Kdo vám znásobí peníze?

aktualizováno 
Pokud chcete na své investici vydělat co nejvíce a jste přitom ochotni podstoupit vyšší riziko, měli byste se rozhodnout pro investici do akcií. Jednak kvůli jejich dlouhodobé výnosnosti, ale také kvůli jejich likviditě a dostupnosti. Jak riziko snížit bez snížení výnosu?

Investovat peníze do akcií představuje poměrně vysoké riziko, zvláště pro někoho, kdo není v této oblasti zběhlý a nemá dostatek zkušeností či informací o vývoji trhu, hospodářské situaci společností, prognózách jejich budoucího vývoje apod. Pro zpřehlednění a udržení kontroly nad investovanými prostředky je lepší využít služeb obchodníka s cennými papíry – brokera.

Výhodou obchodníků s cennými papíry je, že tyto informace mají a jsou schopni poradit. Někteří obchodníci vytvářejí doporučení, do jakých akcií peníze investovat, popřípadě, kdy je vhodná doba je prodat. Jelikož většina obchodů probíhá na burzách, na kterých mohou obchodovat pouze jejich členové, je i to jedním z hlavních důvodů, proč využít služeb brokera.

NENECHTE SI UJÍT
růst
Bankovní trh Evropě stále roste
Mezinárodní banky posilují na regionálních trzích a zvyšuje se důležitost retailového bankovnictví. Které z bank mají navrch?
stres
Stres je špatný vládce
Rámus. Horko. K tomu šéfovo peskování a nereálné požadavky. Strach ze ztráty místa. Je toho více, co zaměstnance stresuje.
Grilovaná kuřata
Nekupujte místo uhlí popel
Optimální uhlí na grilování nesmí být moc vlhké, jinak by špatně hořelo. Nesmí v něm být moc popela, ten nehoří, a zbytečně bychom tedy platili za něco, co nevyužijeme.
Obchodník s cennými papíry s příslušnou licencí vám může vytvořit individuální portfolio cenných papírů (tzv. asset management), a ten pak investuje do cenných papírů na základě investičního zaměření, na němž jste se dohodli. Dalšími investičními službami, které brokeři nabízejí, jsou: poradenská činnost týkající se investování do cenných papírů, úschova a správa investičních instrumentů, provádění devizových operací, poskytování úvěrů a půjček zákazníkovi, upisování akcií, nebo pronájem bezpečnostních schránek. 

Na českém trhu v současné době působí 69 licencovaných obchodníků s cennými papíry, z toho je 48 nebankovních institucí a 21 bank. 26 subjektů je členem Burzy cenných papírů Praha. Nejvíce obchodníků s cennými papíry poskytuje hlavní službu obchodování na účet zákazníka a také obchodování na cizí účet. Podstatně méně společností vykonává obchodování na účet vlastní. Většina obchodníků poskytuje také poradenskou činnost, méně jich provádí devizové operace a poskytování úvěrů a půjček, nejméně obchodníků umožňuje pronájem bezpečnostních schránek.

I když je konkurence mezi obchodníky s cennými papíry na domácím kapitálovém trhu veliká, v dohledné době se ještě přiostří. V České republice chce začít podnikat deset obchodníků ze zahraničí, převážně z Rakouska a Velké Británie. Komise pro cenné papíry dále eviduje pět žádostí o poskytování služeb také za hranicemi i od zavedených tuzemských brokerů. Jejich cílovými trhy jsou Maďarsko, Polsko a Slovensko. Je tedy z čeho vybírat.

Vyzkoušejte si obchodování na akciových trzích na vlastní pěst. V INVESTIČNÍ HŘE můžete vyhrát Škodu octavii 

Výběr brokera je zásadní rozhodnutí a měly by jste k němu přistupovat velice zodpovědně. Je třeba dbát jak na kvalitu obchodníka, tak i na výši poplatků, které si za své služby účtuje.

Pověst je důležitá

Velikost firmy je samozřejmě velice důležitá, vybraný broker by ale měl mít především dobrou pověst, která se opírá o dlouhou historii poskytování kvalitních služeb. Na trhu samozřejmě můžou působit i noví brokeři s kvalitními službami, u nich je pak důležitá zejména pověst akcionářů a finanční zázemí. Každopádně, důležité je vyhnout se obchodníkovi, u kterého existuje i ta nejmenší pochybnost o solidnosti. Samozřejmostí u všech brokerů je licence obchodníka s cennými papíry od Komise pro cenné papíry (KCP). Jestliže máte jakékoli pochybnosti o obchodníkovi, na internetových stránkách KCP www.sec.cz je seznam všech obchodníků s platnou licencí. Od obchodníků s cennými papíry je nutné odlišovat investiční zprostředkovatele, kteří nesmějí od zákazníků přijímat ani peníze na nákup cenných papírů a ani nesmějí přijímat samotné cenné papíry, např. za účelem jejich prodeje. V každém případě je velice moudré zeptat se na každou maličkost dřív, než se rozhodnete vložit svoje prostředky do rukou obchodníka.

Kolik to bude stát

Neméně důležitým faktorem je také cena poskytovaných služeb. Brokeři si účtují za své služby paušální poplatky za každý obchod, který pro vás provedou, nebo určité procento z peněžního objemu obchodu. Tady se musíte rozhodnout, jakou částku chcete zhodnotit. Jestli chcete obchodovat aktivně a často zadávat pokyny k nákupu a prodeji, nebo investovat opatrněji, s delším časovým horizontem a nevyužívat spekulativní formu obchodování. Aktivnější investor raději svěří své prostředky brokerovi s malými poplatky, v opačném případě poplatky až tak důležité nejsou.

Jak je to s on-line obchodováním

Vzhledem k postupnému rozšiřování domácího internetu je dobré vybrat si obchodníka, který nabízí obchodování právě prostřednictvím internetu. Internet otevírá dveře k obrovskému světovému trhu, umožňuje investorovi sledovat vývoj na zahraničních trzích v reálném čase a promptně tak reagovat na změny. Stále více lidí proto využívá tuhle možnost obchodování a není divu, že i nabídka na českém trhu se postupně rozšiřuje. Jelikož investičních možností v České republice je pořád nedostatek, je v současné době výhodnější vybrat si brokera, který vám umožní zhodnocovat vaše peníze také na zahraničních trzích. Většina obchodníků s cennými papíry dnes nabízí obchodování alespoň na hlavních finančních trzích, jako jsou USA, Velká Británie nebo Německo. Na českém trhu působí v současnosti 6 obchodníků, kteří umožnňují klientům obchodovat prostřednictvím on-line aplikací. Zákazníci společností Brokerjet, Fio, Partia Direct, Atlantik finanční trhy, Böhm & partners, nebo Sati tak mohou v klidu svého domova nakupovat či prodávat akcie na vyspělých světových burzách.

 
 
Broker Česká republika USA GER GB SUI Další
BCPP RM-S NYSE NASDAQ AMEX XETRA LSE SWX, VIRT-X  
Atlantik * * ano ano ano ano ano ano ARCA, BTRD, INSTINET, MXT, BRUT, ISLAND, TMBR
Böhm & partner  - - ano ano ano - - - ARCA, ATTN, BRUT, BTRD, DOT, INCA, ISLD, REDI SNET, SOES, NTRD a STRK
Fio ano ano ano ano ano ano - - -
Patria Direct ano ano ano ano ano ano ano ano BEL, NED, FRA
Sati ano ano - - - - - - -
Broker Jet - - ano ano ano ano ano ano FRA, ITA, POR, BEL,
* obchodování možné, nikoli však přes internet.
Zdroj: Stránky společností

U on-line obchodování se jako investor vždy rozhodujete podle svého uvážení. Z tohoto důvodu by jste měli být hodně opatrní, do jakých instrumentů budete investovat. Investiční poradenství není totiž ve většině případů klientům poskytováno, naproti tomu však jako klient on-line obchodníků máte přístup k různým analýzám.

Je investice pojištěna?

Investice do cenných papírů pojištěny nejsou, ale od roku 2001 jsou všichni obchodníci s cennými papíry povinni podílet se formou příspěvků na pojištění, které zabezpečuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Pokud se váš obchodník dostane do situace, že není schopen plnit závazky vůči zákazníkům, garanční fond vám vyplatí náhradu ve výši 90 % dlužné částky, nejvýše však 400 tisíc korun. Samozřejmě, toto pojištění platí pouze při neschopnosti brokera platit své závazky a nevztahuje se na pokles hodnoty investice, což je dost podstatný rozdíl a mnoho začínajících investorů si tyto pojmy zaměňuje.

Důležitá je legislativa

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na nedávnou minulost, kdy krachování brokerských firem nebylo nic výjimečného a důvěra investorů klesala s každým novým případem. Nejznámější společností, která odstartovala tuto vlnu, byla firma Private Investors, dalšími byly společnosti KTP Quantum, nebo Finnex. V případě Private Investors sice

Pozor na reklamu, aneb na co se soustředit v investičním doporučení

Garanční fond postupně vyplácí zákazníkům náhradu, je to však zdlouhavý proces a zbytečné průtahy nevytvářejí příznivé klima pro rozvoj tohoto trhu. Aby se v budoucnu takovým případům předcházelo, působí na kapitálovém trhu KCP jako nezávislý orgán dohlížející na správné fungování kapitálového trhu, dodržování zákonných pravidel a zejména vytvářející a upravující tyto pravidla.

Hlavním posláním KCP je především ochrana a rozvoj kapitálového trhu, dále pak boj s finanční kriminalitou, vzdělávání investorů a transparentnost trhu. Dalším cílem je pak eliminace systémových rizik a snížení pravděpodobnosti selhání systému a subjektů, které v tomto systému působí. Přestože je nutné poznamenat, že regulací není možné všechna rizika eliminovat, KCP je připravena použít všech dostupných prostředků k dosažení vytyčených cílů. Snaha KCP o vytvoření korektního a transparentního trhu, který bude vyhovovat také nejnovějším požadavkům fungování kapitálového trhu v Evropské unii, je vidět v přijetí čtyř nových zákonů, upravujících kapitálový trh (platné od 1.května tohoto roku). Jedná se o zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech, zákon o kolektivním investování a tzv. změnový zákon, jež mění některé související předpisy se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Kromě toho nabylo 1.května účinnost také 14 nových vyhlášek, jejichž počet se později zvýšil na 20 (nakonec jich má být zhruba 26).

Nová Asociace

O tom, že i samotní obchodníci usilují o vytváření a udržování zdravého investičního prostředí na českém kapitálovém trhu, svědčí i aktivita čtrnácti registrovaných obchodníků s cennými papíry, kteří v polovině června založili Českou asociaci obchodníků s cennými papíry (ČAOCP). Primárním podnětem k vytvoření asociace bylo nahradit Asociaci obchodníků s cennými papíry, která už několik měsíců nevyvíjela prakticky žádnou činnost. K její serióznosti také nepřispívalo ani členství nedávno zkrachovaných společností KTP Quantum, nebo Finnex. Hlavním cílem asociace je podílet se na přípravě legislativy upravující kapitálový trh, provádět osvětovou činnost, dodržovat etický kodex.

Prezidentem ČAOCP se stal šéf firmy Cyrrus Martin Kozumplík, a kromě této společnosti jsou mezi zakládajícími členy i společnosti ACE Global Finance, AFIN Brokers, Americas International Brokers, BH Securities, Body International Brokers, Böhm & Partner, Capital Partners, Colosseum, Efakta Consulting, GES Invest, Global Brokers, Proventus Finance a RSD Invest. Asociace chce oslovit i další nebankovní obchodníky působící na trhu. Bankovní subjekty a tři velké brokerské společnosti mají již vlastní Asociaci pro kapitálový trh (AKAT), spolupráce mezi těmito dvěma subjekty ale není vyloučena.

Český kapitálový trh se neustále vyvíjí, a proto je dobrá každá iniciativa ze strany obchodníků, KCP, nebo i veřejnosti, která pomůže při vytváření zdravého trhového prostředí a bude mít příznivý dopad na jeho fungování. Po nepříjemných zkušenostech z minulosti jsou investoři příliš opatrní, všechno je však na dobré cestě, aby se tato situace změnila k lepšímu. V každém případě však dostatek opatrnosti nikdy neuškodí, jde přece „jenom“ o peníze.

Aktuální informace o investování na kapitálových trzích v naší sekci AKCIE, nebo v sekci BROKEŘI

Zkoušeli jste už někdy investovat prostřednictvím brokera? Vydělali jste? Podělte se s námi o vaše zkušenosti.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Kvíz: Víte, kolik jsme vydělávali a kolik stál chleba v roce 1989?

Více než dvě třetiny Čechů jsou přesvědčeny, že se dnes mají lépe, než tomu bylo před 17. listopadem roku 1989. Ve...

Salát občas zbude, kachna nikdy. Jak a za kolik obědváme v práci

Obědová menu za poslední léta poznamenalo hodně trendů. Krabičky se zdravým jídlem, veganská a raw strava, menší porce,...

Tři způsoby, jak se pasivitou připravíte o peníze

Znalosti Čechů o financích a nakládání s penězi nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje...

Kvíz: Umíte brouzdat internetem bezpečně?

Na internetu trávíme čím dál více času. Řešíme zde pracovní věci, komunikujeme s přáteli, sdílíme fotky z dovolené či...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Z konopí umí získat léčivý kanabidiol. Teď ho chce zpřístupnit lidem

Jan Storch je vědec. Se svým týmem byl jedním z prvních, kdo vymysleli, jak z technického konopí průmyslově izolovat...

Premium

Konzumace jídla několikrát denně je klišé, tvrdí výživový poradce Fořt

Napsal více než dvacet knih o zdravém životním stylu a boji s obezitou. Petr Fořt tvrdí, že žádný obecně platný návod...

Premium

Jak skončila Vémolova pohádka o lvech. Végha přitom zatracoval

V rozlehlé O2 areně vypadal tak malý, když se v kleci bezvládně zhroutil k zemi. V tu chvíli se z Karlose Vémoly jindy...

Premium

Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář

Do své ordinace v centru Prahy dochází den co den už 22 let, aby znovu na nohy postavil čtyřnohé domácí mazlíčky. „I...

  • Další z rubriky

Jak dosáhnout na hypotéku, když chybí dvacet procent požadovaných úspor?

Český realitní trh ani hypoteční není pro mladé. Pro získání hypotéky totiž potřebují mladí lidé předem našetřit dvacet...

Ručil synovi u hypotéky. Teď bydlí v pronájmu ve škole

Jaroslav z Plzně brzy ovdověl. Zůstal sám na péči a výchovu syna, kterému v té době bylo 14 let. Snažil se mu...

Tři možnosti, jak s pomocí rodičů dosáhnout na hypotéku

Pořídit si vlastní bydlení je dnes pro řadu mladých lidí spíš jen sen. Ceny nemovitostí jsou vysoké a bez dostatečných...

Co dělat, když dojdou peníze na splácení hypotéky

Pokud v České republice nastoupí recese, lze očekávat i problémy tuzemských domácností s hypotéčním úvěrem. Nabízí se...

Advantage Consulting, s.r.o.
NĚMČINÁŘ V ADMINISTRATIVĚ

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 22 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz