Sobota 11. července 2020, svátek má Olga
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 11. července 2020 Olga

Odborníci radí, jak změnit dodavatele energií, abyste ušetřili

aktualizováno 
Řada lidí najde v těchto dnech ve schránce vyúčtování za vodu, elektřinu a plyn. A někteří jsou zděšení: musí doplatit nemalé částky. A k tomu ještě začít platit nové, vyšší zálohy. Čtěte v otázkách a odpovědích, jak na energiích ušetřit a jak postupovat při změně dodavatele.

Chcete-li změnit dodavatele energií, nehleďte pouze na ceny. Pročtěte si i obchodní podmínky a také „prolustrujte“ dodavatele na internetových chatech. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Buď se rozhodnete aktivně šetřit, začnete tedy například vypínat elektrospotřebiče za zásuvek, stahovat topení, pořídíte si perlátory do vodovodních baterií a toaletu budete splachovat dešťovou vodou. Nebo se odhodláte k radikálnějšímu činu a změníte dodavatele.

Stát dává miliardy na úspory. Jak je získat?

V současnosti je na trhu zhruba 200 dodavatelů energií, kteří nabízejí necelou tisícovku různých tarifů. Ač taková čísla mohou vyděsit, není přechod k jiné společnosti až tak komplikovaný. A dá se jím ušetřit i pár tisíc korun ročně.

Problém je podle právníka dTestu Lukáše Zeleného v tom, že si lidé často neschovávají smluvní dokumentaci, nebo se v ní nevyznají. A to jim přechod k výhodnější smlouvě komplikuje.

„Řada lidí často neví základní informace týkající se jejich dodávek energií, jako je například trvání smlouvy, tedy zda je na dobu určitou, či neurčitou, a v jaké lhůtě mohou smlouvu vypovědět. A netuší ani to, zda za přechod k jinému dodavateli budou platit smluvní poplatky či pokuty,“ říká právník Zelený.

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

Otázka: Přišlo mi vyúčtování a doplácím hodně za plyn. Jak zjistím, že neplatím ve srovnání s ostatními zbytečně moc?
„Podle energetického zákona může dodavatel stanovit zálohy v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše pak v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby na následující období,“ cituje Lukáš Zelený, podle něhož je dobré nejprve porovnat spotřebu a výši záloh s předchozími roky. Možná došlo k vyšší spotřebě větším množstvím instalovaných spotřebičů nebo častějším vytápěním.

Pokud se vám přesto zdá cena neúměrná, kontaktujte dodavatele a ptejte se na důvod. Nebudete-li spokojeni, zvažte přechod k jiné společnosti.

Otázka: Kde zjistím, jací jsou dodavatelé v regionu a jak porovnám jejich nabídky, abych vybrala pro sebe tu nejvýhodnější?
Kalkulačku na svém webu provozuje Energetický regulační úřad. Na internetu jsou k dispozici také nejrůznější srovnávače. „Bohužel žádný z nich nezohledňuje všechny faktory, kterými je nutné se u smluv o dodávkách energií řídit,“ říká Lukáš Zelený. Vedle ceny je třeba zkoumat například trvání smlouvy, poplatky spojené s ukončením smlouvy a smluvní pokuty například za předčasné ukončení smlouvy. Internetové srovnávače neberou v potaz neveřejné nabídky dodavatelů. Takže se vyplatí kontaktovat dodavatele osobně a lépe po telefonu než e-mailem.

Elektřina

Cena se skládá ze dvou složek: 60 % tvoří platba za distribuci elektřiny a je pevně stanovená Energetickým regulačním úřadem. 40 % je cena za silovou elektřinu, která je ovlivněná pouze konkurenčním prostředím a výběrem dodavatele. Právě zde je možné ušetřit.

Plyn

Cenu tvoří z 30 % regulovaná část platby za dodávku plynu a zbylých 70 % je cena zemního plynu, která je závislá na tržním prostředí a dodavateli. Úspora na plynu je tedy násobně vyšší než u elektřiny.

Voda

Cena je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Cenu tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z cenového výměru ministerstva financí, který je upravován k 1. lednu pro následující kalendářní rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Zdroj: Modrá pyramida, CenyEnergie

Otázka: Jak výrazně se liší ceny v jednotlivých regionech a proč?
„Ceny energií se liší v jednotlivých regionech už kvůli technickým parametrům distribučních soustav. Například rozvodná síť elektřiny v Praze má kvůli svému menšímu rozsahu jiné parametry než rozvodné sítě na většině tuzemského území, z čehož může vyplývat jiná nákladnost při údržbě,“ vysvětluje Rudolf Uzlík ze společnosti E.ON Energie.

Cena energie se skládá z regulované části, kterou určuje Energetický regulační úřad, a z neregulované části stanovené dodavatelem podle jeho obchodního rozhodnutí (viz. box). Regulovaná část se může v jednotlivých krajích lišit vzhledem k rozdílným poplatkům za distribuci.

Otázka: Nová výše záloh je pro mě moc vysoká. Musím ji platit? Co mi hrozí, když budu platit méně?
Na výši záloh byste se měli s dodavatelem dohodnout. „Již vzhledem k obavě, že přejdete ke konkurenci, je i v zájmu dodavatele se s vámi na výši zálohy dohodnout. Sjednané zálohy jste pak povinni platit v dohodnuté výši a termínech. Neplacení záloh může vést k ukončení smlouvy, případně k černému odběru,“ říká Lukáš Zelený. Důsledkem neplacení záloh může být i jejich navýšení, případně vyžadování složení určité částky, tzv. deposita, na účet dodavatele.

Otázka: Jak postupovat v případě, že se rozhodnu změnit dodavatele?
1. krok - Zkontrolujte si, jaký druh smlouvy máte a jaká se k ní váže výpovědní lhůta. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla na tři měsíce. U smluv na dobu určitou je rozpětí širší. Zobecňovat se nedá. Jisté je, že pokud byste výpovědní lhůtu nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte tučnou pokutu.

2. krok - Nehleďte jen na cenovou nabídkou. Porovnejte i obchodní podmínky. Ty by měly obsahovat:

 • výpovědní lhůtu
 • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky)
 • informaci, zda bude změna dodavatele zpoplatněna. Změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek za zprostředkování.
 • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněny.
 • způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti

Sledujte i to, zda má společnost zákaznické centrum a funkční kontakty. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení k Etickému kodexu obchodníka.

3. krok - Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem prostudujte smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky.

Čtěte také

Vzhledem ke klesajícím cenám energií je výhodnější uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, nebo smlouvu na dobu určitou trvající nejvýše jeden rok. Dále je třeba u smluv na dobu určitou dávat pozor na ustanovení o automatickém prodloužení smluv. Pokud totiž smlouvu k určitému datu osobně nevypovíte, prodlouží se na další období.

„Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele můžete při podpisu smlouvy udělit vybranému dodavateli plnou moc a ten pak může provést některé činnosti za vás. Tím se může celý proces urychlit,“ navrhuje Lukáš Zelený z dTestu.

4. krok - Poté, co dodavatele změníte a uplyne výpovědní lhůta, budete odebírat energii od nové společnosti. Ta vás musí informovat, od kterého dne byla skutečně zahájena dodávka.

„Zároveň doporučuji, abyste pak k termínu změny dodavatele nahlásili stav vašeho elektroměru. Obdržíte také závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Nezapomeňte přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele,“ radí právník Zelený, podle něhož je třeba při prvním vyúčtování ještě zkontrolovat, zda smluvené obchodní podmínky a ceny platí.

5. krok - Můžete se přihlásit také do energetických aukcí. Pořadatelé takových aukcí shromáždí určitý počet odběratelů, kteří chtějí změnu a osloví vybrané dodavatele energií. Ty pak nabídnou ceny. Snaží se přijít se zajímavými nabídkami, protože je láká velký počet případných nových zákazníků.

6. krok - Pozor na „šmejdy“. Stále to zkoušejí. Nabízejí nevýhodné smlouvy po telefonu nebo formou podomního prodeje. „Úskalí představuje i sjednání dalších smluv a služeb společně se smlouvami o dodávce energií. Spotřebitelům doporučujeme, aby si důkladně prostudovali všechny dokumenty, nepodepisovali nic mezi dveřmi. Senioři by se měli poradit například se svými dětmi nebo příbuznými,“ dodává právník Zelený.

Praktické tipy, jak lze doma ušetřit

Petr Woff ze služby E.ON Rádce nabízí sedm tipů, jak v domácnosti nejlépe ušetřit za energie:

 1. Pokud bydlíte v běžném tuzemském domě a neplánujete důkladnou rekonstrukci, v úvahu připadá lepší vytápěcí systém. Například kondenzační plynový kotel spotřebuje přibližně o 25 % méně zemního plynu než starý kotel při stejném tepelném komfortu.
 2. Mezi nové trendy patří takzvaná chytrá domácnost, ve které můžete spotřebiče ovládat dálkově. Pokud například vyjedete na výlet, stále můžete přes telefon zkontrolovat, co máte doma zapnuté a případně vypnout zářivku nebo topení.
 3. LED zářivky spotřebují přibližně sedmkrát méně energie a ve výsledku stojí čtyřikrát méně korun než tradiční wolframová zářivka při stejném světelném komfortu.
 4. Na vodném lze nejvíce ušetřit díky dešťové vodě, která postačuje pro splachování toalety, praní, zalévání květin nebo mytí automobilu. Díky systémům, které dešťovou vodu zachytí a rozvedenou po domácnosti, může spotřeba vody z centrální sítě klesnout na polovinu.
 5. Mezi chytré technologie patří spořiče vody, které lze namontovat na vodovodní baterie. Využívají vzduch, takže například při sprchování nebo mytí rukou můžete snížit spotřebu a přitom zachovat intenzitu toku.
 6. Ušetřit se dá výběrem úspornějších spotřebičů a jejich správným užíváním. Například lednička by neměla být příliš obestavěná. Pračku se vyplatí zapínat až ve chvíli, kdy je plná, protože programy pro poloviční náplň neuspoří polovinu vody ani elektřiny. Úspornější jsou sušičky s tepelným čerpadlem.
 7. Větrat byste měli krátce, ale tak, že vypnete topení a otevřete okna co nejvíce. Větráte-li dlouho a pouze pootevřeným oknem, dochází k velkým tepelným ztrátám.
 • Nejčtenější

Podnikají teprve pár měsíců, jejich recepty i výroba už přinášejí úspěch

Tomáš Starý a Tomáš Novák jsou švagři. Společně podnikají pod značkou Seneb. Vyrábějí rostlinné pomazánky podle svých...

Začínali s jedním starým traktorem, dnes mají obrat deset milionů

Nikoho by ani nenapadlo, že se pouze čtyři členové rodiny starají o dvě stě býčků a krav a obdělávají 250 hektarů půdy....

PŘEHLEDNĚ: Konec daně z nabytí nemovitosti. Kolik dnes ušetříte?

Koupili jste si byt za tři miliony a byli naštvaní, že budete muset vyndat z kapsy ještě sto dvacet tisíc na daň z...

Pronajmout byt v Praze nyní trvá i dva měsíce, v Kroměříži jen týden

Premium Nouzový stav vyhlášený v polovině března ochromil českou ekonomiku. Jeho dopady se očekávaly i na realitním trhu, kdy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KOMENTÁŘ: Proč zatím nezaměstnanost v Česku tak moc neroste

Nezaměstnanost v květnu vzrostla z 3,4 na 3,6 procenta, podle posledních údajů je bez práce přes 266 tisíc lidí. Jaký...

Snažím se naučit mít jizvy po popálení ráda, říká Týnuš Třešničková

Premium Byl to okamžik. Vteřina, v níž ji ožehly plameny. Vlasy, krk, ruce, obličej... Ten krásný obličej, který ji živí. Jedna...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

 • Další z rubriky

KVÍZ: Investování není jen pro bohaté. Víte, jak zhodnotit své peníze?

Češi již dávno nejsou v investování amatéry. Celkový objem majetku, vložený přes členy Asociace pro kapitálový trh ČR...

Peníze zapomněla v bankomatu, poctivého nálezce odmítli v bance i na úřadě

Stát se to může každému z nás. Jsme zamyšlení, roztržití nebo nám zrovna zazvoní telefon a tak transakci u bankomatu...

Naděje pro rodiče samoživitele? Co přinese zákon o náhradním výživném

Premium Vláda schválila návrh zákona o zálohovaném výživném. V čem bude spočívat podpora státu pro samoživitele a...

Právníci: předkupní právo k nemovitosti se od července zásadně mění

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí bude od 1. července 2020 opětovně zrušeno. Vrací se do stavu, který platil v...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRONIK - JUNIOR

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Princ George je vztahovačný a drzý, tvrdí jeho kmotra

Šestiletý princ George se na oficiálních fotkách tváří jako andílek a britská královská rodina mu pečlivě buduje image...

Penis a ženský orgasmus. Dvacet centimetrů je optimální, říká studie

Na délce záleží a platí, že větší znamená lepší. Ovšem jen do jisté míry. Největší šanci na uspokojení ženy dává...

Maďarka tvrdí, že nemůže pracovat, protože je příliš sexy

Plastiky dvaadvacetiletou Barbie Barbaru Lunu Siposovou z Maďarska stály v přepočtu přes tři miliony korun. Nyní nemůže...

Výpovědi už se nevyhnete. Nový zákoník práce přinese i spravedlivější dovolenou

Premium Poslední velká novela zákoníku práce za uplynulých devět let začne z podstatné části platit od začátku příštího roku, v...

Úspěšný šéf Škody po pěti letech náhle končí, prohrál boj o moc

Mladoboleslavská Škoda Auto oznámila, že Bernhard Maier po téměř pěti letech v čele společnosti opustí k 31. červenci...