Můžu brát rodičák na dvě děti najednou? Zeptali jsme se odborníků na lednové změny

aktualizováno 
Od ledna nového roku se dočkáme několika změn. Porodné dostane mnohem méně matek, zruší se sociální příplatek, ale mateřská zůstane stejná. Na zásadní otázky, ve kterých není úplně jasno, jsme se zeptali odborníků z ministerstva práce a sociálních věcí.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1. Je zrušení porodného v plánu již od ledna 2011, nebo až v průběhu roku?
Pokud návrh vlády schválí poslanci a senátoři, bude platit od prvního ledna 2011.

2. Mám devítiměsíčního syna a tříletou variantu rodičáku. V jaké výši budu mít příspěvek?
Pro vás se nic nezmění. I nadále budete dostávat 7 600 korun měsíčně až do synových tří let.

3. Nejsme s přítelem manželé, budou se do 2,4násobku životního minima započítávat příjmy nás obou, nebo jen moje?
Pokud žijete ve společné domácnosti, počítají se do příjmu rodiny příjmy vás obou.

4. Mám dvouletého syna a mateřskou dovolenou na tři roky. Chtěla bych zůstat se synem doma i čtvrtý rok. Bude možná změna?
Platí podmínka, že zvolenou variantu čerpání nemůžete změnit. I nadále budete moci zůstat s dítětem doma déle, nebudete však už dostávat rodičovský příspěvek.

Po ukončení výplaty rodičovského příspěvku musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně, že rodičovský příspěvek již nepobíráte, ale i nadále osobně pečujete o své dítě mladší sedmi let. Zdravotní pojištění za vás bude hradit stát.

5. Mám rodičovskou na čtyři roky, mohu si po Novém roce zažádat o tříletou?
Pokud jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství a vaše dítě k 1. lednu 2011 bude starší devíti a mladší 23 měsíců svého věku, pak ano. Jinak to nebude možné.

může se hodit

6. Chtěla bych se zeptat, zda jsem dobře pochopila, že porodné dostane pouze prvorodička bez ohledu na příjem?
Na porodné bude mít nárok pouze prvorodička. Pro nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží, 10 752 korun.

U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 korun.

7. Z čeho se mi bude vypočítávat rodičovský příspěvek, pokud jsem již teď na tříleté rodičovské dovolené, ale druhé dítě se mi narodí šest měsíců před ukončením rodičovské? Budu mít jen nárok na 4 500 korun?

Po narození druhého dítěte za trvání téhož zaměstnání budete dostávat mateřskou (peněžitá pomoc v mateřství), kterou vám vypočítají podle příjmů ze zaměstnání před prvním porodem, pokud to bude pro vás výhodnější. Pak si budete moci zvolit variantu podle stejných pravidel, jako to bylo dosud. Tím, že budete pobírat mateřskou, už zbylých šest měsíců rodičáku na první dítě nedostanete.

8. Jsem na rodičovské dovolené se synem, který se narodil v květnu 2008. Rodičovskou mám na čtyři roky, šla jsem na ni z úřadu práce. Budu mít možnost si ji zkrátit na tři roky? A jaký bude příspěvek?

Nebudete a bude vám i nadále náležet rodičovský příspěvek ve výši 3 800 korun měsíčně.

9. Máme ročního chlapečka a do roka chceme druhé dítě, budu pak pobírat rodičovský příspěvek na obě děti?
Ne, rodičovský příspěvek budete dostávat jen jeden, a to vždy na nejmladší dítě.

10. Bude možné, aby si o rodičovský příspěvek mohl zažádat otec dítěte a zároveň si vybral variantu, jako to bylo doposud?
Ano, podmínky nároku na rodičovský příspěvek se nemění, rodičovský příspěvek může pobírat i otec.

11. Kdy bude mateřská dovolená doplacena do původní výše maminkám, které ji braly sníženou?
Doplatek peněžité pomoci v mateřství za dobu od 1. ledna do 31. května 2010 bude proplácen v průběhu měsíce října 2010.

12. Nastupuji na mateřskou od listopadu. Nemohu rozhodnout, jestli zůstat doma dva, nebo tři roky. Budu tedy po změně moci zvolit tříletou a příští rok ji změnit na dvouletou? Jak by to pak bylo s penězi?
Ne, to bohužel nepůjde. Zůstává v platnosti současná úprava, že jednou zvolená délka čerpání rodičovského příspěvku je neměnná.

13. Jsem doma na 3leté rodičovské, která mi bude končit v únoru. Další miminko by se mělo narodit v červenci, o práci jsem přišla, nebudu se tedy vracet. Budu tedy na další mateřskou nastupovat asi z úřadu práce, tak by mě zajímalo, zda si pak mohu vybrat tříletou opět, nebo dostanu automaticky čtyřletou, jaký budu dostávat příspěvek a zda od narození?
Pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak podle její výše budete moci volit dvouletou, tříletou nebo čtyřletou dobu čerpání. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nárok mít nebudete, pak volit nemůžete a bude vám rodičovský příspěvek náležet od narození dítěte ve výši 7 600 korun do devátého měsíce věku dítěte a následně ve výši 3 800 korun do čtyř let věku dítěte.

14. Jsem OSVČ, po dvouleté dovolené mám znovu miminko, a tím, že jsem si ale neplatila nemocenské pojištění, nevznikl mi nárok na mateřskou a byla mi nařízena čtyřletá varianta. Já bych ale raději volila kratší rodičovskou, bude možné s tím do budoucna něco udělat?
Nebude, protože podmínky nároku na rodičovský příspěvek se nemění.

15. V dubnu 2011 mi končí tříletá rodičovská, dceru ale zatím nevzali do školky. Mohla bych zůstat ještě čtvrtý rok doma s tím, že by mi stát platil jen zdravotní a sociální pojištění?
Současná úprava se nijak nemění. Je nezbytné, abyste po skončení výplaty rodičovského příspěvku své zdravotní pojišťovně sdělila změnu svého postavení.

rodičovskou nelze změnit

Jednou zvolenou délku rodičovského příspěvku není možné měnit. Když jste zažádali o dvouletou variantu, sice můžete zůstat s dítětem tři roky, ale poslední rok od státu nebudete dostávat nic. Když se v průběhu rodičovské rozhodnete zůstat s dítětem doma o rok déle, informujte zdravotní pojišťovnu, pojistné za vás dál bude platit stát.

16. Pokud mi bude rodičovská vyplácena po dobu čtyř let jelikož jsem byla před porodem vedena na pracovním úřadě, a já ji po třech letech ukončím, protože nastoupím do práce, bude mi zbylý nevyčerpaný příspěvek doplacen?
Nevyčerpaný rodičovský příspěvek se v žádné variantě nedoplácí. Ale nástup do práce nemusí vždy znamenat nutnost ukončení pobírání rodičovského příspěvku. Za předpokladu, že své dítě neumístíte do předškolního zařízení na dobu delší než čtyři hodiny denně nebo pět kalendářních dnů v příslušném měsíci nebo po dobu vašeho zaměstnání zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou, bude vám rodičovský příspěvek nadále vyplácen ve výši 3 800 korun až do dosažení čtyř let věku.

17. Když teď budu žádat zaměstnavatele o poskytnutí tříleté rodičovské a pak se rozhodnu, že budu doma 4 roky, musí mi zaměstnavatel držet místo tři, nebo čtyři roky?
Rodičovská dovolená se poskytuje zaměstnankyni po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte - na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Poté může být poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy na základě dohody zaměstnankyně či zaměstnance se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel žádné pracovní místo nedrží. Rodičovská dovolená, popřípadě pracovní volno bez náhrady mzdy jsou překážky v práci, takže po jejich ukončení je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni či zaměstnance zařadit na práci podle pracovní smlouvy, čili podle druhu práce, který byl sjednán v pracovní smlouvě.

18. V prosinci mi bude končit dvouletá mateřská a jsem nezaměstnaná. Nyní ale čekáme na konci března mimino. Podle starého předpisu bych neměla nárok na mateřskou a rovnou bych musela jít na čtyřletý rodičák. Bude to stejné, nebo se to také změní?
Při posuzování možnosti volby čerpání rodičovského příspěvku nedochází k žádné změně. To znamená, že pokud nebudete mít nárok na mateřskou, bude vám rodičovský příspěvek náležet od narození dítěte do devíti měsíců jeho věku ve výši 7 600 korun měsíčně a od 10. měsíce věku dítěte 3 800 korun měsíčně, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

19. Chci se zeptat, zda ještě my ženy, které porodíme do konce roku 2010, máme nárok na porodné 13 000 korun. Do jaké doby od porodu mohu uplatnit nárok a kde?
Na děti narozené do 31. prosince 2010 se bude vztahovat ještě dosavadní nárok na porodné. Nárok na porodné se promlčuje ve lhůtě jednoho roku od narození dítěte a je nutné jej uplatnit u úřadu práce příslušného podle místa trvalého pobytu matky.

20. Synovi budou příští rok v červenci tři roky. Bohužel má zdravotní potíže, nevím ale, zda by mi byla schválena možnost péče o nemocné dítě. Budu se moci i takto na poslední chvíli rozhodnout zůstat se synem ještě rok doma?
Se synem můžete zůstat doma i po dosažení 3 let jeho věku, i když jste čerpala rodičovský příspěvek ve tříleté variantě. Je však třeba ohlásit změnu zdravotní pojišťovně, aby stát byl za vás i nadále plátcem pojistného. Dále je možné doporučit konzultaci s vaším lékařem, zda by dítě nesplňovalo podmínky prodlouženého poskytování rodičovského příspěvku u zdravotně postižených dětí.

21. Jak je to s porodným, když budu mít druhé dítě, ale první se nenarodilo na území naší republiky, tudíž jsem od státu žádné porodné nedostala?
Místo narození dítěte není rozhodující. Ve vašem případě je rozhodující podmínkou, že nepůjde o první dítě, a tedy nárok na porodné mít nebudete.

22. Mám dvouletou rodičovskou, synovi budou 28. prosince dva roky, dostanu v lednu ještě peníze? Je příspěvek vyplácen zpětně, nebo dopředu?
Rodičovský příspěvek za prosinec 2010 vám bude vyplacen v lednu 2011.

23. Na rodičovské dovolené budu do konce roku 2012. Během té doby mi vyprší pracovní smlouva, kterou mám na dobu určitou. Musí mi zaměstnavatel smlouvu prodloužit, pokud jsem na rodičovské dovolené? Pokud ne, znamená to, že když smlouva vyprší, budu nezaměstnaná?
Podle zákoníku práce končí pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby. Skutečnost, že čerpáte v této době rodičovskou dovolenou, nemá na skončení pracovního poměru žádný vliv. Zaměstnavatel nemá stanovenu povinnost pracovní poměr z tohoto důvodu prodlužovat.

24. V současné době se musí délka pobírání rodičovského příspěvku, pro kterou se matka rozhodne, nahlásit do 20. týdne života dítěte. Jak to bude příští rok?
Do konce 20. týdne věku dítěte se nemusí provést žádná volba čerpání rodičovského příspěvku. Zákon stanoví jako termín pro volbu dvouleté varianty čerpání rodičovského příspěvku termín do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,ve kterém dítě dosáhlo 22 týdnů života. Pro volbu tříleté varianty bude nově platit termín do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 9 měsíců věku.

25. Před dvěma lety se nám narodilo mrtvé dítě a na sociální správě nám porodné vyloženě vnutili. Příští rok v březnu mám stanovený termín porodu, budu mít nárok na porodné, nebo ne?
Nárok na porodné mít nebudete.

26. Na jaké příspěvky budu mít nárok? Jsem svobodná studentka žijící ve společné domácnosti s přítelem, termín porodu je 25. února, jde o první dítě. Kdy a kde mám žádat o příspěvky (rodičovský, porodné, popřípadě týká-li se mě ještě nějaké další)?
Na porodné vám vznikne nárok jen za předpokladu, že celkový čistý příjem vás obou ve 4. čtvrtletí roku 2010 nepřesáhne částku 2,4 násobku životního minima. Pro účely nároku na porodné budete společně posuzována s vaším přítelem a vaším narozeným dítětem (tedy váš příjem nesmí být vyšší než 16 992 korun). Rodičovský příspěvek vám bude náležet podle toho, kdo z rodičů bude o dítě celodenně pečovat. Pokud to budete vy, pak budete dostávat rodičovský příspěvek ode dne porodu dítěte ve variantě čtyřletého čerpání.

Mohl by vám vzniknout i nárok na přídavek na dítě, a to od měsíce, kdy se dítě narodí, ale opět se u této dávky testuje příjem rodiny. Žádosti o dávky vyřizujete na úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu.

Na otázky odpovídaly: Lenka Pavelková, Lucie Benešová, Michaela Kepková a Marta Ženíšková z ministerstva práce a sociálních věcí.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Naši práci ovlivňují chutě Čechů i počasí, říká šéf patnácti řeznictví

Pavel Holeček vede všech patnáct řeznictví řetězce hypermarketů Globus

Dobře připravené maso a skvělou uzeninu umí Češi ocenit. Dalo by se proto očekávat, že o toto řemeslo mají mladí lidé...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Další z rubriky

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

KVÍZ: Znáte fakta o cloudu? Otestujte se

ilustrační snímek

Přijít o důležitá data může být drahá záležitost a tak většina z nás hledá spolehlivé a bezpečné zálohování. Už jste...

Starobní důchod nedostanete jen při splnění věkové hranice

Starobní důchod nedostanete jen při splnění věkové hranice

Kurzy.cz Chcete jít do důchodu? Pak pro vás budou rozhodující dvě základní podmínky – tou první je dosažení důchodového věku a d...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG ZAKÁZKOVÉ VÝROBY

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz