Společné zdanění manželů: jak ušetřit?

aktualizováno 
Od počátku roku 2005 mohou rodiny s dětmi využít nového prostředku k optimalizaci daňové povinnosti – takzvaného společného zdanění manželů. Vyplatí se ovšem pouze určité skupině rodin. Má smysl pro vaši domácnost?

Společné zdanění manželů je dalším z opatření, ve kterém zákonodárce vyjadřuje jednoznačnou vůli podpořit rodiny s dětmi. Ve prospěch tohoto cíle jsou nastaveny mantinely, které umožní využít tohoto instrumentu pouze u části ekonomicky aktivního obyvatelstva. V první řadě musí jít o domácnost vyživující alespoň jedno dítě a zároveň páteř této domácnosti musí být tvořena manželským párem.

Zákon v tomto případe jednoznačně vylučuje možnost uplatnit společné zdanění u nesezdaných dvojic. Výše uvedené podmínky musí domácnost splnit nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, za které chtějí institut společného zdanění uplatnit.

Využít institutu společného zdanění je vhodné u poplatníků s rozdílnými příjmy a z hlediska daňové úspory ideální v případě, že jeden z poplatníků nevyvíjí ekonomickou činnost (nejčastěji pečuje o dítě).

Zároveň je ovšem nutno dodat, že nelze kombinovat společné zdanění manželů s institutem spolupracující osoby. Tato forma daňové optimalizace je hojně využívána zejména v domácnostech, kde jeden z manželů podniká a část hospodářských výsledků převádí na partnera. Poplatníci se ovšem sami musí rozhodnout, která forma daňové optimalizace je v jejich konkrétním případě výhodnější.

NENECHTE SI UJÍT
Auto (c) profimedia.cz/corbis
Jak vybrat leasingovou společnost?
Pokud si chcete pořídit automobil na leasing, pak je určitě důležité nejen sledovat, za jakých podmínek můžete získat úvěr, ale také od jaké leasingové společnosti.
hnízdo
Mám nárok na odstupné?
Pracuji přes termín odchodu do důchodu. Nyní se změnila situace firmy. Musím pracovní poměr ukončit a požádat o důchod. Co s tím?
Víno - (c) profimedia.cz/corbis
Moravská slámová nemají soupeře
V soutěži, ve které se předvedly absolutní špičky z obou vinařských států, získala slovenská vína dva tituly šampionů, česká vína jen jeden.

Pokud by některý z manželů vykázal ztrátu (kupříkladu u příjmů z podnikání nebo pronájmu), pak není možné tuto ztrátu při aplikaci institutu společného zdanění využít. Tuto ztrátu by bylo možné daňově využít až ve zdaňovacím období, kdy nebude společné zdanění poplatníky uplatněno.

Poplatníci využívající institutu společného zdanění jsou povinni během zdaňovacího období odvádět do státní pokladny zálohy na daň z příjmů. U zaměstnaných osob odvádí státu zálohy za poplatníka zaměstnavatel a v případě živnostníků vyměřuje zálohy finanční úřad s ohledem na daňovou povinnost v předcházejícím zdaňovacím období.

Princip společného zdanění? Vše na jednu kupu a daňové základy si rozdělíme

Kouzlo společného zdanění spočívá v tom, že se z příjmů obou poplatníků vypočte společný základ daně, který se rovnostářsky rozdělí mezi oba manžele. Vzhledem k progresivnímu charakteru daně z příjmů se tímto krokem příjmově aktivnější poplatník vyhne vyššímu daňovému pásmu a zároveň vytvoření daňového základu u ekonomicky neaktivního partnera povede k uplatnění všech odpočitatelných položek dle paragrafu 15 ZDP.

Pokud se tedy manželský pár pro tuto formu daňové optimalizace rozhodne, pak musí každý z manželů podat daňové přiznání. Jenom připomínám, že tato změna je účinná od 1.1.2005, a tudíž tohoto institutu bude možné poprvé využít při podávání daňového přiznání za rok 2005 – tedy na jaře příštího roku.

Jak vyděláte na daňovém zvýhodnění na dítě?
Více ZDE.

Obě daňová přiznání musí být v tomto případě podána ve stejné lhůtě. V praxi se nabízí buď do 31.3.2006 anebo do 30.6. 2006 v případě, že daňová přiznání budou podána prostřednictvím daňového poradce. Do daňových přiznání uvádí oba poplatníci svoje příjmy dle všech druhů příjmů (paragraf 6 až 10). Následně uplatní odčitatelné položky dle paragrafu 15 ZDP a výsledný společný základ daně si rovným dílem rozdělí. Následně se vypočte výsledná daňová povinnost a jeden z poplatníků si ještě uplatní slevu na dítě žijící ve společné domácnosti. Nejlépe lze využití tohoto instrumentu daňové optimalizace demonstrovat na příkladech.

Příklad 1: Manželé vyživují v roce 2005 dvě děti, o které se v domácnosti stará manželka bez jakýchkoli zdanitelných příjmů. Manžel je v zaměstnání a za rok 2005 dosáhl dílčího základu daně dle paragrafu 6 ve výši 260 000 Kč. Kromě odpočitatelné částky na poplatníka si může manžel snížit základ daně o 21 720 Kč, neboť manželka neměla v roce 2005 žádné vlastní příjmy.

  manžel manželka celkem
Dílčí základ daně                        260 000 Kč             -       260 000 Kč
Částky odčitatelné od základu daně                          38 040 Kč      38 040 Kč       97 800 Kč
                         21 720 Kč
Společný základ daně 260 000 – 97 800 = 162 200 Kč
  manžel manželka
Rozdělení společného základu daně      81 100 Kč       81 100 Kč
Daňová povinnost každého poplatníka      12 165 Kč       12 165 Kč
Uplatnění slevy na dítě (2x6000 Kč) -    12 000 Kč             -  
Konečná daňová povinnost          165 Kč       12 165 Kč

Pozn. Uplatnění slevy na dítě si může dovolit pouze manžel, neboť splňuje podmínku ekonomické aktivity a dosáhl příjmů překračujících šestinásobek minimální mzdy.

Nyní je třeba tento modelový případ porovnat se situací, že by manželé institut společného zdanění nevyužili. V takovém případě by manželka nepodávala daňové přiznání a zároveň by si nemohla odečíst nezdanitelnou částku na poplatníka ve výši 38 040 Kč. Daňová povinnost manžela by potom vypadala následovně:

Dílčí základ daně manžela

   260 000 Kč

Odčitatelné položky (38 040 +21 720)

    200 240 Kč, zaokrouhleno na
   200 200 Kč

Daňová povinnost

     34 580 Kč

Uplatnění slevy na děti (2x6000 Kč)

-    12 000 Kč

Konečná daňová povinnost

     22 580 Kč

Komentář: Díky využití institutu společného zdanění ušetří manželský pár na dani z příjmů více než deset tisíc korun, což není rozhodně málo. Zmiňovaná daňová úspora je zapříčiněna dvěma faktory. Manželka si díky tomu mohla uplatnit odečitatelnou položku na poplatníka a zároveň se manžel díky rozdělení daňového základu vyhnul druhému daňovému pásmu (20 procent).

Příklad 2: Manželé vyživují dvě děti. Manžel podniká a v roce 2005 dosáhne dílčího daňového základu ve výši 415 000 Kč. Manželka je zaměstnaná a dosáhne v roce 2005 základu 100 000 Kč. Oba z manželů mají uzavřeno penzijní připojištění, na které si měsíčně spoří 1 500 Kč. Pro každého z nich to znamená možnost snížení daňového základu o 12 tisíc ročně. Daňové zvýhodnění na obě děti si uplatní manžel.

  manžel manželka celkem
Dílčí základ daně   415 000 Kč    100 000 Kč    515 000 Kč
Částky odčitatelné od základu daně    38 040 Kč     38 040 Kč    100 080 Kč
   12 000 Kč     12 000 Kč
Společný základ daně  515 000 – 100 080 = 414 920 Kč
   manžel  manželka
Rozdělení společného základu daně    207 460 Kč    207 460 Kč
Daňová povinnost každého poplatníka     36 032 Kč     36 032 Kč
Uplatnění slevy na dítě (2x6000 Kč) -   12 000 Kč            -  
Konečná daňová povinnost     24 032 Kč     36 032 Kč

Pozn. Manželka si odečte od daňové povinnosti již zaplacené zálohy srážené během roku 2005 zaměstnavatelem, neboť má příjmy ze závislé činnosti dle paragrafu 6 a zálohy za ní odvádí zaměstnavatel.

Tuto situaci zkusme porovnat se situací, kdy manželé společného zdanění nevyužijí:

Začněme příkladem manželky:
Základ daně dle paragrafu 6 100 000 Kč
Nezdanitelné částky (38 040 + 12 000) -50 040 Kč
Zdanitelná mzda za rok 49 960 Kč
Roční daň 7 494 Kč
U manžela má individuální zdanění následující výsledek:
Základ daně 415 000 Kč
Nezdanitelné částky (38 040 + 12 000) -50 040 Kč
Základ daně po uplatnění položek

              364 900 Kč (po zaokrouhlení)

Daňová povinnost 77 204 Kč
Sleva na dítě (2x6 000 Kč) -12 000 Kč
Konečná daňová povinnost 65 204 Kč

Společné zdanění manželů tedy znamená pro tento manželský pár čistou daňovou úsporu více než dvanáct tisíc korun ročně. Lze předpokládat, že společné zdanění manželů si v České Republice najde svoje příznivce. Drtivá většina domácností splňujících nutné podmínky pro uplatnění této novinky má nerovnoměrné příjmy a právě pro ně je tato situace ideální. Samozřejmě platí pravidlo, že větší disproporce mezi příjmy znamená i větší daňovou úsporu.

Budete společné zdanění manželů uplatňovat nebo se vám do toho nechce? Máte proti této novince nějaké výhrady? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Další z rubriky

Sestavili jsme žebříček aktuálně nejlepších krátkodobých mikropůjček

Ilustrační snímek

Mikropůčkám se běžně říká půjčky do výplaty. Na internetu je takových nabídek spousta. Dají se sjednat velmi rychle, a...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Zájem o hypotéky slábne, úrokové sazby raketově rostou

Ilustrační snímek

Zájem o hypotéky klesá. S měsíčním zpožděním se tak začíná projevovat dopad regulace České národní banky. Během...

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Kurzy.cz Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedma...

Najdete na iDNES.cz