Koupit nemovitost bez prostudování listu vlastnictví je ruskou ruletou

  15:05aktualizováno  15:05
Prostudování listu vlastnictví by mělo být základním krokem při nákupu nemovitosti. Investice do nemovitosti je považována za vůbec největší v lidském životě. Z toho důvodu je třeba postupovat velmi opatrně, neboť chybný krok způsobený spěchem či lehkovážností může stát statisíce.

Investice do nemovitosti je považována za vůbec největší v lidském životě. Z toho důvodu je třeba při koupi postupovat velmi opatrně, neboť chybný krok způsobený spěchem či lehkovážností může stát statisíce. Základním krokem by mělo být prostudování listu vlastnictví. Každý z nás je sice v dnešní dynamické době velmi zaneprázdněn, avšak na takové záležitosti bychom si měli najít včas vždy. Vydělat sice toho návštěvou katastru příliš mnoho nemůžeme, avšak v případě velkorysého opomenutí toho můžeme hodně ztratit.

Při koupi nemovitosti čekají na kupujícího následující rizika:

 • Nemovitost právně neexistuje
 • Nemovitost je zatížena věcnými břemeny nebo jinými omezeními vlastnického práva
 • Prodávající není vlastníkem nemovitosti
 • Prodávající není jediným vlastníkem a nemovitost může prodat jen se souhlasem ostatních vlastníků

Jak se proti těmto rizikům, které se nám bude snažit prodávající zatajit, lze bránit? Možnost výskytu těchto riziko většinou nezjistíme fyzickým prozkoumáním nemovitosti, ale především návštěvou katastru nemovitostí a prostudováním listu vlastnictví.

Katastr nemovitostí je v podstatě evidence nemovitostí, která je ze zákona veřejně přístupná. Každý má tedy ze zákona nárok do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat z něho pro svoji vlastní potřebu opisy. Slovo každý v této souvislosti znamená kdokoli (nikoli pouze vlastník nemovitosti). To je velmi důležité a každý kupující nemovitosti by měl zmiňovaný úřad navštívit a zjistit si o ní a jejím vlastníkovi podrobné údaje. Tím předejde mnoha případným rizikům spojený s vlastní nemovitostí a následným převodem. V katastru nemovitostí jsou klíčové informace o každé nemovitosti a jejím vlastníkovi uložené na takzvaných listech vlastnictví. Právě výpis z těchto listů dává klíčové penzum informací.

List vlastnictví je mimojiné považován za jeden z nejvýznamnějších dokumentů používaných při jednání klienta s hypoteční bankou. Zmiňovaný doklad dokazuje existenci nemovitosti, osobu vlastníka a způsob nabytí a zároveň také práva spojená s nemovitostí a závazky (věcná břemena).

Kde lze hledat v listu vlastnictví užitečné informace?
Pro přehlednost je list vlastnictví členěn do tří částí:
Část „A“ listu vlastnictví nám dává informaci o osobě vlastníka a vlastnických práv s nemovitostí spojených spojených.
V této souvislosti je třeba dávat pozor na institut spoluvlastnictví nebo bezpodílové spoluvlastnictví manželů.
Bezpodílové spoluvlastnictví manželů se pozná podle zkratky BSM, která se uvádí před jménem manžela. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů je zákonnou formou majetkových vztahů mezi manželi. To znamená, že vše, co oba manželé nabudou za trvání manželství, spadá do zmiňovaného BSM.

Část „B“ listu vlastnictví obsahuje podrobnou identifikaci nemovitosti. Jsou tady údaje o parcelním čísle, čísle popisném, příslušnosti k části obce a o charakteristice nemovitosti.
Bude-li v části „B“ uvedeno „vlastnictví pozemku a stavby“ je vlastník uvedený v části A vlastníkem nejenom budovy, ale i pozemku, na kterém je postavena.
Pokud však tato část listu vlastnictví obsahuje „pozemek a stavba různého vlastníka“, jde o případ stavby na cizím pozemku.

Do katastru nemovitostí potažmo listu vlastnictví se zapisuje také tzv. rozestavěná budova. Obvykle jsou do katastru nemovitostí vkládány budovy schválené kolaudačním řízením, které nabylo právní moci a zároveň tato budova již dostala číslo popisné.
V některých případech souvisejících s financováním výstavby nemovitosti prostřednictvím hypotéky je nutné do katastru vložit i rozestavěnou nemovitost. Té bývá využíváno jako zástavy za hypoteční úvěr.
K zápisu rozestavěné budovy je třeba na katastrální úřad doručit následující dokumenty:

 • stavební povolení, které nabylo právní moci
 • geometrický plán
 • čestné prohlášení vlastníka, že se jedná o rozestavěnou stavbu.

V části „C“ listu vlastnictví lze najít případná omezení vlastnického práva vázající se k nemovitosti. Mezi ně patří:

 • předkupní právo s věcnými účinky
 • věcná břemena
 • omezení převodu nemovitosti
 • zástavní právo

Jestliže je v rámci kupní smlouvy dojednáno předkupní právo, to znamená, že při případném prodeji musí prodávající nabídnout nemovitost ke koupi nejdříve tomu, v jehož prospěch zní toto předkupní právo.

Co se týče věcných břemen, tak ty v určitých rysech omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Tato věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele. To v praxi znamená, že jakmile se změní vlastníci nemovitosti, zůstanou věcná břemena zachována.

Zástavní právo patří mezi věcná práva. Jinak řečeno to znamená, že koupí-li někdo nemovitost zatíženou zástavním právem, pak ručí touto nemovitostí za uhrazení zajištěného závazku.
Zástavní právo se tedy váže k pohledávce, kterou zajišťuje a s jejím zánikem zaniká. To znamená, že zastaví-li někdo nemovitost za hypotéku, tak jakmile dojde k jejímu splacení, dojde k zániku tohoto zástavního práva. Vzhledem k tomu, že je zástavní právo zapisováno v katastru nemovitostí, musí být dán podnět k výmazu tohoto zástavního práva.

Část „D“ listu vlastnictví je vyhrazena v podstatě pouze pro poznámky a neobsahuje nějaké zásadní informace.

Naopak část „E“ je poměrně důležitá, neboť obsahuje nabyvatelské tituly. Těmi jsou kupní smlouva, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí atd.

S bezpečným pořízením nemovitosti je spojena spousta méně či více obtížných úkolů. Pro usnadnění celého procesu jsme pro vás připravili vše co se točí kolem financování, právních a daňových aspektů spojeným s pořízením nemovitosti. Více o této problematice najdete v Centru bydlení.

Jak jste spokojeni s prací katastrálních úřadů? Prostudovali jste důkladně list vlastnictví týkající se nemovitosti, o kterou jste měli zájem? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Trh s hypotékami zaznamenal propad, ale získat úvěr je stále reálné

ilustrační snímek

Raketový růst cen nemovitostí v posledních letech a zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték platné od loňského...

V klasických penzijních fondech lidé prodělají, upozorňuje analytik

Petr Borkovec

Podle Petra Borkovce, zakladatele finanční skupiny Partners, dojde letos k propadům na hypotečním trhu a naopak dalšímu...

Desítky tisíc lidí budou refinancovat hypotéku. Jaké mají možnosti

Ilustrační snímek

Letos vyprší mnoha klientům bank fixace u hypoték. Týká se to zejména těch, kteří si v roce 2014 sjednali hypotéku s...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ KONSTRUKTÉR

Advantage Consulting, s.r.o.

nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz