Pojištění průmyslových podniků - produkty(1.část)

  13:10aktualizováno  13:10
V této první části se zaměříme na požární pojištění - pojištění živelných rizik, pojištění přerušení provozu a pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupeže .
1. Požární pojištění - pojištění živelních rizik

Toto pojištění je jedním z nejstarších druhů a jeho účelem je poskytnout vlastníkovi majetku ochranu pro případ vzniku věcné škody vlivem různých nahodilých a neočekávaných nežádoucích událostí.

Základem pojištění je kombinace čtyř rizik a to požáru, výbuchu, přímého úderu blesku do pojištěných věcí a pádu letadla, případně jeho součásti nebo nákladu, pro kterou se užívá název FLEXA.

Pojistné krytí se sjednává jako pojištění tzv. vyjmenovaných rizik. Základní pojištění je možno podle individuálních potřeb klienta rozšířit připojištěním dalších rizik z nabídky čtyř skupin, které lze charakterizovat podle příčiny vzniku.

Jedná se o skupinu dalších přírodních rizik, tedy člověkem neovlivnitelných přírodních úkazů s katastrofickými důsledky, dále o skupinu ostatních rozšířených rizik, která mohou vzniknout jako nechtěný důsledek lidské činnosti, skupinu tzv. politických rizik, kam spadají především násilné činy jednotlivců nebo skupin a poslední je samostatné riziko pojištění skla.

Průmyslovým podnikům s velkým objemem majetku nabízí některé pojišťovny dále možnost sjednání pojištění proti všem rizikům.

Pojištěnému je hrazena částečná škoda na pojištěných věcech, které lze opravit nebo totální škoda při jejich zničení. Důležitým parametrem odškodnění pojištěného je pojistná hodnota, na kterou bylo pojištění sjednáno. Základním principem pojištění je umožnit postiženému v případě vzniku takové škody na jeho majetku, která by jej ohrozila existenčně a kterou by nebyl schopen zvládnout vlastními prostředky, obnovit poškozené věci ve stejném stavu, rozsahu a funkčnosti, jaké měly před pojistnou událostí. Tím je pojištěnému umožněno pokračovat v původním využívání jeho majetku.

Pojišťuje se hmotný majetek, tedy věci nemovité, věci movité a zásoby. Pojištění lze opět rozšířit dle potřeb klienta na další položky, jako je finanční hotovost a jiné ceniny a cennosti, nosiče dat, obvyklé věci zaměstnanců atd. nebo určité druhy nákladů, především na odstranění trosek a sutin po pojistné události nebo na přemístění a ochranu zachráněných věcí po dobu opravy postiženého majetku.

Pojištění lze sjednat pro jednotlivě vyjmenované věci nebo pro soubory věcí.

Pojištění se vztahuje k místu pojištění, tedy jednoznačně definované lokalitě, kde se pojištěné věci nacházejí.

Pojistným obdobím je zpravidla pojistný rok, pojistné je placeno v souladu s příslušnou zákonnou úpravou předem.

2. Pojištění přerušení provozu

Předmětem tohoto pojištění je finanční škoda, která vzniká pojištěnému subjektu následkem výskytu majetkové, tedy věcné škody. Zastaví-li se provoz podniku vlivem pojistné události, dochází nejen k výpadku plánovaných příjmů z nerealizované výroby, ale i k dalším ztrátám při platbách leasingu či odpisech sice nepoškozených, ale současně nevyrábějících strojů, na platech klíčových zaměstnanců, nájmech atd. Pojišťuje se tedy nerealizovaný zisk podniku a stálé, fixní náklady.

Většina pojišťoven nabízí pojištění přerušení provozu svým klientům pro případ vzniku takových věcných škod, které jsou zároveň kryty požárním pojištěním, avšak je možno sjednat i užší krytí.

Pojištění lze pro průmyslové podniky rozšířit dle individuálních potřeb klienta zahrnutím rizika přerušení dodávek materiálů, polotovarů nebo výrobků od klíčových dodavatelů včetně veřejných dodavatelů vody, plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb nebo rizika přerušení provozu klíčových odběratelů následkem výskytu pojistné události u takových obchodních partnerů.

Podkladem pro pojištění jsou ekonomické výsledky podniku za období předchozích alespoň dvou let. Pojištění se sjednává pro určitou dobu ručení.

Pojištění se vztahuje k místu pojištění, tedy jednoznačně definovanému provozu klienta.

Pojistným obdobím je zpravidla pojistný rok, pojistné je placeno v souladu s příslušnou zákonnou úpravou předem.

Nepojistitelným rizikem zůstává ztráta trhu, kdy konkurenční firmy využijí výpadku výroby a dodávek příslušné komodity a obsadí uvolněnou kapacitu. Postižený podnik pak po obnovení výroby nemusí být schopen najít pro své výrobky opět odběratele.

3. Pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupeže

Předmětem pojištění je riziko ztráty majetku jeho odcizením třetí osobou nebo loupežným přepadením jeho majitele či držitele.

Základním předpokladem náhrady vzniklé škody ze strany pojišťovny je dodržení určitých minimálních podmínek pro zabezpečení pojištěných věcí pojištěným. Z toho tedy vyplývá, že škoda pouhým pohřešováním věci, tedy tzv. prostá krádež není tímto pojištěním kryta.

Pojištěnému je hrazena částečná škoda na pojištěných věcech, které lze opravit nebo totální škoda při jejich zničení.

Pojišťuje se hmotný majetek, tedy součásti věcí nemovitých, věci movité a zásoby. Pojištění lze opět rozšířit dle potřeb klienta na další položky, jako je finanční hotovost a jiné ceniny a cennosti, nosiče dat, obvyklé věci zaměstnanců atd. nebo určité druhy nákladů, především na opravu poškozených a zničených zámků či dveří, oken a výloh po pojistné události nebo na přemístění a ochranu nepoškozených věcí po dobu opravy zabezpečovacích prvků. Pojištění lze sjednat pro jednotlivě vyjmenované věci nebo pro soubory věcí.

Pojištění se vztahuje k místu pojištění, tedy jednoznačně definované lokalitě, kde se pojištěné věci nacházejí.

Pojistným obdobím je zpravidla pojistný rok, pojistné je placeno v souladu s příslušnou zákonnou úpravou předem.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Ušetřete na pojištění. Co je důležité pojistit a co je zbytečné?

Ilustrační snímek

Někdo považuje pojištění za úplně zbytečné, jiný nemá klid, dokud mu v šuplíku neleží pojistná smlouva na každou...

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Česká pošta má nový ceník, od března si pořádně připlatíme

Kurzy.cz Česká pošta mění od března 2019 ceny doručování balíků. Rozdíly mezi současnými cenami a cenami, které začnou platit od...

Najdete na iDNES.cz