2 x 1 není 2! Fikce, nebo realita?

aktualizováno 
Značná část z vás vlastní staré pojistné smlouvy, u kterých sjednaná pojistná částka neodpovídá současným cenám. Tím se vystavujete sankcím ze strany pojišťovny. Je výhodnější si dům či auto pojistit jednou, nebo více smlouvami na nižší pojistné částky?

Dokoupit zbylou pojistnou ochranu sjednáním pojištění na nízkou pojistnou částku, nebo uzavřít nové “velké“ pojištění? Kdokoliv zjistil, že chrání svůj rodinný dům deset let starým pojištěním na půl milionu korun, nebo že aktuální výbava domácnosti je zcela odlišná od té původní, si musí tuto otázku zákonitě položit. Odpověď začneme hledat v občanském zákoníku, právní předloze všech pojistných podmínek.

Smyslem majetkového pojištění je nahradit vzniklou škodu, nikoliv obohatit se jeho prostřednictvím. Vyplacené plnění z něho nebude nikdy vyšší než vzniklá škoda. Proto v občanském zákoníku dále nalezneme: je-li tatáž věc pojištěna pro stejný případ u více pojišťoven a převyšuje-li úhrn pojistných částek pojistnou hodnotu věci, je každá pojišťovna povinna poskytnout plnění do výše hodnoty věci, nebo dohodnuté pojistné částky pouze v poměru částky, kterou by byla povinna plnit podle své smlouvy, k částkám, které by byly úhrnem povinny plnit všechny pojišťovny.

NENECHTE SI UJÍT
Spotřebitelský úvěr
GE Capital nabízí pevné splátky všem
 Po inovaci studentského účtu KB Gaudeamus nebo bezpečnějším přístupu k internetbankingu ČS, přichází GE Capital Bank s akcí nazvanou Půjčka v akci.
láska a sex
Sex v práci: ano, či ne?
K milostným vztahům na pracovišti jsou podle exkluzivního průzkumu, který pro MF DNES zhotovila agentura SC&C, daleko kritičtější ženy než muži.
Trh, tržiště
Blíží se konec stánkařů v Česku?
Zájem zákazníků je hlavním důvodem, proč se na tržištích objevuje množství nekvalitního zboží. Kdo je chce později reklamovat, musí se připravit na problémy.

Zjednodušeně řečeno, je-li součet pojistných částek vyšší než pojistná hodnota věci, pak se pojišťovny podílí na celkovém plnění v poměru sjednaných pojistných částek. Není-li součet pojistných částek vyšší než hodnota věci, plní obě pojišťovny odděleně. Nižší pojistná částka, než je pojistná hodnota, je chápána každou pojišťovnou jako podpojištění a pojistné plnění bude kráceno. Která pojišťovna ale určí skutečnou hodnotu pojišťované věci, tedy to, o kolik bude v konečném důsledku plnění nižší? To již v občanském zákoníku nenalezneme.

Prakticky se daná situace řeší následovně. Klient je povinen při sjednání pojištění sdělit názvy ostatních pojišťoven, u kterých je daná věc také pojištěna. Likvidátoři pojišťoven se spojí a vzniklou situaci projednají, porovnají pojistné sazby a z nich vyplývající pojistné krytí. Zkontrolují podpojištění, tj. zda součet pojistných částek není nižší než vypočtená pojistná hodnota, porovnají poměr pojistných částek a z toho vyplývající podíl každé pojišťovny. Škodu odděleně zlikvidují a pojistné plnění odešlou pojištěnému. Pokud klient pojišťovně záměrně zamlčí existenci smlouvy uzavřené na tutéž věc mezi ním a jinou pojišťovnou, vystavuje se sankcím a krácení vyplaceného plnění od všech "zúčastněných".

SPOČÍTEJTE SI:

 Naspoříte více s penzijním fondem, stavební spořitelnou nebo podílovým fondem?

Pro lepší pochopení problému zde předkládáme modelový případ, jak pojišťovny v současné době postupují. Příklad 1 znázorňuje situaci, kdy jsou pojistné částky v úhrnu nižší nebo odpovídající pojistné hodnotě, příklad 2 ukazuje tzv. vícenásobného pojištění, tedy kdy součet pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu.

Příklad 1:
Požár způsobil v domě za 2 miliony korun škodu v hodnotě půl milionu korun. Dům byl pojištěn u dvou pojistitelů na pojistnou částku 1 milion korun (na novou hodnotu). U pojišťovny A byla sjednána 10% spoluúčast a u pojišťovny B 5%.

Pojišťovna A - podpojištění 1:2, tj. škoda krácena 1:2, tj. namísto 500 000 Kč jen 250 000 Kč + 10% spoluúčast tedy klient dostane 225 000 Kč

Pojišťovna B - podpojištění 1:2, tj. škoda krácena 1:2, tj. namísto 500 000 Kč jen 250 000 Kč +5 % spoluúčast tedy klient dostane 237 500 Kč

Příklad 2:
Pokud by byl ale stejný dům pojištěn pojišťovnou A na pojistnou částku 1 milion korun a u pojišťovny B na pojistnou částku 1,5 milionu korun, podíl pojišťovny B na celkově vyplaceném plnění vzroste. Celkové plnění se nezmění (opomeneme-li vliv rozdílných spoluúčastí). Pojistník v takovém případě platí za vyšší pojistnou ochranu zbytečně.

Pojišťovna A – podíl pojistné částky na celkovém krytí 1:2,5, na škodě 
500 000 Kč tj. celkem 200 000 Kč + 10% spoluúčast, klient dostane 180 000 Kč
Pojišťovna B - podíl pojistné částky na celkovém krytí 1,5:2,5, na škodě 
500 000 Kč tj. celkem 300 000 Kč + 5% spoluúčast, klient dostane 285 000 Kč


Není důležitá pojistná částka, ale pojistná hodnota

Od 1. ledna 2005 bude plně účinný nový zákon o pojistné smlouvě. Ten si klade za cíl odstranit nejasněnosti plynoucí ze stručnosti a obecnosti občanského zákoníku. Nová úprava tak mj. definuje vedle pojmu „vícenásobné pojištění“ i termín „souběžné pojištění“. To vzniká mezi pojistníkem a dvěma, nebo více pojišťovnami, s nimiž pojistník uzavřel pojistné smlouvy týkající se téhož pojistného rizika, a výše podílů jednotlivých pojistitelů na celkovém pojistném plnění nepřesáhne úhrnem pojistnou částku nebo limit pojistného plnění. V takovém případě plní každý z pojistitelů v souladu s pojistnou smlouvou až do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Příklad 1 se i dle nové zákonné úpravy bude řešit stejně jako nyní. Pojišťovny budou vyplácet dílčí plnění nezávisle na sobě.

Změna oproti současnému stavu však nastane ve chvíli, kdy souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu (Příklad 2). Dle stávající právní úpravy plní každý pojistitel jen v určitém poměru. Od Nového roku je, zjednodušeně řečeno, povinna plnit celou škodu ta pojišťovna, které byla škoda nahlášena jako první, a následně se vypořádat s ostatními pojišťovnami v poměru dle pojistných částek nebo sjednaných limitů. Zde však narážíme na celkem zajímavý problém. Pro velikost pojistného plnění není důležitá pojistná částka, ale způsob výpočtu pojistné hodnoty. (Více se dočtete ZDE). Stejnou věc obvykle ocení dvě pojišťovny odlišně. Proto zpětné vypořádání mezi pojišťovnami může být v budoucnu velmi problematické.

Pojištění domu a domácnosti.
Jak na to?
Speciální sekce ZDE.

Co říct na závěr? Je-li to v daný moment možné, je ve většině případů jednodušším řešením uzavřít nové pojištění na celou hodnotu věci, než uzavírat doplňkové pojištění ke stávající smlouvě. Některé staré smlouvy (zejména uzavřené před povodněmi) sice mohou být pro klienta výhodnější, přínos rozdělení pojistné ochrany mezi více pojistných smluv ale v takovém případě není nijak zásadní (na rozdíl od některých smluv pojištění osob). A to nejen kvůli vyšší administrativní a časové náročnosti likvidace pojistné události, ale i kvůli vícenásobné spoluúčasti na pojistném plnění. V této souvislosti je dobré zmínit, že výpověď pojištění musí klient podat alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. Bez tohoto úkonu dává pojišťovně najevo, že souhlasí s pojistnou smlouvou pro další pojistné období.

Máte uzavřená dvě pojištění na jednu věc? Co vás vedlo k uzavření dodatečného pojištění? Děkujeme za vaše názory a připomínky.


Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Stavební spoření versus hypotéka. Porovnali jsme výhody a nevýhody

Ilustrační snímek

Váháte mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření? Když je postavíte proti sobě, čeká vás tak trochu remízový zápas....

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Refinancování hypotéky: přísnějších pravidel se bát nemusíte

Ilustrační snímek

Vaše hypotéka běží. Fixaci máte třeba až za rok. Přemýšlet o případné změně můžete ale již teď. Domluvit se s jinou...

Nový hlas z ČNB: Češi, pracujte a více spořte!

Nový hlas z ČNB: Češi, pracujte a více spořte!

Kurzy.cz Vývoj koruny není v tomto týdnu moc vzrušující. Domácí kalendář je bez klíčových dat, přičemž na zahraniční dění, obzvl...

Najdete na iDNES.cz