Kauza FINNEX – druhé dějství

aktualizováno 
V současnosti se z pohledu klientů dostala do alespoň trochu zdárného konce kauza FINNEX Praha. Podle rozhodnutí Garančního fondu obchodníků s cennými papíry by měli poškození klienti získat náhradu. Kdy ale k vyplacení náhrad dojde?
Garanční fond obchodníků s cennými papíry vydal koncem letošního srpna oznámení, ve kterém sděluje, že poškozeným klientům společnosti budou přiznány náhrady ve výši 90% majetku každého oprávněného zákazníka, max. však do výše 400 tisíc korun (plné znění oznámení Garančního fondu si přečtěte ZDE).  

V tomto případu byl „utopen“ majetek zákazníků v odhadované výši kolem 150 miliónů korun, čímž se řadí mezi největší kauzy tohoto typu. Bohužel, v rámci již neexistující finanční skupiny FINNEX se nejedná o jediný případ, neboť podobně skončily i ostatní společnosti z impéria FINNEX Group. Celková hodnota tohoto tunelu se tak zvyšuje ještě o pěkných pár desítek miliónů. Proveďme si proto nyní rekapitulaci celého příběhu.

Co s akciemi po dvou vlnách privatizace?

Podobný dotaz si jistě kladlo mnoho občanů této země, když se jim na účtech ve Středisku cenných papírů objevily akcie zprivatizovaných podniků. Někteří je odprodali investičním fondům či bankám, někteří prostřednictvím veřejných trhů, ale stále zůstávalo dost těch, kteří si je drželi v domnění budoucího růstu ceny akcií či výplaty dividend, nebo jen proto že nevěděli co s nimi.

S tehdy fantastickým nápadem se objevila společnost FINNEX Praha, když v roce 1996 uvedla na trh Investiční Program na Podporu Drobných Akcionářů (zkráceně IPPDA). Účelem tohoto programu byla aktivní správa majetku drobných akcionářů, spočívající nejen v obchodování s akciemi, ale třeba i ve výkonu akcionářských práv. Podobná strategie tu ještě nebyla, protože minimální vklad činil 10 000 Kč v akciích nebo korunách. Dostupnost produktu přilákala mnoho zájemců. Na podobném principu fungoval produkt Investiční SPOření (ISPO) od téže společnosti, který však byl určen pro movitější klientelu a poskytoval poněkud vyšší servis.

Hledáte informace o akciích? Informace a statistiky k tomuto tématu naleznete ZDE.

Klientela společnosti FINNEX Praha sklízela velmi slušné zisky. Dnes bychom je mohli označit za nereálné až varující, nicméně v tehdejší době se na tuzemských akciích dalo vydělat. I samotný FINNEX Praha se rozrůstal a nakonec došlo k přeskupení firmy a ke vzniku FINNEX Group, zastřešujícího správce majetku FINNEX Praha s.r.o., obchodníka s cennými papíry FINNEX Securities a.s., servisní  FINNEX Marketing s.r.o. a v zahraničí vystrčený FINNEX Ukraine.

Jak bída na akciový trh přišla

Ve druhé polovině 90. let minulého století však přišel jiný fenomén: český trh se stal téměř nelikvidním a počet investičních příležitostí se snížil na minimum. Kupónová privatizace sice zajistila původně státním podnikům soukromé vlastníky, ale nevyřešila podkapitalizovanost firem ani příliv peněz na kapitálové trhy. Podmínky pro IPO (primární úpisy akcií) na tuzemském trhu nebyly rozhodně nijak růžové. Jednak chyběli důvěryhodní podnikatelé s kvalitním investičním záměrem, a své si svým přístupem přisadily i samotné státní instituce a polostátní banky.

Manažeři FINNEXu však i v tomto případě našli řešení. Společnost FINNEX Group se sice pravděpodobně již tímto okamžikem dostávala na tenký led, ale její snažení dávalo smysl. Pokud bylo jakkoliv náročné provést IPO prostřednictvím veřejných trhů, dala se provést „privátní“ primární emise pro předem známý okruh investorů – v tomto případě tedy klientů FINNEXu. Na přelomu let 1998 a 1999 představili lidé z FINNEXu primární emisi akcií společnosti Pražský fond pozemků a.s. (dále jen PFP). Bohužel, FINNEX si pravděpodobně již na tomto případu otestoval, kam až může zajít. Nicméně vše dobře dopadlo, klienti FINNEXu nemohli tvrdit, že nevydělali.

Souběžná primární emise akcií společnosti Evropský průmyslový holding a.s. (dále jen EPH), která však nebyla tolik prezentována a která se rozběhla naplno až po úspěšném úpisu akcií PFP a jeho následném odprodeji, byla již z jiného soudku. Prezentace minimální a nákup akcií do portfolia klientů IPPDA dosahoval již  zcela bez problému 100% hodnoty majetku. Klienti sice měli ve svých smlouvách ustanovení o tom, že správce majetku může do portfolií nakupovat akcie emitované spřízněnými firmami, ale neměli ve smlouvách zakotveno nic o tom, že se může jednat o veřejně neobchodovatelné akcie. Již v okamžiku počátku emisí těchto akcií tak docházelo k porušení zásad obezřetné správy majetku, neboť klienti neměli reálnou šanci se bránit.

Účelem vzniku EPH byla rozjíždějící se privatizace na Ukrajině, kde se FINNEX Praha již dříve angažoval prostřednictvím FINNEX Ukraine, který vyhledával investiční příležitosti. Bohužel, z tolik prezentované účasti EPH v jiných průmyslových firmách se nakonec ukázalo, že vlastní podíly pouze ve dvou ukrajinských podnicích.

Chvíle pravdy

S odstupem času lze říci, že již v té době se začaly objevovat první náznaky problémů. Správa drobných portfolií je náročná nejen na technické zpracování, ale i na cash-flow. Začátkem roku 1999 se začaly výrazně opožďovat výplaty vkladů z vypovězených smluv o správě majetku. Nicméně vše nadále fungovalo a problémy bylo možné svést na náročnost správy. Okamžik pravdy však přišel záhy na počátku léta 2000. Dosavadní excelentní image firem skupiny FINNEX Group začalo dostávat na frak. Přestávaly se úplně vyplácet peníze klientům, vývoj na kapitálových trzích ve světě se pravděpodobně podepsal i na možnosti získání strategického investora do společnosti EPH podobně, jako se to podařilo u Pražského fondu pozemků (dnes Credit and Development Company – CDC). Ještě zajímavější je, že největší problémy FINNEXu se provalily těsně po pádu IPB, u níž měla finanční skupina FINNEX Group své účty.

Následný spád událostí nabral obrátek. Následoval rozprodej jednotlivých společností z uskupení FINNEX Group, z vedení společností se nikdo k ničemu nevyjadřoval. FINNEX Group změnil vlastníka, přejmenoval se na Bohemia Inwest Group a přesídlil do Přeštic u Plzně. V portfoliu si však ponechal FINNEX Praha - údajně jako perspektivní firmu, která přinese svým klientům zajímavé výnosy při exitu investice. Investiční společnost FINNEX Trust se přejmenovala na Invescom a její vlajková loď, otevřený podílový fond FINNEX Euro na Eurocom. Obchodník s cennými papíry FINNEX Securities se změnil na Bradley, Rosenblatt & Co. (dále jen BRC) a servisní FINNEX Marketing na MN Marketing.

Jaký společný osud potkal tyto společnosti?

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz

Všechny zůstaly svým klientům dlužny miliony. FINNEX Praha skončil v konkursu stejně jako BRC a nároky klientů nyní bude vyrovnávat Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Poslat do konkurzu FINNEX Praha se podařilo několika jeho klientům ve spolupráci se Sdružením klientů a poradců společnosti FINNEX Group a FINNEX Praha (dále jen SKAP), které vzniklo v létě 2001 z důvodu obrany zájmů poškozených klientů i poradců. Další husarský kousek se tomuto družení podařil v případě zajištění veškeré dokumentace FINNEXu Praha, zejména citlivých údajů o klientech apod., které bylo provedeno na popud SKAPu republikovou policií.

Majetek z fondů ve správě Invescomu však taktéž zmizel. Z části díky úpadku BRC, přes kterého se obchodovaly akcie na tuzemském trhu, z větší části však díky uplatnění nezákonného zástavního práva na majetek fondů. Ten byl zastavený za úvěr poskytnutý lucemburskou bankou irské společnosti  McPherson & Durrant Co. Ltd. (dle týdeníku Euro). Mimochodem, tato zahraniční společnost byla zároveň jediným akcionářem zkrachovalého obchodníka BRC. Hezký propletenec, že?

Invescom je v nucené správě a fondy jím spravované směřují do likvidace. Výplata majetku ve fondech je však pozdržena, protože se zatím podařilo do fondu Eurocom v průběhu letošního léta, díky práci nuceného správce i KCP, z Lucemburska vrátit majetek cca 260 000 EUR, což je bohužel ta menší část. Další majetek bude vymáhán po v podstatě již neexistující skupině FINNEX.

V celé kauze padlo několik desítek trestních oznámení, hlavní aktéři jsou obviněni z několika závažných hospodářských trestných činů. Mnoha poškozeným klientům zůstaly pouze oči pro pláč a poněkud drahá životní zkušenost.

Bohužel, nejedná se zdaleka o jediný a největší případ. Podobně skončil majetek klientů, kteří investovali prostřednictvím společností KTP Quantum, Novo Domo a naposledy Helvag. Jako poučení pro příště může pomoci Desatero obezřetného investora, jehož dodržováním se může zájemce o investování vyhnout alespoň některým problémům.

Na začátku článku jsem uvedl, že klienti společnosti FINNEX Praha mají dle oznámení Garančního fondu nárok na náhradu majetku. Poškození klienti musí uplatnit své nároky u Garančního fondu do pěti měsíců od vydání oznámení. Garanční fond musí dle § 81c odst. 11) Zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech začít s výplatou nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději  však  do  10  měsíců  od  sdělení Komise pro cenné papíry, že se obchodník stal nesolventním a není schopen plnit vůči zákazníkům své zákonné závazky (na žádost Garančního fondu může KCP ve výjimečných případech prodloužit lhůty až o 3 měsíce).

Z výše uvedeného odstavce ale vyplývá jedna podstatná skutečnost. S ohledem na fakt, že v Garančním fondu není v současnosti dostatek prostředků na náhrady poškozeným zákazníkům, přišel fond s šalamounským řešením. V termínu daném zákonem skutečně zahájí výplatu náhrad, ovšem v symbolických částkách, které dle praxe u jiných zkrachovalých obchodníků jsou ve výši 1 000,- Kč. Další prostředky budou vypláceny tak, jak se bude plnit Garanční fond, což může trvat velmi dlouho, neboť zájemců je příliš a peněz málo.

Stali jste se obětí některého z uvedených případů? Myslíte si, že své peníze ještě někdy uvidíte? Těšíme se na vaše názory.

Autor je finančním poradcem.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Kvíz: Víte, co si letos můžete odečíst z daní?

Ilustrační snímek

Pokud jste ještě nepodali daňové přiznání za loňský rok, vyzkoušejte náš kvíz. Zjistíte, jak znáte novinky, díky kterým...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Hypotéky dál zdražují, a to nejrychleji za 10 let. Ale jsou i výjimky

Ilustrační snímek

V prosinci úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračovaly v růstu a dostaly se z listopadových 2,78 na 2,91 procenta....

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Čtyři důvody, proč neotálet s pořízením vlastního bydlení na hypotéku

Ilustrační snímek

V září loňského roku poskytly banky 9 153 hypotečních úvěrů. V říjnu pak loňských rekordních 10 590 hypoték. Tím však...

BREXIT – Velká Británie na koni ?

BREXIT – Velká Británie na koni ?

Kurzy.cz Podívejme se spolu na Brexit z úhlu, ze kterého je zřejmé, že odchod Velké Británie z EU nemusí pro Spojené království ...

Najdete na iDNES.cz