Spořitelny konečně pod dohledem

aktualizováno 
Stavební spořitelny konečně musí dodržovat pravidla při stanovování výše některých poplatků. Ukládá jim to novela zákona, která vstoupila v platnost 1. října. Co všechno se změnilo? Jak se k tomu jednotlivé stavební spořitelny postavily a jak budou stanovovat klientům výši poplatků do dalších let?
Patrový dům Klára VII

Patrový dům Klára VII systému Velox, který se staví z cementotřískových desek izolovaných polystyrénem a vylitých betonem, nabízí obytnou plochu 83 metrů čtverečních, zastavěná plocha je o deset metrů čtverečních větší. Dům s dispozičním řešením 5+1 poskytuje celkovou užitnou plochu 139 metrů čtverečních. Přibližná cena dosahuje 2,3 milionu korun. | foto: REPRO: VELOX

Dnem 1. října nabyl účinnosti zákon č. 292/2005 Sb., který novelizuje zákon o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o jeho již třetí novelu. Tato se konkrétně zabývá především stanovením výše poplatků za vedení účtu, které se v loňském roce staly předmětem mnoha diskusí. Veřejnost byla nespokojena s tím, že stavební spořitelny příliš zvyšovaly různé správní poplatky a neexistovala možnost jim v tom účinně zabránit. Spořitelny byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže obviněny z kartelové dohody a začalo se mluvit o nutnosti stanovit jasná pravidla. To nakonec vedlo k vytvoření a přijetí nového zákona.

Obsah nového zákona

Zjednodušeně řečeno, nový zákon stavebním spořitelnám ukládá povinnost jasně stanovit ve smlouvě o stavebním spoření výši poplatku za vedení účtu nebo uvést způsob, jakým se bude v dalších letech trvání smlouvy navyšovat. Klient musí už při sjednávání smlouvy vědět, kolik bude v jednotlivých letech spořitelně za správu účtu platit. Tento požadavek se vztahuje na období do ukončení doby spoření, nejdéle na dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy. Toto ustanovení se doplnilo do § 5 zákona o stavebním spoření a jeho přesné znění je takové:

§ 5 odst. 11 - ustanovení o poplatcích za vedení účtu
Smlouva musí obsahovat do ukončení doby spoření, nejdéle po dobu 6 let ode dne jejího uzavření, výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření, zřízeného a vedeného k přijímání vkladu účastníka, a za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu, přičemž způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli stavební spořitelny. Nezbytně souvisejícími službami s vedením účtu podle věty první jsou takové služby, jejichž poskytování ukládá stavební spořitelně obecně závazný právní předpis, nebo takové služby, jejichž poskytnutí nemůže účastník, který řádně plní závazky ze smlouvy, odmítnout bez toho, aby to pro něj mělo nepříznivý následek znamenající ztrátu nároku na státní podporu.

Zdroj: Fincentrum

Ne jen nekontrolovatelné zvyšování poplatků za vedení účtů, ale také obohacování se na úrocích ze státní podpory na úkor klientů bylo dalším kritizovaným problémem. Jde o to, že stavební spořitelny mají na připsání záloh státní podpory na účty svých klientů celý měsíc poté, co je obdrží od Ministerstva financí. Toho využívaly a z těchto záloh mohly celý měsíc získávat úroky samy pro sebe. Proto novela doplnila § 11 v odstavci 2 stávajícího zákona o stavebním spoření o ustanovení, že úroky ze zálohy státní podpory náleží klientům ode dne následujícího po dni, kdy spořitelna obdrží zálohu od ministerstva. Toto opatření se vztahuje na všechny účastníky stavebního spoření bez ohledu na to, kdy si smlouvu sjednali, tedy i na stávající klienty. Celkově pak § 11 odst. 2 zní takto:

§ 11 odst. 2 - úročení záloh státní podpory
Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za všechny účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Stavební spořitelna připíše poukázané zálohy státní podpory na účty účastníků nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva. Úroky ze zálohy státní podpory náleží účastníkovi ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva.

Zdroj: Fincentrum

Jak se s novelou vypořádaly stavební spořitelny

Výši poplatku za správu účtu měnila od října pouze stavební spořitelna ČS, ostatní spořitelny se s novelou zákona vypořádaly pouze změnou nebo doplněním formuláře návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Stavební spořitelna České spořitelny – maximální nárůst 5 % ročně

SS ČS zavedla pro nově uzavřené smlouvy jednotnou sazbu za vedení účtu 285 korun ročně. Ta se však v této výši v praxi ani neuplatní, jelikož pro tyto klienty je první rok vedení účtu zdarma. Úhradu za vedení účtu začnou platit až od příštího roku a její výše se vypočte podle následujícího vzorce. Ten se pak použije i v každém dalším kalendářním roce a klient si tak může dopředu vypočítat, kolik maximálně zaplatí na poplatcích za správu účtu.

Maximální výše úhrady za vedení účtu (v Kč, zaokrouhluje se na celé koruny dolů) =

 285 x [1 + 0,05 x (kalendářní rok - 2005)]

kde „kalendářní rok“ = číselná hodnota kalendářního roku, za který se výše úhrady počítá

Např. pro rok 2006 se výše úhrady = 285 x [1 + 0,05 x (2006 - 2005)] = 299 korun, pro rok 2011 vychází 370 korun.

NENECHTE SI UJÍT
Prasátko (c) profimedia.cz/corbis
Kde vydělat na „jisté“ koruně
V dnešním díle přehledu korunových dluhopisových fondů si popíšeme dalších 9 zástupců této třídy podílových fondů. Co od nich můžete očekávat?
Absolventi - příloha
Rady pro absolventy: jak se co nejlépe uplatnit?
Každý rok ukončí studium desetitisíce mladých lidí. Zajímá vás, jak najít práci, jak vysoký plat můžete očekávat či na co dát pozor v pracovní smlouvě?
V čínských bistrech „Bobíka“ nevaří
Pamatujete si na kontroverzní reklamu, v níž v čínské restauraci uvařili i psa Bobíka? Jak dopadly testy v téměř dvacítce čínských restaurací v ČR?

Maximální hranice pro navýšení této úhrady je tedy meziročně 5 %, spořitelna ji však nemusí uplatnit v plném rozsahu. V souladu se zákonem SS ČS stanovila, že tento způsob výpočtu úhrady za vedení a správu účtu je účinný do ukončení doby spoření, nejdéle však po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy klientem. Poté se bude řídit aktuálně vyhlašovaným sazebníkem. Tento poplatek v sobě nezahrnuje pouze vedení účtu, ale také například roční výpis a některé administrativní úkony.

Raiffeisen stavební spořitelna – maximální nárůst v závislosti na výši inflace

Pravidla pro navyšování výše úhrady za vedení účtu a úhrady za výpis z účtu v jednotlivých kalendářních letech stanovila také Raiffeisen spořitelna. Jsou uvedena v příloze, kterou klienti obdrží spolu s formulářem smlouvy o stavebním spoření. Maximální hranicí pro úpravu výše těchto dvou poplatků je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců. Uvedená pravidla platí v době spoření, nejdéle však po dobu šesti let od uzavření smlouvy o stavením spoření.

Ostatní spořitelny – po celou dobu spoření fixní částka

Wüstenrot má konkrétní částky úhrad za vedení a za výpis z účtu uvedeny přímo ve formuláři smlouvy o stavebním spoření a platí v konstantní výši až do ukončení doby spoření, nejdéle po dobu šesti let od uzavření smlouvy.

HYPO spořitelna má také neměnnou úhradu za vedení účtu uvedenu v konkrétní výši přímo ve formuláři návrhu na uzavření smlouvy. Je garantovaná po dobu šesti let od data uzavření smlouvy. Poplatek za výpis z účtu, který je v současnosti nulový, tu však nikde neřeší.

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Modrá pyramida má v návrhu na uzavření smlouvy ustanovení, že není oprávněna jednostranně měnit výši úhrady za vedení účtu a dalších úhrad, jejichž konkrétní výše je uvedena v sazebníku platném k datu uzavření smlouvy. To platí do okamžiku ukončení doby spoření, nejdéle po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy. Modrá pyramida tedy jako jediná neuvádí do smlouvy konkrétní částku.

ČMSS má ve formuláři návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření část nazvanou Doba, rozsah a Fixace úhrad. Zde je na dobu spoření, nebo na dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy (podle toho, která skutečnost nastane dříve) sjednána pevná výše některých vybraných poplatků. Narozdíl od ostatních spořitelen se nejedná pouze o vedení účtu a roční výpis, ale kromě jiných také o poplatky za poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a za zvýšení cílové částky.

Úhrada za vedení účtu - aktuální výše a způsob stanovení v dalších letech spoření
stavební spořitelna vedení účtu ročně (Kč)  výpis z účtu ročně (Kč)* způsob určení výše úhrady v dalších letech
ČMSS 290  - fixní částka ve smlouvě
HYPO 360  - fixní částka ve smlouvě
Modrá pyramida 300  - fixní - ve smlouvě odkaz na aktuálně platný sazebník
Raiffeisen 280 20 možnost navýšení podle inflace
Stavební spořitelna ČS 285**  - navýšení max. 5 % ročně
Wüstenrot 250 30 fixní částka ve smlouvě

Zdroj: Fincentrum; Poznámka: *ČMSS, Raiffeisen, SS ČS a Wüstenrot mají výslovně stanoveno, že se daná pravidla týkají též úhrady za výpis z účtu; ** pro smlouvy sjednané do 30.9.2005 platí jiné podmínky


Myslíte si, že tato novela zákona o stavebním spoření je pro klienty velkým přínosem? Co dalšího by se podle vás mělo na systému stavebního spoření rozhodně změnit?

reklama


KB Penzijní Fond
Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Úrokové sazby u hypoték se zastavily, některé banky dokonce zlevňují

Ilustrační snímek

Průměrná úroková sazba u hypoték v únoru klesla ze tří procent na 2,99 procenta, takže se v podstatě žádná velká změna...

V klasických penzijních fondech lidé prodělají, upozorňuje analytik

Petr Borkovec

Podle Petra Borkovce, zakladatele finanční skupiny Partners, dojde letos k propadům na hypotečním trhu a naopak dalšímu...

KOMENTÁŘ: Mladí mohou bydlet i jinak než ve vlastním

Mladá rodina v novém bytě - ilustrační foto.

Ceny nemovitostí stále rostou, dostupnost hypoték je po opatřeních České národní banky výrazně menší a sazby jsou vyšší...

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

Kurzy.cz I když se úspěšně řeší navýšení rodičovského příspěvku, některé maminky na výši rodičovské spoléhat nemohou. Mají nákla...

Advantage Consulting, s.r.o.
STROJNÍ MECHANIK / SEŘIZOVAČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 24 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz