Nikomu nic nedlužili. Žalobu však ignorovali a platit nakonec museli

aktualizováno 
Náklady exekuce mnohdy několikanásobně převyšují samotný dluh. Často by však k exekuci vůbec nemuselo dojít, pokud by se dlužník uměl bránil včas.
Jeden z omylů: "K soudu se nedostavím, soud beze mě přece nemůže proběhnout." Ilustrační snímek

Jeden z omylů: "K soudu se nedostavím, soud beze mě přece nemůže proběhnout." Ilustrační snímek

Vladimír Mazepin dostal předvolání k soudu. Firma, u které si nikdy nic neobjednal (společnost naopak slibovala výdělky jemu), ho žalovala o 2 690 korun. K soudu se ale nedostavil. "Byl jsem přesvědčený, že je to tak nesmyslná a absurdní žaloba, že mě žádný soudce nemůže odsoudit," uvedl pan Mazepin. To byl ale omyl.

Exekutor mu obstavil účet

Soud vydal rozsudek, podle něhož byl pan Mazepin povinen zaplatit. Částka se navíc zvýšila o úroky z prodlení a ještě o náhradu nákladu řízení ve výši 8 800 korun. Nezaplatil. Považoval rozsudek za nespravedlivý. A to byl další jeho omyl. Exekutor mu obstavil účet. Teprve pak se pan Mazepin obrátil s prosbou o pomoc na Občanské sdružení Společná obrana. Bohužel pozdě.

Proti nařízení o exekuci již totiž není žádná obrana možná. I kdyby byla pohledávka vymyšlená, promlčená či dokonce zaplacená, exekutor její oprávněnost nezkoumá, od toho je soud. Nezbylo mu tedy než zaplatit. Částka díky nákladům na exekuci narostla na 21 tisíc.

Vyplatí se bránit u soudu

A ještě jeden případ, manželé Janatkovi. Stejná firma je žalovala o zaplacení tří tisíc korun. "Byl to šok, báli jsme se exekuce, kterou nám firma vyhrožovala, ale nechtěli jsme to vzdát," popsal své pocity David Janatka. Na stránkách sdružení Společná obrana našli Janatkovi vzor odporu proti platebnímu rozkazu, který soudu včas zaslali. Soudního jednání se sice také nezúčastnili, ovšem z jiného důvodu, v tu dobu měli totiž již objednanou a zaplacenou dovolenou s dětmi. Řádně se ovšem omluvili. Soud tedy rozhodoval bez nich, přihlédl ale k argumentaci uvedené v odporu proti platebnímu rozkazu a žalobu zamítnul.

Nepřehlédněte

"Na těchto případech je zcela zřejmé, že se vyplatí u soudu bránit, protože když neuděláte nic, prohrajete v každém případě," říká místopředseda Občanského sdružení Společná obrana David Ondrejkovič. Podle jeho zkušeností však sdružení zaznamenává více případů podobných tomu, jaký zažil pan Mazepin. "Mezi lidmi panuje celá řada jakýchsi falešných mýtů a omylů, například, že pokud nepřevezmou rozsudek či se odhlásí z místa trvalého bydliště, nic se jim nemůže stát," podotýká Ondrejkovič.

Nejčastější omyly a mýty, které kolují mezi lidmi, uvádí na pravou míru advokát Aleš Nytra a odborníci Občanského sdružení Společná obrana.

Pět nejčastějších omylů a jejich důsledků

1. Omyl: "Soud vydal platební rozkaz, znamená to, že soud už proběhl bez mé účasti a já musím zaplatit."
Skutečnost: Soud vydává platební rozkaz na základě žaloby, čili vychází pouze z jednostranných tvrzení žalobce. Platební rozkaz vydává bez nařízení ústního jednání, tedy bez slyšení žalovaného. V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal takzvaný odpor.

Odpor, který je vhodné alespoň stručně odůvodnit, se podává k soudu, který platební rozkaz vydal. V takovém případě se platební rozkaz automaticky zruší a soud nařídí ve věci jednání. Stejně tak nařídí jednání, pokud se nepodaří platební rozkaz žalovanému doručit. Platební rozkaz totiž musí být doručen do vlastních rukou. Pokud platební rozkaz převezmete, a ve stanovené lhůtě žádný odpor nepodáte, soud má za to, že pohledávku uznáváte. Tím platební rozkaz nabude právní moci a pohledávka může být vymáhána exekučně.

2. Omyl: "Soudní obsílky nebudu přebírat, nikdo mě tedy nemůže odsoudit k zaplacení."
Skutečnost: Když si nepřevezmete platební rozkaz, soud ho zruší a nařídí jednání. Na toto jednání vás pozve. Pokud si ale ani tuto zásilku nepřevezmete, máte smůlu. Soudní obsílku k nařízenému jednání lze totiž podle Občanského soudního řádu doručit takzvanou fikcí neboli náhradním doručením. To znamená, že pokud byla zásilka zaslána na adresu vašeho trvalého pobytu, má se za doručenou a to i v případě, kdy jste si zásilku nevyzvedli a o jejím uložení na poště se dokonce ani nedozvěděli. Soud tedy proběhne i bez vás a vy se sami zbavíte možnosti bránit se.

3. Omyl: "K soudu se nedostavím, soud beze mě přece nemůže proběhnout."
Skutečnost: Pokud se k soudu bez omluvy nedostavíte, soud proběhne i bez vás a bude rozhodovat na základě návrhů té strany, která vás žaluje. A to dokonce i v případě, že je například žalovaná pohledávka již promlčená. Námitku promlčení totiž nemůže podat nikdo jiný než vy jako žalovaný. Stejně tak pokud již pohledávka byla uhrazená nebo je podle vás zjevně nespravedlivá, musíte to soudu sdělit. Pokud se soudu nezúčastníte, připravíte se tak o možnost kteroukoli z těchto skutečností namítnout a soud prohrajete.

4. Omyl: "Soudní řízení je složité, na advokáta nemám a sám to nezvládnu."
Skutečnost: U složitějších soudních sporů se vyplatí poradit se s advokátem. Pokud totiž soud vyhrajete, náklady na soudní řízení i odměnu advokátovi zaplatí protistrana.

Kde poradí zdarma

Osvědčíte-li, že nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení služeb advokáta, můžete požádat soud, aby vám advokáta bezplatně přidělil. Stejně tak můžete požádat Českou advokátní komoru, aby vám přidělila advokáta zdarma. Existuje ale také celá řada občanských sdružení, které poskytují právní poradenství zdarma.

U soudu platí zásada volného hodnocení důkazů, bránit se tedy může i laik a to často velmi úspěšně a bez detailních znalostí práva. V každém případě pokud strčíte hlavu do písku, prohrajete na sto procent a zaplatíte všechno včetně soudních výloh. Nemáte tedy co ztratit.

5. Omyl: "Odhlásím se z trvalého bydliště a budu mít bydliště na radnici, exekutor mě nenajde."
Skutečnost: Exekutor je finančně motivován k tomu, aby vás skutečně našel a dluh z vás vymohl. Navíc je oprávněn vstoupit i tam, kde nemáte hlášen trvalý pobyt, pokud se domnívá, že v určitém bytě bydlíte nebo se v něm alespoň částečně zdržujete a máte v něm majetek.

Zapamatujte si:

  • Jestliže o nějakém dluhu víte, snažte se ho řešit co nejdříve. Většina seriózních věřitelů je ochotna přistoupit na splátky či dokonce na odklad splátek. Nepřebíráním pošty nic nevyřešíte. Naopak, nedozvíte se o případném soudním jednání a tím se sami zbavíte možnosti se bránit. Ve vašem vlastním zájmu je mít v evidenci obyvatel nahlášenu aktuální adresu trvalého bydliště. Pokud trvalé bydliště měnit nechcete, ale chcete, aby vás všechny důležité dopisy opravdu našly, můžete ohlašovně, příslušné podle místa trvalého pobytu, nahlásit adresu pro doručování písemností.
  • Aby vůbec mohla být exekuce nařízena, musí existovat pravomocné rozhodnutí soudu. Exekutor nastupuje až poté, co dlužník dostal příležitost se bránit a této své příležitosti buď vůbec nevyužil nebo i přes pravomocné rozhodnutí dluh neuhradil.
  • Když už dojde k nařízení exekuce, nehrajte si na mrtvého brouka a zkuste se s exekutorem domluvit na splátkovém kalendáři. Dluh můžete dobrovolně uhradit po celou dobu exekučního řízení. Pokud tak ale učiníte do třiceti dnů od doručení prvotní výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se odměna exekutora a náhrady jeho hotových výdajů o polovinu. Náklady exekuce si můžete orientačně spočítat na webových stránkách Exekutorské komory.
Autor: pro iDNES.cz

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Důchodcem načisto: reportáž, jak jsem si začala vyřizovat státní penzi

Ilustrační snímek

Začít si vyřizovat starobní důchod je pro mě tak trochu zvláštní situace. Už samotné slovo starobní mi zní divně. Moje...

Další z rubriky

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Trhy poklesly, ale nezpanikařil. Díky tomu vydělal přes sto tisíc

Ilustrační snímek

Americké akcie od konce letošního ledna vzrostly sice už i o 15 procent, ale stále to není dost, aby smazaly ztráty z...

Co dělat, když máte splácet víc, než zvládá váš rozpočet

Ilustrační snímek

Problémy se splácením se netýkají jen těch, kdo si neuváženě půjčí. Potíže mohou nastat i tehdy, když si bez vašeho...

Bitcoin 7 mýtů

Bitcoin 7 mýtů

Kurzy.cz Bitcoin – mnohými opěvovaná „budoucnost peněz“ a technologický vynález, který nám umožňuje vytvořit omezenou zásobu jed...

Najdete na iDNES.cz