Jak na překlenovací úvěr

aktualizováno 
Všechny stavební spořitelny až na jednu výjimku nabízejí hned několik typů překlenovacích úvěrů. Čím se liší? Na čem závisí výše jejich úrokových sazeb? Jaký minimální vklad je nutné mít na účtu? Pro vytvoření lepší představy jsme pro vás připravili následující přehled.
Peníze, koruna

Peníze, koruna - ilustrační foto | foto: Radek KalhousMF DNES

Nejčerstvější změny nalezneme u stavební spořitelny Wüstenrot. Nejenže od 1. srpna snížila úročení vkladů i „řádných“ úvěrů ze stavebního spoření (týká se to pouze nově sjednávaných smluv), ale tento týden snížila také úrokové sazby překlenovacího úvěru PARTNER. Tento úvěr je určen pro klienty „bez historie“, kteří vstupují do systému stavebního spoření nově.

Pro ostatní klienty, kteří již prokázali, že jsou schopni spořit, má Wüstenrot výhodnější překlenovací úvěr s názvem SUPERÚVĚR. Ten je určen pro každého, kdo má již alespoň jeden rok smlouvu o stavebním spoření, a to u kterékoli stavební spořitelny. Dokonce nemusí být jeho vlastní, postačuje, když takovou smlouvu má jeho manžel/ka nebo nezletilé dítě.

NENECHTE SI UJÍT
boss
Vyděláte s emerging markets?
Během 2.poloviny 20. století se změnila ekonomická mapa světa. Kdo nyní roste nejvíce? Jak na něm vydělat?
Hysterie (c) profimedia.cz/corbis
7 rad pro ty, kterým chybí elán
Pracovní krize, nestíháte? NAPUMPUJTE SE ENERGIÍ. Někomu pomůže ledová sprcha, jinému sklenka alkoholu..
Školní tašky: ne vždy bezpečné
Pěkná aktovka je snem každého prvňáčka. Měla by dítěti dobře sedět a nekazit mu záda. Co dál?

Výši úrokové sazby Wüstenrot odvozuje od doby účasti na stavebním spoření a od výše vkladu, který je na účtu v době žádosti o překlenovací úvěr. Účastníci stavebního spoření s alespoň roční smlouvou mají značnou výhodu. Navíc svým stávajícím klientům, kteří splní podmínky pro přidělení cílové částky a řádného úvěru do půl roku, nabízí Wüstenrot bezkonkurenčně nejnižší sazbu 2,5 %.

Poté, co se začaly koncem loňského roku poskytovat novomanželské půjčky, přišla spořitelna Wüstenrot velmi rychle s úvěrem PRVNÍ BYT, který má sloužit jako doplněk k této půjčce. Má nízkou úrokovou sazbu a není třeba žádný počáteční vklad.

Wüstenrot stavební spořitelna
název úvěru minimální akontace (% CČ) tarifní varianta úroková sazba
SUPERÚVĚR** 0% OF 4,8%
10% OF, OK 4,8%
30%  0K 2,5% nebo 4,5%*
40%  OF 2,5% nebo 4,5%*
50%  OS 2,5% nebo 4,5%*
PARTNER 0%  OF, OK 6,6%
30%  OK 5,7%
40%  OF 5,7%
50%  OS 5,7%
PRVNÍ BYT*** 0%  OF 3,9%

Poznámka: Výše minimální akontace závisí také na tarifní variantě (celkově jsou čtyři: OF, OK, ON, OS); *nižší sazba platí v případě, kdy je žádost podána nejdříve 6 měsíců před předpokládaným termínem přidělení cílové částky; **SUPERÚVĚR je pro klienty, kteří mají alespoň rok smlouvu o stavebním spoření u kterékoliv stavební spořitelny; ***slouží k dofinancování půjčky pro mladé od SFRB

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů snížila nedávno také Stavební spořitelna České spořitelny. Výše sazby je závislá na délce smluvního vztahu s klientem a nově také na výši uspořené částky. Čím déle smlouva trvá a čím větší zůstatek je na účtu, tím je úroková sazba nižší. Pro poskytnutí standardního překlenovacího úvěru musí klient naspořit minimálně 10% cílové částky. Stejně jako u Wüstenrotu mají výhodu stávající klienti se známou historií. Na zvýhodněnou sazbu 3,75 % mají nárok ti, kdo jsou (nebo dříve byli) u SS ČS úvěrováni minimálně 12 měsíců, řádně splácejí a zároveň jejich smlouva trvá alespoň tři roky.

SS ČS nabízí také překlenovací úvěr s nulovou akontací MAXI TREND. U něj si klient může vybrat ze dvou typů: dlouhodobý s vyšší úrokovou sazbou lze splácet až 10 let, střednědobý musí být splacen do 5 let, avšak jeho úroková sazba je o celý procentní bod nižší. Kromě doby splácení určuje výši sazby u MAXI TRENDU také výše zůstatku na účtu v době podání žádosti, jak je vidět z následující tabulky.

Stavební spořitelna České spořitelny

název úvěru

naspořená částka (% z CČ) délka doby spoření** úroková sazba
Překlenovací úvěr 10% až 30% do 1 roku 6,95%
nad 1 rok 3,75 nebo 5,95%*
30% a více do 1 roku 6,45%
nad 1 rok 3,75% nebo 5,25%*
Program obnovy bytového fondu PLUS naspořená částka (% z CČ) minimální měsíční platba (% z CČ) úroková sazba
10% až 35% 1,1% z CČ 6,20%
35 % a více 0,8% z CČ 5,20%
MAXI TREND naspořená částka (% z CČ) typ úvěru úroková sazba
0% až 30% dlouhodobý 5,45%
střednědobý 4,45%
30% a více střednědobý 3,95%

Poznámka: * nižší sazba 3,75% je určena klientům, kteří jsou nebo byli úvěrováni u SS ČS po dobu minimálně 12 měsíců, řádně spláceli a zároveň jejich smlouva o stavebním spoření, ke které je překlenovací úvěr poskytován, trvá déle než 3 roky; **od data uzavření smlouvy o stavebním spoření

Pokud si budete chtít sjednat překlenovací úvěr u Raiffeisen stavební spořitelny, máte až do konce srpna možnost získat slevu. Uzavřete-li si smlouvu o stavebním spoření s  cílovou částkou minimálně 200 000 korun, nebudete muset platit poplatek za úvěr Horizont, pokud o něj požádáte nejpozději do tří měsíců. Horizont je překlenovací úvěr, který lze získat i bez počátečního vkladu na účtu.

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Dalším překlenovacím úvěrem je Spektrum s minimální akontací 20 % z cílové částky. U něj je úroková sazba opět snížena klientům, kteří již nějakou dobu spoří. Raiffeisen to konkrétně posuzuje podle výše hodnotícího čísla, v němž se odráží délka dosavadního spoření a výše zůstatku na účtu.

Nejnižší úrokovou sazbu nabízí překlenovací úvěr Premium PLUS určený pro klienty, kteří mají smlouvu o stavebním spoření s předpokládaným přidělením do 15 měsíců od podání žádosti o úvěr. Ti si navíc mohou vybrat, zda dají přednost nižší úrokové sazbě 2,99 %, nebo nebudou platit 1% úhradu za poskytnutí úvěru při úrokové sazbě 3,49 %.

Raiffeisen stavební spořitelna
název úvěru minimální akontace (% CČ) úroková sazba
Spektrum 20% 4,90% nebo 6,70% *
Premium 0 % 5,80%
Premium PLUS***
0 % 2,99% nebo 3,49% **
Horizont 0% 4,90%

Poznámka: *nižší sazba je určena klientům, jejichž smlouva dosáhla stanovené výše ukazatele zhodnocení (> 50); **při vyšší sazbě klient naplatí 1% úhradu za poskytnutí  úvěru; ***úvěr Premium PLUS je pro klienty, kteří mají smlouvu s předpokládaným přidělením do 15 měsíců od podání žádosti o úvěr

Modrá pyramida nyní propaguje a prodává především svůj překlenovací úvěr s nulovou akontací Hypoúvěr. Avšak klient, který bude mít na účtu zůstatek ve výši alespoň 35 % cílové částky, získá výhodnější úrokovou sazbu.

Na rozdíl od ostatních spořitelen je možné u Modré pyramidy čerpat bez počátečního vkladu jakýkoli překlenovací úvěr. Výše počátečního vkladu však rozhodne spolu s typem poskytnutého zajištění úvěru a účelem jeho použití o výši úrokové sazby. Nižší sazby jsou u úvěrů určených na financování bydlení než u úvěrů na rekonstrukce. Výši sazby sníží také kvalita zajištění úvěru. Pokud nemáte úvěr čím zajistit, nevadí, úvěr však bude úročen vyšší sazbou.

Modrá pyramida stavební spořitelna

název úvěru

minimální akontace (% CČ) úroková sazba
Hypoúvěr 0% 4,25% nebo 4,70%*
Renovační program úroková sazba od 5,70 %
Standardní překlenovací úvěry: Program
BYDLENÍ REKONSTRUKCE
  Výše naspořené částky (v % z cílové částky):
Způsob zajištění: do 35 % nad 35 % do 35 % nad 35 %
bez zajištění 6,80% 6,50% 7,10% 6,90%
ručitel 6,40% 6,10% 7,10% 6,40%
nemovitost, vklad, bankovní záruka 5,10% 4,70% 5,90% 5,70%

Poznámka: *nižší sazba je určena klientům, kteří mají v době podání žádosti o překlenovací úvěr již naspořeno více než 35 % cílové částky

ČMSS má hned dva úvěry s nulovou akontací, TOPKREDIT a TOPHYPO. Druhý má prodlouženou dobu splatnosti a úroková sazba je pevná pouze po dobu šesti let. U obou je výše sazby závislá na výši počátečního vkladu.

U ostatních překlenovacích úvěrů MÚ 40% a MÚ 10% PLUS napovídá číselný údaj výši potřebného minimálního zůstatku na účtu. Úroková sazba se odvozuje od výše dosaženého hodnotícího čísla. Takže opět stávající klienti, kteří již něco naspořili, mají sazbu výhodnější.

Českomoravská stavební spořitelna

název úvěru

minimální akontace (% CČ) úroková sazba
MÚ 40% 40% 2,80% - 6,80%
MÚ 10% PLUS 10% 4,80% - 7,30%
Privatizace 20% nejvýše 6,80 %
TOPKREDIT 0% 3,90% nebo 4,3%*
TOPHYPO 0% 4,30% nebo 4,60%*

Poznámka: *nižší sazba je určena klientům, kteří mají v době podání žádosti o překlenovací úvěr již něco naspořeno: u TOPKREDITU 40 % CČ a více, u TOPHYPO 35 % CČ a více

HYPO stavební spořitelna má pouze jeden překlenovací úvěr, který však nelze poskytnout záhy po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Minimální akontace je totiž celých 40 % z cílové částky a navíc je třeba dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla. HYPO klientům místo toho nabízí tzv. přidělení volbou, které se však týká až řádného úvěru ze stavebního spoření. Spořitelna ale nyní připravuje zcela nový překlenovací úvěr, který by měla začít nabízet na podzim.

 

HYPO stavební spořitelna

název úvěru minimální akontace (% CČ) úroková sazba
HYST 40% 3,90 - 6,90 %

Čerpali jste někdy překlenovací úvěr? Jakou s tím máte zkušenost? S jakými problémy jste se setkali? Doporučili byste čerpání nějakého překlenovacího úvěru od stavební spořitelny ostatním, nebo ne?

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Refinancování hypotéky: přísnějších pravidel se bát nemusíte

Ilustrační snímek

Vaše hypotéka běží. Fixaci máte třeba až za rok. Přemýšlet o případné změně můžete ale již teď. Domluvit se s jinou...

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Zájem o hypotéky slábne, úrokové sazby raketově rostou

Ilustrační snímek

Zájem o hypotéky klesá. S měsíčním zpožděním se tak začíná projevovat dopad regulace České národní banky. Během...

Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší, říká Babiš. Nový blok má být v Duko...

Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší, říká Babiš. Nový blok má být v Duko...

Kurzy.cz Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garan...

Najdete na iDNES.cz