Na podnájemníka, který neplatí, podejte žalobu

aktualizováno 
Vzali jste si do podnájmu člověka, který vám po nějaké době přestal platit sjednanou částku za podnájem. Podnájemci musíte dát výpověď z podnájmu a výzvu k vyklizení bytu. Pokud se nevystěhuje, budete muset dát soudu žalobu na vyklizení bytu, pokud jste ve smlouvě o podnájmu nesjednali jiný postup, např. vyklizení bytu na náklady podnájemce.
Ubytování studentů v podnájmu má u nás historickou tradici

Ubytování studentů v podnájmu má u nás historickou tradici

Nájemce bytu může za podmínek uvedených v § 719 občanského zákoníku přenechat pronajatý byt nebo jeho část do podnájmu. Tento způsob je často používán zejména v případech tíživé ekonomické situace nájemce. Podnájem vzniká uzavřením smlouvy o podnájmu v písemné podobě mezi nájemcem a podnájemcem. Podnájemní smlouvu lze sjednat pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Bez tohoto souhlasu je podnájemní smlouva neplatná.

Skutečnost, že nájemce přenechal pronajatý byt nebo jeho část podnájemci bez písemného souhlasu pronajímatele, má za následek nejen absolutní neplatnost podnájemní smlouvy, ale je současně výpovědním důvodem podle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. V tomto případě tedy pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu a bytovou náhradou bude jen přístřeší, tedy provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí osobní potřeby.S nájemcem byt vyklidí i podnájemce.

Podnájem může vzniknout pouze u bytu, který je v nájmu. Neexistuje společný podnájem bytu manželi. Uzavřít však je možno podnájemní smlouvu s více podnájemci, kteří mají potom samostatné právo k téže části bytu nebo k celému bytu. Je-li byt ve společném nájmu, je třeba, aby s uzavřením smlouvy o podnájmu souhlasili všichni společní nájemci.

To se týká i manželů – společných nájemců bytu. Účastníky smlouvy o podnájmu jsou nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. Podnájem závisí na nájemním vztahu dle smlouvy o nájmu bytu. Je tedy právem odvozeným. Nájemce nemůže na podnájemce převést více práv než má sám. Nájemce odpovídá pronajímateli za řádné užívání bytových prostor i společných prostorů, a to i za podnájemce. Ve smlouvě o podnájmu by měl být vymezen předmět podnájmu. Může jít buď o celý byt jako celek, ale i o jeho část, např. jednotlivě určené místnosti.

Ve smlouvě o podnájmu je třeba uplatnit zásadu, že byt ani jeho část nelze užívat podnájemcem k jiným účelům než k bydlení. Ve smlouvě by dále měla být stanovena úhrada za podnájem. V případě podnájmu nejde o regulovanou cenu, stanovuje se dohodou. I pro tuto cenu však plat  ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3. Cena nesmí obsahovat neoprávněné náklady a nepřiměřený zisk. Úhrada za podnájem však může být vyšší než hrazené nájemné nájemcem pronajímateli. Obsahem smlouvy by mělo být také ujednání o době, na kterou byl podnájem sjednán. Pokud je nájem sjednán na dobu určitou, nelze sjednat podnájem na dobu neurčitou.

Obsahem smlouvy může být ujednání o způsobu zániku podnájmu, tj. sjednání výpovědních důvodů a výpovědní doby. Zánik podnájemního vztahu může nastat v souvislosti se zánikem nájemního vztahu nebo nezávisle na něm. Podnájem zaniká vždy nejpozději současně se zánikem nájmu, a to i v případě, že byl sjednán na delší dobu. Jestliže podnájemce užívá byt i po zániku hlavního nájemního  vztahu, může se pronajímatel domáhat vyklizení tohoto prostoru, neboť jej podnájemce užívá bez právního důvodu.

V případě přechodu práva nájmu bytu však podnájemní vztah nezaniká. Nezávisle na nájemním vztahu podnájem zanikne především z důvodů uvedených v podnájemní smlouvě. Podnájem zaniká rovněž výpovědí nájemce nebo podnájemce, a to bez ohledu na to, zda byl sjednán na dobu určitou nebo neurčitou. Nebylo-li sjednáno jinak, lze podnájem vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční, nebyla-li sjednána smlouvou výpovědní doba jiná. Podnájem může zaniknout rovněž dohodou mezi nájemcem a podnájemcem a samozřejmě i smrtí podnájemce. Zákon nestanoví pro výpověď ani dohodu o ukončení podnájmu písemnou formu, lze ji však doporučit. Po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na náhradní podnájem a ani na jakoukoliv jinou bytovou náhradu, ubytování či přístřeší. Ochrana podnájmu zákonem skončila 31. 12. 1992.

Bydlím v obecním bytě ve velkém městě. Poté, co mi zemřel manžel, jsem zůstala v bytě o třech pokojích sama, děti žijí ve svém. Chtěla bych nabídnout jeden nebo dva pokoje studentům, kteří v našem městě shání ubytování. Mohu si je do bytu vzít?

Ubytování studentů v podnájmu má u nás historickou tradici. Je však nezbytné zdůraznit, že podnájemní smlouva musí mít písemnou podobu a dále nájemce potřebuje písemný souhlas pronajímatele, v tomto případě obce. Souhlas pronajímatele by měl být vydán dříve, než k nastěhování podnájemců dojde. Tuto skutečnost doporučuji vtělit do smlouvy. Pro sepsání smlouvy o podnájmu viz úvod této kapitoly, o podnájmu bytu.

Před dvěma roky jsem uzavřel podnájemní smlouvu na celý nájemní byt, protože jsem získal práci v jiném městě. Pronajímatel mi dal souhlas a domníval jsem se, že je vše v pořádku. Podnájemce však po krátké době přestal platit sjednanou úhradu za podnájem a na mé výzvy nereaguje. Mohu ho dát z bytu vyklidit?

Předně musíte dát podnájemci výpověď z podnájmu a výzvu k vyklizení bytu a jeho předání po skončení podnájmu. Pokud se nevystěhuje, budete muset dát soudu žalobu na vyklizení bytu, pokud jste ve smlouvě o podnájmu nesjednali jiný postup. Tím je míněno ujednání, že v případě nezaplacení úhrady za podnájem máte jako nájemce právo podnájemce vyklidit na jeho náklady. Dlužné peníze s příslušenstvím můžete po marných upomínkách vymáhat žalobou na platební rozkaz.

Pronajal jsem byt podnájemnici. Při namátkové kontrole jsem po čase zjistil, že v bytě žije s podnájemnicí i její dítě. Mám obavy, abych neměl problémy s pronajímatelem, protože v bytě je hlášena jen jedna osoba.

Předně považuji za potřebné neprodleně změnu pronajímateli ohlásit. Ukazuje se, že při sepisování smlouvy o podnájmu je potřebné na podobné případy myslet a do smlouvy je zakotvit včetně zkrácení výpovědní doby nebo sankcí. Můžete podnájem vypovědět bez udání důvodů, zákon to připouští. Výpovědní doba, nebylo-li sjednáno ve smlouvě jinak, je tříměsíční.

Bydlím v podnájmu a kromě sjednané úhrady za podnájem platím ještě zálohy za vytápění bytu, dodávku teplé a studené vody, osvětlení společných prostor domu, užívání výtahu, úklid domu a signál televize a radia. Nájemce po mně chce, abych zaplatila další nemalé peníze na základě vyúčtování, které mu zaslal pronajímatel. Má na to právo, když jsme to ve smlouvě nesjednali?

Také v tomto případě je třeba připomenout, jak je důležité sepisovat smlouvu o podnájmu pečlivě. Vzhledem ke skutečnosti, že tazatelka uvádí, že platí za služby poskytované s užíváním bytu zálohy, je požadavek nájemce na úhradu nedoplatku z vyúčtování oprávněný, a to i v případě, že ve smlouvě to uvedeno není. Také nájemce platí pronajímateli jen zálohy a následně možný nedoplatek na základě vyúčtování skutečných cen služeb v zúčtovacím období proti zaplaceným zálohám.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník
10. díl: Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití 
 11. díl: Vyměnit byt je možné i přes nesouhlas majitele
12. díl: Neplacení nájemného může být drahé
13. díl: Soudní rozhodnutí o vystěhování nesabotujte  
 
 

REKLAMA


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz Autor:
  • Nejčtenější
Premium

Zmapovali jsme, za kolik pořídíte bydlení napříč Českem

Chystáte se koupit byt? Rozdíly cen nemovitostí mezi lokalitami jsou závratné. Na byt pro rodinu si připravte alespoň...

Expert: Lidé chybují, když utápějí peníze v pojištění drobných úrazů

Podle odborníků na pojištění stále mnoho lidí nemá dobře uzavřené pojistné smlouvy. Pojištění uzavírají na drobná...

Den s bankéřem: Jak se z nuly buduje firma s miliardovým obratem

Radomír Lapčík je úspěšný český podnikatel, který se vypracoval od nuly. Česká veřejnost ho zná jako zakladatele...

Sonda: které spořicí a termínované účty zhodnotí vklady nejvíce

Úrokové sazby na spořicích účtech stagnují, u nejlepších lze dosáhnout na úročení v rozpětí 1,6 až 3 %. Nezvedají se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Aby měla na zubaře, šla si půjčit do banky

Kvalita a dostupnost zdravotní péče v Česku je podle odborníků na vysoké úrovni. I přesto ale řeší běžný pojištěnec...

Premium

Test kebabů: Hovězí maso, které nedávno ještě kdákalo, i nadměrné množství soli

Orientální kebab by mohl být zdravější alternativou smažených hamburgerů a hranolků. Jenže to by musel být připravován...

Premium

Tajemství zdraví je ukryto v mezilidských vztazích, tvrdí psycholog Ptáček

Jakým způsobem žijeme a přistupujeme ke svému okolí, máme vlastně z velké části předurčené. Ovlivnit nás může nejen...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

  • Další z rubriky

Odbornice: Nenechte kapesné virtuálně běhat a pošlete děti na nákup

Finanční znalosti Čechů jsou průměrné. Index finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace (ČBA),...

Převod peněz než bys řekl švec. Kdo a za kolik nabízí okamžité platby

Převod peněz během pár sekund není ani v dnešním online světě samozřejmostí. Některé banky už ale takzvané okamžité...

Risk je zisk? Kdy se risk vyplatí a kdy přináší ztrátu, radí psycholog

Úsloví, že risk je zisk, neplatí vždy. V řadě situací risk přináší i ztrátu. Platí to především ve finančním světě, kde...

Tři způsoby, jak se pasivitou připravíte o peníze

Znalosti Čechů o financích a nakládání s penězi nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje...

Najdete na iDNES.cz