Řádně spořil, pro stavební spořitelnu byl však drahý a dostal výpověď

aktualizováno 
Poslední stavební spořitelnou, která se rozhodla vypovídat staré smlouvy, je Wüstenrot. Jedním z jejích klientů byl i pan Rak, který se nechtěl s výpovědí smířit, ponořil se do paragrafů a začal se spořitelnou o neplatnost výpovědi bojovat. A když neuspěl, obrátil se na naši redakci.

Výpovědi předcházela nabídka přidělení cílové částky. Přestože šlo vlastně o to, že klient splnil podmínky k tomu, aby mohl získat lépe úročený řádný úvěr, hraje samotné přidělení cílové částky ve výpovědi velkou roli. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celý případ je složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Na vině jsou  paragrafy ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP) spořitelny a různý výklad pojmů.

Pan Rak měl starou smlouvu úročenou třemi procenty. Cílovou částku přespořenou neměl, ostatně nedávno ji na doporučení spořitelny za patřičný poplatek navýšil, a stále pravidelně spořil. Podle všeobecných podmínek je taková smlouva ze strany spořitelny nevypověditelná.

Aby mohla spořitelna klientovi pro ni nevýhodnou smlouvu ukončit, musí být smlouva v takzvaném přiděleném stavu, kdy klient splní podmínky k tomu, aby mohl získat lépe úročený řádný úvěr a přijme nabízenou přidělenou částku.

Nabídku „přidělení“ dostal i pan Rak. On však úvěr nechtěl, na nabídku tedy nereagoval. V podmínkách je totiž napsáno: "Odmítne-li účastník nabídku na přidělení cílové částky nebo neobdrží-li Wüstenrot ve stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení, je smlouva o stavebním spoření označena jako nepřidělená a je z dalšího procesu přidělování vyřazena." Pan Rak se tedy domníval, že je tím vše vyřešeno a on může v klidu spořit dál.

Byla cílová částka přidělená, nebo ne?

Bohužel se tak nestalo a klientovi dorazil ze spořitelny další dopis, tentokrát s výpovědí smlouvy: „Vypovídáme tímto vaši smlouvu o stavebním spoření v souladu s ust. § 7 (Ukončení smlouvy o stavebním spoření) VOP platných v době uzavření smlouvy. Podle citovaného ustanovení je spořitelna oprávněna smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí. Od okamžiku přidělení cílové částky, který ve vašem případě již nastal, je tak oprávněna učinit bez omezení výpovědním důvodem.“

„Jak to? Vždyť jsem nic nepřijal?“ divil se pan Rak. A začal se spořitelnou komunikovat. Telefonicky, písemně, nic nepomohlo. Spořitelna si trvala na svém: výpověď je platná. S tím se však pan Rak nechtěl smířit.

Odpovědi spořitelny totiž nebyly vůbec jasné. Na jednu stranu byla smlouva z procesu přidělování vyřazena, ale na druhou stranu prý zůstává v režimu po přidělení cílové částky, protože klient podmínky pro přidělení splnil bez ohledu na to, zda přidělení přijal. V tom aby se čert vyznal. Kdo má tedy pravdu?

„Já jsem přesvědčen, že jednostranná výpověď smlouvy o stavebním spoření před přidělením cílové částky, kterou podala stavební spořitelna Wüstenrot, je bezpochyby neplatná, neboť je v rozporu s platnými VOP,“ bojoval za svou pravdu pan Rak.

„K výpovědím smluv uzavřených do konce roku 2003 přistoupila Wüstenrot - stavební spořitelna z ekonomických důvodů vyplývajících ze současné situace na finančním trhu a vývoje úrokových sazeb. Učinila tak po právní analýze, kterou si dala zpracovat nezávislými právníky. Jsme proto přesvědčeni, že výpovědi těchto smluv jsou oprávněné,“ odpovídá na dotaz redakce mluvčí spořitelny Helena Dušková. Vysvětluje sice důvod, proč se spořitelna rozhodla k výpovědím přistoupit, ale neřeší náš problém přidělení - nepřidělení a přijetí - nepřijetí.

Co na problém říkají odborníci

Že si spořitelna hraje se slovíčky, potvrzuje i finanční poradce Marek Janšta ze společnosti KZ Finance: „Podle mého názoru si každá ze stran najde svůj výklad VOP, a obě tak mají svým způsobem pravdu. Zakopaný pes je v nejasné definici ‚přidělení cílové částky‘ a okamžiku, kdy může dát výpověď stavební spořitelna. Klient chápe okamžik přidělení až tehdy, když s přidělením souhlasí a akceptuje ho. Spořitelna toto odsouhlasení vidí jako technikálii pro výplatu peněz a vlastní přidělení (po kterém už nemusí zdůvodňovat výpověď) chápe jako jednorázový krok na své straně. Jediným možným řešením je za této situace obrana soudní cestou, protože záležitosti stavebního spoření nejsou v kompetenci finančního arbitra, stavební spořitelna dobrovolně neustoupí.“

O radu požádal pan Rak i Petra Kielara, který se zabývá stavebním spořením už léta a který provozuje web Stavebky.cz. I on se pozastavil nad pojmem přidělení. „Jde o to, byla-li smlouva přidělena i v případě, kdy klient s přidělením nevyjádřil souhlas (tzv. přijetí přidělení). Pojem přidělení není upraven obecným právním předpisem, jde o termín, který v tomto kontextu používají pouze stavební spořitelny. Proto je při výkladu nutno vycházet ze smlouvy dané stavební spořitelny. Každá stavební spořitelna formuluje přidělení svým vlastním způsobem, například Stavební spořitelna České spořitelny pojem přidělení nepoužívá vůbec,“ vysvětluje Petr Kielar. A dále uvádí, že všeobecné podmínky Wüstenrotu nejsou v tomto ohledu jednoznačné:

Co je ve VOP stavební spořitelny Wüstenrot

  • Podle § 8 odst. 2 je podmínkou přidělení pouze dosažení určitých časových a finančních limitů. Aktivní přijetí přidělení zde není uvedeno jako podmínka. Rovněž § 8 odst. 6b říká, že k přidělení dojde "k poslednímu dni 3. měsíce následujícího po splnění podmínek pro přidělení". Tyto dva odstavce tedy podporují výklad, podle kterého není pro akt přidělení potřebné, aby klient aktivně jednal (přijal přidělení).
  • Na druhé straně je zde § 8 odst. 7, podle kterého je smlouva označena jako "nepřidělená" a je "vyřazena z procesu přidělování", pokud klient přidělení nepřijme. Navíc je z nadpisů odstavců 5, 6 a 7 v § 8 zřejmé, že přidělení je výsledkem určitého procesu, který je v těchto odstavcích popisován.
  • Proto je nutné § 8 odst. 6b číst v kontextu celého odstavce 6 - tedy tak, že k přidělení dojde teprve poté, co jsou nejen splněny podmínky uvedené v § 8 odst. 2, ale až poté, co klient oznámí stavební spořitelně přijetí přidělení (§ 8 odst. 6a). Také § 8 odst. 4 a odst. 5b mluví o "nabídce" přidělení.

„Osobně se domnívám, že věcně správný je ten výklad, podle kterého je pro přidělení nutný souhlas klienta (přijetí přidělení),“ uvádí odborník a doporučuje vyhledat právní pomoc. V případě, že by se text VOP ukázal jako nejasný, je možné využít § 1812 Občanského zákoníku: Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

„Různé slovní výklady už tak složitých obchodních podmínek mi přijdou vůči klientům poněkud nedůstojné,“ říká poplatkový odborník Patrik Nacher, který si také myslí, že je výpověď neplatná. „Právě toto je učebnicový příklad, kdy klient vše dodržel, tudíž se ani nedá podle mého názoru najít záminka, proč vypovědět smlouvu.“

Výpověď neplatí, říkají právníci

Jednoznačná odpověď dorazila z právní poradny dTestu: „Pokud klient nabídku přidělení cílové částky nepřijal, nelze smlouvu o stavebním spoření jednostranně vypovědět spořitelnou.“

O podrobnější vysvětlení jsme požádali právníka Jana Pacovského z advokátní kanceláře Michal Pacovský a spol. I on tvrdí, že jádro celé věci je v tom, zda spořitelna "přidělila cílovou částku", či nikoli. Pokud ano, pak by spořitelna měla možnost smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. V opačném případě by měla možnost smlouvu vypovědět pouze z taxativně uvedených důvodů.

„Z uvedeného vyplývá, že spořitelna je oprávněna přidělit cílovou částku, tedy vyčlenit příslušnou část z peněžních prostředků spravovaných spořitelnou, pouze jsou-li splněny ve VOP vyjmenované podmínky. Tyto podmínky v daném případě zřejmě splněny byly. Z podmínek ovšem dále vyplývá, že k přidělení cílové částky je rovněž zapotřebí přijetí nabídky přidělení cílové částky, ke kterému podle podkladů, které jsme měli pro posouzení k dispozici, nedošlo. Proto také logicky VOP obsahují mechanismus pro případ, že účastník nabídku na přidělení cílové částky odmítne či spořitelna ve stanovené lhůtě neobdrží prohlášení o přijetí nabídky k přidělení. V takovém případě je smlouva označena jako nepřidělená a je z dalšího procesu přidělování vyřazena. Na základě uvedeného tedy mám za to, že výpověď daná spořitelnou není platná,“ uvádí Jan Pacovský a doporučuje klientovi obrátit se na advokáta, který by po posouzení všech relevantních listin připravil žalobu na určení neplatnosti výpovědi smlouvy o stavebním spoření.

Jenže pan Rak byl už tak otrávený z mnohaměsíčního dopisování, že nakonec podlehl a nechal si prostředky na smlouvě vyplatit.

Tím se ovšem zbavil možnosti uspět u soudu, protože podle VOP se vyplacením prostředků smlouva automaticky považuje za ukončenou. „Zde se bohužel ukazuje, jak je složitost obchodních podmínek pro spořitelnu efektivní. I ti houževnatí klienti to nakonec vzdají,“ dodává Patrik Nacher.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Diplomacii opustil a začal podnikat, aby dostal od života, co chce

Jan Hebnar

Jan Hebnar říká, že lenost má v sobě každý. I on sám. Zvládl ale vystudovat tři vysoké školy, má státnici ze tří jazyků...

Další z rubriky

Ceny hypoték prudce klesly, tlačí je dolů konkurence. Zájem roste

Ilustrační snímek

Jaro hypotékám svědčí. Hypoteční trh se odrazil ode dna a po slabých měsících nabírá opět druhý dech. Průměrná úroková...

V klasických penzijních fondech lidé prodělají, upozorňuje analytik

Petr Borkovec

Podle Petra Borkovce, zakladatele finanční skupiny Partners, dojde letos k propadům na hypotečním trhu a naopak dalšímu...

Hypotéky dál zdražují, a to nejrychleji za 10 let. Ale jsou i výjimky

Ilustrační snímek

V prosinci úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračovaly v růstu a dostaly se z listopadových 2,78 na 2,91 procenta....

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Kurzy.cz Ani poslední květnový víkend nepřinese letní teploty. Po obrovských deštích, které provázely uplynulý pracovní týden, a...

Najdete na iDNES.cz