Čtvrtek 27. ledna 2022, svátek má Ingrid
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 27. ledna 2022 Ingrid

Jak si nešlapat po štěstí a spokojenosti, radí psycholog

Většina našich osobních přání se kromě zdraví zaměřuje především na štěstí a spokojenost. Co však dělá člověka šťastným a proč se cítí spokojený? Můžeme se cítit šťastní, aniž bychom byli i víceméně trvale spokojení? A lze být spokojeným, i když se příliš šťastným necítíme? Nad tím se zamýšlí psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Usilovat o věci, které nás činí šťastnými, a snažit se naplnit potřeby, jež vedou k naší spokojenosti, patří k základním motivům lidského chování. V čem však oba stavy či pocity spočívají, a do jaké míry jsou podobné nebo dokonce stejné?

Pokud jde o jejich podobnost, pak kromě příjemnosti spočívá především v tom, že jsou do značné míry subjektivní. Co uspokojuje či činí šťastným jednoho, nemusí vždy uspokojovat či vyvolávat štěstí u druhého.

Důvodem je, že aspoň zčásti závisejí oba tyto pocity na způsobu, kterým uvažujeme, a mnohdy i na našich zvycích, vědomých i nevědomých. Některé z těchto zvyků mohou totiž naší spokojenosti i štěstí napomáhat, jiné jim naopak brání.

Přísloví, jež hovoří o tom, že strůjci svého štěstí jsme především my sami, má tak v jisté míře pravdu. Platí však nejen v tom, že naše štěstí a spokojenost záleží na tom, jak jednáme. Podobně jako jiné emoce můžeme totiž i své štěstí a spokojenost částečně sami vnitřně ovládat, mimo jiné tím, jak různé okolnosti vnímáme. S mírnou nadsázkou tak můžeme dokonce říct, že štěstí i spokojenost, které prožíváme, jsou výsledkem našeho rozhodnutí, že šťastní či spokojení budeme. Problém je v tom, že povahu tohoto rozhodnutí si většinou neuvědomujeme.

Vedle své podobnosti, mnohdy i příbuznosti, mají však štěstí a spokojenost i mnohé rysy odlišné. Liší se především tím, jak či na základě čeho vznikají. Jejich podstata je tak přes jejich podobné rysy různá.

Co náš činí spokojenými

Spokojenými se cítíme, když jsou naše potřeby a tužby alespoň dočasně naplněny. Když se nám podaří dosáhnout většiny věcí, které k uspokojení svých potřeb či tužeb potřebujeme.

Jan Urban

  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Vezměte život do svých rukou.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
Psycholog Jan Urban

Rozlišení mezi různými potřebami a tužbami, o jejichž uspokojení usilujeme, nespočívá jen v tom, zda jsou svou povahou materiální či nehmotné. Spočívá především v tom, že naše potřeby, na rozdíl od našich tužeb, jsou ze značné části „objektivní“. Souvisejí totiž s naší biologickou, ale i sociální podstatou. Zahrnují potřebu přežít, cítit se jistě a bezpečně, být členem určitého společenství, požívat v jeho rámci určitou prestiž či uznání apod.

Naše tužby jsou naproti tomu často či většinou výrazně subjektivní, a to nejen co do své povahy, ale i jejich rozsahu výše. Ty totiž souvisí s cíli, které jsme si většinou sami vytyčili. Pro naši spokojenost bývají však naše tužby většinou téměř stejně důležité, jako naše víceméně objektivní potřeby. Dosažení spokojenosti spojené s naplněním tužeb může tak být u různých lidí různě náročné, a může trvat i nestejně dlouho.

Náročnost našich tužeb a osobních cílů souvisí často hlavně s tím, jakým způsobem si je určujeme. Vyšší úroveň osobních tužeb bývá totiž typická především pro lidi, kteří jsou soutěživí a pro ty, kdo si výši svých osobních potřeb stanovují na základě svého srovnávání s druhými.

Pokud si ale srovnávají s těmi, kterým se podařilo nashromáždit značný majetek, nebo získat významné postavení, nemusejí své spokojenosti možná dosáhnout nikdy.

Vztah štěstí a spokojenosti

Pocity štěstí, ve srovnání se spokojeností, bývají většinou krátkodobější. Naplnění základních potřeb, ale i tužeb, se totiž většinou, až na mimořádné situace, příliš rychle nemění. Okolnosti, vyvolávající pocity štěstí, se naproti tomu mohou měnit podstatně rychleji. Štěstí, jak praví přísloví, je totiž vrtkavé.

Vztah mezi oběma pocity však nepochybně existuje. Pocit štěstí se většinou neobejde bez určité, alespoň minimální spokojenosti. Být šťastným i v situaci, kdy většina našich potřeb zůstává výrazně neuspokojena, bývá obtížné a často i nemožné.

Vztah obou pocitů však není zcela jednoznačný. Naše štěstí nemusí být proto na uspokojení našich potřeb zcela závislé. Dokladem jsou lidé, jež dokážou být šťastní i v situacích, kdy jejich potřeby ani zdaleka naplněny nejsou. Podobný vztah působí i obráceně: ani naplnění všech či většiny našich potřeb nemusí vést vždy k tomu, že se budeme cítit skutečně šťastni.

Platí to i tehdy, kdy v důsledku naplnění většiny svých potřeb již o uspokojení žádných dalších tužeb neusilujeme. Důvody jsou v zásadě dva. Prvým a svou povahou jednodušším je, že štěstí, na rozdíl od spokojenosti, je daleko více věcí osobního postoje, životního přesvědčení a hodnot, které považujeme za důležité. Druhým je, že psychologické okolnosti, vyvolávající pocit štěstí, jsou ve srovnání s těmi, jež způsobují pocity spokojenost, z velké části podstatně odlišné.

Význam vlastních hodnot a přesvědčení

Pokud jsme přesvědčeni, že naše štěstí spočívá především v tom, nakolik se nám podaří uspokojit si všechny své potřeby, pak šťastni budeme velmi pravděpodobné až poté, co tohoto stavu skutečně dosáhneme. Stát se však může i to, že se nám to ani za těchto okolností příliš nepodaří.

Jestliže jsme naopak přesvědčeni, že pro naše štěstí není vysoká úroveň naplnění našich potřeb nezbytná, je pravděpodobné, že pocitu štěstí dosáhneme, i když všechny potřeby neuspokojíme. Představa o tom, že štěstí je důsledkem naplnění našich potřeb, vede často k přesvědčení, že štěstí je výsledkem bohatství. Za důkaz jsou vydávány i některé mezinárodní výzkumy vztahu mezi výší národního blahobytu a štěstím, které příslušníci jednotlivých národů pociťují.

Tyto výzkumy vztah mezi národním bohatstvím (tedy i uspokojením základních potřeb) a pocity štěstí skutečně prokázaly. Ukázaly však i to, že pocit štěstí se u příslušníků jednotlivých národů zvyšuje ve srovnání s růstem jejich bohatství podstatně pomaleji. Poukázaly navíc i na to, že vliv bohatství na pocity štěstí je spíše nepřímý. Svou roli při něm totiž sehrává fakt, že s vyšším bohatstvím výrazně roste pocit osobní samostatnosti a nezávislosti, který je, ve srovnání s úrovní materiálního blahobytu, pro pocity životního štěstí často podstatně důležitější.

Tři zdroje štěstí

Psychologické průzkumy štěstí poukázaly na to, že k němu přispívají tři hlavní zdroje. Jde o zdroje, které se svou podstatou od zdrojů naší spokojenosti poměrně výrazně liší.

1.Smyslové vjemy

Pocity štěstí mají ve srovnání se spokojeností emocionálnější charakter. Jsou proto často vyvolány potěšením, které nám přináší určitý silný a příjemný smyslový zážitek. Pocity štěstí, spadající do této skupiny, bývají okamžité a krátkodobé, a často i velmi spontánní.

To pochopitelně neznamená, že bychom se neměli pokoušet je záměrně vyvolávat. Většinou se však musíme spokojit s tím, že plánovitá snaha dosáhnout štěstí, nebývá nejúspěšnější.

2.Aktivita

Štěstí bývá plodem našich aktivit, především těch, které provádíme rádi a které nám vzhledem k našim schopnostem jdou. Může jít o činnosti jednoduché, například fyzický pohyb, ale i složitější, například meditaci, především však ty, které mají širší společenský smysl. S výjimkou lidí chronicky nespokojených jde totiž často o aktivity, které pomáhají druhým. K pocitu štěstí většinou přispívá i to, když můžeme tyto činnosti provádět s jistou mírou nezávislosti.

S odstupem času přitom často zjistíme, že šťastní jsme byli především tehdy, když jsme dané činnosti vykonávali. Pokud dosáhneme cíle, a naplníme svou potřebu, cítíme se spokojeně. Pocit štěstí, který je spojený s činností, však mnohdy pomine.

3.Využití a další rozvoj vlastních schopností

Štěstí je zpravidla spojeno s pocitem vlastní „realizace“, tedy uplatněním a zdokonalováním našich schopností i dalších silných stránek, jež nás provázejí.

Uplatnění a rozvoj schopností patří totiž k potřebám, majícím ve srovnání s většinou ostatních potřeb jednu základní odlišnost. Téměř nikdy nemohou být zcela naplněny. Kromě pocitu spokojenosti, který se k jejich uspokojení váže, jsou tak i zdrojem štěstí, souvisejícím s možností výsledky i rozvoj našich schopností trvale sledovat.

Štěstí a spokojenost tak mohou jít ruku v ruce. Šťastný tak může být i člověk, jehož přání nejsou zcela naplněna, a spokojený může být i ten, kdo se necítí zcela šťastný. Pocity štěstí i spokojenost závisejí totiž i na našich názorech. A v neposlední řadě na tom, zda vykonáváme činnosti, jež dávají našemu životu smysl. O svých pocitech štěstí a spokojenosti máme tak možnost rozhodnout aspoň do určité míry sami.

Autor:
  • Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Nová hrozba pro Česko je stagflace

Inflace zrychluje, ceny meziročně stouply o 6,6 procent a zdražování pokračuje. „Reálnou hrozbou pro Českou republiku...

Jste osobnost typu A, B nebo C? A co z toho pro vás a okolí plyne?

Z řady typologií lidských osobností, které psychologie za staletí vytvořila, patří rozdělení osob do takzvaných skupin...

Vláda nabízí příspěvek na bydlení. Kdo na něj má nárok, a kdo už ne

Zdražování energií, komunálních služeb i nájemného zvýší počet domácností s nárokem na příspěvek na bydlení. Ne každý...

TOP finanční produkty roku má MONETA, Trinity, KB, Hello bank a ČS

V soutěži o nejlepší finanční produkty roku 2021 zvítězila mezi bankami v kategorii osobních bankovních účtů MONETA...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kdo musí do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Loni byl obrovský zájem o nemovitosti. Noví majitelé bytů či domů a majitelé, u nichž došlo ke změně pozemku nebo...

Naši zemi by neubránila ani desetkrát větší armáda, říká armádní generál Opata

Premium Přes tři roky šéfuje armádě a nejvíc mu pije krev byrokracie. Když je nejhůř, oblékne maskáče a vyrazí z kanceláře...

Situace se obrací. Dřív byl vstřícný západ, dnes vyrazte s obytňákem na východ

Premium Nemám rád kempy s jejich davovou atmosférou, hlukem a stísněným prostorem a hotely jsou pro mě nenávratně statické,...

Recept na dlouhověkost? Chirurg Pafko vysvětluje, čím si zkracujeme život

Premium Profesor Pavel Pafko o tom, proč si u televize neotevře lahváč, o malém štěstí pro každý den a taky o poučném úrazu na...

  • Další z rubriky

Založení s. r. o. online i QR kód pro ověření. Notáři úspěšně digitalizují

Činnost notářů máme nejčastěji spojenou s vyřizováním pozůstalostí. To ale zdaleka není jejich jediná agenda. Novela...

KOMENTÁŘ: Nová hrozba pro Česko je stagflace

Inflace zrychluje, ceny meziročně stouply o 6,6 procent a zdražování pokračuje. „Reálnou hrozbou pro Českou republiku...

KVÍZ: Umíte si zvýšit šanci na novou práci?

Aplikace pro hledání zaměstnání, kariérní profil online, sociální sítě či pohovor online. Moderní technologie pronikly...

KOMENTÁŘ: Co letos rekordně zdraží a kdo je nejvíc ohrožený

Inflace roste, v prosinci meziročně vykázala hodnotu 6,6 %. Stále však jde podle ekonoma Lukáše Kovandy o „zahřívací...

Mysleli, že mám miliony. A já žila na ubytovně, vzpomíná Nicol Lenertová

Premium Na biologického otce si Nicol Lenertová už nevzpomíná, jen říká, že byl pro ni i její mámu nebezpečný. Během dětství...

Survivor: Nahota i pomlouvání Pazderkové za jejími zády, že je labilní

Po odstoupení zpěváka Vojtěcha Drahokoupila kvůli psychickým potížím ze show Survivor se diváci dočkali i prvních...

Do Česka poprvé připlula loď naložená uhlím z Austrálie. Má pomoci Ostravsku

Do Děčína v sobotu ráno poprvé připlula po Labi loď naložená černým uhlím z Austrálie, informovala Česká televize a...

Devadesátky: Hlavně nehraj jako já, řekl Vetchý Bartošovi o společné postavě

Postavu Tomáše Kozáka v Případech 1. oddělení hraje Ondřej Vetchý. V mladší verzi policisty v Devadesátkách se proměnil...

Tereza Ramba prozradila pohlaví i jméno druhého miminka

Herečka Tereza Ramba (32) a tanečník Matyáš Ramba (32) se před pár dny stali rodiči. Novinku se jim podařilo utajit a...