Jak letos ušetřit na daních

aktualizováno 
Z dotazů, které čtenáři zasílali v uplynulých dnech na adresu redakce, jsme vybrali ty, které se opakovaly. Daňového poradce Františka Brabce ze společnosti B+B BUSINESS ETC. spol. s r.o. jsme požádali o odpověď na vaše otázky.

Mám úvěr ze stavebního spoření, jak snížit daňový základ?
J. H. Olomouc

 • Pokud je úvěr ze stavebního spoření použit na financování bytové potřeby, může poplatník částku zaplacených úroků až do výše 300000 korun ročně odečíst ze svého základu daně. To nemusí na rozdíl od úroků z hypotéčního úvěru udělat v daňovém přiznání, ale i v rámci ročního zúčtování daně provedeného zaměstnavatelem. Je-li účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní odečet buď jeden z nich anebo každý rovným dílem. Bytové potřeby definuje zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 7, jde zejména o koupi pozemku, výstavbu či koupi domu, bytu, pořízení družstevního podílu. Pokud se bytová potřeba používá k podnikání nebo k pronájmu, jsou zaplacené úroky odčitatelnou položkou jenom z části, zbytek úroku pak ale může být daňovým výdajem proti dosaženému příjmu.

Může mi odpustit finanční úřad zaplacení daně? Jsem OSVČ a moje příjmy z podnikání jsou malé. Povinnou minimální daň budu muset zaplatit splátkovým kalendářem. Práci jinak placenou nemohu sehnat a můj čistý příjem z podnikání  činí zhruba 2500 korun měsíčně.
M. R. Všechovice

 • Požádat o úplné prominutí daně lze pouze z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, což není váš případ. Druhou variantou je prominutí daňového nedoplatku, ke kterému může správce daně přistoupit, pokud by vymáháním byla vážně ohrožena výživa dlužníka nebo osob na něm závislých. Takové rozhodnutí může být ovšem vázáno na podmínky, například úhradu části nedoplatku ve stanovené lhůtě.

Lze podávat společné zdanění již letos? Co když má manžel příjem 900 000 a já 100 000 korun? Lze tento princip aplikovat i v případě , že část příjmů manžela pochází z autorských práv a daň se rozkládá do více zdaňovacích období?
Š. V. Kroměříž

 • V roce 2004 přichází v úvahu jenom rozdělení některých příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti na spolupracující osobu. Zde však platí lhůty pro oznámení zahájení spolupráce správci daně do 30 dnů od zahájení, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně do 8 dnů od zahájení, zde navíc většinou vzniká i povinnost platit měsíční zálohy. Při zpětném hlášení se poplatník vystavuje riziku sankce.
  Možnost společného zdanění manželů je platná až od roku 2005. Týká se veškerých zdanitelných příjmů a podmínkou je nejméně jedno vyživované dítě žijící v domácnosti s manžely. Výpočet daně ze společného základu daně manželů nelze použít, pokud má alespoň jeden z manželů stanoven minimální základ daně, tedy v případě provozování živnosti nebo jiného podnikání - pro příjmy z autorských práv minimální základ neplatí. Společné zdanění ale také nelze uplatnit, pokud některý z manželů použije výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období. Tento postup je u příjmů z autorských práv možný a společné zdanění je v tom případě vyloučeno.

Hledáte formuláře daňového přiznání či materiály pro správu sociálního zabezpečení? To vše spolu s našimi radami a tipy naleznete ZDE

Jsem zaměstnanec ve stálém pracovním poměru, mou zálibou je malování. Svá díla někdy prodávám. Musím mít ke své zálibě nějaký živnostenský list? Jak uvedu do daňového přiznání příjem z prodeje po odečtení nákladů? Vztahuje se na mne minimální daň?
P. D. Kladno

 • Malíř je klasický autor, stejně jako spisovatel, skladatel nebo sochař. Příjmy autorů patří spolu s příjmy  výkonných umělců, kterými jsou například herci, zpěváci, hudebníci či tanečníci, do kategorie užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému. Živnostenské oprávnění k výdělečnému malování není třeba a na tyto příjmy se nevztahuje minimální základ daně. Zdanění podléhá příjem po odečtu výdajů, u příjmů dosažených za více let lze využít nižšího zdanění, příjem vždy podléhá i placení zdravotního pojištění.

Jsem na mateřské dovolené, pobírala jsem peněžitou pomoc v mateřství a můj příjem byl za rok 2004 vyšší než 38 040 korun. Může si manžel uplatnit za mne odčitatelnou položku, počítá se peněžitá pomoc v mateřství do rozhodné částky 38 040 korun?
D. Š. Liberec

 • Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění, která se počítá do příjmů, jejichž úhrn je rozhodný pro určení, zda vzniká manželovi možnost uplatnit nezdanitelnou částku na manželku. Proto ji váš manžel za rok 2004 nebude moci uplatnit. Po skončení mateřské dovolené vzniká nárok na rodičovský příspěvek, který se jako dávka státní sociální podpory již do limitu příjmů nezahrnuje.

Jsem starobní důchodkyně bez živnostenského listu, v roce 2004 jsem měla příjem dle § 10 - jednorázový, příležitostný,ve výši 20 tisíc. Ten se podle mých dosavadních informací sám o sobě nezdaňuje. Platí? Jak by to však vypadalo, když by byl ještě příjem ze spolupráce s manželem, který má živnostenský list? Tato spolupráce se zdaňuje, ale nevím, co s těmi 20 tisíci?
J. Č. Mělník

 • Příjem z příležitostné činnosti podle § 10 zákona o daních z příjmů je do úhrnné částky 20 000 korun ročně osvobozen od daně. Takový příjem se potom nikde nepřiznává ani nehlásí, bez ohledu na jiné dosažené příjmy, které třeba zdanění podléhají. Nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Pozor však na to, aby se skutečně jednalo o příležitostnou činnost, aby nešlo zejména o jednorázové nahodilé zaměstnání - brigádu. Pro zaměstnání je typické, že příjemce příjmů je při jeho výkonu povinen dbát příkazů plátce a nemá při výkonu práce relativní volnost jako u příležitostné činnosti dle § 10.

Jsem živnostník ale přesto mám 90 procent příjmů z autorské publikační činnosti, která vlastně živností není. Jako živnostník musím platit povinnou minimální daň. Jak by se situace změnila, kdybych živnost zrušil a zůstaly mi pouze příjmy z autorské činnosti?
V. K. Zlín

 •  Kde se tedy skrývají největší rezervy rodinných rozpočtů? Nechte si poradit ZDE.

  Minimální celkový daňový základ platí kromě zákonných výjimek pouze pro poplatníky s příjmy ze zemědělské a lesní výroby, ze živnosti a jiného podnikání, pro příjmy z autorských práv stanoven není. Od roku 2005 minimální základ daně platí pro poplatníka jen tehdy, pokud jeho příjmy z činností podrobených minimální dani přesáhnou ročně 15 000 korun. I účast na sociálním pojištění vzniká u autorských práv jenom tehdy, pokud poplatník prohlásí, že činnost vykonává soustavně.
  Zrušením živnostenského oprávnění by se dalo minimálnímu zdanění, eventuelně i placení sociálního pojištění vyhnout. Pozor ovšem na nedovolené podnikání, pokud byste tuto činnost provozoval i po zrušení živnostenského oprávnění v rozsahu, ve kterém by se mohla považovat za podnikání. Dosažený příjem přitom není jediným určujícím faktorem.

Je možné zbytek ztráty vzniklé při podnikání za rok 1998 uplatnit v daňovém přiznání letos, tedy za rok 2004?
P.K. Liberec

 • Ano, daňovou ztrátu vyměřenou za rok 1998 lze odečítat v následujících sedmi letech, tedy ještě i v roce  2005. Zkrácení tohoto období na 5 let zavedené v minulém roce platí až pro ztrátu vyměřenou za rok 2004.

Od jaké částky je nutné příjem z pronájmu polností uvádět v daňovém přiznání? Je to 6 000 korun? Kolik procent je možno uvést jako výdaje, dvacet nebo je možno odepsat padesát procent, protože se jedná o zemědělství?
J.Š. Ostrava

 • Částka 6000 korun je limitem pro zaměstnance bez více souběžných zaměstnání. Ten, pokud nemá za rok vedle zaměstnání zdanitelné příjmy přesahující tuto hranici, není povinen daňové přiznání podávat. Pokud ale vznikne dotyčnému poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu (například při podnikání nebo souběhu zaměstnání), podléhá příjem z pronájmu zdanění, i když je nižší než 6000 korun.
  Příjem z pronájmu polností je příjmem z pronájmu, nikoli ze zemědělské výroby, výjimkou by byla pole zahrnutá do obchodního majetku samostatně hospodařícího rolníka, z nichž přijatý nájem se zdaňuje jako příjem z podnikání. Tím se řídí i výše paušálních výdajů - u pronájmu 20 procent, u zemědělské výroby 50 procent (ta však navíc podléhá placení sociálního a zdravotního pojištění).

Nastal čas odevzdat daňové přiznání a zaplatit státu. Ve výpočtu daně i tiskopisu je několik novinek. Nechávat vše na poslední chvíli by se proto mohlo vymstít. Více ZDE.


Podáváte daňové přiznání s předstihem, nebo až na poslední chvíli? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Další z rubriky

Úrokové sazby hypoték rostou, atakují hranici tří procent

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál pokračují v růstu. V lednu se vyšplhaly na hranici tří procent. Zájem o hypotéky...

Zájem o hypotéky slábne, úrokové sazby raketově rostou

Ilustrační snímek

Zájem o hypotéky klesá. S měsíčním zpožděním se tak začíná projevovat dopad regulace České národní banky. Během...

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Sílící rizika už viditelně doléhají na trhy, zatím ale asi není potřeba s nákupy...

Sílící rizika už viditelně doléhají na trhy, zatím ale asi není potřeba s nákupy...

Kurzy.cz BIG EXPERT - ZAHRANIČNÍ TRHY Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím...

Najdete na iDNES.cz