Lepší dědit než být obdarován

aktualizováno 
Nedílnou součástí lidského života je bohužel také smrt, která znamená pro pozůstalé v první řadě smutek, avšak zpravidla také daňové povinnosti. Po většině zemřelých zůstává nějaký majetek a zkusme se tedy zaměřit na povinnosti dědiců vůči finančnímu úřadu.

Přestože se nejedná o ryze finanční téma, tak smrt nejbližších může pro jedince znamenat radikální změnu jeho finanční situace. Někdo se může stát přes noc boháčem, druhý zdědí pár drobných, avšak oba musí dostát svým povinnostem vůči finančnímu úřadu. Zkusme se tedy zaměřit na základní povinnosti poplatníků v souvislosti s daní dědickou a darovací.

Klíčem je vazba poplatníka se zůstavitelem, popřípadě dárcem

Nejobvyklejšími formami, jak získat bezúplatně majetek, jsou dědění a darování. Obě tyto formy nabytí majetku upravuje zákon č.357/1992 O dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Třetí oblast upravující převod nemovitosti však není tématem dnešního komentáře. Daň dědická i darovací mají shodnou výpočtovou základnu a liší se pouze v drobných detailech. Ty však mohou v konkrétním případě vyústit v jinou daňovou povinnost v případě dědění v porovnání s darováním.

V obou případech vznikají daňové povinnosti osobě, která nabývá majetek. V případě dědění vlastně ani jiná možnost není, neboť chtít po nebožtíkovi podávat daňové přiznání by bylo velmi problematické. V případě darování by teoreticky mohl být poplatníkem dárce, avšak tuto možnost zákon také vcelku logicky vylučuje a daňová povinnost připadá na nabyvatele.

Pro stanovení výše daňové sazby je ovšem rozhodující vztah dědice, popřípadě nabyvatele vůči zůstaviteli, popř. dárci. Zásada státu je v podstatě taková, že čím bližší příbuznost mezi zmiňovanými subjekty, tím menší daňová povinnost poplatníkovi vzniká. To by ovšem byla poměrně vágní informace, a proto zmiňovaný zákon vymezuje tento vztah pro daňové účely rozdělením poplatníků do tří skupin. Více následující tabulka.

Skupina Vymezení Nejčastější vazby
I. Příbuzní v řadě přímé a manželé Rodič-dítě, Prarodič-vnuk, manželé
II. Příbuzní v řadě pobočné Sourozenci, synovec,  neteř, strýc, teta, zeť, snacha, osoba žijící v domácnosti atd.
III. Ostatní fyzické a právnické osoby Všichni ostatní mimo I. A II. skupinu

Vymezení vazby je tedy první věc, kterou by měl poplatník udělat v případě, že dědí nebo je obdarován. Následně může přiřadit příslušnou daňovou sazbu. Viz následující tabulka.

Základ daně Skupina vymezují daňovou povinnost
I. II. III.
Sazba daně
0 – 1 000 000 Kč 1,0 % 3,0 % 7,0 %
1 000 000 – 2 000 000 Kč 10 000 Kč + 1,3 % 30 000 Kč + 3,5 % 70 000 Kč + 9 %
2 000 000 – 5 000 000 Kč 23 000 Kč +1,5 % 65 000 Kč + 4 % 160 000 Kč + 12 %

Poznámka: Jenom pro upřesnění výraz 10 000 Kč + 1,3 % znamená, že poplatník si k částce připočítává součin příslušné sazby (1,3%) a základu přesahujícího interval.

Výše uvedená tabulka samozřejmě neznamená, že pokud by někdo zdědil či byl obdarován majetkem vyšším než pět miliónů, tak by nemusel platit nic. Pouze pro úsporu místa jsem další limitní hodnoty a daňové sazby neuváděl. Platí ovšem rovnice, že čím větší majetek poplatník získává, tím vyšší daňová sazba mu připadá. Velmi důležitá je ovšem doložka v příslušném zákoně pod těmito sazbami, které říká:“ Při výpočtu daně dědické se výsledná částka daně (dle sazeb v tabulce) násobí koeficientem 0,5. Jinými slovy řečeno je dědění v porovnání s darováním z pohledu nároků finančního úřadu za poloviční cenu.

Víte, jak získat peníze na bydlení? Mnoho zajímavých inormací a článků o hypotékách naleznete v naší specializované sekci ZDE.

Dědit v přímé linii znamená nic neplatit

Rozumný poplatník by ovšem neměl zapomenout na poměrně obsáhlá daňová osvobození. Bylo by tedy chybou bez důkladné analýzy běžet na finanční úřad a platit. Asi nejdůležitější informaci z hlediska osvobození od daně dědické nese hned první odstavec  paragrafu 19. Pokud dochází k dědění mezi osobami v přímé linii (rodič-dítě, prarodič-vnuk, manžel-manželka), pak je poplatník od daně dědické osvobozen a nemá žádné povinnosti vůči finančnímu úřadu.

V případě daně darovací je poplatník v přímé linii osvobozen pouze v případě, že získává  movité věci osobní potřeby do hodnoty jednoho miliónu korun. Pokud by mu tedy kupříkladu otec daroval nemovitost za 800 tisíc, pak by na rozdíl od dědění musel zaplatit darovací daň. Jenom pro ilustraci by její výše činila (viz tabulka) jedno procento (čili 8 tisíc korun).

Daňový základ může být snížen o…

Poplatník může samozřejmě snížit daňový základ o některé položky, které nějakým způsobem snižují hodnotu získaného majetku buď děděním popřípadě darováním. Může jít kupříkladu o dluhy zůstavitele, které automaticky přecházejí na dědice, o odměny vyplacené notáři či poradci v souvislosti s dědickým řízením či vypracováním darovací smlouvy apod.

V případě, že poplatník je povinen zaplatit daň, pak musí podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání. Měl by tak učinit do 30 dnů od pravomocně skončeného řízení o dědictví. Pokud jde o darování, pak by tak měl učinit do 30 dnů od uzavření darovací smlouvy.

Jaké máte zkušenosti s daňovými povinnostmi v souvislosti s děděním nebo darováním? Podělte se s námi o vaše poznatky.

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Změňte operátora. A máme i další tipy, jak ušetřit na volání

Ilustrační snímek

Volá váš operátor a něco vám nabízí? Vsaďte se, že když kývnete, budete mít služby, které jste dosud nepotřebovali, a...

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

BREXIT – Velká Británie na koni ?

BREXIT – Velká Británie na koni ?

Kurzy.cz Podívejme se spolu na Brexit z úhlu, ze kterého je zřejmé, že odchod Velké Británie z EU nemusí pro Spojené království ...

Najdete na iDNES.cz