Půjčil neteři 25 tisíc korun, vrátila jen pět. Má se s ní soudit?

aktualizováno 
Zákon sice u půjčky písemnou formu smlouvy nepředepisuje, přesto je dobré ji mít. A to i v případě, že peníze půjčujete příbuznému nebo známému. Předejdete tím řadě nepříjemností, které mohou nastat. Své o tom ví pan Karel, kterému neteř půjčku nesplatila.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na pana Karla se obrátila jeho neteř Natálie s prosbou o půjčku. „Zkolaboval“ jí starý notebook. Kvůli práci ho však potřebuje, navíc výkonný. Na pořízení nového neměla peníze, proto se obrátila na svého strýce Karla a ten jí půjčil 25 tisíc korun v hotovosti. Dohodli se, že peníze mu vrátí do jednoho roku.

Uzavírat dohodu písemně nepokládal pan Karel za nutné. Jde přece o rodinu. A navíc to nevyžaduje ani zákon. Ukázalo se však, že to byla chyba. Natálie do smluveného termínu vrátila jenom pět tisíc korun.

Nyní se tak pan Karel nachází v poměrně obtížné situaci. „V případě ústně uzavřené smlouvy totiž bude muset bezpečně prokázat, že takovou smlouvu o zápůjčce s neteří opravdu uzavřeli a že předmětnou finanční částku Natálii skutečně předal,“ vysvětluje advokát Jiří Hartmann z kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Pokud by jí peníze poslal bankovním převodem, byl by takovým důkazem například výpis z účtu. Jenže pan Karel předal neteři celou sumu v hotovosti, takže podobný důkaz mu schází. „To může být velmi problematické v případném soudním sporu, kdyby neteř tvrdila, že k zapůjčení peněz nedošlo,“ konstatuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Když důkaz o půjčce chybí

Proto by měl pan Karel nyní neteř vyzvat, aby svůj dluh vůči němu tzv. uznala. „Uznání dluhu je jednostranné písemné právní jednání dlužníka vůči věřiteli, kterým dlužník uznává svůj dluh,“ popisuje Hartmann. Pak by byla pozice pana Karla lepší. Takové prohlášení totiž potvrzuje, že dluh existuje. 

Potřebujete si půjčit? Půjčte si s rozumem. Poradíme jak.

Než se pustíte do nějakých soudních sporů, zkuste to nejdříve jinak. Jde přece o rodinu. „Doporučil bych kontaktovat například rodiče neteře či jejího partnera a vysvětlit jim situaci. Buď mohou oni sami za neteř dluh uhradit, nebo alespoň zvýšit pravděpodobnost, že peníze brzy vrátí kvůli tlaku v rodině,“ radí Lukáš Zelený. Variantou může být také domluvit se na splátkovém kalendáři.

Pokud toto selže, na řadu by měly přijít nějaké právní kroky. Než dojde přímo na žalobu, musíte dlužníka vyzvat k úhradě dluhu tzv. předžalobní výzvou, kde bude určen poslední termín, do kdy je možné dluh uhradit. „Pokud by ani předžalobní výzva nepřinutila neteř Natálii dluh uhradit, může se pan Karel domáhat svého nároku prostřednictvím žaloby či návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu u příslušného soudu,“ doplňuje Jiří Hartmann.

Písemná smlouva je základ i mezi příbuznými

I v rodině či mezi známými je proto vždy vhodné sjednat smlouvu o zápůjčce písemnou formou. Zmíněný příklad totiž jasně ukazuje, že ústní dohoda sice může na čas zlepšit příbuzenské vztahy, protože je výrazem důvěry, ale když dojde na lámání chleba, situaci to naopak zhorší.

Aby smlouva o zápůjčce splnila účel, musí obsahovat všechny důležité věci. V prvé řadě musí obsahovat identifikaci zapůjčitele, tedy toho, kdo peníze půjčuje, a vydlužitele, tedy dlužníka. „V předmětu smlouvy pak musí být specifikováno, jaká částka se zapůjčuje, jakým způsobem bude předána, kdy a kde,“ říká Lukáš Zelený. V případě předání peněz v hotovosti nezapomeňte na písemné potvrzení o předání. 

Rovnou ve smlouvě si také dohodněte, zda dlužník bude peníze vracet ve splátkách, nebo aspoň den, do kterého má být celá půjčka vrácena. Rovněž zda to má být v hotovosti nebo převodem na účet. Domluvit se lze i na úrocích. 

Pamatujte i na „zadní vrátka“

Kdybyste si chtěli smlouvu „posichrovat“, můžete si ji nechat sepsat u notáře formou notářského zápisu s přímou vykonatelností. „Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti totiž dává věřiteli šanci na vrácení zápůjčky výrazně rychleji než u ‚běžně‘ sepsané smlouvy,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Dlužník vám tím dává svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu jako exekučního titulu. „Není tak třeba před exekucí absolvovat soudní řízení se soudním poplatkem a často s dobou trvání několika let, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté, kdy dluh ve stanovené lhůtě nesplatí, lze navrhnout exekuci,“ popisuje Neubauer.

Kromě toho se nabízí také možnost smlouvu tzv. zajistit. Možností je více. Jednou z nich je ručení. Ručitel na sebe bere povinnost dluh zaplatit, pokud ho sám dlužník včas nesplatí. Ale pozor, ručitelský závazek musí mít písemnou formu.

Dejte něco do zástavy

V případě větších částek stojí za zvážení zajistit smlouvu zástavou. „Obecně to považuji za smysluplné od částky přesahující 30 tisíc korun,“ říká Jiří Hartmann. „V praxi však vždy bude záležet hlavně na konkrétních okolnostech a na tom, jaký vztah a důvěru mám k dlužníku, neboť někomu, komu v tomto směru více důvěřuji, mohu zapůjčit i vyšší částku, a to bez zajištění.“ Stejně to vnímá i Radim Neubauer. I podle něj záleží na konkrétních okolnostech a osobách, osobních vlastnostech i majetkových poměrech. Obecně by o zajištění zástavou uvažoval u částek nad 50 tisíc korun.

„Do zástavy lze dát jakoukoli věc, s níž jde obchodovat,“ vysvětluje Lukáš Zelený. „V případě, že dlužník dluh nesplatí, předmět zástavy se prodá a výtěžek získá věřitel,“ doplňuje Hartmann.

V případě nemovitostí vzniká zástavní právo až zápisem do katastru nemovitostí. U movitých věcí, jako je například auto, šperky či cenné papíry, je tomu jinak. Písemnou zástavní smlouvu zákon nařizuje jen v některých případech. Přesto je dobré ji mít vždy. Pořádek totiž dělá přátele. 

Zástavu zapište do Rejstříku zástav

Pokud si zástavu chcete ještě více „pojistit“, můžete si ji nechat zapsat do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR. V tom případě má zástavní smlouva formu notářského zápisu. Odměna notáři je dána vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Například u částky 100 tisíc korun činí odměna notáře 1 340 korun plus DPH. Poplatek za vklad do Rejstříku zástav pak stojí 700 korun plus DPH.

Tento zápis má jednu nespornou výhodu. „Zástavní právo zaspané v Rejstříku má přednost před zástavním právem nezapsaným. A dává také možnost, aby měl vlastník věc u sebe a mohl ji používat,“ uvedl Neubauer.

A zanesení zástavy má ještě jedno plus, a sice v případě, že by na určité věci vázlo více zástavních práv. „Jsou-li zástavní práva evidována v Rejstříku zástav, pak se uspokojí podle pořadí, v němž jsou zapsány, a jako poslední se uspokojí věřitel, jehož zástavní právo v rejstříku evidováno není,“ říká Radim Neubauer. A to, i kdyby jeho zástavní právo trvalo nejdelší dobu.

V posledních letech notáři každoročně sepíší dva až tři tisíce takových smluv. Například letos jich od ledna do konce října sepsali 1 683.

Na směnku pozor

K zajištění dluhu může posloužit také směnka, která je zvláštním druhem cenného papíru. Její výhodou pro věřitele je rychlá a jednoduchá vymahatelnost. Při soudním procesu se neposuzuje „kauza“, tedy vznik dluhu, ale posuzují se pouze náležitosti směnky.

Směnka tak vždy musí mít listinnou podobu. „Musí obsahovat bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, údaj místa a údaj o splatnosti. Dále jméno toho, komu má být placeno a datum, podpis a místo vystavení směnky,“ vyjmenovává Jiří Hartmann. Vhodné je podle něj také doplnit doložku „bez protestu“.

Ale pozor, každá směnka je převoditelná na další osobu, a to v zásadě v jakémkoliv okamžiku své platnosti. Věřitel tak může uspokojit svoje nároky nezávisle na vás jako dlužníkovi. Převoditelnost směnky je však možné omezit, nebo zcela vyloučit. Musí to však být uvedeno v textu směnky. Pokud tedy někdy budete podepsat směnku, velmi dobře to zvažte.

Autor:

Nejčtenější

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Na zakázce se nedohodli, přesto mu firma účtuje tři tisíce

Ilustrační snímek

Nefungující výrobek můžete vyměnit, špatnou práci reklamovat. Co ale dělat v případě, kdy pro vás řemeslník nic...

Češi sice brblají, ale zvyklostem v zahraniční firmě se přizpůsobí

Ilustrační snímek

K Němcům loajální, na Američany usměvavý, se Skandinávci kamarádský. Jaká pravidla a zásady musí český zaměstnanec...

Komentář: Budeme mít v Česku čtyřdenní pracovní týden?

Ilustrační snímek

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne v poslední době slýcháváme stále častěji, a to zejména v souvislosti s rostoucí...

KVÍZ: Obstáli byste v odborné zkoušce úvěrových poradců?

Ilustrační snímek

Každý, kdo se přímo podílí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí složit zkoušku...

Další z rubriky

Zmapováno: co je třeba zařídit, když se narodí dítě

Ilustrační snímek

V Česku se v posledních dvou letech rodí kolem 114 tisíc dětí, z toho polovina mimo manželství. S narozením potomka...

Kolik si letos koupíme za českou tisícovku v oblíbených destinacích

Ilustrační snímek

Zahraniční dovolená letos zlevní jen o necelé procento, ze třinácti hlavních destinací ovšem bude oproti loňsku levněji...

KVÍZ: Obstáli byste v odborné zkoušce úvěrových poradců?

Ilustrační snímek

Každý, kdo se přímo podílí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí složit zkoušku...

NN: Kolik si našetřit na spokojenou penzi? Průměrný Čech potřebuje cca 1,5 mil. ...

NN: Kolik si našetřit na spokojenou penzi? Průměrný Čech potřebuje cca 1,5 mil. ...

Kurzy.cz Jen jeden z deseti Čechů věří, že mu důchod vyplácený státem bude stačit na pokrytí většiny potřeb a radostí, které by ...

Najdete na iDNES.cz