Platby na dálku: kolik ušetříte?

aktualizováno 
O podpoře přímého bankovnictví se hovoří neustále. Služby přímého bankovnictví jsou bankami propagovány a stávají se jednou z hlavních součástí populárních „balíčků“. K podpoře bankovnictví „na dálku“ formou bezplatného měsíčního poplatku banky sice nepřistoupily, poukazují však na zvýhodněné poplatky u operací realizovaných elektronicky. Jak takovéto zvýhodnění vypadá v praxi a kolik vlastně ve srovnání s transakcemi přes pobočku můžete ušetřit?

Srovnání se bude týkat nejčastěji nabízených a využívaných služeb přímého bankovnictví – tedy služby telebanking, internetbanking GSM banking. Telefonní bankovnictví je přitom rozděleno na kontakt prostřednictvím operátorů a automatickou hlasovou službu (IVR - Interactive Voice Response, tedy inteligentní hlasový systém – automat, pomocí něhož lze provádět základní pasivní i aktivní operace). Zahrnuty byly pouze ty automatické systémy, které umožňují aktivní operace, tedy více něž zjištění zůstatku či informace o službách banky.
Srovnávali jsme nejčastější bankovní operace – jednorázový a trvalý příkaz k úhradě.

Z tabulky je zřejmé, že operace prováděné „na dálku“ jsou bankami někdy zvýhodněny velmi výrazně. Jednorázové platební příkazy zadané přes pobočku nejvíce penalizuje Česká spořitelna, kde vás tato transakce cílená do jiné banky v ČR bude stát téměř 12x více přes pobočku, než kdybyste ji zadali přes internet. Následuje ji eBanka, Citibank, HVB Bank a Raiffeisenbank, kde poplatek za příkaz k úhradě může být větší či roven dvaceti korunám. Naopak nejmírněji "postihuje" klienty chodící zadávat jednorázové příkazy na pobočku Poštovní spořitelna; dále pak ČSOB a při prvních pěti operacích v měsíci Komerční banka.

Poplatek za tuzemský  jednorázový příkaz k úhradě (v rámci banky/do jiné banky)
Banka/kanál Pobočka Telebanking (operátor) Telebanking *(automat) Internetbanking GSM banking
Citibank 24/24 15/15 6/6 6/6 -
Česká spořitelna 45/47 3,50/5,50 2/4 2/4 2/4
ČSOB 8/10 5/7 - 2/4 2/4
eBanka**

26,10/28,10

22,90/24,90

26,10/28,10

22,90/24,90

6,10/8,10

2,90/4,90

6,10/8,10

2,90/4,90

6,10/8,10

2,90/4,90

GE Capital Bank 12/12 - 3/3 3/3 3/3
HVB Bank 20/20 7/7 - 3,50/3,50 2/2
Komerční banka 8/10*** 2,90/4,90*** - 1,90/3,90 -

Poštovní spořitelna

4/6****

-

-

-

1,50/3,50

Raiffeisenbank 10/20 3/4 - 2/3 2/3
Živnostenská banka 10/15 8/10***** 5/7***** 2/4 2/4

Pozn: ceny v Kč; pouze telebanking s automatem (IVR) umožňující aktivní operace; **) nahoře poplatky k programu Základ, dole k programu Plus (vyšší měsíční paušál); ***) přes pobočku 6. a každá další položka v kalendářním měsíci 16/18 korun, přes telefon 11. a každá další položka v kalendářním měsíci 7/9Kč; ****) klienti s programem Junior nebo Senior platí za příkaz zadaný na pobočce 2/4 Kč; *****) zahrnut paušální poplatek účtovaný bankou za spojení; jde o sazby týkající se běžného účtu

Jak jsou jednotlivé poplatky konstruovány?
Citibank a eBanka počítají zvlášť cenu operace a cenu kanálu. V Citibank je použití internetu či telefonního automatu k bankovním transakcím zdarma, zatímco k poplatku za platbu přes telefonního operátora se připočítává 9 korun, přes pobočku 18 Kč. eBanka kanály rozděluje na přímé a nepřímé. První uvedené jsou zdarma, u druhých existuje „příplatek“, který činí 20 Kč. Mezi nepřímé kanály je ovšem kromě pobočky či příkazu zaslaného poštou počítán rovněž kontakt s telefonním operátorem call centra; pro ty, kteří rádi komunikují tímto způsobem, banka zřídila program eLinka, kde je klient zvýhodněn za výhradní používání telefonního bankovnictví.

Na vánoční dárky si lze půjčit: kde nejlépe? Čtěte ZDE.

U ostatních bank jsou sazby za jednorázové úhrady uvedeny zvlášť, každý kanál má jinou cenu. Častější než pouhé rozdělení na elektronické transakce a operace realizované na pobočce je další diferenciace poplatků. Provoz call centra je poměrně nákladná záležitost, proto bývá cena za použití tohoto kanálu nejvyšší. To je také důvodem, proč je levnější operace zadaná přes telefonní automat (pokud banka tuto službu nabízí); možnosti tohoto přístroje však bývají poněkud omezené, zejména co se týká trvalých plateb. Cena za operaci provedenou přes internet či mobilní telefon bývá totožná, jedinou výjimku tvoří HVB Bank, kde je GSM banking oproti internetbankingu dále zvýhodněn. U mobilního telefonu ovšem platí totéž, co u telefonního automatu – kvůli maximální jednoduchosti služby je rozsah transakcí omezen a s funkčností internetového bankovnictví jej nelze srovnat. Ze srovnání tedy vychází nepříliš překvapivě vítězně internetbanking – poplatky za operace realizované touto službou jsou nejnižší, přičemž funkčnost je vysoká. U služeb přímého bankovnictví je ovšem nutné počítat s případnými vedlejšími poplatky - poplatky komunikačními (za připojení na internet, sms zprávu bance či případně za telefonické spojení). Ty již budou u každého individuální (např. možnost přístupu k internetu v práci) a mohou rozhodování značně ovlivnit.

Pro přehled je uvedena i tabulka s poplatky za zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu. Je ovšem třeba dát pozor i na poplatek za provedení trvalého příkazu - ČSOB jej rozlišuje podle toho, jak byl trvalý příkaz zadán. Zadání na pobočce vás tedy potom vyjde každý měsíč o něco dráž.

Nutno podotknout, že Citibank, ČSOB a Raiffeisenbank mají služby přímého bankovnictví vždy v ceně balíčku; samotný běžný účet nenabízejí. V České spořitelně za vedení internetového a telefonního bankovnictví dohromady zaplatíte 15 Kč měsíčně (lze ovšem pořídit v rámci balíčku), za GSM banking 5 korun za měsíc. eBanka má vedení kanálů přímého bankovnictví (opět dohromady) zdarma u programu Student, Základ nebo Plus zdarma; klienti s programem Základ platí 45 Kč/měsíc, s programem Plus 75 Kč/měsíc. GE Capital Bank nabízí dvě služby přímého bankovnictví v rámci balíčku Genius, k běžnému účtu vás ovšem každá bude stát 39 Kč/měsíc; podobně v HVB Bank k osobnímu účtu 50 korun měsíčně telefonní nebo internetové bankovnictví, 35 Kč GSM banking. Komerční banka zpoplatňuje mimo balíčky každou službu přímého bankovnictví měsíčním poplatkem 49 Kč, Raiffeisenbank sazbou 35 Kč, Živnostenská banka třiceti korunami. Poštovní spořitelna nabízí z aktivních přímých kanálů pouze GSM banking (30 Kč/měsíc, u programu Junior 8 Kč), případně homebanking. 

Kromě nižších poplatků jsou klienti motivováni k využívání služeb přímého bankovnictví i prostřednictvím balíčků služeb. V rámci měsíčního paušálu za balíček je totiž v některých případech kromě poplatku za vedení služby přímého bankovnictví nabízeno i několik "předplacených operací" - samozřejmě zadaných elektronicky. Obvykle jde však o balíčky, jejichž cena přesahuje stopadesát korun měsíčně - Aktivní konto a Aktivní konto Plus u ČSOB a Konto Komfort u HVB Bank. Živnostenská banka přišla se strategií balíčků "all inclusive" - v rámci nejnižšího typu (za 99 Kč měsíčně) nabízí kromě jiného neomezený počet odchozích plateb zadaných přímými kanály či zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu pomocí přímých kanálů zdarma.

Poplatek za zřízení/změnu/zrušení trvalého příkazu
Banka/kanál Pobočka Telebanking (operátor) Telebanking (automat) Internetbanking GSM banking*
Citibank 0/58/58 0/49/49 0/nelze/nelze 0/40/40 -
Česká spořitelna 0/30/30 0/0/0 0/nelze/nelze 0/0/0 0/nelze/nelze
ČSOB 0/30/30 0/0/0 - 0/0/0 0/0/0
eBanka 20/50/50 20/50/50 0/nelze/30 0/30/30 nelze/nelze/nelze
GE Capital Bank 0/30/30 - nelze/nelze/nelze 0/30/30 0/nelze/30
HVB Bank 50/50/50 0/0/0 - 0/0/0 0/nelze/nelze
Komerční banka 0/30/30 0/30/30 - 0/20/20 -

Poštovní spořitelna

0/20/20

-

-

-

nelze/nelze/nelze
Raiffeisenbank 0/30/30 0/10/10 - 0/0/0 0/nelze/0
Živnostenská banka 10/30/30 11/21/21** nelze/nelze/nelze 5/15/15 5/nelze/15

Pozn.: ceny v korunách; *) funkčnost GSM banking se může u jednotlivých operátorů lišit; pokud operaci umožňuje alespoň jeden operátor, je cena za ni uvedena; **) zahrnut paušální poplatek účtovaný bankou za spojení; jde o sazby týkající se běžného účtu

Podle sdělení bank je nejoblíbenější službou přímého bankovnictví telefonní bankovnictví. Důvod je zřejmý – přes vysokou penetraci mobilních telefonů a zvyšující se penetraci internetu v  České republice nemá přístup k mobilnímu telefonu ani internetu každý. Jsou lidé, kteří těmto „novinkám“ příliš neholdují, popř. mají obavu o bezpečnost. Navíc tyto systémy mají další nároky – na bankovní SIM kartu či vybavení počítače. Pevná linka je naopak zcela standardní záležitostí. Kontakt s telefonním operátorem je zcela jednoduchý – člověk nemusí nic sám zjišťovat ani hledat, je veden telefonním bankéřem, který operaci prakticky provede za něj. Pokud ovšem nevyužíváte telefonu v práci, je třeba vzít na zřetel to, kam vlastně voláte, resp. o jakým typ linky jde. Zatímco za internet a za sms zprávy zaslané v rámci platebního styku přes GSM banking platíte dle zvoleného tarifu, ovlivňuje u telefonního bankovnictví výši vedlejších poplatků (tedy poplatků mimo banku) právě váš bankovní ústav. 

Většinou klient v rámci telefonního bankovnictví volá na zelené, tzn. bezplatné linky (začíná tročíslím 800). Existují ovšem výjimky – Česká spořitelna a ČSOB má takzvanou modrou linku (začátek 844) – volání je zpoplatněno z celé ČR za sazbu blížící se místnímu tarifu (zákazník tedy platí část nákladů). Citibank a GE Capital Bank mají dokonce linku s pražskou předvolbou, což se může mimopražskému volajícímu poněkud prodražit. Klienti Živnostenské banky sice volají na linku bezplatnou, ovšem platí paušální poplatek za spojení – u telefonního operátora 6 korun, u automatu 3 Kč (v kalkulaci v naší tabulce jsou tyto pevně dané náklady započítány v celkové sazbě). Poplatek zaplatí i majitelé nových balíčků, v rámci nichž jsou jinak všechny elektronické operace zdarma.

Podle mezinárodních statistik vypadají náklady na transakci učiněnou jednotlivými kanály takto:

na pobočce

1 USD

přes call centrum

0,5 USD

IVR služby

0,10 USD

Internet

0,01 USD

Tabulka skýtá přehled o poplatcích za nejčastější operaci, tedy o zvýhodnění, které poskytují největší banky u nás. Přívržence jednotlivých kanálů zřejmě o změně oblíbeného způsobu komunikace s bankou nepřesvědčí. Avšak pro ty, kteří provádějí větší množství operací, již má smysl vzít srovnání poplatků v potaz, neboť rozdíly mohou být zejména při kumulaci plateb velice citelné. Toto téma je aktuální i v souvislosti s platbami, které mnoho klientů bank potřebuje uskutečnit do konce roku.

Jaký způsob komunikace s bankou preferujete? Motivuje vás nastavení k poplatků k využívání služeb přímého bankovnictví? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 

reklama

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Rozbřesk: Dlouhý seznam šoků v německé ekonomice

Rozbřesk: Dlouhý seznam šoků v německé ekonomice

Kurzy.cz Česká ekonomika na začátku roku pravděpodobně zpomalí. Hlavní brzdou je přešlapující Německo, které v druhé polovině ro...

Najdete na iDNES.cz