Neplatí alimenty? Podejte trestní oznámení, pohrozit soudem pomáhá

aktualizováno 
Dluží-li vám otec, případně matka, výživné na děti, máte tři možnosti, jak z něj peníze dostat. Začněte dohodou. Nepomůže-li, podejte trestní oznámení. Neplacení výživného se po čtyřech měsících stává trestným činem a dlužníkovi hrozí až pět let vězení. Alimenty můžete vymáhat soudně i pomocí exekutora.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Statistiky hovoří jasně: rozvádí se zhruba každé druhé manželství a každé třetí dítě se mimo manželství narodí. Mnohdy matkám, které po porodu zůstanou samy. Za těmito údaji se skrývá jeden velmi zásadní problém, přibývá dětí, které vyrůstají jen s jedním z rodičů. Ten druhý má povinnost na výživu dítěte ze svých příjmů přispívat. Což se však v mnoha případech neděje. Z naprosté většiny, až z 90 procent, jsou neplatiči otcové dětí.

Nepomůže-li dohoda, podejte trestní oznámení

Kvůli neplacení výživného se matky často dostávají do obtížně řešitelných situací, protože mají finanční potíže. Mnohým nezbývá než hledat pomoc u známých či příbuzných, ale také u odborníků z občanských poraden. Bohaté zkušenosti s těmito případy má právník Ondřej Načeradský, vedoucí Občanské poradny o.s. Společnou cestou z Prahy-Jižní Město.

"Matky, ale i otcové, se na nás kvůli neplacenému výživnému obracejí často ve chvíli, kdy se kvůli tomu dostanou do složité finanční situace. Někdy se u nich sejde několik nepříznivých okolností a situace může dojít až tak daleko, že si matka musí hledat azylové ubytování, či dokonce dát děti na přechodnou dobu do zařízení typu Klokánek," přibližuje situaci Načeradský.

příběh z občanské poradny

Vyživovací povinnosti přechází na prarodiče

Rozvedená žena se dvěma dětmi a platem zhruba 14 tisíc korun nedokázala financovat domácnost a platit tržní nájem. Vyšla pouze díky finanční pomoci rodiny, ovšem bytová situace nedovolovala, aby se k někomu z nich nastěhovala.

Výživné na děti má přiznané soudem, ale otec již několik let neplatí. Svou situaci se pokusila řešit trestním oznámením i návrhem na soudní výkon rozhodnutí, ale obojí skončilo bez výsledku. Zjistilo se, že otec dětí nepracuje, pobírá pouze dávky v hmotné nouzi a nemá žádný zabavitelný majetek.

V poradně ženě vysvětlili, že v případě zcela nemajetného otce není reálná šance na vymožení výživného. Na druhou stranu pro neschopnost plnění vyživovací povinnosti ze strany otce může být nárok na výživné uplatněn vůči prarodičům. Pracovníci poradny klientce vysvětlili vzor takovéto žaloby a zároveň jí doporučili v první fázi zkusit řešit situaci dohodou. Prarodiče sice o vnoučata neprojevují žádný zájem, ale není vhodné žalovat je o výživné, aniž by jim byla dána šance poskytovat ho dobrovolně.

Pracovníci občanských poraden se snaží matkám v nouzi pomoci. Před důraznějšími kroky neuškodí pokusit se s otcem dohodnout a varovat ho, že musí začít platit řádné výživné a postupně splácet dluh na výživném, jinak na něj podáte trestní oznámení. Mnoho otců raději zaplatí, aby se vyhnuli soudu.

Dlužné výživné po dobu čtyř měsíců je trestným činem

Selže-li pokus se s otcem dohodnout, máte možnost podat na něj trestní oznámení za zanedbání povinné výživy. S účinností od 1. ledna letošního roku je možné dlužné výživné vymáhat už po čtyřech měsících neplacení. Mnohdy otcové zaplatí kvůli tomu, aby se díky ustanovení o účinné lítosti vyhnuli trestu. Za zanedbání povinné výživy od 1. ledna hrozí až pět let vězení.

zanedbání povinné výživy

§ 196 Zanedbání povinné výživy
(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

§ 197 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

"Trestní oznámení podejte na místním oddělení policie podle místa trvalého bydliště. Dostavte se k němu osobně. Při písemném oznámení vás policie stejně obešle a předvolá k výslechu," radí zkušený kriminalista Jan Vaněk z kriminální služby Praha III, který se s podobnými případy setkává často.

Při výslechu musíte předložit svůj osobní doklad, občanský nebo jiný průkaz, rodný list dítěte, rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o svěření dítěte do péče a všechny rozsudky o stanovení výživného, o jeho zvýšení nebo snížení.

na policii s sebou vezměte originály

• osobní doklad
• rodný list dítěte
• rozsudek o rozvodu manželství
• rozsudek o svěření dítěte do péče
• všechny rozsudky o stanovení výživného
• platné potvrzení o studiu dítěte
• útržky složenek nebo výpisy z účtu

Pokud dítě navštěvuje střední školu, učiliště nebo vysokou školu, je třeba předložit platné potvrzení o studiu. Je nutné přinést i všechny útržky složenek, případně výpisy z účtu potvrzující hrazení předchozího výživného. Všechny dokumenty musíte předložit v originále, policista si sám pořídí kopie a originály vám ihned vrátí.

"Bylo by vhodné vzít s sebou všechny doklady a poznámky k místu bydliště podezřelého, tedy pokud je vám to známo, jako všechna telefonní čísla, čísla účtů, všechny známé adresy, adresy na známé a příbuzné a podobně," doplňuje Vaněk.

Další postup je již v rukou policie, která si vyžádá potřebné údaje a zprávy od různých úřadů. Poté kontaktuje podezřelého, kterého vyslechne a pokud se prokáže, že výživné neplatí, sdělí mu obvinění. Spis následně putuje ke státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby a ten buď podá k soudu obžalobu, nebo případně věc vrátí k došetření na policii. Soud pak sám rozhodne ve vlastní kompetenci.

Pokud se otec v místě bydliště nezdržuje a jeho pobyt není znám, musí po něm policie vyhlásit pátrání.

příběh z občanské poradny

Zadlužená žena s dětmi se ocitla bez střechy nad hlavou

V poradně řešili případ ženy s dětmi, která kvůli několik let nevypláceným alimentům od otce dětí neměla na nájem a z bytu dostala výpověď. V současné době bydlí u kamarádky, která má též rodinu, ale dlouhodobě společné bydlení není možné. Žena nepracuje, je doma s malým dítětem a její jediný příjem tvoří sociální dávky.

Otec i přes několikrát podané trestní oznámení a uložení podmínky alimenty neplatí. O jeho příjmech ani majetku nemá žena žádné informace. Ona sama si musela na nájem i živobytí půjčovat a dostala se do dluhové pasti.

V poradně jí doporučili, aby komunikovala s věřiteli a snažila se zasílat alespoň symbolickou částku jako důkaz, že splácení svých dluhů myslí vážně. Zároveň s ní řešili způsoby, jak uplatnit výživné na děti ať už pomocí s dohledáním příjmů otce, tak uplatněním výživného vůči prarodičům.

Zásadní problém pro ženu představovalo bydlení. Pracovníci poradny jí doporučili podat žádost o sociální byt na příslušný úřad městské části, obejít azylové domy pro matky s dětmi či hledat přijatelný podnájem.

Můžete se obrátit i na soud nebo exekutora

Ondřej Načeradský zmiňuje ještě třetí možnost, jak se dostat k dlužnému výživnému, a to buď přes soudní výkon rozhodnutí, nebo přes exekutora.

Pokud se jedná o nekomplikovaný případ, kdy je otec zaměstnaný s legálním příjmem, má matka možnost vymáhat alimenty přes soudní výkon rozhodnutí. Je pak možné nařídit srážky ze mzdy, tím se bude strhávat nejen dlužné, ale i řádné výživné.

Složitější situace nastane, pokud je třeba zjišťovat majetek a příjmy otce, pak je vhodnější obrátit se na exekutora. "U výživného na nezletilé děti má matka tu výhodu, že podle nové právní úpravy po ní exekutor nemůže požadovat složení zálohy na náklady exekuce, takže se tato cesta otevřela i matkám, pro které byl dříve postup přes exekutora příliš nákladný," doplňuje Načeradský.

V Česku loni na své dítě neplatilo 12 tisíc rodičů

Neplacení výživného neboli zanedbání povinné výživy je trestný čin. Policejní statistiky uvádějí, že patří mezi ty nejčastěji páchané.

V porovnání s rokem 2008, kdy na své dítě neplatilo 10 118 rodičů, došlo v roce 2009 k nárůstu o 18 procent na 11 987 případů. Zvýšení počtu neplatičů bylo zaznamenáno v každém kraji.

Počet případů neplatičů výživného
Kraj v roce 2008 v roce 2009
Celkem v České republice 10 118 11 987
Hlavní město Praha 972 978
Středočeský kraj 1 094 1 384
Jihočeský kraj 665 897
Plzeňský kraj 521 576
Karlovarský kraj 373 492
Ústecký kraj 1 360 1 492
Liberecký kraj 485 614
Královéhradecký kraj 503 613
Pardubický kraj 376 452
Kraj Vysočina 287 335
Jihomoravský kraj 972 1 227
Olomoucký kraj 658 747
Moravskoslezský kraj 1 379 1 547
Zlínský kraj 473 633
Zdroj: Policie ČR

Výše stanovených alimentů se v různých krajích liší

V současné době je v Česku praxe ve vyměřování výživného velmi nesourodá. Rozsudky o stanovených alimentech se u jednotlivých soudů v celé republice významně liší. Ministerstvo spravedlnosti si je této roztříštěnosti vědomo a již několik měsíců společně s odborníky na tuto oblast připravuje návrh na sjednocení rozhodování o výživném napříč celým Českem.

Pravděpodobně během března by měly být připraveny tabulky, podle kterých by soudy mohly rozhodovat o výši výživného. Částka by se měla lišit podle věku dítěte. Uvažuje se, že rodič, který dítě nevychovává, by na něj platil od 16 do 22 procent čistého příjmu.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Jak si říct o vyšší plat či dovolenou navíc? Vyjednávejte jako generál

ilustrační snímek

I když se jim říká měkké dovednosti, neznamená to, že ten, kdo je ovládá, je „měkký“. Právě naopak. Pokud si je...

Další z rubriky

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Kvíz: Jste zkušení gurmáni? Jak znáte svá práva v restauraci?

ilustrační snímek

Většina lidí s reklamací v restauraci váhá. Zákazník přitom uzavírá stejnou kupní smlouvu jako kdekoliv jinde a v...

Koupil si zájezd za čtyřicet tisíc, šéf mu nedal dovolenou. Co dělat?

Ilustrační fotografie

Ideální dovolená nezačíná volbou nejvhodnější destinace ani výběrem nejspolehlivější cestovní kanceláře. To...

Další město duchů hledá obyvatele. Poggioreale (Sicílie) chce nabízet domy za je...

Další město duchů hledá obyvatele. Poggioreale (Sicílie) chce nabízet domy za je...

Kurzy.cz Sicilské město Poggioreale chce lidem prodat domy za příznivé ceny. Dům může být váš za pouhé jedno euro. O většinu oby...

Advantage Consulting, s.r.o.
KASTELÁN/KA - BLANENSKO

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Najdete na iDNES.cz