Jak vyjít se sociopatem na pracovišti a jak ho spolehlivě rozpoznat

aktualizováno 
Podle mezinárodních odhadů spadá do kategorie sociopatů zhruba každý pětadvacátý. Je proto velmi pravděpodobné, že se s lidmi tohoto typu na pracovišti i mimo ně dříve nebo později setkáme, pokud se nám to již nepřihodilo. Jak je spolehlivě rozpoznat a jak s nimi na pracovišti jednat, přibližuje psycholog Jan Urban.

Sociopat - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Sociopati, označovaní dříve též jako psychopati, se vyznačují tím, že postrádají empatii, čili schopnost vcítit se do druhých. Pocity ostatních je ani nezajímají, a neberou na ně ohled. Nevadí jim proto ani to, pokud někomu, ve snaze ho využít, ublíží. Často jim to dokonce činí potěšení.

Sociopati mohou být jinak schopní a nemusejí postrádat ani určitý šarm. Jejich schopnosti spolu s nedostatkem ohledů vůči druhým vedou tak občas k tomu, že je organizace chápou jako výkonné. Často jim jsou dokonce připisovány „vůdcovské schopnosti“. Nezřídka proto bývají povyšováni, a to přesto, že spolupráce s nimi se pro jejich podřízené i další spolupracovníky stává noční můrou. Škodí však nejen jim, ale i organizaci samotné.

Jak je spolehlivě rozpoznat?

Sociopati nebývají schopni hlubších citů, a to s výjimkou zaujetí svou vlastní osobou. Jsou sobečtí a sebestřední, a bývají rádi v centru pozornosti.

Své zájmy sledují většinou na úkor druhých, a nepropadají při tom žádným výčitkám či pocitům viny. Mimo jiné i proto, že si své jednání dokážou sami před sebou samými velmi dobře zdůvodnit. Nejčastěji tím, že jsou výjimeční, a na své jednání mají právo. Často jsou schopni si zdůvodnit nejen porušování obecně platných morálních, ale i norem právních.

Jan Urban (1953)

  • Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
„Platy některých státních úředníků, především těch vedoucích, u nás patří k...

Přesvědčení o vlastní nadřazenosti a absence jakýchkoli pocitů viny je tak na pracovišti často vede k tomu, že nejen klamou, ale i zneužívají a očerňují druhé, obviňují je z problémů, které nevyvolali, nebo si přivlastňují jejich práci.

V centru jejich motivace je snaha získat nad ostatními moc a využít jí k dosažení svých dalších cílů, ať již finančních či mocenských. Hlásí-li se k určitým širším záměrům, například cílům jejich organizace, činí tak zpravidla jen proto, že slouží jim samým.

Oblíbenou cestou, jak dosáhnout svých cílů, je pro ně se svým okolím manipulovat, a to různými metodami. Snaží se snížit sebedůvěru svých spolupracovníků, a učinit se tak na sobě závislými, stavět je proti sobě nebo dokonce vzájemně rozeštvávat, a tak je snadněji ovládnout apod. Častý je i jejich sklon získávat si ostatní nabídkami pomoci, například přímluvou u šéfa, kterou však jen málokdy uskuteční.

V manipulaci s ostatními však bývají úspěšní. Při jednání s nimi je proto třeba se řídit určitými zásadami.

Jak se sociopaty jednat

Dojdeme-li k závěru, že před sebou máme sociopata, je třeba chápat jeho hlavní motivaci, tedy touhu po moci, i to, že máme co do činění s člověkem bez skrupulí, schopným zneužít i ty, kteří jednají s nejlepšími úmysly. Jeho „kořistí“ se většinou stávají především lidé citliví.

Může se hodit

Nemůžeme ale předpokládat, že své jednání změní. Tedy že ho o potřebě respektovat druhé či jednat s nimi ohleduplně přesvědčíme. Výtky vůči svému jednání nechápe, nevidí v něm žádný problém. Porucha osobnosti, kterou trpí, mívá, jinak řečeno, trvalý ráz.

To, co nám sociopat říká, si však na druhé straně nemusíme brát osobně. Má-li například opakovaný sklon nás kritizovat, je třeba chápat, že je to součástí jeho manipulace, kterou se snaží snížit naši samostatnost a sebedůvěru. Jeho kritika by se nás proto neměla jakkoli dotknout. Podobným způsobem navíc sociopat jedná i se všemi ostatními.

K hlavním pravidlům, která jednání či komunikaci se sociopaty usnadní, patří:

1.Zůstat klidný a jednat asertivně

Při jednání se sociopatem je třeba zachovat klid a nedávat příliš najevo emoce – nezdvihat hlas a nerozčilovat se, a to ani tehdy, pokud nás jeho jednání „vytáčí“ či obtěžuje. Cílem je neudělat nic, za co bychom se museli v budoucnu omlouvat nebo se cítit zavázaní.

2.Být na pozoru

Vzhledem k jeho sklonu lhát je při styku se sociopatem potřeba si vše, co řekne, ověřit. Řekne-li nám, že šéf je s naší poslední zprávou nespokojený nebo se se v podniku chystá večírek, na který jsme nebyli pozváni, neměli bychom mu věřit, dokud se o tom sami nepřesvědčíme.

Sociopat - ilustrační foto

Pozor je třeba dát si i na to, abychom mu nesdělovali žádné osobní či jinak citlivé informace, například informace o naší rodině, přátelích, kontaktech, finanční situaci, záměrech do budoucna, slabinách apod., které by mohl použít proti nám. Příkladem je informace o naší snaze změnit zaměstnání. V opačném případě nám totiž hrozí, že nám v ní bude bránit, například tím, že nás bude od našeho záměru odrazovat nebo se nás pokusí znejistit.

Opatrnost je na místě i v situacích, kdy by sociopat mohl poznat naše skutečné emoce, například to, co máme rádi, co nás rozčiluje, s čím jsme nespokojení, jaké jednání nás zraňuje apod. I ty může totiž použít ve své snaze s námi manipulovat, případně nám ublížit. Jsme-li ve stavu, kdy se z nejrůznějších důvodů cítíme emocionálně zranitelní, je vhodné se kontaktu s ním vyvarovat.

3.Konverzovat o neutrálních tématech

Rozhovory se sociopaty nebývají příjemné, a nejlepší je se jich vyvarovat. Jejich tendence vymýšlet si je totiž často tak silná, že jí propadají, i když tím nemohou nic podstatného získat.

Když to není možné, je vhodné snažit se s nimi konverzaci usměrnit a převést na bezpečná či neutrální témata. Cílem je vyvarovat se případných jízlivých poznámek druhé strany, a to pokud by nás zastihla v rozhovoru nepřipravené. Po těchto situacích sociopat pase, a snaží se je využít.

Změna tématu je namístě i tehdy, máme-li pocit, že na nás druhá strana útočí nebo se nás snaží vyvést z rovnováhy.

4.Dát najevo, že u vás nepochodí

Pokud se chcete útoků sociopata zbavit, je třeba mu dát najevo, že se mu s vámi manipulovat nepodaří, případně že touto manipulací nemůže nic získat. Sociopat se nakonec vzdá a přejde k dalšímu snadnějšímu cíli.

Ilustrační snímek

Pokud jednoznačně lže, je vhodné upozornit ho na to, že o tom, jaká je skutečnost, víte. Snaží-li se vám vnutit určitý názor nebo pohled, o kterém víte, že jím sleduje jen své vlastní zájmy, je vhodné klidně opakovat názor vlastní a jeho doporučení odmítnout nebo na ně reagovat jen velmi nezávazně. Například slovy: „Ne, to u mě nebude fungovat, děkuji, ale to mi nepomůže, díky, zvážím to, ale…“ Můžete si při tom pomoci i odkazem na autority. Tím mu často vezmete vítr z plachet. Jde totiž o techniku, kterou sociopati sami rádi používají.

Pokud nám nabízí svou pomoc, měli bychom mu zdvořile poděkovat a sdělit, že ji nebudeme potřebovat. Zabráníme tak tomu, aby si nás zařadil do okruhu svých sympatizantů nebo si nás dokonce zavázal a začal zneužívat.

5.Shromažďovat důkazy

Když máte dojem, že se vám sociopat snaží ubližovat, může být namístě si o jeho jednání vést záznamy či shromažďovat důkazy. Sociopati bývají totiž občas v části svého blízkého okolí populární, a mohlo by vám proto hrozit, že se dostaneme do situace, kdy pro svá tvrzení nebudete mít dostatečné důkazy, a ostatní vám nebudou věřit.

Příkladem je zvyk uchovávat si pro případ potřeby e-mailovou či další korespondenci s danou osobou. Ve vážnějších případech může být namístě se o možnosti shromažďovat a uchovávat si určité informace poradit s právníkem.

Vaše snaha dát sociopatovi najevo, že u vás nepochodí, by však neměla vést ke konfrontaci s ním či dokonce k tomu, že byste ho jako sociopata označili. Sociopati se totiž často považují za bohy a vaše jednání, ohrožující jejich ego, by mohlo vést k tendenci se vám mstít, a to dlouhodobě. To většinou nestojí za to. Spíše se můžete uklidnit představou, že sociopat narazí dříve nebo později na jiného člověka svého druhu, a oba se svým vzájemným střetem vyčerpají.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Další z rubriky

Kvíz: Jste zkušení gurmáni? Jak znáte svá práva v restauraci?

ilustrační snímek

Většina lidí s reklamací v restauraci váhá. Zákazník přitom uzavírá stejnou kupní smlouvu jako kdekoliv jinde a v...

Kvíz: Umíte na dovolené ochránit svůj mobil či tablet a data v nich?

ilustrační snímek

Asi málokdo vyrazí na letní dovolenou bez chytrého telefonu, tabletu nebo přenosného počítače. Víte, jak tato zařízení...

Půjčil jsem sousedovi a on spadl do bankrotu. Dostanu se k penězům?

ilustrační snímek

Novela zákona o insolvenci je v účinnosti měsíc a počet žádostí o oddlužení fyzických osob v červnu stoupl. Není tedy...

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Advantage Consulting, s.r.o.
PRODUKTOVÝ INŽENÝR - LEGISLATIVA A CERTIFIKACE

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Najdete na iDNES.cz