Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

aktualizováno 
Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení. Vůdcovství je proto schopnost důležitá v řízení, běžné práci či v obchodě. Často si mnozí myslí, že se vůdcovství nedá osvojit. Opak je ale pravdou. „Jde to,“ říká psycholog Jan Urban.

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co říká pravice a levice a jak je to doopravdy. Rozebírá v ní nejčastější ekonomické mýty, které na obhajobu svých tvrzení používá pravice i levice a jejichž náklady nese především střední třída. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přirozené vůdcovství, které se neopírá o nejrůznější funkce či pozice, ale „jen“ o sílu osobnosti, je často obestřeno aureolou tajemství. Bývá považováno za vzácnou či výjimečnou schopnost plynoucí z vrozeného charismatu či osobní autority. Tedy schopnost, která člověku je či není od přírody daná, s čímž většinou nejde nic moc dělat.

Když se podíváme na příklady úspěšných vůdců, ať již ze světa byznysu, politiky či vojenství, dá se poměrně snadno vystopovat, že to, co tyto lídry po staletí navzájem spojuje, je především určité jednání. Někdy lze dokonce hovořit „jen“ o určitých zvyklostech. Stát se vůdcem proto nemusí být nijak mimořádně složité. Pokud tuto schopnost ve své práci či podnikání potřebujete, stačí si osvojit typické jednání či zvyklosti úspěšných vůdců.

Nechci tím pochopitelně popírat, že někteří lidé mají pro vůdcovství lepší vrozené předpoklady. Stát se vůdcem může proto pro ně být snazší než pro jiné. Vlastnosti, které lidé u vůdců obdivují a pro které jsou ochotni je následovat, bývají koneckonců ty, kterých se jim samotným často nedostává. Patří k nim především rozhodnost, sebedůvěra a odpovědnost.

V zásadě je však schopnost vůdcovství otevřena všem. A pro manažery či podnikatele by měla být samozřejmostí. Je ovšem třeba se učit u dobrých vzorů: i v byznysu se totiž občas vyskytují špatní vůdci. Nemusí jít jen o vůdce neschopné, ale i všehoschopné, kteří ke svému „vedení“ nepoužívají příliš čisté nástroje.

K osvojení vůdcovského jednání, a tím i autority vůdce vám přitom napomůže, když pochopíte, jakou roli či funkci vůdci hrají.

Tři úlohy vůdce

Přirozeným vůdcem skupiny, a to bez ohledu na místo, které zastává, se stává člověk, který dokáže úspěšně plnit tři důležité vzájemně spjaté role či funkce. Totéž platí i pro vůdce organizace nebo dokonce společnosti jako celku.

Prvá z těchto funkcí souvisí se schopností jasně stanovit, vysvětlit a zdůvodnit dlouhodobější směr, kterým by se skupina či organizace měla ubírat. Tento směr by navíc měl být pro danou skupinu přitažlivý a dávat jim možnost uplatnit své schopnosti a zkušenosti.

Druhá funkce lídra spočívá v jasném uvedení hodnot, zásad či pravidel chování, kterými by se skupina či organizace měla při naplňování této vize řídit.

Třetí role je pak spojena se schopností získat pro svou vizi a hodnoty s ní spojené i ostatní. K tomu totiž většinou nestačí vize samotná. Důležitým předpokladem je schopnost lídra ovlivňovat ostatní – působit příkladem, osobním nasazením i přímou a otevřenou komunikací.

Výše uvedené předpoklady lze snadno nalézt u všech známých a úspěšných vůdců, domácích i zahraničních, a to bez ohledu na oblast, ve které jako vůdci působili.

Směrování čili jasná vize

Vůdci jsou potřební. A snadněji proto i krystalizují především v situacích, kdy další směrování skupiny, podniku či společnosti není jasné. Může jít dokonce o situace, kdy se ve svém vývoji dostaly na důležitou křižovatku nebo zápasí o své přežití. Směr, který vůdce udává, ostatní často sami nevidí nebo se pro něj nedokážou rozhodnout či dostatečně nadchnout. Nemusejí jej hned ani plně chápat, a někdy se ho dokonce mohou obávat.

Jan Urban (1953)

  • Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
„Platy některých státních úředníků, především těch vedoucích, u nás patří k...

Vůdce však směr nejen vidí, ale dokáže ho i prosadit. Především tím, že dává najevo, že mu věří, má pro něj jasné důvody a přebírá za něj odpovědnost. Svou sebedůvěrou, která je nakažlivá, tak pro něj získává i ostatní.

Přesvědčivost jeho vize spočívá však většinou i v tom, že bere v úvahu zájmy všech zúčastněných a dává jim určitou jistotu. Často jim, vedle možnosti uplatnit své schopnosti, dává i příležitost tuto vizi dále dotvářet.

Vize, se kterou vůdce přichází, však nebývá jen souborem přání jeho okolí, jež vůdce slíbí vyplnit. Často je spíše pohledem, se kterým je na počátku v menšině. Někdy může dokonce vyžadovat, aby se skupina, organizace nebo společnost z krátkodobého hlediska připravily spíše na „krev, pot a slzy“, jak to na počátku druhé světové války formuloval Winston Churchill.

Totéž platí o nejvýznamnějším českém průmyslovém vůdci, Tomáši Baťovi, který měl ve třicátých letech minulého století odvahu říci, že zdroje hospodářských potíží podniků i zemí jsou především morálního rázu.

Společné hodnoty

Spolu s přesvědčivou a motivující vizí dokážou úspěšní vůdci jasně formulovat i hodnoty či zásady jednání, jak vize chtějí dosáhnout. Někdy jsou tyto hodnoty i součástí vize samotné.

Hodnoty prosazované vůdcem se nejčastěji týkají obecnějších zásad jednání, které by členové skupiny, organizace či společnosti měli dodržovat, a to jak mezi sebou, tak i navenek. Může jít například o zásady jednání zaměstnanců, které jsou pro naplnění vize důležité – poctivost, houževnatost, sebedůvěra, ale i ochota riskovat.

Úspěšní vůdci stanoví tyto zásady velmi konkrétně. Méně úspěšní a ti, kteří se za vůdce jen vydávají, je naopak formulují jen velmi obecně a neurčitě.

Jasně i správně stanovené hodnoty, které vůdce dokáže ve své skupině, organizaci či společnosti stanovit a prosadit, zlepšují i usnadňují její fungování, stmelují tým a jsou zdrojem úspěchu.

Vliv vůdců

Způsob, kterým vůdci své okolí ovlivňují, nespočívá v tom, že by na něj vyvolávali nátlak nebo jim dokonce hrozili. Při prosazování své vize i hodnot se opírají především o svou důvěryhodnost a osobní odhodlání.

Se svým okolím se proto snaží, kdekoli je to možné, komunikovat, a to přímo a bez prostředníků. Nebojí se dialogu, otevřenosti ani obtížných otázek, chápou a respektují názory druhých, jsou ochotni jim naslouchat a v případě potřeby se jimi i inspirovat. Jestliže jejich vize narážejí na problémy nebo se dopustí chyby, nebojí se to přiznat.

Příkladem tak svému okolí dávají najevo, že své vize neprosazují proto, aby tím něco získali, ale proto, že jejich prospěšnosti věří. Nejde jim o to uspokojit své ego. Když jsou ostatním na očích, není to proto, že by se rádi zviditelňovali, ale aby ostatní snáze přesvědčili, a často jim i dodávali motivaci či jistotu. Pokud získají důležitou pozici, zůstávají lidští a sebekritičtí, a nebojí se občas brát sebe sama i trochu méně vážně. V případě potřeby jsou ochotni ostatním i pomoci.

Vize, kterou vůdce prosazuje, pochopitelně nemusí být vždy úspěšná. Příkladem je řada významných a úspěšných podnikových lídrů, kteří nedokázali předem ověřit finanční návratnost svých vizí. Často to ani nebylo možné. Co dokázali, však bylo přesvědčit o nich své okolí a své vize tak společně se svými spolupracovníky dovést k naplnění. Ani vůdce totiž nedokáže vizi prosadit sám: jeho úspěšnost závisí i na tom, nakolik se umí obklopit skupinou schopných lidí, kteří jeho vizi věří a společně s ním ji prosazují.

Ve vůdcově zájmu přitom je, aby si lidé dokázali i přes svou důvěru ve vůdce zachovat nezbytnou kritičnost. I zdánlivě přesvědčivá a přitažlivá vize se totiž někdy může ukázat jako nesprávná. Pokud tato situace nastane, je úkolem lidí v okolí vůdce na to včas upozornit.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Jak je to s diskutovanou slevou na manželku? Její reálná hodnota klesá

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího...

Sazby hypoték prudce padají. Hypoteční trh však příliš neožívá

Hypotéky zlevnily i v září a zdá se, že tento trend bude pokračovat. Zatímco v lednu průměrná úroková sazba vystoupla...

Vsadil na konopnou látku a jeho tenisky jsou dnes úspěšným hitem

Podnikatelský příběh Tomáše Rohala, který prorazil v Česku i ve světě s konopnými teniskami, není jen o úspěšné cestě...

Třináct psychologických triků, jak získat oblibu

K navázání přátelských vztahů dochází často tak přirozeně, že si možná ani nevšimneme, jak k tomu došlo. Někdy se nám...

Obavy z propadu realitního trhu nemám, říká odborník

Investice do realitních fondů jsou stále častějším doplňkem investorských portfolií. Zda se vyplatí a jaká jsou jejich...

Premium

Konec dovolených u Mrtvého moře? Závrtů přibývá, turistům hrozí nebezpečí

Mrtvé moře vysychá a­ dává o­ tom svému okolí dost razantně vědět. Zvyšuje se počet míst, kam už lidé nesmějí. Kde byla...

Premium

Havel byl z jiného těsta, vzpomíná v rozhovoru exprezident Klaus

Jeden z hlavních aktérů polistopadového vývoje Václav Klaus starší hovořil pro LN o nepochopení kuponové privatizace i...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

  • Další z rubriky

Kvíz: Zjistěte, jak jste na tom s emoční inteligencí

Podle různých vědeckých výzkumů jsou nejdůležitější komponentou spokojeného života dobré mezilidské vztahy. Tím, že...

Supernabídka pouze pro vás a jen dnes? Dejte pozor, abyste nenaletěli

Co je psáno, to je dáno. Toto úsloví má starší generace zažité. Stejně tak věří tomu, že když jim někdo něco slíbí, lze...

ZMAPOVÁNO: Jaké výhody a bonusy nabízejí banky ke studentským účtům

Stěhuje se vaše dítě na internát nebo vysokoškolskou kolej? Asi mu nebudete posílat peníze složenkou, je to zbytečně...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Najdete na iDNES.cz