Staré stavební spoření je stále výhodné, nesmíte však přespořit cílovou částku

aktualizováno 
Smlouvy o stavebním spoření sjednané před několika lety jsou většinou úročeny vyššími úrokovými sazbami než jaké jsou u aktuálně nabízených tarifů. V některých případech se proto vyplatí smlouvu po pěti letech neukončovat a nechat ji běžet dál. Limitem je ale sjednaná cílová částka.
Než pošlete do stavební spořitelny další vklad, spočítejte si, zda vám pak celkově naspořená suma nepřevýší sjednanou cílovou částku

Než pošlete do stavební spořitelny další vklad, spočítejte si, zda vám pak celkově naspořená suma nepřevýší sjednanou cílovou částku | foto: Profimedia.cz

Staré smlouvy jsou lépe úročené

U starších smluv jsou vklady úročeny často třemi nebo čtyřmi procenty a klienti, kteří si nevezmou úvěr, mohou získat při splnění předepsaných podmínek ještě úrokové zvýhodnění. V současnosti si lze sjednat smlouvu s nejvýše 2% úrokovou sazbou, u HYPO stavební spořitelny mohou klienti získat ještě i úrokové zvýhodnění.

Pro konzervativního investora se stavební spoření stále vyplatí. Výnosové procento sice s prodlužující se dobou trvání smlouvy klesá, ale je rozhodně výhodnější ponechat volné prostředky na staré smlouvě stavebního spoření než na běžném účtu. Výhodou těchto smluv je, že u nich již uplynula či v brzké době uplyne pětiletá vázací doba, která je zákonem stanovená jako jedna z podmínek pro výplatu státní podpory. V případě potřeby je tedy možné úspory vyzvednout. Většinou je při tom třeba počítat s tříměsíční výpovědní lhůtou, se spořitelnou však lze dohodnout i ukončení smlouvy dohodou.

U smluv sjednaných do konce roku 2003 je rovněž výhodnější státní podpora. Každý rok lze získat až 4 500 korun, u smluv sjednaných později je to pouze 3 000 korun.

Pro někoho bude lepší spořicí účet

Přestože si spořitelny každý rok účtují úhradu za vedení účtu ve výši 250 korun (Wüstenrot) až 550 korun (Stavební spořitelna ČS u smluv úročených 4% úrokovou sazbou), je-li na účtu naspořená dostatečně vysoká částka, úrokový výnos a státní podpora tento náklad převýší. Je-li naspořená částka nízká, nebo pokud majitel úspor potřebuje mít své prostředky v likvidnější formě, pak bude možná vhodné uvažovat raději o některém ze spořicích účtů, které v poslední době některé banky úročí až třemi procenty. Vklady si z nich lze vyzvednout kdykoli a poplatky za sjednání ani za vedení účtu se neplatí. Více si o těchto produktech můžete přečíst zde.

Smlouvu o stavebním spoření není třeba po pěti letech jejího trvání ukončovat. Podmínkou však je, že klient nepřespoří sjednanou cílovou částku.

Cílovou částku nelze přespořit

Stavební spoření lze využívat i poté, co uplyne pětiletá vázací lhůta. Jediným limitem, který povede k ukončení smlouvy, je sjednaná cílová částka. Tu totiž není možné přespořit, platí to shodně u všech stavebních spořitelen a u všech tarifů. Pokud by chtěl klient ve spoření pokračovat, nebo si vzít úvěr, bude si muset cílovou částku navýšit. Většinou to povede ke ztrátě určité části již připsaných úroků, případně bude smlouva převedena do aktuálně platného tarifu. To se vyplatí v případě čerpání úvěru, jelikož spolu s úrokovou sazbou z vkladů se sníží i sazba z úvěru.

Jak spořitelny řeší přespoření cílové částky

Při zasílání vkladů na účet stavebního spoření je tedy třeba jeho stav sledovat, tak aby k přespoření nedošlo. To znamená například číst si informativní dopisy zaslané spořitelnou. Ta totiž může smlouvu i vypovědět, a pokud by k tomu došlo dříve než po pěti letech od sjednání smlouvy, klient by ztratil nárok na státní podporu. Navíc by zaplatil sankci za předčasné ukončení smlouvy.

Jak bude stavební spořitelna přespoření cílové částky řešit, je uvedeno v obchodních podmínkách, které se ke smlouvě vztahují. V praxi se konkrétní způsob může od těchto ustanovení lišit, většinou se spořitelny snaží vyjít klientovi vstříc. Někdy jsou mu vklady nad rámec cílové částky vraceny zpět, někdy mu bude cílová částka automaticky navýšena, někdy mu však spořitelna smlouvu sama vypoví. Pokud dojde k navýšení cílové částky, je třeba počítat s poplatkem. Ve většině případů činí jedno procento z rozdílu mezi původní a navýšenou cílovou částkou.

V následujícím textu si můžete najít, jak bude řešit přespoření cílové částky a její případné navýšení stavební spořitelna, u které máte sjednánu smlouvu. Jedná se o pohled především ze strany spořícího klienta, který si nebude brát úvěr a zajímá ho proto nejvíce úročení vkladů.

Stavební spořitelna České spořitelny

SSČS řeší situaci přespoření cílové částky v závislosti na tom, kdy byla smlouva sjednána. Rozlišuje při tom smlouvy na starší, které byly sjednány do 30. listopadu 2002 a úroková sazba z vkladů u nich činí 4 % nebo 3 %, a na smlouvy novější, kde se vklady úročí 2% sazbou.

Pokud u starší smlouvy zaslaná platba povede k přespoření cílové částky, spořitelna ji zaúčtuje, ale zároveň klientovi zasílá upozornění, že všechny další vklady mu budou vráceny. Pokud by si chtěl klient cílovou částku navýšit, bude se muset smířit tím, že mu bude úroková sazba změněna na dnes aktuální 2 %.

Jedná-li se o smlouvy sjednané od prosince 2002, spořitelna při přespoření klientovi zašle upozornění a navrhne mu tři možná řešení: zvýšení cílové částky, uzavření nové smlouvy nebo překlenovací úvěr. Klient však může spořit dále, aniž by si vybral kteroukoli z těchto variant. Při ukončení smlouvy mu pak spořitelna doúčtuje standardní úhradu za navýšení, což je 1 % z cílové částky (maximálně 9 500 korun).

HYPO stavební spořitelna

HYPO spořitelna zasílá klientovi zpět hned první platbu, která způsobí přespoření, a zároveň jej o tom obeznámí informačním dopisem. I zde se rozlišuje, zda se jedná o smlouvy sjednané ve starších tarifech nebo v tarifu aktuálním.

Pro majitele starších smluv je dobrou zprávou, že v případě, kdy se jim podaří cílovou částku přespořit, nepřijdou o svá úroková zvýhodnění. To je v případě starších tarifů CL, CMW, NMW a NS dosti důležité, jelikož u nich jsou úroková zvýhodnění nebo zvýšení úrokové sazby při nečerpání úvěru a splnění předepsaných podmínek dosti zásadní.

Jiná je situace u aktuálně nabízených tarifů, kdy klient v případě přespoření nárok na úrokové zvýhodnění ztrácí.

Pokud by si chtěl klient cílovou částku navýšit, má dvě možnosti. Může provést standardní navýšení, což pro něj bude znamenat ztrátu úrokového zvýhodnění. Nebo si může svůj stávající tarif změnit na tarif aktuálně platný s novými smluvními podmínkami a spořitelna mu dosud získané úrokové zvýhodnění ponechá.

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot klientovi účet zablokuje při naspoření 100 % cílové částky, všechny další platby jsou mu vraceny zpět. Spořitelna jej na to upozorňuje dopisem, kde mu navrhne možnosti řešení. Cílová částka se nenavyšuje automaticky, pouze po dohodě s klientem. Rozhodne-li se cílovou částku si navýšit, nemění se mu původně sjednaný tarif, ale přijde o úrokové zvýhodnění, pokud na něj má podle smlouvy nárok.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen v současné době klientům vklady uložené nad rámec sjednané cílové částky zpět nezasílá. Klienta osloví a navrhne mu dvě možnosti - navýšení cílové částky, nebo ukončení smlouvy. Je třeba, aby na výzvu reagoval, jinak mu spořitelna smlouvu sama vypoví. Během tříměsíční výpovědní lhůty má klient stále možnost spořitelnu kontaktovat a domluvit se na jiném řešení. Pokud by totiž byla smlouva ukončena dříve než po uplynutí zákonem stanovené pětileté vázací doby, přišel by o státní podporu. Navíc by mu byla spořitelnou naúčtována sankce za porušení smluvních podmínek.

Pokud si klient cílovou částku navýší, nezmění se mu ani tarif, ve kterém si smlouvu uzavřel, ani základní úroková sazba, která může být u starších smluv vyšší než je v aktuálním tarifu. Přijde však o úrokové zvýhodnění, pokud se k jeho smlouvě vztahuje.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Rovněž Modrá pyramida přespořené vklady klientům zpravidla zpět nezasílá. Ovšem také jim nevypovídá smlouvu, ale přistoupí k automatickému navýšení cílové částky, a to i bez předchozího upozornění klienta. Je to v souladu s obchodními podmínkami, klienta o zvýšení informuje až po jeho realizaci. Přespoření cílové částky a její následné spořitelnou provedené navýšení však naštěstí pro klienta neznamená ani žádné snížení úrokové sazby z vkladů ani ztrátu úrokového zvýhodnění, na které vzniká nárok u starších smluv, ani mu nijak není změněn původně sjednaný tarif.

Uvedené navýšení však odpovídá pouze výši přespořené částky. Pokud si klient bude chtít navýšit cílovou částku standardním způsobem, bude muset přejít na aktuálně nabízený tarif, ve kterém se uzavírají nové smlouvy, a tím přijde o výhodnější úročení.

Českomoravská stavební spořitelna

ČMSS upozorňuje klienta na blížící se přespoření a jeho důsledky v okamžiku, kdy má na účtě naspořeno 95 % cílové částky. Pokud k němu dojde, opět se rozlišují starší a mladší smlouvy.

Smlouvy sjednané podle starších všeobecných obchodních podmínek v okamžiku přespoření končí z důvodu splnění závazků  ze strany klienta i spořitelny a klientovi jsou vyplaceny naspořené prostředky. Pokud by taková smlouva byla ukončena před uplynutím pětileté vázací doby, znamenalo by to ztrátu státní podpory.

Jedná-li se o smlouvy sjednané s novějšími obchodními podmínkami, spořitelna klienta vyzve k navýšení cílové částky. Pokud klient nezareaguje, zvýší mu v souladu s obchodními podmínkami cílovou částku sama automaticky o dvacet tisíc korun nad aktuální zůstatek vkladového účtu.

Chce-li si klient sám navýšit cílovou částku, bude mu jeho původní tarif změněn na aktuálně platný. To znamená, že v případě, kdy vlastní starší smlouvu s vyššími úrokovými sazbami, o část úroků přijde.

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Stavební spoření versus hypotéka. Porovnali jsme výhody a nevýhody

Ilustrační snímek

Váháte mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření? Když je postavíte proti sobě, čeká vás tak trochu remízový zápas....

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Pošta chystá opět velké změny, bude doručovat zásilky jednou týdně?

Pošta chystá opět velké změny, bude doručovat zásilky jednou týdně?

Kurzy.cz Česká pošta chce šetřit, a proto chystá velké změny v doručování zásilek. Adresátům se ale její návrhy nejspíš moc líbi...

Najdete na iDNES.cz