní zdroje,…
 • Použití dividend – dividendu, která je výnosem z držby akcií, může fond buď reinvestovat, anebo vyplatit podílníkům
 • Další druhy akciových fondů – garantované akciové fondy, indexové fondy,…

Investice do akciových fondů si vyžádá i větší poplatky než u jiných fondů. Vstupní poplatky dosahují výše od 2% do 5,5%. Většina fondů má však vstupní poplatek na úrovni 4% nebo 5%. Vstupní poplatek by měl motivovat investory k setrvání ve fondu po delší dobu. Investiční horizont je u akciových fondů pět a více let. Protože jsou akcie velmi volatilním aktivem, je nutné počítat s delší dobou investice v akciovém fondu, aby se minimalizovala ztráta z dočasného propadu trhů.

Další informace o podílových fondech naleznete ZDE

Manažerské poplatky u jednotlivých akciových fondů se výrazně liší v závislosti na stupni aktivní strategie fondu. Fondy, které se snaží dosáhnout nadprůměrného výnosu (oproti benchmarku), musí vyhledávat akcie, které přinesou větší výnos a podvážit v portfoliu ty akcie, které jsou ztrátové. Taková strategie ovšem stojí mnoho analytické práce a nemálo peněz na poplatcích při obchodování. Naproti tomu fondy s pasivní investiční strategií se od benchmarku odchylují pouze v detailech (tracking error) a nemusí tak často měnit složení portfolia.

Co byste měli očekávat od investice od akciového fondu a pro koho je vlastně akciový fond? Ten kdo investuje do akciových fondů očekává jistě větší výnos než u dluhopisových fondů. Ovšem také v delším horizontu. Porto jsou akciové fondy vhodné pro dlouhodobé zhodnocování, kde se doporučené podíly akciových fondů v portfoliu pohybují v rozmezí 60 až 90 procent. Pro kratší horizonty (5-10 let) se váha v portfoliu snižuje na 50% a při horizontu 5 let by měly akciové fondy v portfoliu zaujímat okolo 15-30%.

Přehled zahraničních fondů

Přehled českých akc. fondů

Akciovým podílovým fondům se budeme věnovat i v dalších komentářích, už nyní si ale můžeme shrnout, co byste měli znát při investování do akciových fondů. Minulá výkonnost nezaručuje, že fond bude úspěšný (či neúspěšný) i v budoucnosti, a tak byste se měli zajímat i o poplatky, velikost fondu, tradici jakou má na trhu, dobu vypořádání prodejů, důvěryhodnost správce a především akcie a trhy, na kterých fond investuje. Z nich se totiž odvíjí rizika vaší investice – investiční (tržní) riziko,
územní riziko, ale i riziko kurzové. 

Investujete prostřednictvím akciových podílových fondů? Dáváte přednost určitému typu investiční strategie u fondu? Věříte, že akcie zase porostou? Myslíte si, že vstupní poplatky a poplatky za správu jsou moc velké?

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Vyplatí se dát peníze do zlata? Ano, ovšem jen za určitých podmínek

Ilustrační snímek

Cena vždy vyletí nahoru, jakmile dojde k další krizi. Vyplatí se dávat peníze do zlata? Odpověď není zdaleka tak...

Moneta: Kupní cena za Air Bank, Home Credit by měla být omezena částkou 18,5 mld...

Moneta: Kupní cena za Air Bank, Home Credit by měla být omezena částkou 18,5 mld...

Kurzy.cz Moneta Money Bank říká, že kupní cena za Air Bank a český a slovenský Home Credit by měla být omezena částkou 18,5 mili...

Najdete na iDNES.cz