Pondělí 5. června 2023, svátek má Dobroslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 5. června 2023 Dobroslav

Osm doporučení, jak v době vysoké inflace investovat do sebe

Nejlepší investicí, kterou můžete ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe. Tedy do vlastních schopností, především těch, ve kterých již nyní vynikáte, ale i těch, jejichž získáním se stanete všestrannější. Která „investiční rozhodnutí“ patří k nejvýnosnějším, přibližuje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokud nechcete vstupovat do příliš velkých rizik, pak množství investičních příležitostí v dobách vysoké inflace je velmi omezené. Termínované vklady, spořicí účty, stavební spoření, podnikové dluhopisy, státní „protiinflační“ dluhopisy, jejichž vydávání již stát raději zastavil, naše peníze nerozmnoží, ani příliš neochrání. Jejich výnos není příliš vysoký a v některých případech i záporný.

Hledáte práci adekvátní svým schopnostem? Navštivte internetový portál jobDNES.cz.

Můžete se řídit třeba doporučením amerického miliardáře, investora, obchodník a filantropa Warrena Buffeta a investovat do podniků s nízkou potřebou investic, které v inflačních dobách nejsou nuceny platit vysoké ceny kapitálu. Nebo investovat do společností, jejichž zisky v podmínkách inflace rostou v důsledku toho, že své ceny zvyšují více než jiní, protože jim to umožňuje státem tolerované dominantní tržní postavení.

Když tuto možnost nemáte, pak tou nejlepší investiční příležitostí, umožňující vám udržet si svou kupní sílu, je investovat do sebe sama. Investice do vlastního talentu mohou být dlouhodobé, neplatí to ale vždy. Nabízí se jich velká řada, a když investujete v tomto směru dobře, pak o své investice většinou nepřijdete. Která „investiční doporučení“ tohoto druhu patří k těm nejvýnosnějším? Většinou jsou to především ta následující.

1. Získejte „univerzální“ dovednosti

Jakákoli zkušenost je lepší než žádná. Při vyhledávání příležitostí, jak nové zkušenosti získat, by vás proto neměly odradit ani práce na zkrácený úvazek, stáže i činnosti prováděné dobrovolně. Výhodné však bývají především zkušenosti, které navazují na vaše znalosti nebo rozšiřují již získané schopnosti, a umožní vám tyto zkušenosti co nejlépe využít.

K univerzálním dovednostem, na jejichž získání je dobré se zaměřit, patří ty, které využijete téměř vždy a všude. Spadají k nim především digitální a analytické dovednosti, ale i důležité obchodní schopnosti či složitější a méně obvyklé sociální dovednosti, především schopnosti přesvědčovat a vést.

Naše ekonomická rozhodování nejsou zcela rozumná. Proč tomu tak je?

Získávání nových zkušeností stojí mezi možnostmi, jak investovat do své kariéry, většinou na prvém místě. Když se vám podaří ke svým dosavadním znalostem a schopnostem získat i navazující nové schopnosti, zvyšujete pravděpodobnost, že zaujmete zaměstnavatele, kteří právě takovou kombinaci vzdělání a zkušeností hledají. Investice do nových zkušeností se tak mohou stát tím, co nám přinese „práci snů“.

2. Studujte

Ve srovnání se získáváním nových zkušeností je tato forma investic do sebe sama většinou finančně, a někdy i časově náročnější. Výběru vhodné školy i kurzů je proto třeba věnovat pozornost.

Pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, což v této oblasti hrozí, a jde vám o vzdělání, a ne jen o titul či certifikát, mělo být vás zajímat, zda vzdělání, které škola poskytuje, není jen online, ale i prezenční. Zda se s učiteli či lektory lze sejít i mimo rámec vlastní výuky, například mimo přednášky či semináře, zda škola má své vlastní učební texty (napsané jejími učiteli), zda na ní vyučují lidé mající vedle teoretických znalostí i praktické zkušenosti (či vedle praktických zkušeností i teoretické znalosti) nebo zda její lektoři v sobě své pedagogické schopnosti neobjevili až v době, kdy odešli do důchodu.

V případě, že zvažujete studium na VŠ nebo v programu MBA, zaměřte se i na to, zda většina vyučovaných předmětů nezahrnuje jen nejrůznější, velmi měkké komunikační dovednosti, ale věnuje se i schopnostem „tvrdším“, například tomu, jak vytvořit úspěšnou podnikovou strategii nebo rozpoznat, že vaši firmu někdo za vašimi zády „netuneluje“.

Pokud narazíte při zkoumání nabídek vzdělávání na školu, chlubící se hlavně tím, že na ní studují politici či celebrity, obraťte list.

3. Krmte svůj mozek

Třetím doporučením na poli investic do sebe sama je udržovat svůj mozek aktivní, tak aby si zachoval svou schopnost provádět všechny důležité myšlenkové funkce. Tedy řešit problémy, být schopen koncentrace, vnímat detaily apod.

Jan Urban

Psycholog Jan Urban
  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Vezměte život do svých rukou.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Náš mozek má schopnost učit se a růst i s postupujícím věkem, předpokladem k tomu je však ho pravidelně trénovat. V opačném případě vaše myšlenkové schopnosti včetně paměti slábnou. Čelit této hrozbě lze především tím, že vedle činností, které znáte, provádíte i nové mentální aktivity, které vás nutí přemýšlet, nebo přemýšlet jinak a učit se novým věcem.

Postupovat můžete například tak, že si vyberete jednu novou konkrétní činnost, pokud možno alespoň trochu náročnou a složitou, ale i prakticky použitelnou, a té se věnujete.

Jak ukázala jedna nedávná psychologická studie, i starší dospělí, kteří se v průměru 16 hodin týdně po dobu tří měsíců věnovali novým a složitějším činnostem, dosahovali lepší výsledky v testech krátkodobé i dlouhodobé paměti než lidé průměrného věku, kteří se věnovali jen známějším činnostem, například čtení nebo luštění křížovek.

4. Cestujte

Cestování, jež má povahu investic do sebe sama, je především to, která vám dává možnost seznámit se i s trochu jinými zvyky, podmínkami či kulturami, než jsou ty, na které jste zvyklí. Cestování tohoto typu brání jednostrannému pohledu na svět, umožňuje chápat, že cesty ke štěstí i úspěchu mohou být různé, a že i zvyky, na prvý pohled zvláštní, nemusejí být vždy špatné.

Cestování snižuje sklon k zaujatosti a omezuje předsudky, které nám občas mohou bránit v přijímání nových myšlenek či úhlů pohledu. Mnohdy nám přináší i cenné inspirace, které bychom pobytem ve známém či domácím prostředí nezískali. Jak řekl svatý Augustin: Svět je kniha a kdo necestuje, nikdy z ní nepřečetl více než jednu stránku.

5. Učte se cizí jazyk

Schopnost dorozumět se i v cizím prostředí je profesně i osobně důležitá, a u nás dosud ve srovnání se světem pokulhává. Tím spíše se může stát poměrně snadným zdrojem našich konkurenčních výhod.

Učení se cizímu jazyku je důležité i pro možnost v cizím jazyce číst, a získat tak, podobně jako při cestování, nové znalosti a pohledy. Jestliže má přinést svůj efekt, předpokládá navíc i to, že se seznámíte s kulturou, zvyklostmi či způsobem uvažování jiných národů. Umožňuje to pochopit, že naše zvyklosti, ale i instituce, nemusí být ty jediné možné, a možná ani ty nejlepší. I tato okolnost se tak může stát často tím, co naši práci odliší v příznivém ohledu od druhých.

6. Investujete do prevence před vyhořením

Součástí investic do vaší kariéry je zajistit, abyste pracovně nevyhořeli. Cesta k tomu vede přes tvorbu zvyků, které vyhoření brání.

Prvým je zvyk udržovat si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, tedy stanovit si přísné hranice, umožňující uchovat si osobní či rodinný čas. Součástí může být zvyk nekontrolovat e-maily po stanoveném večerním čase, nejíst na svém pracovním stole, své volno si podrobně plánovat a jeho plán dodržovat, využívat ho k relaxaci a podobně.

Důležitou součástí těchto zvyklostí může být i zvyk či schopnost říkat „ne“, tedy odmítat vykonávat práci za druhé, především tehdy, když dojdete k závěru, že se na vašem pracovním stole v rostoucí míře hromadí úkoly, které vás k vašim kariérním cílům nijak neposunují. Totéž se může týkat i zvyku odmítat mimopracovní činnosti, které dělat nechcete.

Způsob, jak v těchto situacích postupovat, je jednoduchý. Vyžaduje takt a důslednost, například vyjádření: „Přál bych si, abych mohl pomoci, ale obávám se, že to je mimo moji oblast“ nebo „Vážím si toho, že se ptáte, ale rád bych co nejdříve dokončil úkol, který jsem nedávno dostal.“

Z dlouhodobějšího hlediska jsou nejlepší obranou proti vyhoření koníčky. Vyhoření totiž nevzniká tím, že by naše práce byla příliš náročná, ani tím, že nás stresuje. Vzniká tím, že vedle ní neprovádíme žádnou jinou činnost. Některé koníčky mohou být finančně náročné, většina z nich však nepřináší takové finanční problémy, jaké nám, pod vlivem vyhoření, může přinést kompletní ztráta schopnosti i motivace vykonávat svou práci.

7. Najděte si mentora

Mentor může ve vaší kariéře pomoci tím, že sleduje váš odborný i profesní růst, upozorňuje, jaké schopnosti byste měli dále rozvíjet, čemu byste se měli věnovat i jakým oblastem byste se možná měli raději vyvarovat. A to v zaměstnání, tak i případném podnikání. Nalezení mentora vám umožní lépe dosáhnout svých cílů.

Mentora můžete nalézt ve svém pracovním či profesním okolí, mezi profesionály svého oboru, například prostřednictvím sociálních sítí. Někdy však i formou tzv. studeného oslovení, tedy tak, že o tuto pomoc požádáte někoho, o jehož zkušenostech se domníváte, že by pro vás mohly být užitečné.

8. Pečujte o své emocionální zdraví

Prakticky každý si občas potřebuje promluvit s někým, s kým může otevřeně probrat své pocity. Optimálně s někým, kdo je v této oblasti odborník.

Tento rozhovor se může týkat hrozby toxických vztahů, tedy působení lidí, kteří ničí naši drahocennou energii, ale i toho, zda občas netrpíme (pod vlivem stresu a aniž si to uvědomujeme) záchvaty paniky, proč nás příliš často pronásleduje úzkost či špatná nálada, jak omezit svůj sklon řešit své spory konfrontací i jak se bránit stresu, který si vytváříme zbytečně sami.

Význam tohoto rozhovoru může někdy spočívat i „jen“ v tom, že sníží váš sklon zaměřovat se na problémy, které vás občas pronásledují, a obrátí vaši pozornost k příležitostem, které se před vámi otevírají. I v tomto případě jde však o rozhovor, který splnil svůj účel.

Autor:
  • Nejčtenější

V korporaci si vydobyla sabatikl. Je to volno pro vyhořelé, říká

Premium Je to benefit, který firma jen tak někomu nenabídne. Většinou musí být takový člověk hodně vysoko nebo takřka...

Předčasné státní penze míří k ledu, zbývá jen předdůchod

Už i kvůli zpřísňování politiky státu u předčasných důchodů nabírá na významu předdůchod čerpaný z doplňkového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zvládáte své emoce? Osm pravidel, jak jednat s rozčilenými lidmi

Jsou lidé, kteří své emoce příliš nezvládají, a někdy si na této slabině dokonce zakládají. Ze zjevných důvodů je proto...

Analýza: Ve starém penzijku srazila inflace úspory za 10 let o pětinu

Inflace ukrajuje z úspor, které si Češi střídají v penzijních fondech. Ve starých transformovaných fondech, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Milionové kompenzace i renty. Odškodné za dopravní nehody roste

Na konci loňského roku u nás jezdilo přes devět milionů motorových vozidel. Jen pro srovnání, v roce 2010 jich bylo...

Matka na pervitinu a italská domácnost. Jak to bylo s vraždou dítěte v Mostě

Premium Vyostřené konflikty, dvojí život matky, neúspěšné podněty sociálce, problémová čtvrť a drogy. Z pozadí sporu o tříleté...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Kam zmizel lupič století. František Procházka podle svědků žije v Karibiku

Premium Policie si chvíli myslela, že je František Procházka, který ukradl 540 milionů korun, po smrti. Jenže někteří Češi ho...

Motorkářská sezona začala. Co víte o povinnostech a kde se nevyplatí šetřit?

Se začátkem sezony je potřeba oprášit motorku a připravit se na všechny možné scénáře, které se s jízdou na ní pojí....

Chyby děláme všichni. Jak se z nich nezbláznit, radí odbornice

Někdo ji jen vezme na vědomí, jiný ji vnímá jako průšvih, další jako příležitost ke změně. Chybám v životě se ale...

Zvládáte své emoce? Osm pravidel, jak jednat s rozčilenými lidmi

Jsou lidé, kteří své emoce příliš nezvládají, a někdy si na této slabině dokonce zakládají. Ze zjevných důvodů je proto...

Dokud nás finance nerozdělí. 7 tipů, aby peníze nepošlapaly váš vztah

Premium Soulad v oblasti financí je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují spokojenost v páru. Pokud dobře nefunguje,...

Triatlonistka se chlubí fotkou ze závodu, na plavkách měla menstruační krev

„Takhle vypadá ženský sport. Čím více bariér se nám podaří zbourat, tím lépe,“ napsala Emma Pallant-Browne na...

Vláda téměř vyčerpala rozpočet. Stanjura se chystá zasáhnout co nejdřív

V květnu skončil státní rozpočet ve schodku 271,4 miliard korun, v dubnu to bylo dvě stě. Schválený rozpočet přitom za...

Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

Osmadvacetiletá Nicolle z Velké Británie si říká Trucker Baddie a je řidičkou kamionu. Dříve pracovala pro armádu, ale...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Hanka Kynychová nafotila sexy fotky. S klientkami probírá i menopauzu

Lektorka fitness a cvičitelka Hanka Kynychová (55) přiznává, že s nastupující menopauzou je třeba změnit ve svém životě...