Kam jít pro rychlé peníze?

aktualizováno 
Kdo potřebuje peníze rychle, musí si za ně připlatit. To je i případ překlenovacích úvěrů, které nabízejí stavební spořitelny svým klientům, když potřebují prostředky na financování svého bydlení rychle. Tedy dříve než za dva roky po uzavření smlouvy, kdy mohou získat nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Narozdíl od nich i od hypotéčních úvěrů se překlenovací úvěry totiž neumořují a po celou dobu jejich trvání se platí úroky z celé jejich „nesnižující se“ výše.

Překlenovací úvěry jsou jakousi doplňkovou službou, kterou nabízejí stavební spořitelny svým klientům. Nárok na „řádný“ úvěr ze stavebního spoření vzniká až poté, co jsou splněny podmínky stanovené zákonem a obchodními podmínkami spořitelen. Ze zákona je to minimální doba spoření dva roky. Spořitelny pak požadují jednak naspoření alespoň stanovené minimální akontace (v současnosti to je 40 % až 50% z cílové částky) a dále dosažení určené výše hodnotícího čísla. Pro jeho výpočet používá každá spořitelna jiný vzorec, vždy ale platí, že čím dříve a čím vyšší vklady jsou na účet ukládány, tím rychleji hodnotící číslo roste a tím rychleji vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Někdo však potřebuje peníze na koupi bytu, stavbu domu nebo na jejich rekonstrukce a modernizace dříve. V tomto případě je možné využít právě překlenovacího úvěru. Ten bývá většinou úročen vyšší sazbou než úvěr řádný a i v tomto případě musí mít zájemce o něj alespoň nějaké úspory k dispozici.

o překlenovacích úvěrech bez akontace si můžete přečíst zde
V současnosti téměř ve všech spořitelnách požadují složit či naspořit alespoň 20% cílové částky, nově jsou však k dispozici i speciální překlenovací úvěry s nulovou akontací, ke kterým se ale většinou vztahují nějaké další speciální podmínky.

Co je to překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr spořitelna poskytuje většinou ve výši cílové částky. Z celé této výše se pak platí úroky po celou dobu spoření až do okamžiku, kdy je přidělen

Navštivte naši zcela novou sekci stavebního spoření
řádný úvěr ze stavebního spoření. Jím je pak spolu s naspořenou částkou překlenovací úvěr jednorázově splacen. Jelikož se po celou dobu spoření neumořuje, nesplácí, pouze se z něj stále platí úroky v konstantní výši, jde o zdroj velmi nákladný, zvláště v případě, kdy je čerpán brzy po uzavření smlouvy, když na účtě nejsou dostatečně vysoké vklady a kdy zbývá ještě dlouhá doba do přidělení řádného úvěru. Celkové náklady pak ovlivní také intenzita spoření, neboť ovlivňuje růst hodnotícího čísla a tím délku doby zbývající do splnění podmínek pro získání úvěru. Čím více se spoří, tím dříve jsou tyto podmínky splněny a tím jsou nižší celkové úrokové náklady.

Kolik stojí překlenovací úvěr

Jelikož se spolu s placením úroků z překlenovacího úvěru musí také dospořovat na vkladový účet, je tu i vyšší finanční zatížení a proto je třeba mít k dispozici vyšší čisté příjmy než v případě řádného úvěru. Také požadavky spořitelen na bonitu klientů jsou větší.

Jako příklad si ukážeme následující situaci. Potřebujeme překlenovací úvěr ve výši

mnoho informací z oblasti nemovitostí  a bydlení
500 000 korun ihned po uzavření smlouvy a máme k dispozici alespoň nějaké prostředky. (Nebudeme zde uvažovat výše zmíněné překlenovací úvěry bez akontace, jelikož při tomto zadání by nebylo možné čerpat je u všech spořitelen.) U každé spořitelny si vybereme takový překlenovací úvěr z její nabídky, který má nejnižší možnou akontaci. V tomto případě se jedná o 20% cílové částky, s výjimkou HYPO spořitelny, kde je třeba naspořit 40% cílové částky. Vybírat budeme z produktů „úvěrových“ v co nejrychlejších variantách spoření, tak aby byl překlenovací úvěr splacen co nejdříve. Jelikož jde o úvěry klientů, které spořitelny ještě „neznají“, u kterých nemají žádné předchozí zkušenosti s jejich „platební morálkou“, jsou pro ně tyto překlenovací úvěry rizikovější. Proto jsou úročeny vyššími sazbami a jsou zde přísnější požadavky na dostatečnou bonitu.  

V tabulce jsou uvedeny celkové měsíční platby, které v sobě zahrnují jak placené úroky, tak spořené částky. Ty jsou v tabulce uvedeny v minimální výši, jaká je stanovena obchodními podmínkami. Výhodnější je samozřejmě ukládat pokud možno více.

Vybrané překlenovací úvěry (CČ - cílová částka)

spořitelna

produkt a akontace (% z CČ)

úroková sazba (údaje ze spořitelen)

měsíční platba úroků (Kč)

celková měsíční platba úroků spolu s dospořováním (Kč)

ČMSS

MU 20% PLUS

7,9%

3 292

5 792

HYPO

HYST 1 (40%)

9,5%

3 958

5 458

Raiffeisen

R-01 (20%)

7,4%

3 083

6 583

SS ČS

Překl. úvěr (20%)

6%

2 500

5 000

VSS KB

Rychlá půjčka (20%)

7,4%

3 083

5 583

Wüstenrot

Konstanta (2/7 CČ)

6,9%

platba 3 500 zahrnuje úroky i vklady

Je vidět, že nejnákladnější je v tomto případě překlenovací úvěr od HYPO spořitelny. Naopak nejlevnější je z hlediska výše placených úroků překlenovací úvěr Stavební spořitelny České spořitelny, tato zvýhodněná 6% sazba je však určena pouze pro cílové částky nad 300 000 korun. Nejvyšší měsíční zatížení přináší překlenovací úvěr Raiffeisen spořitelny, což je způsobenou vyššími vklady na spořicí účet (0,7% z cílové částky). Naopak nejnižší měsíční platba je u překlenovacího úvěru Konstanta od Wüstenrotu. To je speciální produkt, který je po celou dobu fáze překlenovacího i řádného úvěru splácen stále stejnou, konstantní splátkou ve výši 0,7% z cílové částky, která v sobě zahrnuje spoření i splátky překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. 

Požadavky na výši příjmů

Požadavky na úvěruschopnost zájemce o úvěr se také liší. Je nutné mít v rámci domácnosti alespoň takové čisté měsíční příjmy, aby se do nich po odečtení případných dalších závazků vešel kromě plateb úroků z překlenovacího úvěru také stanovený násobek životního minima. Každá spořitelna si stanovila nějaký koeficient, kterým vynásobí životní minimum rodiny a přičte k němu výši platby za překlenovací úvěr, případně vyžaduje i nějakou další rezervu navíc. Pokud jsou čisté příjmy vyšší než tento součet, bonita je dostatečná.

V následující tabulce jsou uvedeny výše těchto koeficientů a případných dalších rezerv. Především jsou tu však vidět nároky na minimální příjmy domácnosti. Pro

porovnání plateb s řádnými úvěry ze stavebního spoření
vybrané překlenovací úvěry uvedené v první tabulce jsou zde vypočteny částky, kterých musí dosáhnout čistý příjem. Je zde opět překlenovací úvěr ve výši 500 000 Kč a jde zde o čtyřčlennou rodina se dvěmi dětmi ve věku šest až deset let, jejíž životní minimum je 11 300 Kč. Toto zadání bylo zvoleno proto, aby bylo možné porovnat podmínky překlenovacích úvěrů s podmínkami řádných úvěrů ze stavebního spoření. Výpočet stejného příkladu pro řádný úvěr naleznete v tomto článku, takže si můžete porovnat, o kolik náročnější je překlenovací než řádný úvěr.

spořitelna

ŽM + platba úroků za měsíc (Kč)

koeficient životního minima + rezerva

ČMSS

24 417

1,0 + 30% z čistého příjmu

HYPO

23 538 / 25 233

1,6 - 1,75 (podle lokality, 1,75 je pro velká města)

Raiffeisen

23 533

1,5

SS ČS

-

individuálně

VSS KB

20 818

1,2+rezerva 50% z výše splátky navíc

Wüstenrot

20 450

1,5

Z pohledu požadavků na bonitu klientů vyšly v námi zvoleném příkladě jako nejpřístupnější spořitelny Wüstenrot a VSS KB. Nejvyšší měsíční příjem vyžaduje spořitelna HYPO od klientů z velkých měst a za ní následuje ČMSS, která také požaduje od klientů, kteří si berou úvěr brzy po započetí spoření (tj. od těch, kteří mají nízké hodnotící číslo) vyšší příjmy, jelikož tyto překlenovací úvěry úročí vyšší sazbou. Což je rozdíl od situace u řádných úvěrů, kde se naopak v porovnání s ostatními spořitelnami spokojí s nižší úvěruschopností klientů. Zájemce o překlenovací úvěr musí v ČMSS doložit o 4 000 korun vyšší příjem než u Wüstenrotu nebo VSS KB, což je rozdíl docela podstatný. V obou případech (řádných i překlenovacích úvěrů) vyžaduje nejnižší příjmy a je tedy z tohoto pohledu nejpřístupnější i méně bonitním klientům spořitelna Wüstenrot. Je to díky nízké měsíční platbě v případě zvoleného překlenovacího úvěru Konstanta. 

reklama

Co si myslíte o výhodnosti překlenovacích úvěrů? Máte s nimi nějaké praktické zkušenosti? Jaké jiné zdroje byste v případě potřeby zvolili místo čerpání překlenovacího úvěru?

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Sestavili jsme žebříček aktuálně nejlepších krátkodobých mikropůjček

Ilustrační snímek

Mikropůčkám se běžně říká půjčky do výplaty. Na internetu je takových nabídek spousta. Dají se sjednat velmi rychle, a...

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Případ „zmrzlého“ eura

Případ „zmrzlého“ eura

Kurzy.cz Začátek roku 2019 se nese ve znamení kontrastu predikcí množství ekonomů a spekulativních sázek ze strany hedgeových fo...

Advantage Consulting, s.r.o.
KOORDINÁTOR PROJEKTŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč

Najdete na iDNES.cz