Úterý 1. prosince 2020, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 1. prosince 2020 Iva

Poradna: Co by vás mohlo zajímat o platbách na zdravotní pojištění

Na jaře čekají podnikatele nejen daně, ale i přehledy pro pojišťovny a doplacení pojistného. Překvapivě to bývá větší částka než platba samotné daně z příjmů. Kdy musíte platit a kdy ne? Čtěte odpovědi na otázky čtenářů.

Veškeré změny je třeba ohlásit zdravotní pojišťovně do osmi dnů. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zdravotní pojištění si platíte proto, aby vám lékař léčil chřipku či zlomenou nohu. Hradí se povinně ze všech zaměstnaneckých a podnikatelských příjmů. Což zní jako jednoduché pravidlo, ale nemusí být. Vybrali jsme 21 otázek, které by vám mohly zamotat hlavu. Odpovídají na ně odborníci ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

1V domácnosti

Jsem v domácnosti. Jak je to s platbou zdravotního pojištění?
Záleží na tom, proč jste v domácnosti. Pokud jste například na rodičovské či v důchodu, platí za vás pojistné stát. Stejně tak, když se staráte o dítě do sedmi let či o dvě děti do 15 let a nejste zaměstnaná ani nepodnikáte.

Jste-li v domácnosti a ani jedna z možností výše se vás netýká, jste takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů. Musíte se ohlásit pojišťovně a pojistné platit sama. V roce 2017 je to částka 1 485 korun měsíčně.

2Děti na táboře

Nepracuji, starám se o dvě děti ve věku 8 a 12 let. Starší syn byl v létě 5 týdnů na táboře. Slyšela jsem, že kvůli tomu musím pojistné uhradit sama.

Daně 2017

Vyplňte daňové přiznání pohodlně on-line, chytrý tiskopis počítá za vás

Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

Patříte do kategorie, kdy za vás pojistné platí stát. Ale z ní můžete být v některém období vyřazena, a to když nesplníte podmínku celodenní osobní a řádné péče. Tedy dítě je svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo vedoucím v dětském prázdninovém táboře. Když je to tak celý kalendářní měsíc (od prvního do posledního dne), musí to pojištěnec oznámit a pojistné doplatit.

3Neplacené volno

Požádal jsem zaměstnavatele o neplacené volno na dva měsíce z rodinných důvodů. Jak je to s pojištěním?
Po dobu neplaceného volna jste nadále zaměstnancem a zdravotní pojištění je vždy hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele. Běžně platí pojistné z jedné třetiny zaměstnanec (strhává se mu ze mzdy). V tomto případě budete částku (za celý měsíc je to 1 485 korun) hradit jen vy.

4Delší rodičovská

Bude za mě stát platit pojistné celé tři roky, když budu čerpat zvýšený rodičovský příspěvek po dobu dvou let, ale rodičovskou nahlásím u zaměstnavatele na roky tři?
Za toho, kdo čerpá rodičovský příspěvek, platí zdravotní pojištění stát, a to bez ohledu na to, zda je rodičovský příspěvek poskytován po dobu dvou, tří, či čtyř let. Kdo se rozhodne čerpat rodičovský příspěvek dva roky, ztrácí po těchto dvou letech nárok na platbu pojistného státem, ale protože bude dál na rodičovské dovolené, bude za něj stát platit pojistné, tentokrát však jen do tří let věku dítěte.

5Nezaměstnaný bez podpory

Končí mi podpora od úřadu práce. I když nebudu mít žádný příjem, mám si začít platit pojištění sám?
Nemusíte, pokud jste dál registrován na úřadu práce. I když už nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, plátce pojistného je stát.

6Odměny SVJ

Jako členka výboru společenství vlastníků jednotek (SVJ) pobírám odměny, společenství z toho za mě odvádí daně a zdravotní pojištění jako za zaměstnance. Kvůli souběhu zaměstnání si musím podat sama daňové přiznání. Musím řešit i zdravotní pojištění?
Pokud členové výboru nebo jiného orgánu SVJ dostávají odměny, tedy mají příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, jsou pro účely zdravotního pojištění skutečně považováni za zaměstnance. Povinnosti ke zdravotní pojišťovně mají hlavně SVJ, tedy jejich zaměstnavatelé.

7Dědictví

Musím hlásit zdravotní pojišťovně dědictví a zohlednit to ve zdravotním pojištění?
Zdravotní pojišťovně není třeba dědictví nijak oznamovat. Z majetku nabytého dědictvím, z dividend a prodeje akcií nebo z kapitálového majetku se neplatí zdravotní pojištění.

8Pronájem

Pronajímám byt. Jak peníze z pronájmu vykázat vůči zdravotní pojišťovně?
Nic ohlašovat nemusíte, částka získaná z pronájmu bytu se ve výpočtu pojistného neobjeví (ani když jste z jiného titulu osoba samostatně výdělečně činná). Pouze kdybyste měl na pronájem nemovitosti živnostenské oprávnění (či měl danou nemovitost zapsanou v obchodním majetku), šlo by o příjmy z podnikání a z těch se pojistné odvádět musí.

9Honoráře

Musím platit zdravotní pojištění u autorských honorářů?
Autorské honoráře podléhají dani z příjmů z podnikání, a tím i odvodům zdravotního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční limit 10 tisíc korun, které zdaní konečnou srážkovou daní rovnou plátce, například redakce či nakladatelství. Autor pak nemá povinnost je zahrnovat do daňového přiznání a neplatí z nich pojištění.

10Zálohy na pojistné

Kdo z podnikatelů neplatí měsíční zálohy na pojistné?
Ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů. V prvním kalendářním roce po zahájení činnosti neplatí měsíční zálohy podnikatelé, kteří zároveň patří do některé z kategorií státních pojištěnců (důchodce, student...). Třetí případ, kdy se neplatí zálohy, nastává, když je OSVČ celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo je v karanténě. Přerušení plateb je ale třeba pojišťovně oznámit a doložit.

11Podnikatel bez příjmů

Jsem zaměstnán a mám i živnostenské oprávnění. Loni jsem si na živnost nic nevydělal. Musím podávat zdravotní pojišťovně přehled?
Ano, přehled o příjmech a výdajích musí podat všechny osoby samostatně výdělečně činné, a to i v případě, že mají velmi nízké, nebo dokonce nulové příjmy a nejsou povinny vyplňovat daňové přiznání. Takové OSVČ musí zdravotní pojišťovně dodat přehled nejpozději už do 8. dubna (ostatní podnikatelé do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání).

12Prodlení

Jaké hrozí sankce za pozdní podání přehledu?
Uložená pokuta může být až 50 tisíc korun. V případě provedení pozdní úhrady nedoplatku pojistného pak vzniká zákonem stanovené penále ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.

13Změna banky

Změnil jsem banku. Stačí jen uvést jiné číslo účtu při vyplňování přehledu?

Změnu bankovního účtu, z něhož platíte pojistné, je třeba pojišťovně oznámit samostatně, a to do osmi dní.

14Přechod na paušál

Rozhodl jsem se jako OSVČ přejít na uplatňování paušálních výdajů. Budu proto podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí období, kde vznikne nedoplatek na dani. Musím podat i dodatečný přehled zdravotního pojištění?
Záleží na tom, zda vedete účetnictví, nebo daňovou evidenci. Podnikatel vedoucí účetnictví musí podat opravný přehled a případný dluh doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl. Ten, kdo vede daňovou evidenci, nemusí podávat opravný přehled.

15Předdůchod

Přivydělával jsem si při zaměstnání drobným podnikáním. Nyní jsem už jen OSVČ a chci čerpat předdůchod. Bude to mít nějaký vliv na placení zdravotního pojištění?
Jako příjemce penze na určenou dobu (předdůchodu) budete hradit zálohy na pojistné pouze ve výši vypočtené ze skutečně dosažených příjmů OSVČ.

16Přerušení podnikání

Je nutné pojišťovně hlásit přerušení samostatné výdělečné činnosti?
OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně hlásit pouze zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti, a to do osmi dnů. O přerušení informovat nemusíte. Pokud to ale neuděláte, budete nadále v evidenci pojišťovny jako OSVČ, se všemi povinnostmi, například placením záloh.

17Zemřelý podnikatel

Zemřel mi bratr, který byl živnostník. Jiné příbuzné nemá. Musím po jeho smrti vyřizovat něco ve vztahu ke zdravotní pojišťovně?

Platby záloh 2017

  • Minimální platba OSVČ v roce 2017 je 1 906 korun měsíčně (v roce 2016 byla 1 823 korun měsíčně). To je i minimální povinná záloha pro ty, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů (pokud si nevypočetli zálohu vyšší).
  • Jestliže za vás platí pojištění stát (jste například důchodci, studenti, lidé na rodičovské), nemusíte platit zálohy v plné povinné výši, ale jen tolik, kolik jste si vypočetli v Přehledu pro zdravotní pojišťovnu za předešlý rok.
  • Můžete být i osoba bez zdanitelných příjmů. Například si uděláte pauzu mezi dvěma zaměstnáními či jste v domácnosti. Zdravotní pojištění si musíte platit sami. Osoby bez zdanitelných příjmů budou v roce 2017 platit 1 485 korun měsíčně.

Do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání, je třeba podat i Přehled pro zdravotní pojišťovnu. Jestliže je zjištěno, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty (úsudek o hodnotě majetku učiní notář), je majetek vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, a dědické řízení se zastaví. V takovém případě pojišťovna odpovědnost za dluhy zůstavitele neuplatňuje.

Jinak je oprávněna vymáhat úhradu dlužného pojistného na dědici. Dědic, který dluh na pojistném uhradil, může požádat o prominutí penále, pojišťovna takové žádosti vyhoví. Podle nového občanského zákoníku odpovídají dědicové za dluhy zůstavitele v plné výši, nikoli jako dříve pouze do výše nabytého dědictví (pokud neuplatní takzvanou výhradu soupisu).

18Stáž v cizině

Skončil jsem studia a plánuji dlouhodobou stáž v zahraničí. Stačí mi cestovní pojištění?
Nestačí. Jestliže váš pobyt bude kratší než půl roku, musíte si v ČR platit pojistné u své zdravotní pojišťovny. Jako osoba bez zdanitelných příjmů budete v roce 2017 platit 1 485 korun měsíčně.

V případě dlouhodobého nepřetržitého pobytu v cizině byste mohli využít institutu odhlášení z českého systému zdravotního pojištění. To ovšem znamená splnit další podmínky, zejména mít pojištění, které pokryje náklady na léčení a případně repatriaci (vedle zdravotního pojištění uzavřeného a placeného v cizině to může být i cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh). Po dobu, kdy nejste účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, neplatíte pojistné, ale musíte vrátit průkaz pojištěnce.

19Opravné zkoušky

Nepodařilo se mi uspět při zkouškách na VŠ, pokud by se mi nepodařilo státnice udělat ani v září, mám ještě jeden pokus v lednu. Dokdy za mě bude platit zdravotní pojištění stát?
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole končí dnem, kdy ukončilo vysokoškolské studium. Dnem ukončení studia je ten, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Není stanoveno, v jakém termínu musí být zkouška vykonána, zda jen v řádném, nebo i náhradním. Do té doby zůstává studentem, a tím i nezaopatřeným dítětem (samozřejmě nejdéle do 26 let věku) a zdravotní pojištění hradí stát.

20Studentská brigáda

Jsem studentka a chtěla bych jít o prázdninách na brigádu. Musí se z výdělku platit zdravotní pojištění?
Záleží na formě, jakou budete pracovat a jakých výdělků dosáhnete.
Dohoda o provedení práce: pokud jsou vaše příjmy nad 10 tisíc korun měsíčně, bude za vás zdravotní pojištění odvádět zaměstnavatel. Bude-li výdělek nižší, nepodléhá činnost odvodu pojistného. Protože za vás jako za studentku platí pojistné stát, nemusíte nic doplácet sama.
Dohoda o pracovní činnosti: platí obdobné pravidlo, jen finanční limit je 2 500 korun.

21Student a exekuce

Mám exekuci kvůli neplacení zdravotního pojištění v době, kdy jsem byla ještě středoškolskou studentkou. Jak to? Vždyť za studenty platí pojistné stát.
Student musí zdravotní pojišťovně oznámit zahájení studia, respektive si ověřit, že to provedla škola. Pokud jste byla prokazatelně řádným studentem střední školy, neměla byste být dlužníkem za neodvedené platby na zdravotním pojistném. Můžete podat návrh na zastavení exekuce nebo se pokuste dohodnout s pojišťovnou, zda tak učiní sama. Počítejte však s tím, že pojišťovna vám může udělit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti až do výše 10 000 korun. Pojistné za vás už totiž stát nedoplatí.

  • Nejčtenější

Někdo ji udal a paradoxně tím odstartoval její podnikání. Je za to vděčná

Hana Nováčková bez práce nedokáže vydržet. A nikdy se nevzdává. Kvůli zdravotním problémům musela opustit práci, kterou...

Komu se vyplatí pracovat na dohodu a jak se to může dotknout penze

Práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je oblíbená nejen mezi studenty nebo penzisty, ale je...

Výnosy padají, žebříček nejlepších spořicích účtů se značně proměnil

Češi jsou konzervativní, část svých úspor neváhají držet na spořicích účtech, i když kvůli koronavirové krizi na nich...

K uzavření stavebního spoření je nejvhodnější čas. Zmapovali jsme nabídku

Pokud již stavební spoření máte a platby posíláte jednou ročně, nezapomeňte peníze poslat v termínu. Pro ty, kteří se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Dva řízky, prosím. Jak se stravujeme na home office?

Dáme si dnes sushi, nebo svíčkovou? A co budeme obědvat zítra a co pozítří? Spousta zaměstnanců pracujících z domova...

TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled

Premium Od 3 190 do 62 990 korun. Všechny zobrazovací technologie, všechny televizní operační systémy a jedenáct vybraných...

Jak vydržet v ledové vodě? Finta je jednoduchá, popisují otužilci

Premium Klepat se zimou tak, že si nedokážete zavázat ani tkaničky u bot, a přitom se tomu smát? I to dokáže koupání v ledové...

Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

Sražené zvíře na silnici vždy nahlaste, jinak hrozí nejen pokuta

Premium Podzim, mlha, změna času, srna. Asociace založená na statistice. Ta říká, že ke srážkám automobilu se zvěří dochází...

Kvíz: Velké opáčko z finanční gramotnosti je tady. Troufnete si?

Finanční záležitosti řešíme prakticky každý den, měli bychom tedy znát alespoň základní pojmy. Otestujte se, jak jste...

Aby měla na zubní rovnátka pro dceru, musela vybrat stavební spoření

Stavební spoření založí většina lidí kvůli potřebě bydlení. Nejeden klient spořitelny peníze ale použije na zcela jiný...

Zmapováno: na co teď nekliknout, abyste si nenadělili finanční problém

Pohyb zákazníků v otevřených kamenných obchodech je omezený a řada obchodů je stále zavřená. O to víc se daří e-shopům....

Svůj nový vztah jsem radši šla ohlásit řediteli, říká zamilovaná Witowská

Premium Její život se letos pořádně otočil. Možná ještě víc, než když předloni bravurně zvládla prezidentskou debatu. Aby měla...

Kapitán je na tahu, bude šach mat, oznámil po líbánkách Pavel své ženě

Psycholožka, terapeut a genetička vybrali na základě testů i DNA mezi více než patnácti sty přihlášenými jednotlivci...

Bahamské úřady zveřejnily příčinu smrti Seana Conneryho

Bahamské úřady zveřejnily oficiální pitevní zprávu k úmrtí herce Seana Conneryho. První a nejdéle sloužící James Bond...

Promoření? Odvážný sen, tragické následky. Stádní imunita funguje jinak

Jak se nejlépe zbavit covidu-19? Už od jara mluvili někteří odborníci o kontroverzní strategii známé jako „promořování“...

Mívám silné sny. A přání se mi plní, říká MOgirl Ria

Chtěla být ajťačkou a díky úsilí si onu profesi i osvojila. „Pak jsem měla ještě malý, druhý sen stát před objektivem...