Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Změnit stanovy u eseróčka musíte do konce června. Jinak hrozí pokuta

Už jen pár týdnů zbývá obchodním společnostem k úpravě listin podle nových předpisů. Jde například o stanovy, společenské smlouvy či odměňování.

Do konce června musejí společnosti zkontrolovat své stanovy, jestli vyhovují novým pravidlům. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Paragrafy nového občanského zákoníku pro vedení agendy právnických osob jsou platné už od začátku letošního roku, ale firmy dostaly určitou dobu k tomu, aby přizpůsobily své zakladatelské listiny, stanovy či společenské smlouvy nové právní úpravě.

Zatímco spolky, nadace, ústavy či společenství vlastníků jednotek tak musí učinit do tří let od účinnosti, tedy nejpozději do 1. ledna 2017, společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva tak musí učinit už do konce letošního června.

Společníci by si tedy měli nová pravidla důkladně nastudovat a svolat valnou hromadu k odsouhlasení nezbytných změn, případně se na tom jinak dohodnout. Pokud by tak neučinili a ani následně nereagovali na výzvy rejstříkových soudů, může být právnická osoba zrušena.

Co se musí změnit?

Jde o ustanovení, takzvané donucující normy, které musí být nastaveny pro všechny právnické osoby stejně, aby byli chráněni společníci a třetí osoby, které se společností vstupují do kontaktu, například obchodují.

Zapamatujte si

Nový občanský zákoník upravuje: 

 • Spolky (dříve občanská sdružení)
 • Fundace (dříve nadace a nadační fondy)
 • Ústavy (dříve obecně prospěšné společnosti)
 • Společenství vlastníků jednotek

Zákon o obchodních korporacích upravuje:

 • Veřejnou obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciovou společnost
 • Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo
 • Spolky, nadace, ústavy či společenství vlastníků jednotek musí změnit stanovy do tří let od účinnosti OZ, tedy nejpozději do 1. ledna 2017, společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva tak musí učinit už do konce června 2014.

"Jde například o povinnost péče řádného hospodáře členů orgánů právnických osob, včetně odpovědnosti za způsobení úpadku. Dále například zákonem stanovené nezbytné orgány právnických osob, názvy jejich forem, způsob jednání za právnické osoby," vysvětluje advokát František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Do konce června je také nutné upravit odměňování za členství v orgánech společností. Veškeré součásti odměny musí být nově stanoveny ve smlouvě o výkonu funkce, která se pro tyto účely mezi společností a členy orgánů uzavírá.

Pokud tato smlouva není doposud vůbec uzavřena, nebo když v takové smlouvě chybí úprava odměňování, platí, že výkon funkce je od 1. července 2014 bezplatný. Aby mohli členové orgánu pobírat odměnu, bude nutné takovou smlouvu sepsat, případně provést její revizi, a to opět do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Smlouva musí být nadto schválena orgánem, který daného člena zvolil (obvykle valnou hromadou).

Za neschopnost budete platit

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Zákoník zavádí odpovědnost funkcionářů též i za prostou "neschopnost". Předpokládá totiž, že za škodu odpovídá ten, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Čili pokud někdo vykonává funkci, na kterou nestačí, musí počítat s tím, že bude sám odpovídat za škodu, kterou svou neschopností právnické osobě způsobí. Tato povinnost nově platí i pro členy orgánů právnických osob veřejného práva, to jest pro politiky a funkcionáře státu, obcí či krajů.

Zákon o obchodních korporacích upravuje navíc ještě pro obchodní společnosti a družstva pravidla střetu zájmů a odpovědnost členů orgánů za úpadek společnosti. "Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk ani prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek," potvrdil právník Jiří Gaňo, který se na tvorbě nového občanského zákoníku podílel.

"Toto obecné pravidlo dopadá i na případy, kdy společnost z hlediska formálního účetnictví splňuje podmínky pro výplatu, ale skutečná hospodářská situace společnosti je jiná," dodává Gaňo. Člen orgánu je povinen informovat o svém střetu zájmů se zájmem obchodní korporace bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, kontrolní orgán, případně nejvyšší orgán společnosti.

Plné znění paragrafů

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Právnické osoby: § 118 - 209

Korporace, nadace, fundace:
§ 210 - 435

Člen i bývalý člen statutárního orgánu obchodní společnosti ručí osobně celým svým majetkem za splnění jejích povinností, pokud věděl nebo vědět mohl a měl, že je společnost v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné.

"Zde je důležité nově formulované pravidlo podnikatelského úsudku. Člen orgánu neodpovídá za výsledek podnikání, ale za způsob jeho jednání. Pokud člen statutárního orgánu prokáže, že jednal loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, odpovědnost mu nevznikne," vysvětluje advokát Vlastimil Pihera z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud se však prokáže, že člen statutárního orgánu neučinil vše potřebné k odvrácení úpadku společnosti, bude jej soud moci vyloučit z výkonu funkce až na dobu tří let.

Zápisy se zrychlí

Pokud zakládáte společnost a sepsali jste potřebné zakladatelské dokumenty u notáře, již nemusíte absolvovat další zdlouhavou pouť na soud, který bude opětovně vaše dokumenty posuzovat. Nově si můžete nechat potřebné údaje zapsat do veřejného rejstříku přímo notářem. Změna tedy může proběhnout velmi rychle, v řádu minut, poté, co budou dokumenty schváleny.

Konkrétní změny, pro jednotlivé právnické osoby

 • Spolek - Jde o bývalá občanská sdružení, která byla k 1. lednu 2014 automaticky transformována na spolky. Jde o dobrovolný svazek alespoň tří osob. Spolky musí své stanovy uvést do souladu s novou legislativou do konce roku 2016. Pokud byste chtěli zakládat nový spolek, svůj návrh zašlete přímo na takzvaný rejstříkový soud, tedy krajský soud podle sídla spolku, který nově spolek zapisuje do spolkového rejstříku. Ten nově kromě základních údajů obsahuje i sbírku listin, ve které najdete například zakladatelské dokumenty, na jejichž základě byl spolek zapsán. Takto si i třetí osoby, které vstupují do jednání se členy spolku, mohou ověřit, že jednají s osobou oprávněnou.
 • Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - Novinkou je, že tyto společnosti si můžete nově zřídit i třeba jen ke správě vlastního majetku, nejenom k podnikání, jak tomu bylo dříve.
 • Akciová společnost - Stejně jako u s. r. o. lze zřídit více druhů jednotlivých podílů, respektive akcií. Půjde například vydat i akcie se zvláštními právy, která spočívají v rozdílném podílu na zisku či způsobu jeho vyplácení. Akciová společnost si také může dle svých vlastních potřeb rozhodnout, jak se bude organizovat - zda zřídí představenstvo a dozorčí radu (dualistický systém), či jí k efektivnímu řízení postačí správní rada se statutárním ředitelem, který může být zároveň v čele správní rady (monistický systém).
 • Družstva - Asi největší vymožeností je, že družstevní podíl k bytu lze zastavit. Pokud tedy kupujete byt a potřebujete si na něj půjčit v bance, neměli byste se dostávat do potíží. Družstvo si může ve stanovách vyloučit, že je možné zastavit družstevní podíl k bytu. Proto byste si měli před jeho koupí stanovy řádně přečíst. Kromě bytových družstev zákon o obchodních korporacích nově zavádí i takzvaná sociální družstva, jejichž cílem je pomoci integrovat sociálně znevýhodněné osoby ve společnosti.
 • Společnost s ručením omezeným - Společníci stejně jako dříve ručí společně do výše svých nesplacených vkladů, nicméně základní kapitál může být nově třeba jen 1 koruna, nevyžaduje se již 200 tisíc korun. Společnost s ručením omezeným také již nemusí vytvářet rezervní fond. Jedna osoba může být jediným společníkem v dalších společnostech s ručením omezeným nebo může vlastnit více druhů obchodních podílů.
 • Společenství vlastníků jednotek - V domě, kde je alespoň pět bytů, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých vlastníků, se povinně zakládá společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků se založí schválením stanov a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Účast majitelů bytů na fungování společenství vlastníků jednotek se odvíjí od podílů na společných částech. "Podíly na společných částech lze určit s ohledem na umístění bytu, na jeho atraktivitu či cenu. Pokud se tak nestane, platí, že jsou stanoveny poměrem podlahové plochy jednotlivých bytů," dodává Vlastimil Pihera.
Autor:
 • Nejčtenější

Elixír z bylin, cukru a radosti, pro jeho autora úkol za odměnu. Příběh Kofoly

Přes šedesát let dělá Čechům Kofola společnost na výletě, pod stanem i vánočním stromkem. Za časů císaře Rudolfa II. bývalo Staré Město pražské plné alchymistů, kteří se snažili přimět rtuť...

13. července 2024

O hypotéky se zvedá zájem. Zmapovali jsme nejlepší nabídkové sazby

Premium

Výrazné zlevňování hypotečních úvěrů se podle odborníků nedá očekávat. Řada lidí proto již nečeká a žádá o hypotéku. Trh s hypotékami se tak postupně rozhýbává, což potvrzuje aktuální situace na...

17. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Měl opatrovníka, ale byl svéprávný. Banka mu přesto nedala jeho peníze

Soudem určený opatrovník pro nakládání s majetkem nijak neomezuje danou osobu v případě, že ji soud zároveň neomezil na svéprávnosti. V praxi se ale stává, že je banka přespříliš obezřetná a peníze...

16. července 2024

Jak se dědí družstevní byt a kdy přechází na dědice právo nájmu

Premium

Součástí pozůstalosti je veškerý majetek zůstavitele, tedy například i byt ve vlastnictví. Jak je to ale s bytem družstevním nebo nájemním? Nejen na tuto otázku čtenáře iDNES.cz odpovídá advokát...

12. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Proč a jak investovat do umění a co ovlivňuje hodnotu díla

Umělecká díla zpravidla nevznikají s cílem vytvořit nástroj investování. Často však tuto schopnost mají. Předpokladem je, že se při tomto investování řídíme určitými pravidly. Co brát do úvahy,...

15. července 2024

Dukovany rozjíždějí nábory. Poptávají elektroinženýry či šéfa bezpečnosti

Vítěz na dostavbu dalšího jaderného bloku je znám sotva osmačtyřicet hodin, ale české podniky na náborech lidí pracují už několik měsíců. A to včetně samotného ČEZ.

19. července 2024

Aby letní hodokvas neprodražil dovolenou. Kolik může stát zdravotní péče

Premium

Na poskytnutí bezplatné zdravotní péče se nedá ani v zemích Evropské unie na sto procent spolehnout. Riziky jsou různé doplatky na recepty, léky, vyšetření nebo i pobyt na lůžku. Nejdražší je ale...

18. července 2024

O hypotéky se zvedá zájem. Zmapovali jsme nejlepší nabídkové sazby

Premium

Výrazné zlevňování hypotečních úvěrů se podle odborníků nedá očekávat. Řada lidí proto již nečeká a žádá o hypotéku. Trh s hypotékami se tak postupně rozhýbává, což potvrzuje aktuální situace na...

17. července 2024

Měl opatrovníka, ale byl svéprávný. Banka mu přesto nedala jeho peníze

Soudem určený opatrovník pro nakládání s majetkem nijak neomezuje danou osobu v případě, že ji soud zároveň neomezil na svéprávnosti. V praxi se ale stává, že je banka přespříliš obezřetná a peníze...

16. července 2024

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál...

Princezna Kate přišla s dcerou na Wimbledon, setkala se i s Krejčíkovou

Princezna Kate (42) přišla na mužské finále letošního Wimbledonu spolu se svou dcerou Charlotte (9). V zákulisí se...

Piju každý den. Dřív nebo později se upiju k smrti, líčí bývalý fotbalista Fenin

Fotbalista Martin Fenin (37) neprožívá nejlepší období. Nejen, že mu nevyšlo manželství s policistkou Beatou, se kterou...

Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat...

Rytmusovi shořelo auto na dálnici, podařilo se mu vyváznout bez zranění

Slovenský raper Rytmus (47) zveřejnil na Instagramu video hořícího vozu. Je to auto jeho manželky Jasminy Alagič (35),...