Diskuse k článku

Oddlužení po devíti měsících praxe – žádný důvod k oslavám, radíme jak nenarazit

Od ledna 2008 platí nový insolvenční zákon, který v oblasti občanských dluhů přinesl velmi razantní změnu. Dlužníci mají možnost požádat o takzvané oddlužení a fakticky se tak vyhnou exekuci na svůj majetek. Podívejme se na největší úskalí, na které naráží žadatelé o oddlužení.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Martin

Nutné korekce obsahu článku

Dobrý den,

na úvod své reakce předesílán, že jsem si vědom, že autor článku se pravděpodobně insolvenčním právem a insolvenčním řízením nezabývá profesně a také toho, že délka jeho příspěvku neumožňovala poskytnout případným zájemcům dostatečný vhled do celé problematiky. Právě proto však cítím nutkání jeho skromný článek v některých bodech opravit a odstranit tak zkreslení, kterým autor budoucí účastníky insolvenčního řízení vystavil. Jelikož má reakce bude poněkud delší, budu j muset rozdělit asi do pěti samostatných příspěvků. Předesílám tedy, že je zejména pro trpělivější čtenáře.

(pokračování níže – v reakci na tento příspěvek do diskuse)

0/0
10.10.2008 13:11

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

(…pokračování)

První a zcela nejzásadnější chybou v jeho článku je, že před podáním návrhu na povolení oddlužení musí dlužník podat i samostatný insolvenční návrh. Opak je pravdou. Insolvennčí zákon rozlišuje dvě fáze insolvenčního řízení. V první fázi soud zjišťuje, zda jsou u dlužníka naplněny podmínky úpadku – pokud ano, úpadek prohlásí (zjistí) rozhodnutím o úpadku. Ve druhé fázi insolvenční soud rozhodne, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen a následně probíhá buď konkurs, reorganizace nebo oddlužení. V případě nepodnikajících subjektů přichází v úvahu pouze dva z těchto způsobů, a to konkurs nebo oddlužení. Samotné insolvenční řízení je tedy zahájeno k insolvenčnímu návrhu, o způsobu řešení úpadku oddlužením (2. fáze řízení) potom může být rozhodnuto pouze k návrhu na povolení oddlužení. A v čem spočívá ona autorova chyba?

(pokračování níže – v reakci na tento příspěvek do diskuse)

0/0
10.10.2008 13:17

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

Podle ustanovení § 390 odst. 1 insolvenčního zákona musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení zároveň s insolvenčním návrhem, tedy najednou a nikoliv nejprve jeden a potom druhý. Takový „spojený“ návrh podává dlužník na formuláři, který je zdarma ke stažení na stránkách ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a zpravidla též k dispozici na podatelnách soudů.  Na formuláři dlužník zakřížkuje bod 21, tedy že tento návrh (na povolení oddlužení) je podáván zároveň jako insolvenční návrh.

Pokud by dlužník podal nejprve samostatný insolvenční návrh a teprve později návrh na povolení oddlužení (jak uvedeno v článku), nastala by pro něho nepříjemná situace. Soud by v takovém případě návrh na povolení oddlužení odmítl pro opožděnost a dlužníkův úpadek by tak nemohl být řešen oddlužením, ale pouze konkursem. Konkurs je jakýmsi základním způsobem řešení úpadku – není vázán na podání samotného „návrhu na konkurs“.

(pokr.dále)

0/0
10.10.2008 13:26

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

Jiná situace nastává tehdy, podá-li insolvenční návrh dlužníkův věřitel. V takovém případě soud doručí insolvenční návrh dlužníku, kterému ode dne doručení běží 30-ti denní lhůta, v níž může podat návrh na povolení oddlužení. Pokud jej nepodá, nebo ho podá po uplynutí této lhůty, jeho úpadek bude opět řešen konkursem. Samostatný návrh na povolení oddlužení se také podává na výše uvedeném formuláři, ve kterém však dlužník nezakřížkuje onen bod 21. Takový návrh má potom účinky „pouze“ návrhu na povolení oddlužení a již nikoliv účinky insolvenčního návrhu.

řešen konkursem. Samostatný návrh na povolení oddlužení se také podává na výše uvedeném formuláři, ve kterém však dlužník nezakřížkuje onen bod 21. Takový návrh má potom účinky „pouze“ návrhu na povolení oddlužení a již nikoliv účinky insolvenčního návrhu.

0/0
10.10.2008 13:28

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

Pokud tedy dlužník sám zahajuje insolvenční řízení, v němž chce svůj úpadek řešit oddlužením, podává pouze jeden návrh na předepsaném formuláři. Z toho tedy i zcela zřetelně vyplývá, že dlužník soudu předkládá zákonem požadované přílohy pouze jednou, nikoliv jak autor článku tvrdí hned dvakrát – jednou jako přílohy insolvenčního návrhu a jednou jako přílohy návrhu na povolení oddlužení. Taková duplicita by byla i pro soud zbytečná, jelikož by se z obou příloh dozvěděl stejné informace a navíc by takové množství listin jenom znepřehledňovalo soudní spis.

hned dvakrát – jednou jako přílohy insolvenčního návrhu a jednou jako přílohy návrhu na povolení oddlužení. Taková duplicita by byla i pro soud zbytečná, jelikož by se z obou příloh dozvěděl stejné informace a navíc by takové množství listin jenom znepřehledňovalo soudní spis.

0/0
10.10.2008 13:31

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

To co opravdu dělá někdy dlužníkům potíže se však nastíněnému problému do jisté míry podobá. Součástí návrhu na povolení oddlužení jsou i kolonky 12 a 13 formuláře, do nichž má dlužník vypsat svůj majetek a kolonky (body) 14, 15, 16 a 17, kde má dlužník uvést své závazky, a to podle typu závazku. Navíc, bez ohledu na to, zda a jak pečlivě dlužníci v těchto bodech formulář návrhu vyplnili, musí ještě vždy předložit i ony zákonem požadované přílohy, mezi nimi i seznam majetku a závazků.  Zde určitá duplicita vzniká; pro dlužníky je často nepochopitelná. Je důležité zdůraznit, že informace uvedené pod uvedenými body návrhu nemají zdaleka takovou vypovídací hodnotu jako zákonné přílohy, tj. seznam majetku a závazků (popř. ještě zaměstnanců). Proto si dovedu představit, že soud zamhouří oko v případě, kdy dlužník sice doloží předepsané přílohy, opomene však v návrhu vyplnit ony kolonky týkající se jeho majetku a závazků.

0/0
10.10.2008 13:34

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

Obráceně jen ve výjimečných případech, jejichž rozebírání by laickou veřejnost spíše obtěžovalo, než bylo pro ni přínosné. Pokud však insolvenční soud trvá na řádném vyplnění i těchto kolonek a souběžném předložení předepsaných příloh, není zcela namístě zlobit se na soud. Soud zde pouze aplikuje zákon a příslušnou vyhlášku, jejichž autorem však není.  Ono totiž i to „přimhouření oka“ je sice pochopitelné z lidského hlediska, v souladu se zákonem však rozhodně není.

Mírně zavádějící je také autorovo tvrzení, že soud návrh na povolení oddlužení při nesplnění určitých podmínek může zamítnout. Insolvenční návrh přímo ukládá, aby tak soud učinil, a to např. tehdy, je-li dán odůvodněný předpoklad, že dlužník svým nezajištěným věřitelům nebude schopen poskytnout ani 30 % jejich pohledávek. V takovém případě ( a v některých dalších) tak insolvenční soud podle ust. § 395 odst. 1 insolvenčního zákona musí učinit.

 

 

0/0
10.10.2008 13:36

Martin

Re: Nutné korekce obsahu článku

Závěrem si dovolím trošku popíchnout autora původního článku:

Na téma oddlužení bylo v první polovině tohoto roku napsáno poměrně hodně článků, jejichž vypovídací hodnota o tomto institutu insolvenčního práva byla na nepoměrně vyšší úrovni. Zdaleka přitom nemám na mysli pouze články v odborných časopisech, které se k laické veřejnosti, ať už z řad věřitelů či dlužníků, nedostávají tak často. Osobně jsem za každý takový článek rád, protože vyšší informovanost věřitelů a dlužníků v konečném důsledku ulehčuje práci soudům. V případě, kdy jsou v článku předloženy zavádějící informace, je však efekt zcela opačný. Na úkor soudů, ale zejména také na úkor samotných účastníků řízení. Mezi takové nepovedené články přitom musím zařadit i ten, na který reaguji. 

Všem trpělivým děkuji.

Martin   

0/0
10.10.2008 13:39

janka

nechapem vobec tu moznost

no mna by zaujimalo ako je to s konkurzom pri vlastnictve nehnutelnosti, resp. schopnosti platit si byvanie. Ved ked mam byt, tak mi ho veritel najprv zoberie alebo mi zoberie peniaze na byvanie a ked na to nemam, tak som v podstate bezdomovec a v buducnosti vzdy budem

0/0
9.10.2008 13:08

dedko

Oddlužování

je naprostý nesmysl. Üčelem každého podnikání je podnikat tak, aby dluhy nevznikly. Komu se to nepodaří proto, že to neumí nebo má prostě smůlu, nedá se nic dělat, to je riziko podnikání. Za každým oddlužováním se skrývá nerovnost postavení s těmi, kteří dluhy nedělají a mnohdy se oddlužuje z peněz danových poplatníků S tím nelze souhlasit.!!Týká se to fyzických osob, právnických osob, ale i zdravotnických zařízení. Vezmeme např. nemocnici  v Břeclavi. Ta byla oddlužena několikrát, její minulé dluhy přesáhly dobrých 600 milionů a dluhy dělá nové,nikomu to nevadí

nikdo z toho nevyvodí pádné závěry a vše to zplatí danoví poplatníci.

0/0
8.10.2008 14:14

yan007

Re: Oddlužování

Pane Vy tomu vôbec ale vôbec nerozumiete. Len dva body: 1) oddlužení NENÍ určeno pro podnikatele 2) oddlužení NEznamená, že tie dlhy niekto zaplatí, ale že ich nebude musieť platiť.... zkrátka príde veriteľ....

0/0
15.10.2008 3:42

Cortacircuito

Nespoulpracující věřitelé

Nezájem a nespolupráce věřitelů? Ano přesně tak... nespolupracují a byli by blbí kdyby spolupracovali. Nehledě na to, že největší metlou je to, že u oddlužení se ani spolupráce věřitele nevyžaduje (souhlas je zapotřebí jen pokud by plnění z oddlužení bylo pod 30%).

Jedna věc je oddlužení lidí, kteří nic nemají ... druhá věc je oddlužení lidí, kteří majetek mají. Věřitelé jednoduše nemají zájem na jakékoliv spolupráci protože - u těch co nemají nic věřitelé nic netratí takže spolupráce se nevyplatí, a u těch co majetek mají přichází věřitel na hůl - takže tady nemají nejmenší důvod spolupracovat. Celý zákon umožňuje příliš snadno se vyvléct z povinnosti plnit své závazky - argument, že chudák dlužník bude žít dalších 5 let z životního minima nebo tak něco jsou úplně mimo ... 5 let je sakra krátká doba na to se vyvléct z jakýchkoliv dluhů a vklidu si užívat uklizeného majetku.

0/0
8.10.2008 13:06

Rubic

Re: Nespoulpracující věřitelé

mozna jsem naivni, ale verim,ze existuji v teto zemi lide, kteri nechteji zit s pocitem, ze zustali dluzni, nebo dluzi penize a chteji tuto situaci nejak resit. A proste meli smulu.

Z jineho soudku, podivej se na Terryho Gilliama, myslis si, ze chtel nedotocit film Muz ktery zabil dona Quijota? Asi tezko;-)

0/0
15.10.2008 10:39

naty

jak nenarazit

8-o

0/0
8.10.2008 7:50

Blbec z Xenemunde

<>

Vzhldem k tomu, že tenhle článek vyjde až za tři dny, tak je předčasné hovořit o nějaké insolvenci dlužníků - za tu dobu se může leccos změnit...

0/0
3.10.2008 19:46

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že termínovaný vklad je obvykle lépe úročený než spořicí účet?

Další rady k nezaplacení

Dopřejte si vše a přesto utrácejte chytře!

V sekci osobni.finance.idnes.cz naleznete výhodné nabídky finančních produktů, energií a telefonování.

Vstupte do obchodu

Poraďte se s odborníkem

Nevíte si rady s finančními otázkami? Naši odborníci vám vždy poradí v každé životní situaci.

Vstoupit do poradny

Najdete na iDNES.cz