Velký průvodce reformou. Co se změní v roce 2008

aktualizováno 
Výhodnější budou výhry v loteriích, a pokud vám strýček daruje peníze, nebudete platit žádnou daň. Na snížené sazbě daně z příjmu však většina lidí nevydělá. Kdo má průměrnou mzdu, polepší si měsíčně asi o 25 korun.

Pokud chcete potomkům darovat dům, počkejte s tím až na rok 2008, nebudou pak muset platit darovací daň

Přestože byl návrh reformy předkládán s tvrzením, že si všichni polepší, výzkum společnosti Factum Invenio ze září letošního roku odráží velké obavy lidí. Například zavedení jednotné daně z příjmů vnímá optimisticky jen 15 procent lidí, téměř 43 procent má pocit, že je změny ovlivní negativně. Co nás všechno od Nového roku čeká?

1. Místo čtyř daňových sazeb nastupuje jedna: 15 %
Jednotná sazba daně z příjmů 15 procent nahradí dosavadní progresivní sazby 12, 19, 25 a 32 procent. Změna se dotkne každého, zaměstnanců i podnikatelů.

Pro zaměstnance je nově zaveden pojem „superhrubá“ mzda, ve které se objeví na výplatní pásce i platby za zdravotní a sociální pojištění, kterou platí za zaměstnance zaměstnavatel. Skutečná daň bude vyšší, protože 15 procent je počítáno právě z této superhrubé mzdy. Tuto sumu zaměstnanec tedy nikdy nedostane, ale daň z ní zaplatí. Když se toto vezme v úvahu, je skutečná daň z hrubého příjmu ne 15, ale téměř 20,25 procenta.

Podnikatelům se ruší minimální základ daně bez ohledu na to, zda živnostník vydělávají, nebo jsou ve ztrátě.

2. Společné zdanění manželů za letošní rok naposledy
Společné zdanění manželů, díky kterému mnozí ušetřili tisíce, bude zrušeno. Poslední možností, kdy můžete společného zdanění využít, je konec března 2008, dokdy musíte podat daňové přiznání za rok 2007. Podmínkou zůstává uzavřené manželství a alespoň jedno dítě, o které se manželé starají.

Například manželé s jedním dítětem a příjmy 35 000 a 6 000 hrubého měsíčně dosud využívají možnosti společného zdanění. Čistý příjem rodiny v roce 2007 je 32 174 korun měsíčně, v roce 2008, kdy už nebudou moci danit společně, klesne jejich příjem o 400 korun, nepomůže ani fakt, že žena díky nízkým příjmům nebude platit daně vůbec žádné.

Tip: Pokud už máte potomka, do svatby se příliš nehrnete a chtěli jste se vzít jen kvůli společnému zdanění, nedělejte to. Případný rozvod také něco stojí, na výdaje právníkovi už společným zdaněním neušetříte.

3. Sociální a zdravotní pojištění bude mít strop
Platby za zdravotní pojištění a sociální zabezpečení budou součástí vašich příjmů a budou podléhat dani. To se týká všech, tedy jak zaměstnanců, tak podnikatelů.

Nově se zavádí strop na sociální a zdravotní pojištění, který se rovná čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy čili 960 000 korun za rok. Stejná výše se týká jak zaměstnanců, tak podnikatelů. Pro zaměstnance je příjemnou novinkou, že kdo si vydělá více než 80 000 korun měsíčně, z převyšující částky pojistné platit nebude. Dříve totiž žádný strop pro zaměstnané neexistoval.

Podnikatelé sice limit na pojistné dosud měli, ale byl nižší. A ještě jedna zapeklitost: protože se pojistné u podnikatelů počítá z poloviny vyměřovacího základu, je jejich strop ve skutečnosti 1 920 000 korun.

Tip: Letos bude pro podnikatele naposledy výhodné doplatit si na konci roku pojistné na sociální a zdravotní pojištění a pak si výslednou částku odečíst z daní. Příští rok už to nepůjde, pojistné nebude daňově uznatelným nákladem.

4. Životní pojištění bude méně výhodné
Odpočty z daňového základu, jako jsou úroky z úvěrů na bydlení (hypotéky a stavební spoření), životní pojištění, penzijní připojištění, darování krve, zůstávají stejné. Mohou je uplatnit jak zaměstnanci, tak podnikatelé. Pokud jste si dosud odepisovali například zaplacené částky na životní pojištění či penzijní připojištění v maximální uznatelné výši 12 tisíc korun a patřili do nejvyšší daňové sazby 32 procent, ušetřili jste 3 840 korun za rok, ponovu už bude vaše úspora pouze 1 800 korun. Protože daňová sazba bude jednotná, a tudíž i vás se bude týkat úspora 15 procent z 12 000 korun.

Tip: Neunáhlete se při nákupu. Na konci roku budou pojišťovny a penzijní fondy již tradičně lákat na daňové úspory. Než podepíšete smlouvu, která vás zavazuje třeba na 20 let dopředu, uvědomte si, že daňové úlevy v budoucnu nebudou tak zajímavé. Dobře počítejte, zda by jiný způsob spoření na stáří nebyl výhodnější.

5. Slevy na dani budou vyšší
Každý, kdo platí daně, má nárok na slevy. Výše slev se mění, mnohdy i více než trojnásobně. Výrazně vyšší sleva na samotného poplatníka má kompenzovat zvýšení procentní sazby daně pro lidi s malými příjmy. Ti totiž dosud spadají do dvanáctiprocentní sazby a po reformě by platili vyšší daně. Další podstatnou změnou je možnost uplatnit si slevu na poplatníka pro pracující důchodce, kteří nyní tuto možnost nemají. Nejvyšší nárůst zaznamenala sleva na vyživovanou manželku, která má zmírnit následky zrušení společného zdanění manželů.

Tip: Pokud pracujete příležitostně, například studenti na brigádách, podepište u každého zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmů. A pak podejte sami daňové přiznání, ve kterém můžete uplatnit slevy z vypočtené daně za celý rok.

6. Pro podnikatele se mění podmínky nákupu aut
Podnikatelé si i nadále mohou snižovat své zisky o výdaje, díky nimž vydělávají. Takže krejčí nebude platit daň z peněz, které sice vydělal, ale použil je na nákup látky, nůžek a šicího stroje. Nemění se ani hranice pro ty, kde nechtějí vést účetnictví a své výdaje odečítají paušálně. Změna je u osobních automobilů. U těch se prodlužuje doba odepisování z minimálně 4 let na minimálně 5 let. Ze tří na 5 let se mění i doba nájmu u automobilů pořízených na leasing. Na druhou stranu se ruší hranice 1,5 milionu korun pořizovací ceny, ze které bylo možné maximálně osobní automobily odepisovat. Na luxusnější auto se tedy vyplatí počkat, jiné kupte hned.

Tip: Pokud si nejste jisti, zda výdaj, který plánujete, uzná jako podnikatelský i finanční úřad, můžete se zajít zeptat svého správce daně. Od Nového roku od něho dostanete i závazné stanovisko – zaplatíte za něj však správní poplatek 10 000 korun.

7. Srážková daň: honoráře budou méně výhodné
Srážková se říká dani, kterou odvede přímo ten, kdo peníze vyplácí. Vy už dostanete „čisté“ peníze. Sazba daně se pohybuje nyní od 10 do 25 procent:

  • v 10procentní sazbě jsou zdaněny honoráře za příspěvky do novin a časopisů či rozhlasu a televize, pokud jejich výše od jednoho plátce nepřesáhla 3 tisíce korun za měsíc
  • dvaceti procenty jsou zdaňovány výhry v loteriích a ceny ve sportovních a reklamních soutěžích
  • 25 procenty zase odbytné při zániku smlouvy o životním pojištění či penzijním připojištění

Od roku 2008 bude mít i srážková daň jednu sazbu, a to 15 procent
Lépe na tom budou hráči a soutěžící. Například pokud někdo vyhrál v televizní soutěži milion, na účet dostal ve skutečnosti pouze 800 tisíc korun, po reformě získá o 50 tisíc víc. O dost si polepší také ti, kteří ukončí dříve smlouvu o životním pojištění či penzijním připojištění a mají nárok na výplatu peněz, takzvané odbytné. Dosud se totiž výnos zdaňoval 25 procenty, tedy celá čtvrtina šla státu, ponovu to bude stejně jako ostatní daně jednotných 15 procent.

Autoři, kteří nyní přispívali do novin a časopisů či brali honoráře za účinkování v rozhlase nebo televizi, si naopak pohorší. Pokud totiž celková suma od jednoho plátce nepřesáhla v kalendářním měsíci tři tisíce korun, byli zvyklí na daňové zatížení pouhých deset procent. Od Nového roku se na nich „podepíše“ reforma nejen vyšší daňovou povinností 15 procent, ale zároveň se zvedá limit pro zdanění srážkovou daní ze tří tisíc na sedm tisíc korun v jednom kalendářním měsíci.

U příjmů z vedlejších a krátkodobých zaměstnání (pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani z příjmů) zůstává měsíční limit pro srážkovou daň 5 000 korun a tato daň bude i nadále 15 procent.

Tip: Pokud jste si dosud nechávali „rozepisovat“ honoráře za svou práci do několika měsíců, abyste využili výhodnějšího zdanění, už to nedělejte a naopak si nechte vyplatit peníze najednou. Zahrnete si je do daňového přiznání, kde můžete uplatnit paušální výdaje a od vypočtené daně odečtete slevu na poplatníka.

8. Příbuzní si mohou dávat dary bez daní
Velká změna je u daně darovací. Pokud si mezi sebou něco darují manželé, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, ale i sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, daň platit nebudou muset. Na stejnou skupinu příbuzných bylo rozšířeno také osvobození od dědické daně, které dosud mohli uplatnit jen příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.

Tip: Pokud chcete potomkům darovat dům, počkejte s tím až na rok 2008, nebudou pak muset platit darovací daň.

9. Spotřební daň: nekuřte a ušetříte
Kvůli zavedení ekologické daně se zvýší cena elektřiny pro domácnosti asi o jedno procento, za megawatthodinu elektřiny se bude od ledna platit daň 28,3 koruny. Uhlí a koks podraží asi o devět až deset procent. Pokud topíte zemním plynem, placení ekologické daně se vyhnete.

Zvýší se nižší sazba daně z přidané hodnoty a také spotřební daň z cigaret na minimální sazby platné v Evropské unii, krabička tak po draží přibližně o sedm korun. Nahoru půjde i cena tabáku ke kouření. Ze současných 905 korun za kilogram podraží na 1 280, za balíček tabáku dáte o dvacet korun více.

Tip: Máte ideální příležitost tentokrát dodržet novoroční předsevzetí a konečně přestat s kouřením.

Autoři: ,

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Změňte operátora. A máme i další tipy, jak ušetřit na volání

Ilustrační snímek

Volá váš operátor a něco vám nabízí? Vsaďte se, že když kývnete, budete mít služby, které jste dosud nepotřebovali, a...

Koupil nový telefon a zjistil, že je používaný. Reklamaci e-shop zamítl

Ilustrační snímek

Nákup na internetu má své výhody, ale ne vždy. Například když nám prodejce zamítne reklamaci a jeho zdůvodnění je...

Kvíz: Víte, co si letos můžete odečíst z daní?

Ilustrační snímek

Pokud jste ještě nepodali daňové přiznání za loňský rok, vyzkoušejte náš kvíz. Zjistíte, jak znáte novinky, díky kterým...

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Kurzy.cz Česká pošta mění od března 2019 ceny doručování balíků. Rozdíly mezi současnými cenami a cenami, které začnou platit od...

Najdete na iDNES.cz