Diskuse k článku

KTP Quantum - společnost je v konkurzu

Jako první z médií upozornilo Fincentrum na podivné obchody společnosti KTP Quantum již v červnu loňského roku. Ačkoli totiž vybrala makléřská společnost od klientů více než 2 miliardy korun, disponuje nyní majetkem o několik stovek miliónů korun nižším. 22. března byl na společnost prohlášen konkurs. Uvidí klienti něco ze svých vkladů?

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Dan

Test
Test
0/0
27.6.2003 14:33

NOVAK

0/0
9.8.2002 12:20

Jiří Sehnal

Oznámení o zřízení www stránek správce konkursní podstaty
Oznamuji tímto, že jsem jako správce konkursní podstaty úpadce KTP QUANTUM,a.s. nechal zřídit internetové stránky, na kterých budu pravidelně informovat o nejnovějším vývoji konkursního řízení. Tyto stránky naleznete na adrese www.volny.cz/ktpquantum 
JUDr. Jiří Sehnal
0/0
26.4.2002 11:59

Milan

Pro ty, kteří nevědí.....
KONKURZ je řízení, v němž se vypořádávají majetkové poměry dlužníka, který je v úpadku, a řešení uspokojování nároků věřitelů. Cílem konkurzu je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku. Konkurz může být ukončen: 1) standardně – konkurz se zruší po splnění rozvrhového usnesení poté je společnost ze zákona podle ust. § 68 odst. 3 písm. f) ObchZ zrušena, což směřuje k jejímu zániku výmazem z obchodního rejstříku 2) nuceným vyrovnáním. Po skončení konkurzu nuceným vyrovnáním nic tedy nebrání podnikateli pokračovat v podnikatelské činnosti. Do dalšího podnikání vstupuje dlužník očištěn od svých závazků přesahujících rámec plnění, ke kterému byl zavázán nuceným vyrovnáním za předpokladu, že nucené vyrovnání úplně a včas splní. Nucené vyrovnání § 34 a násl. zákona o konkurzu a vyrovnání umožňuje řešení úpadku dlužníka jiným způsobem, než zpeněžením podstaty a rozvrhem výtěžku mezi věřitele. Nucené vyrovnání se uskutečňuje pouze v rámci konkurzního řízení, čímž některé jeho fáze nahrazuje. K zahájení řízení o něm je potřebný návrh úpadce, který je podle zákona jedině oprávněný takový návrh podat. K jeho projednání však může dojít až po přezkumném řízení a dokud nebylo vydáno rozvrhové usnesení. Uvádí-li se v něm navrhovatel osoby ochotné se zaručit za splnění navrhovaného vyrovnání, musí tyto osoby též návrh podepsat a jejich podpis musí být úředně ověřen. Nerozhodne-li soud, že nucené vyrovnání je nepřípustné, nařídí usnesením jednání o nuceném vyrovnání a odloží zpeněžení podstaty. Při tomto jednání jsou informováni správcem zejména konkurzní věřitelé o tom , jaký výsledek by mohli očekávat při rozvrhu výtěžku případného prodeje. Předpokladem potvrzení nuceného vyrovnání soudem je souhlas většiny konkurzních věřitelů, na jednání přítomných nebo zastoupených, kteří včas přihlásili své pohledávky a jejichž hlasy představují více než tři čtvrtiny všech přihlášených pohledávek. Práva konkurzních věřitelů proti ručitelům nebo spoludlužníkům úpadcovým nesmí být návrhem na vyrovnání dotčena bez souhlasu oprávněných. .................................................. Čerpáno z : Slovník českého práva, LINDE Praha, a.s., 1995 Zákon o konkurzu a vyrovnání , LINDE Praha, a.s., 2002...........................................................Jen pro představu - 22.6.2002 skončí lhůta pro podání svých pohledávek ke Krajskému soudu v HK. Pokud skončí konkurz oním "standardním" způsobem bude se věc "zkoumat" řekněme asi tak rok, možná i déle a pak někdy dále se předá Garančnímu fondu a ten má 15 měsíců. A to už jsme tak v roce 2005 případně i dále. Chcete opravdu tak dlouho čekat na peníze, nebo byste zvolil radši druhý způsob - nucené vyrovnání - a dostat se tak penězům ještě letos. Za pokus to stojí ne? Pokud to nedopadne, skončí to standardně !!!
0/0
14.4.2002 17:20

richard

Výzva pro klienty KTP ze slánska
Vyzývám věřitele-klienty KTP z oblasti Slaného a okolí (dealerka D.Chrásková), aby se ozvali (mají-li zájem) na můj mail. Bylo by zřejmě vhodné zvážit další formu společného postupu - i s ohledem na to, že stávající sdružení na ochranu zájmů klientů KTP se nejeví příliš důvěryhodně. Stejně tak je též třeba posoudit i případnou trestně-právní odpovědnost dealerky KTP ve Slaném. Děkuji za odpovědi.
0/0
11.4.2002 11:33

Jobber

Re: Výzva pro klienty KTP ze slánska
Pokud se Vám jeví Stávající sdružení (předpokládám, že máte na mysli "Jistota a budoucnost")nedůvěryhodné, odpovím Vám slovy zapřisáhlého odpůrce Quanta - Harpagona. Ten dne 5.4. ve 23.02 v článku: "Přihláška do konkursu..." uvedl: ... Nezávisle na tom se můžete přihlásit do sdružení, pokud si myslíte, že je to pro Vás výhodné, zejména pokud máte jistotu, že Vaše zájmy a zájmy sdružení jsou slučitelné. Mám důvodné pochyby, že sdružení Jistota a Budoucnost sleduje v první řadě zájmy klientů... A já se ptám - čí zájmy by podle něho asi tak sdružení mělo hájit ????, když ne zájmy klientů !!! A co se týká nějakého Vašeho postupu vůči jednotlivé delerce, děláte si zbytečné starosti. Každý dealer postupoval přísně v souladu s direktivy společnosti Quantum a ta je v současné době vyšetřována PČR. Není třeba si hrát na vyšetřovatele, soudce a kata zároveň. Vaše e-mailová adresa se dá lehce identifikovat a tak můžete být snadno obviněn z případného násilí. A úplně na závěr - Vaše peníze jsou tč. sice v relativním ohrožení, ale o nic nepřijdete. Konkursní řízení má své zákonitosti časové i formální a je nutno vyčkat jejich ukončení. Hlavně se nenechte vyprovokovat některými "diskutéry"Fincentra k nepředloženým činům.
0/0
14.4.2002 16:43

tucek

Co je pravda_
V evidenci úpadců Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 43 K 6 /2002 je veden jako úpadce KTP Quantum, a.s., IČO 60917601, sídlo společnosti Náchod, Lázeňská 373, PSČ 54701, okr. Náchod. Prohlášení konkurzu dne 22.3.2002. v Obchodním věstníku č. 14 ze dne 3.4.2002 je vyklášen konkurz na majetek dlužníka KTP Quantum, a.s. , IČO 60917601, Prokopcova 15, 130 00  Praha 3 - Žižkov. Je zde uvedeno stejné číslo jednací jako u obchodního soudu v Hradci Králové a stejný datum usnesení. V úplném výpisu z obcjodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Kríálové, oddíl B., vložka 1191 je v části "ostatní skutečnosti" uvedeno Quantum Praha a.s.,  se sídlem  Praha 3, Prokopova 15, PSČ 130 00, IČO 25087401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4399. Toto bylo zapsáno 28.12.2001. Co je tedy pravda a kdo klame veřejnost?
 
0/0
10.4.2002 14:08

František Zimáček

Společný postup věřitelů
Hledám poškozené klienty společnosti za účelem uplatnění společného postupu. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na telefonech 0603 770159 a 0604 910830.
0/0
8.4.2002 22:33

Jobber

MF Dnes - l ž i a p o m l u v y ! !
Provider: Czech Information Agency (CIA) Date: February 19, 2002 (08:25) February 19, 2002, 08:15 PRAHA (ČIA) - Podat žalobu a vymoci si zveřejnění odpovědi v deníku Mladá fronta Dnes (MfD) je rozhodnuto vedení společnosti KTP Quantum. Vyplývá to z dopisu právníka KTP Quantum Kryštofa Manna, jehož kopii má ČIA k dispozici, šéfredaktorovi MfD Pavlu Šafrovi. Sekretariát šéfredaktora se k celé věci odmítl vyjádřit s tím, že Šafr dopis dosud neobdržel. "Články z 8. února obsahují řadu sdělení a tvrzení, která jsou nepravdivá, neúplná, respektive zkreslují skutečný stav v důsledku vytržení ze souvislostí a v důsledku účelového použití tvrzení v neodpovídajících souvislostech," praví se v dopise Šafrovi. Tvrzení, že "Komise pro cenné papíry vede s KTP Quantum téměř půl roku správní řízení" je podle právníka nepravdivé. Jak ČIA potvrdila tisková mluvčí KCP Radka Procházková správní řízení s KTP Quantum bylo zastaveno 28. srpna 2001. Podle právníka KTP Quantum se další z několika nepravdivých tvrzení redaktorů MfD Pavly Novákové a Marka Pražáka týká chybného vyplácení peněz klientům. "Tvrzení, že firma v minulosti často vyplácela investorům peníze z peněz nových vkladatelů v rozporu se zákonem, je zjevnou spekulací, neboť jak sami autoři článku na jiném místě citují člena Prezidia KCP, měla Komise pro cenné papíry pouze podezření. Jelikož toto KCP nezjistila, ačkoliv prováděla hloubkovou vnitřní kontrolu s využitím všech dokladů, lze sotva uvěřit tomu, že by autoři článku, kteří takové doklady mít nemohou ani nesmějí, dospěli k jinému závěru," píše právník KCP Šafrovi. Vedení KTP Quantum MfD viní, že svými články ze dne 8. února rozpoutala mediální kampaň, kvůli které musela společnost dočasně zastavit přijímání a vyplácení vkladů klientů. Kromě zveřejnění odpovědi bude KTP Quantum po MfD požadovat také náhradu škody, která je podle mediálního zástupce společnosti Jana Charváta poměrně přesně vyčíslitelná. Snížení likvidity, tedy neschopnost vyplácet vklady, u společnosti KTP Quantum zjistila Komise pro cenné papíry. Zahájila proto s KTP Quantum správní řízení pro porušení povinností obchodníka s cennými papíry a uložila společnosti, aby zajistila dostatek prostředků ke splnění závazků vůči zákazníkům. "Cílem správního řízení je minimalizovat nepříznivý dopad na zákazníky obchodníka s cennými papíry KTP Quantum," sdělila ČIA tisková mluvčí KCP.
0/0
19.2.2002 18:27

Franta Slamník a fotr.

Prubněte náš nejnovější slamník - letecký.
Novináři a novinářky, pomalu s tou flintou. Naší firmu to sice těší, že někde zase něco krachne, ale nesmí to být tak velké a tak najednou. Jsme firma malá, i když operativní. Ihned jsme rozjeli přípravu na výrobu nového typu slamníku. Pracovně má název - letecký. Ani nevím proč. Jeho předností má být to, že se do něj vejde víc, než sám pojme. Zatím tam máme nějaký malý problém. Když do něj zkušebně, jednou stranou, cpeme peníze, tak nám na druhé straně praskne a sype se to ven. Leda že by se ten přebytek dával dalšímu zákazníkovi do jeho slamníku ve formě výnosu. No jo, ale co když se některý slamník vysype úplně? Ještě že za to (obsah slamníku) neneseme žádnou garanci. Leda že by stát trochu píchnul. Přeji příjemné sny na našich slamnících. Franta Slamník
0/0
11.2.2002 6:39

Jirka

Tisková zpráva Anker Bank - 11.2.2002
Prohlášení 1.vicepresidenta Anker Bank ke KTP Quantum PRAHA/ŽENEVA – Anker Bank se nenechá od jednání o vstupu do KTP Quantum odradit neověřenými a zkreslenými informacemi, které v minulém týdnu přinesl deník MF Dnes. „Můžeme zodpovědně prohlásit, že jednání o vstupu nadále pokračují a situaci v KTP Quantum průběžně mapujeme,“ uvedl dnes první viceprezident Anker Bank Jaroslav Kudrnowski. Anker Bank bedlivě sleduje dění, kolem KTP Quantum, je znepokojena kampaní a očekává od Komise pro cenné papíry profesionální přístup a vysvětlení celé záležitosti. „Komise pro cenné papíry by měla na základě skutečností, které má k dispozici, uvést věci kolem KTP Quantum na pravou míru,“ prohlásil Kudrnowski. Anker Bank je vlastněna jednou z nejvýznamnějších švýcarských bank – Banque Cantonale de Geneve a ústy svého prvního vicepresidenta Jaroslava Kudrnovského své investiční záměry v České republice jasným způsobem deklarovala i u Komise pro cenné papíry. V sérii akcí zaměřených proti nápravě škod způsobených nepodloženými mediálními informacemi budeme naše partnery z KTP Quantum plnou vahou a dostupnými prostředky podporovat. Jaroslav Kudrnowski První vicepresident Anker Bank v ČR
0/0
11.2.2002 5:34

honza

lidi neblázněte
Přátelé diskutující, zaráží mne, že většina reakcí na tento i předchozí komentáře o KTP vyznívají proti novinářům z MFDNES / fincentra, případně proti Komisi. Pokud někdo nabízí 14% p.a. se slovy, že jde o absolutně jistou investici, pak je buď hlupák nebo podvodník. Nejsem si jistý o kterou variantu jde v případě KTP, ale peníze bych nedal ani jednomu. Jen doufám, že až nepoučitelní klienti KTP půjdou demonstrovat k parlamentu, nepovede to k zaplacení ztráty z našich daní jako v případě kampeliček. Dokud bude ztráty platit stát, národ se nikdy nepoučí.
0/0
9.2.2002 20:43

Marek

Re: lidi neblázněte
... mohl jste ještě spát za pecí Honzo, to předčasné jaro je hrozné. To, co popisujete ve svém příspěvku je již dle správního řízení před půl rokem ukončeného pasé - nic takového od té doby nabízeno není. Schválně jsem si to ověřil návštěvou jedné kanceláře, abych si udělal obrázek, kdo z diskutujících má vlastně pravdu.
0/0
10.2.2002 19:11

Tomas

Kšeft pro MFDnes za každou cenu
média jsou sedmá velmoc.každý mocný usiluje ovládat je.z ničeho a nikoho se dá udělat NĚCO a NĚKDO, co stojí za řeč zapadne. Kšeft je kšeft, vědomí plné vlastní kapsy přehluší vše. Novinářská sekaná do které se semele vše a za použití expresívních slov jako "ortel" apod.Našinec spolyká kdejaký hnůj a ještě si přidá. (herečka Šafránková jako těžká alkoholička v Supru apod). Návrh:zkuste někdo napsat do tohoto okna něco o MFDnes aby jednou vylezli jako čistí, nebo naopak jako úplná špína.Použijte stejná slova, jen je jinak namíchejte.Je to velmi jednoduché.Totéž dělají oni.
0/0
9.2.2002 16:18

štoura

Správní řízeni s KTP ?
Zjištoval jsem si stav věci komise versus KTP Q. Je s podivem co jsem se dozvěděl. Podle tiskového odboru KCP není vedeno žádné sankční řízení proti o.c.p. KTP Quantum. Tudíž je lež, to co zde zaznělo, že KTP je šetřeno již déle než 5 měsíců. Maslím, že by se měl pan Nejedlý a s ním celé Fincentrum nad sebou zamyslet, než zase vypustí nějakou blbinu.
0/0
9.2.2002 12:45

Surieu

Rád bych měl jasno
Je správné, že se věnujete tématu KTP Quantum. Určitě si to zaslouží.KTP jistě není subjekt bílý jako lilie, ale černý úplně asi taky nebude. Budiž vzpomenuto, že tato černobílost je v našich krajích zcela běžná. Podle Vás ovšem musíKTP z kola ven. A když si uvědomím některé souvislosti, chtě nechtě se musím ptát: - je pan Martin Nejedlý jednatel společnosti FINCENTRUM s.r.o (která má registraci Komise pro cenné papíry k poskytování investičních služeb)totožný s Vašim redaktorem Martinem Nejedlým? A pokud ano pak s kterým obchodníkem s cennými papíry pan Nejedlý spolupracuje (nebo jeho firma)? S KTP to asi nebude. Dál se rozepisovat nebudu, lidé, kteří Fincentrum.cz čtou pocházejí zjevně z odborné veřejnosti a tak další vysvětlování není nutné. Přiznávám, že bych byl docela rád aby jste na moji otázku mohli odpovědět negativně, kvalitních ekonomických erveru (českých) není zas až tak moc.
0/0
9.2.2002 12:05

Jobber

Kozel zahradníkem?
Kozel zahradníkem? Prošel jsem na www Komise co se dalo a jsem velmi překvapen, že zloděj křičí chyťte zloděje! Správní řízení je vedeno proti obchodníku s cennými papíry CAIB Securities, jehož představitelem je Petr Koblic který je zároveň i PŘEDSEDOU GARANČNÍHO FONDU !!!!!. Snaží se tím zřejmě odvést pozornost jiným směrem. Novinářka, která byla nedávno vyhozena z Lidových novin se snaží "uchytit" za každou cenu v MF DNES a neštítí vůbec ničeho - slovo etika ji zřejmě nic neříká. Jsem zvědavý jak dlouho to potrvá, než ji nový chlebodárce prokoukne!
0/0
8.2.2002 22:53

M.K.

zaplatime to z nasich dani !!!!!
jo, na zavazky o.c.p. se vztahuje pojisteni, vyplatu provede Garancni Fond OCP, ponevadz ten penize nema, zaplatime minimalne pulku t.j. nejakych 1.000.000.000 z nasich dani. Panove poslanci a Evropska unie dekujeme za zakony, ktere umoznuji zlodejum takoveto podnikani !!! Prosim Vas, okamzite zruste Garancni fond obchodniku s CP i fond pojisteni bankovnich vkladu !!!
0/0
8.2.2002 10:53

Milan

Že by další bublina?
... že by další bublina ? Ty novináři už nevědí, jak prodat náklad svých novin!
0/0
8.2.2002 9:59

Jefff

Re: Že by další bublina?
... že by někdo z KTP Quantum? :-))
0/0
8.2.2002 10:48

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že půjčku můžete vyřídit kompletně on-line?

Další rady k nezaplacení

Dopřejte si vše a přesto utrácejte chytře!

V sekci osobni.finance.idnes.cz naleznete výhodné nabídky finančních produktů, energií a telefonování.

Vstupte do obchodu

Poraďte se s odborníkem

Nevíte si rady s finančními otázkami? Naši odborníci vám vždy poradí v každé životní situaci.

Vstoupit do poradny

Najdete na iDNES.cz