Nejzajímavější otázky a odpovědi o dědickém řízení

aktualizováno 
Dokud není vyřízeno dědictví, nemůžete nakládat s majetkem. Neměli byste jezdit autem, vybírat z účtu nebo pronajímat byt. To říká notář Martin Krčma, který odpovídal na další otázky týkající se problematiky dědění.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1. Spolu se sestřenicí a bratrancem vlastníme generační domek. Sestřenice zemřela a nemá žádné dědice. Máme na její část domku, která připadla státu, předkupní právo?

Ano. Máte zákonné předkupní právo. Bude-li stát chtít polovinu domu prodat, musí vám ji nabídnout.

2. Mám přítelkyni a chci jí odkázat nějaký majetek. Je to možné?

Pokud ji zmíníte v závěti, pak samozřejmě ano. Situaci vám jen "zkomplikují" neopomenutelní dědici. Pokud máte dítě, bude majetek, který milence odkážete, krátit. Nezletilé má nárok na celou půlku pozůstalosti, zletilé na čtvrtinu. Zbytek vašeho jmění můžete odkázat přítelkyni. Pokud děti nemáte, můžete jí odkázat všechno. Manželka do skupiny neopomenutelných dědiců nespadá, proto po vaší smrti nemusí dostat nic, nebo jen to, s čím na ni budete pamatovat v závěti.

3. Nemám děti, chci odkázat majetek kočce, která mi jako jediná zůstala. Anebo, kdyby to nešlo, tak sousedce.

Kočka dědit nemůže. Ale třeba zvířecímu útulku majetek odkázat lze. Sousedce samozřejmě také. Jen ji musíte uvést v závěti. Kdybyste ji nenapsala, váš majetek by ze zákona připadl státu.

4. Mohu závěť namluvit na diktafon nebo na video, jak to vídáme ve filmech?

Takovou závěť české právo neuznává. Ta platí jedině tehdy, když je písemná. Je-li vlastnoručně napsaná a podepsaná, nebo je-li napsaná na počítači, vlastnoručně podepsaná a opatřená podpisy dvou svědků. Tito svědci však také musí být současně přítomni tomu, když pořizovatel závěti prohlašuje, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

5. Babička prohlásila u vánoční večeře, že dům odkazuje vnučce, ale moje sestra se ozvala, že to odmítá a chce dědit podle zákona. Co má větší váhu?

Ústní projev vůle je neplatný. Ať babička napíše závěť, v níž dům odkáže vnučce. Avšak ani tím nezabrání tomu, aby částečně dědily její děti. Když závěť nenapíše, bude se dědit podle zákona.

6. Dětem odkážu majetek, jen když se usmíří. Můžu to takto napsat?

V závěti nesmějí být žádné podmínky, české právo jim nepřikládá žádné důsledky. Problém je ten, že závěť samotná bude platná, ale k podmínkám se nebude přihlížet. Vaše vůle pak může být z právního pohledu úplně překroucená.

čtěte - i milenka může dědit a přesto zůstat utajená

7. Můj dlouholetý bezdětný kamarád sepsal závěť, ve které odkázal všechen svůj majetek mně. Nechal ji doma, po jeho smrti se nenašla, jeho žena ji určitě "ztopila". Jak se mohu bránit?

To je bohužel "riziko podnikání". Pokud kamarád neuložil závěť u notáře a doma se nenašla, jako by neexistovala.

8. Jsem rozvedená a mám nezletilého syna. Musím se smířit s faktem, že v případě mého náhlého úmrtí by s mým majetkem zacházel bývalý muž jako zákonný zástupce mého syna, jediného dědice? S manželem spolu nevycházíme.

Dokud nebude synovi osmnáct let, bude opravdu majetek spravovat váš bývalý manžel, proti tomu není odvolání. Pokud by chtěl pozůstalost využít nad rámec běžného hospodaření, třeba na koupi bytu, bude však potřebovat souhlas soudu.

9. Jak to bude se dvěma závěťmi, které byly sepsány a podepsány zůstavitelem téhož dne? Není možné zjistit, která byla v jakou hodinu přesně napsaná a obsahově se vylučují. Co se bude dít?

Je to velmi nestandardní situace. Není dobré sepisovat závěť pod návalem emocí, v jednu chvíli stanovit určité znění a po hodině je úplně obrátit. Dokážu si představit, že by soud prohlásil obě závěti za neplatné.

10. Chtěl bych uložit závěť u notáře. Na co si dát pozor?

Při ukládání závěti u notáře zároveň vyplňujete záznam o úschově se jménem notáře a číslem jednacím a ten si odnášíte domů. Pokud jej ztratíte a po letech si nevzpomenete na jméno notáře a ten třeba změní sídlo nebo skončí funkci a předá uschované závěti svému nástupci v úřadě, nemusíte se ke svému dokumentu už dostat. V centrální evidenci závětí lze zapátrat pouze po úmrtí pořizovatele závěti.

11. Našli jsme po dědovi čtyři závěti, každá je napsaná v jiném roce. Která z nich platí?

Pokud závěti vedle sebe takzvaně obstojí, vzájemně si neodporují, budou platit všechny čtyři. Jestliže jedna závěť popírá druhou, platí ta, která byla řádně sepsaná k nejpozdějšímu datu.

12. Sestra se zadlužila, otec po ní dluh přebral. Teď zemřel, je to tak, že dluh mé sestry podědíme obě dvě?

Ano, obě jste neopomenutelnými dědičkami. Můžete však pozůstalost odmítnout. Vzdáte se však nejen dluhů, ale i majetku, a to nevratně.

13. Vlastním rodinný domek. Mám jedinou dceru a dospělého vnuka a vnučku. Chtěl bych domek po smrti rozdělit tak, aby dcera a vnučka dostaly každá jednu jeho polovinu. Nebude vadit, když vnukovi neodkážu nic?

Nebude. První v řadě dědí vaše dcera, automaticky jí připadne polovina vašeho majetku. Druhou půlku můžete v závěti odkázat, komu chcete.

14. Chci odkázat majetek vnukovi a vnučce, žijící dvě děti se se mnou totiž léta nestýkají.

Děti jsou neopomenutelní dědici. Vynechat úplně je nemůžete. Jako dospělé dostanou každý čtvrtinu pozůstalosti a zbytek můžete odkázat vnukům. Jiná situace by nastala, kdybyste vedle závěti ještě sepsal listinu o vydědění dětí. Pokud by naplňovala všechny zákonné důvody, mohl byste své potomky z dědictví vyloučit.

15. Babička měla tři děti, jedním z nich byl můj otec. Ten zemřel a zůstali jeho dva sourozenci. Mám jako vnučka nárok na babiččino dědictví po otci, nebo připadají v úvahu jen její zbylé děti?

Kdyby žil váš otec, dělí si pozůstalost děti rovným dílem. Jelikož zemřel dříve než babička, dostanete jeho třetinu vy a vaši sourozenci, pokud nějaké máte.

16. Zemřel mi manžel, nechci, aby jeho jmění připadlo jeho dětem z prvního manželství, které se s námi nestýkaly.

Děti nemůžete z dědictví vyloučit. Takové situaci by se však dalo předejít tak, že by manžel, ještě za svého života postupně převedl svůj majetek na vás, nebo své potomky z prvního manželství vydědil. Tím by jeho děti neměly co dědit.

17. Jsem ženatý, bezdětný. Matka zemřela, otec žije, ale nestýkáme se. Jak mám zařídit, aby dědila jen manželka? Stačí poslední vůle, nebo musím otce nějak "vydědit"?

Ze zákona dědí manželka a otec rovným dílem. Pokud však napíšete závěť a vše odkážete ve prospěch manželky, otec nebude mít na nic nárok. Vydědění uplatnit nelze, vydědit můžete pouze potomky.

18. Mohu zdědit dluhy po manželovi, které měl již před uzavřením manželství?

Samozřejmě, to jsou právě ty dluhy, které dědíte vy, případně další pozůstalí, pokud se rozhodnete dědictví přijmout. Dluhy, které jste si nadělali za trvání manželství, jsou vaše společné. V rámci dědického řízení budou rozděleny na část, kterou budete platit vy, a na část, která se přičte k dluhům manžela.

19. Zdědila jsem majetek po manželovi. Po roce se ozval jeho známý se směnkou a dluhem, který si u něj manžel udělal. Při dědickém řízení jsme na to nepřišli. Musím manželův dluh i po roce splácet?

S manželovým majetkem jste zdědila i dluhy do výše nabytého dědictví. A to i ty, o kterých jste nevěděla. Věřitel se o jejich splacení může přihlásit i po ukončení dědického řízení.

20. Zdědila jsem peníze po otci, teď se rozvádím, připadne půlka manželovi?

Ne. Manžel dědičky není účastníkem dědického řízení, pokud není uveden v závěti.

21. Zemřel můj druh, žili jsme spolu čtyři roky. Jeho rodiče jsou stále naživu, jak to bude s druhovým dědictvím?

Pokud budete uznaná jako osoba, která žila se zemřelým ve společné domácnosti, spadáte spolu s rodiči do druhé dědické skupiny. Pak budete všichni tři dědit rovným dílem.

22. Jaké mám možnosti vydědit dítě, jehož nejsem biologickým otcem, ale bohužel jsem to zjistil až při jeho 15. narozeninách a jsem zapsán jako otec v rodném listu?

Pokud jste zapsaný v rodném listě dítěte, pak jste jeho otcem "de iure" čili podle práva. Pak vám nezbývá než syna vydědit standardní cestou.

23. Chtěla bych sepsat závěť, ve které odkážu svůj majetek druhovi, se kterým žiji ve společné domácnosti a který se o mne stará. Jaký má nárok manžel, se kterým nežiji a který úmyslně prodlužuje ukončení manželství v očekávání, že dřív umřu.

Manžel není neopomenutelným dědicem. Napište závěť a v ní všechno odkažte svému druhovi. Po vaší smrti vše zdědí on.

24. Můj otec zemřel. Zůstali jsme tři sourozenci, mezi které měl být rozdělen podíl z nemovitosti. Než k tomu došlo, jeden bratr zemřel. Na koho přechází díl po bratrovi, který neměl manželku ani žádné děti.

Váš bratr se úmrtí otce dožil, a proto je dědicem. Protože se však nedožil dědického rozhodnutí po svém otci, bude v dědickém řízení zastoupen svými dědici. Neměl-li manželku ani děti, pak spolužijícími osobami, rodiči, poté sourozenci, případně dědici ze závěti.

25. Manželka nemá žádné příbuzné. Kdybychom oba zemřeli, je nutné pro to, aby i majetek manželky dědily moje děti z prvního manželství, pořídit závěť?

Ano. Vaše děti nemají k vaší manželce žádný vztah předpokládaný dědickými skupinami dle občanského zákoníku. Je proto nutné ustanovit je dědici v závěti.

26. Měli jsme s manželkou společný účet psaný na její jméno. Manželka zemřela. Kdy mi účet zablokují, co se bude s účtem dál dít? Účet zablokuje notář, až mu manžel předá všechny dokumenty? Jak dlouho bude zablokován?

Notář účet zablokuje pouze v případě, že to vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem dědiců. Banka sama od sebe zpravidla účet neblokuje a nechává probíhat trvalé příkazy. Jinak by to bylo v případě, že byste chtěl peníze například vybírat v hotovosti. Zde se zpravidla vyžaduje, aby notář předložil potvrzení o okruhu dědiců zemřelého, kteří se na takovém pohybu na účtě musí shodnout. Konkrétní případ je vždy závislý na znění smlouvy o zřízení běžného účtu mezi bankou a klientem.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Další z rubriky

KVÍZ: Znáte fakta o cloudu? Otestujte se

ilustrační snímek

Přijít o důležitá data může být drahá záležitost a tak většina z nás hledá spolehlivé a bezpečné zálohování. Už jste...

Finanční plánování: Jak vyjít s penězi, když jste sami na dítě

ilustrační snímek

V posledních letech se ročně rozvede kolem 25 tisíc manželství. Rozpadají se přitom častěji rodiny s nezletilými dětmi....

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

MFČR: Stravenky nerušíme, nabízíme volbu. Máme milion zaměstnanců, kteří nemají ...

MFČR: Stravenky nerušíme, nabízíme volbu. Máme milion zaměstnanců, kteří nemají ...

Kurzy.cz Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí Zdroj: Lidové noviny | 19.8.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 13 *...

Advantage Consulting, s.r.o.
JUNIOR NÁKUPČÍ s NJ a AJ PRAHA

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 30 000 - 36 000 Kč

Najdete na iDNES.cz