Začne to stokorunovou pokutou a končí desetitisícovým dluhem

aktualizováno 
Petr založil složenku s pokutou za pár stovek a přišel na ni až po roce. Co teď? Má zaplatit, nebo dělat mrtvého brouka a čekat, že se na to zapomene? Zatím ho nikdo nekontaktoval, ale má strach, že nakonec zaplatí tisíce.
Pokuty se nepromíjejí, když nezaplatíte včas, vystavujete se riziku, že místo pár stovek budete muset zaplatit tisíce. Ilustrační snímek

Pokuty se nepromíjejí, když nezaplatíte včas, vystavujete se riziku, že místo pár stovek budete muset zaplatit tisíce. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podobných příkladů se poslední dobou objevuje víc. Na otázky co dělat, aby se z malých dluhů nestaly mnohatisícové, odpovídá Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Co byste doporučil Petrovi, který před rokem zapomněl zaplatit banální pokutu za špatné parkování?
Pokud ho zatím nikdo nekontaktoval, pak existuje šance, že dluh ještě nikdo nezačal vymáhat. V takovém případě doporučuji co nejrychleji zaplatit. Je nutné si uvědomit, že jakékoliv vymáhání je pro věřitele nákladné a dobrovolná úhrada bude stát vždy méně, než když bude nutné financovat vymáhání pohledávky dalšími subjekty, například inkasní agenturou či soudní cestou. Pokud budete například rok ignorovat pětisetkorunovou pokutu za parkování, může se vám výsledná sankce navýšit o náklady spojené s prodlením s její úhradou až na tisíce.

Nejčastější malé pohledávky

 • Nezaplacené složenky za telefon.
 • Pokuty za MHD.
 • Nezaplacené poplatky u lékaře.
 • Nedoplatky pojistných smluv.
 • Přečerpání běžných účtů.

Zdroj EOS KSI

A co když se ani potom nikdo neozve?  
Pokuty se nepromíjejí a je jen otázkou času, kdy se věřitel, kterému dlužíte, začne o částku zajímat. Lidé si často myslí, že pokud je příslušná instituce se zaplacením pokut neurguje, jejich dluhy budou zapomenuty. Opak je ale pravdou. Jedním z mnoha příkladů, kdy malý dluh narostl do obřích rozměrů, je případ pana Milana. Ten se odstěhoval na nějaký čas do zahraničí, ale změnu svého bydliště neohlásil. Na jeho původní adresu mu pak poštou přišlo upozornění o nedoplatku za elektřinu ve výši 253 korun, které si ovšem nevyzvednul. Inkasní agentura, která pohledávku do správy dostala, ho kvůli nenahlášené změně bydliště nemohla dohledat. Po dvou letech, když se Milan vrátil do České republiky, zjistil, že na něj byla nařízena exekuce. Původní nedoplatek se kvůli jeho nezodpovědnosti navýšil o několik tisíc korun.

Existuje u takových dluhů promlčecí doba?
Promlčecí lhůta těchto pokut je tři roky od jejich udělení. Ale není dobré se na to spoléhat. Pokud se totiž předtím, než je pohledávka promlčená, podá žaloba, tato promlčecí doba se maže. Exekuční titul má promlčecí dobu 10 let.

Někdy se ale stane, že po drobném opoždění přijde najednou složenka na několikanásobně vyšší částku. Jak je to možné?
Pokuta může být sjednaná přímo ve smlouvě. Příkladem je paní Jana z Kladna, která se kvůli stěhování zpozdila přibližně o měsíc s platbou svému mobilnímu operátorovi. Na další složence našla částku zvýšenou o tisíc korun. Byla velmi překvapená a rozhořčená, ale nezbývalo jí nic jiného, než zaplatit. Výše pokuty totiž byla zaznamenána ve smlouvě, kterou si paní Jana při podepisování moc důkladně nepřečetla. Nejjednodušší cestou, jak nezapomínat na platby mobilním operátorům, je požádat ve své bance o způsob úhrady inkasem. A pokud platíte složenkami, je důležité hlídat si pečlivě dny splatnosti. Není od věci zapsat si je do diáře, nebo si dát upomínku do mobilního telefonu. Pokud je bude mít člověk stále na očích, nebude na ně zapomínat.

Zapamatujte si

 • Čtěte smlouvy.
 • Plaťte včas.
 • Vybírejte poštu.
 • Zjistěte, zdali nedlužíte.
 • Své dluhy řešte ihned.
 • Nevyhazujte upomínky, věnujte se jim
 • Uchovejte doklady o platbě.
 • Nemáte-li na zaplacení, využijte splátkového kalendáře.

Můžu nějak zjistit, jestli někde nedlužím?
Pokud si nejste jisti, jestli jste nezapomněli na nějaký dluh z minulosti, dojděte si na finanční úřad či zdravotní pojišťovnu. Tam vám vydají potvrzení o bezdlužnosti vůči těmto institucím, nebo vás informují o stavu vašich dluhů. V poslední době si lidé oblíbili i webové servery, jako je Solus nebo registry vedené firmou CCB – Czech Credit Bureau (Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací), kde vám za poplatek (od 100 korun - pozn. red.) zjistí stav vašich dluhů vůči subjektům v registrech sdružených. Centrální evidence bohužel neexistuje a její zřízení je vzhledem k legislativě přísně upravující nakládání s osobními údaji nepravděpodobné.

Co když přijde upomínka a já budu třeba na dovolené? 
Jestli se chystáte být delší dobu mimo místo svého trvalého bydliště, pověřte někoho, aby vám pravidelně všechnu poštu vybíral. Když se budete stěhovat, nezapomeňte změnu svého trvalého bydliště nahlásit nejen na evidenci obyvatel, ale i na dalších v úvahu připadajících úřadech (např. registr vozidel, jste-li majitelem vozidla). Současně je důležité informovat všechny, s nimiž máte uzavřeny dlouhodobé smlouvy (banky, pojišťovny, telefonní operátory apod.). Dobré je také zajistit si přeposílání pošty na novou adresu. Pokud vám přijde výzva o zaplacení a vy ji díky důslednému vybírání pošty zachytíte včas, může vám to ušetřit řádově až tisíce korun a mnohdy i zbytečné starosti.

Když najdu ve schránce upomínku, co mám dělat?
Pokud vám přijde upomínka o zaplacení, rozhodně ji nevyhazujte, ani neodkládejte nikam, kde ji později nenajdete. Naopak ji ihned řešte. Zkontrolujte, zda jste to skutečně vy, komu je upomínka adresovaná. Pokud všechny uvedené údaje souhlasí, zaměřte se na to, kdo vám píše a proč. V každé upomínce musí být informace komu dlužíte, za co a v neposlední řadě kolik. V případě nejasností ihned kontaktujte společnost, které dlužíte, v opačném případě urychleně zaplaťte. Pečlivě si také uchovejte doklad o tom, že jste zaplatili.

Může se také stát, že chci zaplatit, ale nemám peníze.
Každá situace má nějaké řešení. Nejlepší je spojit se co nejrychleji s věřitelem a pokusit se s ním danou situaci řešit. Věřitelé také dávají často do správy své pohledávky inkasním agenturám, které pro ně zajišťují zejména mimosoudní vymáhání, a tedy i poslední šanci, jak zamezit obřímu nárůstu vašich dluhů v souvislosti se soudním řízením. Inkasní agentury nabízejí možnost dalších alternativ splácení.

Co třeba?
Pokud dlužníka oslovíme a jeho finanční situace mu neumožňuje splacení celého dluhu najednou, nabízíme mu možnost uzavření splátkového kalendáře. Usnadní se tím celkové splácení dluhu a také předejde případnému podání žaloby. Výše jedné splátky je nastavena vždy tak, aby byl každý schopen svůj dluh splatit. Částka splátky závisí na celkové výši závazku, u nižších dluhů začíná zhruba na 500 korunách měsíčně.

A když nezaplatím?
Pokud dluh neuhradíte a firmu nekontaktujete, bude věřitel nucen hledat další způsoby řešení pohledávky, mnohdy již prostřednictvím soudu. Jestliže ani po doručení pravomocného soudního rozhodnutí, na základě kterého jste povinen závazek uhradit, nezaplatíte, dojde k exekuci.

Kolik zaplatíte navíc, když neuhradíte dluh včas
DluhSoudní vymáhání *Soudní vymáhání a exekuce **
1 000 Kč10 885 Kč20 905 Kč
5 000 Kč17 955 Kč29 355 Kč
10 000 Kč39 397 Kč53 437 Kč
Poznámka: * soudní poplatek, úroky za 365 dní v prodlení, náklady právního zastoupení (převzetí spisu, podání žaloby, jednání u soudu, cestovné, náhrada za promeškaný čas), ** viz soudní vymáhání + náklady oprávněného v exekuci, náklady exekutora                                                                                      Zdroj: EOS KSI

Na kolik to všechno přijde? 
Váš dluh se navyšuje nejen o úroky z prodlení, ale po podání žaloby také o soudní výlohy a následně odměnu exekutora. Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí 15 procent z vymožené částky, ve většině případů však nejméně tři tisíce korun a paušálně určenou částku na hotové výdaje 3,5 tisíce korun, které slouží například na cestovní výlohy, poštovné, odborná vyjádření apod. Pokud však exekutor bude například muset zabavit váš movitý majetek a zabavené věci prodat v dražbě, náklady se o tyto úkony navýší. Částka mnohdy převýší 10 tisíc korun, výjimečné nejsou ani případy, kdy hotové výdaje dosahují i několika desítek tisíc korun.

Slyšela jsem, že se mají snižovat odměny exekutorům. Od kdy to bude platit a jak se to konkrétně projeví?
Poslední úpravy odměn za činnost exekutorů byly provedeny změnou  vyhlášky 330/2001 Sb., která snížila některé výše paušálních náhrad. Vedle toho došlo rovněž k úpravě vyhlášky ministerstva spravedlnosti č 484/2000 Sb, kde došlo spolu se snížením odměn za právní zastupování v soudních řízeních i ke snížení odměn za zastoupení věřitele v exekučním řízení. Tato odměna není odměnou exekutora, nicméně z pohledu dlužníka souvisí s exekučním řízením a je tudíž pro něj zátěží, která se tímto snížila. Obě změny jsou účinné od 1. 3. 2012. Předpokládá se, že dopad snížení úhrad za exekuční řízení bude mít za následek snížení úspěšnosti exekucí a horší dobytnost práva.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Hypotéky opět zlevnily, přesto zájem o ně klesá

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují, a to už pátý měsíc. Snižováním sazeb se banky snaží bojovat o každého klienta. Průměrná úroková...

Zmapováno: které spořicí účty zhodnotí vklady střadatelů nejvíce

ilustrační snímek

Úrokové sazby na spořicích účtech se u některých bank mírně zvedají. U nejlepších lze dosáhnout na úročení v rozpětí...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Další z rubriky

Dědí se nejen majetek, ale i dluhy. Ty na dědice přechází plné výši

ilustrační snímek

Z majetku připadne každému z dědiců jen určitá část. Na dluhy, které se rovněž dědí, se však toto pravidlo nevztahuje....

Nakoupili zlaté slitky, při prodeji zjistili, že vlastní padělky

Ověřování padělaného slitku měřením.

Cena zlata roste, a kdo investoval do zlatých cihliček a slitků, může být spokojený. Na konci června vyšplhala jeho...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Keynesův investiční paradox a „kdybych tak před deseti lety koupil...“

Keynesův investiční paradox a „kdybych tak před deseti lety koupil...“

Kurzy.cz Na CNBC byl před několika dny jedním z nejčtenějších článků ten, který poukazoval na mimořádné zisky, které by investoř...

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ STROJŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 23 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz