Koupit nemovitost bez prostudování listu vlastnictví je ruskou ruletou

  15:05aktualizováno  15:05
Prostudování listu vlastnictví by mělo být základním krokem při nákupu nemovitosti. Investice do nemovitosti je považována za vůbec největší v lidském životě. Z toho důvodu je třeba postupovat velmi opatrně, neboť chybný krok způsobený spěchem či lehkovážností může stát statisíce.

Investice do nemovitosti je považována za vůbec největší v lidském životě. Z toho důvodu je třeba při koupi postupovat velmi opatrně, neboť chybný krok způsobený spěchem či lehkovážností může stát statisíce. Základním krokem by mělo být prostudování listu vlastnictví. Každý z nás je sice v dnešní dynamické době velmi zaneprázdněn, avšak na takové záležitosti bychom si měli najít včas vždy. Vydělat sice toho návštěvou katastru příliš mnoho nemůžeme, avšak v případě velkorysého opomenutí toho můžeme hodně ztratit.

Při koupi nemovitosti čekají na kupujícího následující rizika:

 • Nemovitost právně neexistuje
 • Nemovitost je zatížena věcnými břemeny nebo jinými omezeními vlastnického práva
 • Prodávající není vlastníkem nemovitosti
 • Prodávající není jediným vlastníkem a nemovitost může prodat jen se souhlasem ostatních vlastníků

Jak se proti těmto rizikům, které se nám bude snažit prodávající zatajit, lze bránit? Možnost výskytu těchto riziko většinou nezjistíme fyzickým prozkoumáním nemovitosti, ale především návštěvou katastru nemovitostí a prostudováním listu vlastnictví.

Katastr nemovitostí je v podstatě evidence nemovitostí, která je ze zákona veřejně přístupná. Každý má tedy ze zákona nárok do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat z něho pro svoji vlastní potřebu opisy. Slovo každý v této souvislosti znamená kdokoli (nikoli pouze vlastník nemovitosti). To je velmi důležité a každý kupující nemovitosti by měl zmiňovaný úřad navštívit a zjistit si o ní a jejím vlastníkovi podrobné údaje. Tím předejde mnoha případným rizikům spojený s vlastní nemovitostí a následným převodem. V katastru nemovitostí jsou klíčové informace o každé nemovitosti a jejím vlastníkovi uložené na takzvaných listech vlastnictví. Právě výpis z těchto listů dává klíčové penzum informací.

List vlastnictví je mimojiné považován za jeden z nejvýznamnějších dokumentů používaných při jednání klienta s hypoteční bankou. Zmiňovaný doklad dokazuje existenci nemovitosti, osobu vlastníka a způsob nabytí a zároveň také práva spojená s nemovitostí a závazky (věcná břemena).

Kde lze hledat v listu vlastnictví užitečné informace?
Pro přehlednost je list vlastnictví členěn do tří částí:
Část „A“ listu vlastnictví nám dává informaci o osobě vlastníka a vlastnických práv s nemovitostí spojených spojených.
V této souvislosti je třeba dávat pozor na institut spoluvlastnictví nebo bezpodílové spoluvlastnictví manželů.
Bezpodílové spoluvlastnictví manželů se pozná podle zkratky BSM, která se uvádí před jménem manžela. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů je zákonnou formou majetkových vztahů mezi manželi. To znamená, že vše, co oba manželé nabudou za trvání manželství, spadá do zmiňovaného BSM.

Část „B“ listu vlastnictví obsahuje podrobnou identifikaci nemovitosti. Jsou tady údaje o parcelním čísle, čísle popisném, příslušnosti k části obce a o charakteristice nemovitosti.
Bude-li v části „B“ uvedeno „vlastnictví pozemku a stavby“ je vlastník uvedený v části A vlastníkem nejenom budovy, ale i pozemku, na kterém je postavena.
Pokud však tato část listu vlastnictví obsahuje „pozemek a stavba různého vlastníka“, jde o případ stavby na cizím pozemku.

Do katastru nemovitostí potažmo listu vlastnictví se zapisuje také tzv. rozestavěná budova. Obvykle jsou do katastru nemovitostí vkládány budovy schválené kolaudačním řízením, které nabylo právní moci a zároveň tato budova již dostala číslo popisné.
V některých případech souvisejících s financováním výstavby nemovitosti prostřednictvím hypotéky je nutné do katastru vložit i rozestavěnou nemovitost. Té bývá využíváno jako zástavy za hypoteční úvěr.
K zápisu rozestavěné budovy je třeba na katastrální úřad doručit následující dokumenty:

 • stavební povolení, které nabylo právní moci
 • geometrický plán
 • čestné prohlášení vlastníka, že se jedná o rozestavěnou stavbu.

V části „C“ listu vlastnictví lze najít případná omezení vlastnického práva vázající se k nemovitosti. Mezi ně patří:

 • předkupní právo s věcnými účinky
 • věcná břemena
 • omezení převodu nemovitosti
 • zástavní právo

Jestliže je v rámci kupní smlouvy dojednáno předkupní právo, to znamená, že při případném prodeji musí prodávající nabídnout nemovitost ke koupi nejdříve tomu, v jehož prospěch zní toto předkupní právo.

Co se týče věcných břemen, tak ty v určitých rysech omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Tato věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele. To v praxi znamená, že jakmile se změní vlastníci nemovitosti, zůstanou věcná břemena zachována.

Zástavní právo patří mezi věcná práva. Jinak řečeno to znamená, že koupí-li někdo nemovitost zatíženou zástavním právem, pak ručí touto nemovitostí za uhrazení zajištěného závazku.
Zástavní právo se tedy váže k pohledávce, kterou zajišťuje a s jejím zánikem zaniká. To znamená, že zastaví-li někdo nemovitost za hypotéku, tak jakmile dojde k jejímu splacení, dojde k zániku tohoto zástavního práva. Vzhledem k tomu, že je zástavní právo zapisováno v katastru nemovitostí, musí být dán podnět k výmazu tohoto zástavního práva.

Část „D“ listu vlastnictví je vyhrazena v podstatě pouze pro poznámky a neobsahuje nějaké zásadní informace.

Naopak část „E“ je poměrně důležitá, neboť obsahuje nabyvatelské tituly. Těmi jsou kupní smlouva, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí atd.

S bezpečným pořízením nemovitosti je spojena spousta méně či více obtížných úkolů. Pro usnadnění celého procesu jsme pro vás připravili vše co se točí kolem financování, právních a daňových aspektů spojeným s pořízením nemovitosti. Více o této problematice najdete v Centru bydlení.

Jak jste spokojeni s prací katastrálních úřadů? Prostudovali jste důkladně list vlastnictví týkající se nemovitosti, o kterou jste měli zájem? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Úrokové sazby hypoték rostou, atakují hranici tří procent

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál pokračují v růstu. V lednu se vyšplhaly na hranici tří procent. Zájem o hypotéky...

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Kurzy.cz Shrnutí: Komentář Elon Muska na téma Bitcoin a krypto Jihokorejský fond může investovat do blockchain technolog...

Najdete na iDNES.cz