Faktoring: jak se neodříznout od peněz

aktualizováno 
Odkup krátkodobých pohledávek si navzdory každoročnímu nárůstu objemu obchodů ještě nevybudoval podobně silnou pozici jako v západní Evropě. Někteří podnikatelé tento produkt nevyužívají z důvodu nedůvěry a někteří ho považují za zbytečný. Na každý pád je nutné si na tuto alternativu provozního financování uchovat určitý nadhled a využívat ji pouze v případě, že je to pro firmu výhodné. Víte, který typ společností by měl především využít služeb faktoringových společností?
Banka, trezor, peníze - (c) profimedia.cz/corbis

Banka, trezor, peníze - (c) profimedia.cz/corbis - Banka, trezor - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Faktoring je zjednodušeně řečeno finanční službou, která zkracuje prodlevu mezi dodáním zboží (či poskytnutím služby) a okamžikem zaplacení na minimum. Všichni podnikatelé již pravděpodobně zažili situaci, kdy pociťovali nedostatek finančních prostředků na provozní chod firmy. Jednou z možností jak finanční tok urychlit je zkracování lhůt splatnosti vydaných faktur, popřípadě dokonce požadovat po odběrateli úhradu záloh ještě před uskutečněním zdanitelného plnění.

Současný konkurenční boj je ovšem natolik silný, že kromě výhodné ceny musí dodavatel nabídnout rychlé dodací lhůty a co možná nejdelší platební podmínky. Dost často se tedy stává, že firma čeká na úhradu za dodané zboží i dva či tři měsíce. Při takto dlouhých lhůtách splatnosti se stává čím dál tím obtížnější udržet adekvátní hodnotu hotových finančních prostředků. Zejména v takových případech musí společnost operativně zareagovat a posílit provozní finance o cizí zdroje. Často to bývá finanční podpora z banky (například formou kontokorentního úvěru) nebo se nabízí již zmiňovaný faktoring. Pojďme se nyní detailně podívat, jak tento produkt funguje.

Faktoring umožní inkasovat podstatnou část peněz již několik dnů po dodání zboží

Základem spolupráce mezi dodavatelem a faktoringovou společností je faktoringová smlouva. Ta upravuje vzájemný vztah, který má následující základní parametry. Dodavatel (dle běžných zvyklostí) dodá svůj produkt odběrateli a na základě uskutečněného dodání mu pošle fakturu – daňový doklad. Ten má svoji obvyklou splatnost (například tři měsíce). Na rozdíl od předešlých obchodů (kde nebyl faktoringový vztah) ovšem daňový doklad obsahuje informaci o postoupení pohledávky na faktoringovou společnost.

Dodavatel se následně obrací na faktoringovou společnost (zpravidla ji posílá kopii faktury a dodacího listu), aby mu vyplatila takzvanou zálohu. Ta se zpravidla pohybuje mezi 60 a 90 procenty z hodnoty obchodu. Následně uplyne doba splatnosti a odběratel je povinen uhradit částku za dodané zboží. Tentokrát ovšem na základě cesní klauzule (informace o postoupení pohledávky na daňovém dokladu) nehradí přímo na účet dodavatele, nýbrž ve prospěch faktoringové společnosti. Její povinností je převést zbytek na účet dodavatele (už mu poskytla zálohu ve výši 60 až 90 procent). Bohužel jde ovšem o placenou službu, a tudíž pošle doplatek ponížený o úrok za vyplacenou zálohu a faktoringový poplatek.

Výše úroku za konkrétní obchod se odvíjí od smluvní úrokové sazby a samozřejmě také od doby mezi poskytnutím zálohy a inkasem pohledávky od odběratele. Samotná výše úrokové sazby se blíží sazbám bank u krátkodobých provozních úvěrů. Naopak faktoringový poplatek by měl v sobě zahrnout náklady faktoringové společnosti na administrativu spojenou s evidencí pohledávek, zpracováním faktur apod. Jeho výše by měla být ujednána ve faktoringové smlouvě.

Chcete vědět, které produkty stojí za to? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

Regresní nebo bezregresní?

Pozorný čtenář si možná nyní položí otázku týkající se eventuality, že odběratel faktoringové společnosti jednoduše nezaplatí. Může se tak stát buď z jeho vlastní nevůle nebo kupříkladu v důsledku úpadku. V takovém případě je nutné si uvědomit o jakou smluvní formu faktoringu se jedná. Drtivá většina faktoringových obchodů má regresní charakter. To znamená, že faktoringová společnost sama upomíná dlužníka v prodlení, avšak pokud ani to nevede k úhradě, tak přistupuje ke zpětnému postoupení pohledávky na dodavatele. Jinými slovy ji jednoduše vrátí dodavateli a ten se musí domáhat svých práv ze smluvního vztahu sám.

Naopak bezregresní forma faktoringu již neumožní faktorovi pohledávku vrátit dodavateli. Je logické, že tato forma je výrazně dražší, neboť faktoringová společnost na sebe kromě finanční služby bere i kreditní riziko nezaplacení pohledávky. Sama to zpravidla řeší pojištěním pohledávky proti nezaplacení a to logicky promítne do celkové ceny této služby. V praxi jde o méně častou formu faktoringové operace.

Faktoring je konkurencí bankovních překlenovacích produktů

O faktoringu by zcela určitě neměla přemýšlet firma, která nemá problém s profinancováním svých oběžných aktiv. Jinými slovy jde o firmu disponující dostatečně vysokou hotovostí bez ohledu na délku splatnosti přijatých i vydaných faktur. Faktoring je samozřejmě placená služba, která stojí nemalé prostředky.

Podobně zbytečné se jeví uvažovat o faktoringu v případě firem, které mají na trhu dominantní postavení (zpravidla disponují jedinečným produktem bez výraznějšího konkurenčního tlaku). Takové firmy totiž nepodléhají diktátu odběratelů a mají sílu si vyjednat buď kratší platební podmínky (například dva týdny) anebo dokonce jsou schopny s ohledem na výše uvedené skutečnosti donutit dodavatele k uhrazení záloh ještě před dodáním.

Naopak pokud jste v situaci, že potřebujete provozní bankovní úvěr k posílení finančního toku, pak byste měli faktoring vzít v úvahu a porovnat cenu obou služeb. Banky jsou v poskytování úvěrů poměrně konzervativní a zejména mladým dynamickým firmám bez delší podnikatelské historie nechtějí půjčovat. Pokud je to váš příklad, pak spíše vyřešíte problém provozních financí přes faktoring než přes banku. Pakliže vám banka je schopna nějaký překlenovací úvěr otevřít, pak je vhodné si obě nabídky porovnat (faktoring vůči bankovnímu úvěru). Je ovšem nutné se nespokojit pouze s porovnáním úrokových sazeb, nýbrž se zejména musíte zaměřit na doprovodné poplatky. Na jedné straně na poplatky faktoringové společnosti a na straně druhé na poplatky banky spojené se správou úvěru apod.

Na otázku ohledně výhodnosti či nevýhodnosti faktoringu neexistuje paušální odpověď. Je to produkt, který se hodí pouze pro některé firmy a navíc musí procházet firma pouze konkrétní fází. Ta může trvat několik měsíců či let a po tuto dobu může být faktoring ideálním produktem. Po uplynutí této fáze se ovšem může stát víceméně nadbytečným. Vzhledem k jedinečnosti každého podnikatelského subjektu a jeho vývoje je tedy nutné si udělat vlastní jednoduchou analýzu a rozhodnout se pro optimální variantu financování.

Češi jsou v regionu nejbohatší. Kam dávají své peníze a jak se zadlužují?
Čtěte ZDE.

Považujete faktoring za vhodný produkt pro vaši společnost? Využíváte jeho regresní nebo bezregresní formu? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Důchodcem načisto: reportáž, jak jsem si začala vyřizovat státní penzi

Ilustrační snímek

Začít si vyřizovat starobní důchod je pro mě tak trochu zvláštní situace. Už samotné slovo starobní mi zní divně. Moje...

Další z rubriky

Zájem o hypotéky slábne, úrokové sazby raketově rostou

Ilustrační snímek

Zájem o hypotéky klesá. S měsíčním zpožděním se tak začíná projevovat dopad regulace České národní banky. Během...

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

Ilustrační snímek

Pořídit si nový byt či dům za hotové je pro naprostou většinu rodin nereálné. Pro řadu lidi je proto hypotéka jasnou...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Kurzy.cz Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týd...

Najdete na iDNES.cz