Společný majetek si rozděluje či zužuje stále více manželů

aktualizováno 
Během manželství patří vše oběma manželům společně a nerozdílně. V principu je to správně. Jenže co když bude jeden riskantně podnikat, nebo bude mít několik dětí z předchozího vztahu? V těchto, ale i dalších situacích pak stojí za úvahu sjednání předmanželské či manželské smlouvy.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zájem o smlouvy o majetkovém režimu mezi manželi či snoubenci, nebo chcete-li manželské a předmanželské smlouvy rok od roku roste. V roce 2014 jich bylo uzavřeno 7 611, o rok později již 8 814, v roce 2016 číslo opět vzrostlo. Majetek si nějakým způsobem upravilo 9 794 snoubenců a manželů. Loni se počet smluv vyšplhal již na 10 188. A letos bude možná číslo opět vyšší. Za první tři kvartály bylo uzavřeno 8 202 manželských majetkových smluv. Proč tolik párů uzavírá předmanželské smlouvy či smlouvy o zúžení nebo oddělení společného jmění manželů?

Jako nejjednodušší odpověď se nabízí bezproblémové vypořádání majetku při případném rozvodu. Tak tomu všk zdaleka není. Své opodstatnění mají i v řadě jiných situací. Smlouvy o úpravě společného jmění manželů mohou přispět třeba k ochraně majetku jednoho z manželů, když ten druhý například riskantně podniká, nebo pokud jeden z páru nemá vyřešenou finanční minulost.

Co patří do společného jmění manželů

Standardně totiž vše, co má majetkovou hodnotu a co nabudete za manželství, spadá do společného jmění manželů, tzv. SJM. Tedy nejen peníze, které jeden či druhý z vás vydělá, ale také auto, nemovitost nebo třeba obraz. Stejně tak i dluhy. „A pokud jeden z manželů během trvání manželství získá podíl v obchodní společnosti, i tento bude spadat do společného jmění manželů,“ doplňuje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře HJF. Tedy pokud ho pořídí ze společného majetku.

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.

Naopak věcí, které do SJM patřit nebudou, je výrazně méně. „Kromě majetku získaného před uzavřením manželství sem nebude spadat to, co nabyl jeden z manželů darem, děděním či odkazem,“ říká Hartmann. Patřit sem tak nebude například ani byt, který byste koupili za zděděné peníze (zisk z případného pronájmu již půjde do SJM). A pak je ještě několik dalších výjimek, s nimiž se však v praxi nesetkáváme příliš často. Například to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy.

Pouze o tomto majetku (ve vašem výlučném vlastnictví) si tedy můžete rozhodovat sami. Vše ostatní je společné. Pokud byste to z nějakého důvodu chtěli mít jinak, můžete si to upravit smlouvou. Možností je několik.

Předmanželská smlouva

Zákon připouští úpravu majetku ještě před uzavřením manželství. „Snoubenci si tak mohou stanovit režim oddělených jmění a prakticky vyloučit vznik společného jmění manželů,“ popisuje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Za své závazky pak odpovídá každý z manželů sám.

„Smlouva může obsahovat prakticky jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci. Svými důsledky však nesmí vyloučit schopnost manžela či manželky zabezpečovat rodinu,“ poukazuje na omezení Jiří Hartmann. A rovněž se nesmí svým obsahem či účelem dotknout někoho dalšího (tedy nesmí ohrozit tzv. práva třetích osob).

Tento typ smlouvy se může hodit třeba v případě, kdy má snoubenka dobrou práci s vysokým výdělkem, zatímco snoubenec je začínající podnikatel, který často vstupuje do rizikových obchodních vztahů. Pak má smysl se dohodnout na tom, že každý z nich bude nabývat výlučně majetek a odpovídat za své závazky. „V jejich případě předmanželská smlouva ochrání zejména snoubenku a její příjmy, o které by mohla při neúspěšném podnikání budoucího manžela přijít,“ vysvětluje Neubauer.

Dodává však, že uzavření této smlouvy však snoubencům nebrání v tom, aby majetek nabyli do podílového spoluvlastnictví. U něj si mohou sami stanovit podíly, v nichž případný majetek v budoucnu nabudou. Tedy například u rodinného domu nebude mít každý z manželů ideální polovinu (jak by to bylo v SJM), ale budou mít přesně vymezeno, která část domu a zahrady je koho.

Předmanželská smlouva pochopitelně začíná platit až okamžikem uzavření manželství. Eventuálně, pokud se na tom pár dohodne, může nabýt účinnosti i později.

Zúžení majetku

Majetek si ale mohou upravit i manželské páry. Nejčastěji se přitom společné jmění manželů zužuje. To znamená, že z již nabytého majetku v SJM - třeba auta či bytu - se stane výlučný majetek jen jednoho z manželů.

Nebo se ve smlouvě mohou vymezit pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určité části jmění do svého výlučného vlastnictví. Třeba v případě, kdy manželé budou uvažovat o koupi bytu. Naskytne se jim příležitost koupit za výhodnou cenu byt od manželova strýce, ovšem za podmínky, že ho manžel koupí sám do výlučného vlastnictví. „Pak by byt nebyl součástí společného jmění, přestože na jeho koupi budou použity společné finanční prostředky,“ dodává Neubauer.

A variantou může být i podílového spoluvlastnictví. V tom případě si mohou například u bytu určit, že manžel bude vlastnit tři čtvrtiny a manželka jednu čtvrtinu.

Rozšíření a rozdělení majetku

SJM je možné i rozšířit, tedy do něj přidat majetek jen jednoho z manželů. Třeba tehdy, když budou manželé společně stavět rodinný dům na pozemku, který měl jeden z nich ještě před uzavřením manželství. A oba si budou přát, aby nejen dům, ale také pozemek byl součástí společného jmění.

Nebo si naopak majetek můžete i zcela oddělit. Věci či nemovitosti, které si pořídíte, pak budou výlučně vaše a můžete s nimi volně nakládat bez ohledu na manžela či manželku. Režim oddělených jmění manželů se využívá třeba v případech, kdy jeden z manželů začne podnikat a v souvislosti s tím si půjčuje peníze, nebo přebírá ručení za závazky z podnikání. Druhý z manželů si není jeho úspěchem jistý a chce mít záruku, že v případě neúspěchu podnikání také neponese následky.

„V tomto případě nejdříve musí dojít k vypořádání již existujícího společného jmění v zákonném režimu,“ zdůrazňuje Jiří Hartmann. A teprve poté si manželé mohou určit, co bude koho.

Smlouvu zaneste do Seznamu u Notářské komory

Všechny tyto majetkové smlouvy musí mít povinně formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. A budou zaneseny v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, která je neveřejná.

Kromě toho však existuje ještě veřejný Seznam listin o manželském majetkovém režimu, který vede rovněž Notářská komora ČR. Sem je smlouva zapsaná, pokud si to v ní snoubenci či manželé dohodnou, nebo na žádost obou manželů. Jinými slovy, povinné to není. Přesto je dobré tento krok zvážit.

„Když bude smlouva zapsaná do Seznamu, nemusíte s ní již sami aktivně seznamovat třetí strany,“ vysvětluje Radim Neubauer. Díky tomu má smlouva vyšší právní účinek. Pokud totiž věřitelé o vaší manželské majetkové smlouvě nevědí, nemusí na ni brát zřetel. Je-li zanesena v Seznamu u Notářské komory, bude závazná, i když případné třetí strany nebyly s jejím obsahem seznámeny.

Výrazně vám tak může pomoct třeba v případě dluhů vašeho partnera. Věřitel si totiž mohl snadno ověřit, že máte SJM upravené. Pokud tak neučinil, je to jeho problém.

Seznam najdete na internetu, a to na odkazu https://rejstrik.nkcr.cz/. Nebo je přístup možný i přes odkaz z webových stránek notářské komory. Podívat se do něj může kdokoliv. Žádný právní zájem není třeba prokazovat, protože jde o veřejný rejstřík. Poplatek je pouze třicet korun. V rejstříku však neuvidíte přímo smlouvu. Pouze se dozvíte, že existuje. Její konkrétní obsah si pak lze vyžádat u kteréhokoliv notáře.

A zápis do Seznamu vás ochrání i před exekucí. „Exekutor je totiž před tím, než nařídí exekuci, povinen nahlédnout do Seznamu a ověřit, jaký majetkový režim si manželé ujednali. Pokud mají režim oddělených jmění a smlouva byla zapsána do Seznamu před vznikem dluhu, nesmí nařídit exekuci na majetek manžela, který nedluží,“ upozorňuje Neubauer.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Jak fungují fondy životního cyklu a pro koho jsou investiční možností

Ilustrační nímek

Jedna ze zásad dlouhodobého investování do podílových fondů je neriskovat ve chvíli, kdy se mají vybrat zainvestované...

Reklamace jsou letitým problémem, přibyly i nové finty podvodníků

Ilustrační snímek

Počet spotřebitelů, kteří se se svými problémy obracejí na odborné poradny, rok od roku stoupá. Co vše nás trápilo v...

Eurozóna je neudržitelná

Eurozóna je neudržitelná

Kurzy.cz „Euro slaví dvacet let od svého vzniku, ale šampaňské nikdo neotvírá. Snad s výjimkou pomýlených eurokratů, jako je pre...

Najdete na iDNES.cz