Cizinci získají zaplacenou DPH v ČR obtížněji

aktualizováno 
Novela zákona o DPH přinesla poměrně razantní změnu do oblasti vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží. Zákonodárce výrazně zvýšil limit pořizovací hodnoty cizincem vyvezeného zboží a zároveň rozšířil seznam zboží, na které se možnost vracení zaplaceného DPH nevztahuje.

Institut vracení zaplacené daně z přidané hodnoty již existoval před přijetím novely zákona o DPH. Platil při tom oboustranně. Při splnění zákonem stanovených podmínek si mohl tuzemský občan nechat vrátit v zahraničí zaplacené DPH a na straně druhé i cizí občané, kteří nakoupili v ČR a zaplatili DPH v ceně zboží, měli tu samou možnost. Jenom pro připomínku doplňuji, že tento režim se týká pouze občanů a předmětné zboží nemá obchodní charakter. Zároveň musí dojít k jeho vývozu v rámci cestovního styku.

Nutnou podmínku pro vracení DPH je fakt, že nakoupené zboží cizozemcem, je vyvezené. Jinými slovy dochází k jeho spotřebě v zahraničí. Dodržování tohoto pravidla by se bez součinnosti celnice jednoduše neobešlo. Pokud tedy cizinec nakoupí v České Republice spotřební statek musí si uschovat doklad o prodeji zboží, který předloží při přechodu hranic na celnici. Celník zpravidla fyzicky zkontroluje zboží a potvrdí zahraničnímu občanovi tiskopis o vývozu zboží. Bez tohoto potvrzení dosvědčující fakt, že došlo k vývozu,  je další snaha o vracení zaplaceného DPH marná. Pak záleží na konkrétní osobě, zda pro vrácení DPH využije služeb specializovaných institucí nebo jej uplatní u prodávajícího sám. Nyní se ovšem zaměřme na faktické a procesní změny, které novena zákona o DPH v této souvislosti poplatníkům přinesla.

Zákon zvedl cenu zboží z tisíce na 2 500 Kč

Jak pojišťovny zhodnotí 100 000 Kč?
Spoření s pojišťovnou: sliby, chyby.
Více ZDE.

Zásadní změnou, která postihne většinu nákupů uskutečněných cizinci v České republice, je posunutí hodnoty zboží. Novela zákona o DPH stanoví, že vrátit cizincem zaplacené DPH lze pouze u zboží, jehož cena včetně DPH převyšuje částku 2.500 Kč. Zároveň jde o částku za zboží zaplacenou v jednom dni a jednomu kupujícímu. To je velmi znevýhodňující faktor, který omezuje rozsah aplikace tohoto pravidla na nakupované statky.

Hodnota zboží včetně DPH však není jediným limitujícím faktorem. Zákon stanovuje zboží, u kterého daň nesmí být vrácena. Jde bohužel o poměrně oblíbené spotřební statky jako jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a potraviny uvedeny v dodatku zákona pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21. Nemá smysl se jednotlivým druhům detailně věnovat, avšak jde o nejrůznější druhy potravin.

Pokud nakupovaný statek splňuje výše uvedené dvě podmínky a zaplacená DPH může být požadována k vrácení, pak je třeba si ponechat řádný daňový doklad vystavený prodávajícím. Ten musí obsahovat následující náležitosti:

  • Obchodní firmu nebo jméno a příjmení prodávajícího 
  • DIČ plátce
  • Rozsah a předmět zdanitelného plnění
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • Sazbu daně
  • Výši daně zaokrouhlenou na celé koruny nahoru
  • Výši ceny bez daně celkem


Jak dosáhnout maximální daňové úlevy u produktů, které vás zabezpečují na stáří? Čtěte ZDE.

Kupující by si měl zejména zapamatovat datum uskutečnění zdanitelného plnění. Tím totiž začíná běžet šedesátidenní lhůta. Cizinec musí předmětný statek vyvézt nejpozději do šedesáti dnů od DUZP uvedeného na dokladu o prodeji zboží. Pokud by tak neučinil, nárok na vrácení DPH by mu definitivně zanikl.

Na hranicích je nutné vyplnit tiskopis o vývozu zboží (vydaný ministerstvem financí) a předložit celníkovi. Jeho povinností je odsouhlasit vyvážené zboží fyzicky v souladu s předloženým dokladem o prodeji zboží. V případě souladu tento tiskopis potvrdí razítkem a vrátí cizinci. Nyní má kupující veškeré administrativní doklady, avšak nemá vrácenou DPH.

Nárok na vlastní vrácení DPH může uplatnit zahraniční fyzická osoba nebo jakákoli jiná osoba, kterou tato osoba zmocní. Zaplacené DPH by měla vracet skutečně ta prodejna, ve které k prodeji došlo. Tato informace platí zejména v případě, že prodávající má síť prodejen a oprávněná osoba by chtěla si nechat DPH vyplatit v jiné pobočce. V této souvislosti je nutné připomenout, že oprávněná osoba je povinna prodávajícímu předložit doklad o prodeji (místo nákupu souhlasí  s místem, kde žádáme o výplatu DPH) a samozřejmě zmiňovaný tiskopis s razítkem celního orgánu potvrzující vývoz předmětného zboží.

Víte, kde vydělat nejvíce? Porazí pojištění podílové fondy? Čtěte ZDE

Tato procedura je ovšem poměrně nepraktická pro cizince, který si u nás před měsícem něco koupil a dnes by se kvůli několika stovkám na vráceném DPH měl vrátit do prodejny a na základě předložených dokladů vyinkasovat peníze. Pokud má cizinec v Čechách nějakého známého, pak je nejelegantnějším řešením mu tyto doklady včetně zmocnění v jednání v této záležitosti poslat. Prodejna je na základě těchto dokladů povinna DPH vyplatit. Je dobré připomenout, že nárok na vrácení DPH zaniká již po třech kalendářních měsících po uskutečnění zdanitelného plnění.

Zákonodárce možnost vracení DPH z vyvezeného zboží poplatníkům výrazně ztížil. Nejenom, že posunul hranici hodnoty statků nahoru, ale celý proces je obtížnější na čas i peníze.

Myslíte si, že vrácení DPH cizincům nakupujícím u nás se vrátí do oblasti teorie? Pomůže tato novela institucím specializujícím se na tuto oblast? Těšíme se na vaše názory.  

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Další z rubriky

Kvíz: Poznáte banku podle reklamy či sloganu?

ilustrační snímek

Změnit bankovní ústav je dnes velmi jednoduché a možná i proto se banky předhánějí s výhodnými nabídkami. Sledujete...

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

Za ztracené zavazadlo lze získat odškodné až 33 tisíc korun

ilustrační snímek

Leteckou dopravu využívá po celém světě stále více cestujících. S tím roste razantně i počet letů. Kapacity letových...

Pro všechny, kteří hovoří o akciové bublině a skryté hyperinflaci

Pro všechny, kteří hovoří o akciové bublině a skryté hyperinflaci

Kurzy.cz JPMorgan se s investory štědře dělí o svou novou čtvrtletní analýzu vývoje na globálních trzích. Ta obsahuje dlouhou řa...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNICKÝ ABSOLVENT

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 24 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz