Banky si musí dávat nejvíce pozor na své zaměstnance (tisková zpráva)

  15:32aktualizováno  15:32
Mezinárodní průzkum v bankovnictví provedený společností Ernst & Young ukázal, že jedním z hlavních rizik pro banky je selhání zaměstnanců.
Mezinárodní průzkum v bankovnictví provedený společností Ernst & Young ukázal, že jedním z hlavních rizik pro banky je selhání zaměstnanců. Téměř 80 % respondentů má obavy z podvodného jednání svých zaměstnanců, nicméně jen přibližně polovina z nich má uzavřeno pojištění proti ztrátám ze zpronevěry.

Respondenti průzkumu vnímají podvodné jednání jako hlavní provozní riziko banky. Může totiž poškodit jak tvorbu zisku banky, tak pošramotit reputaci banky v očích klientů. Reputace je v tomto případě ceněná možná víc než schopnost banky tvořit zisk, protože private banking spoléhá na důvěrný vztah mezi klientem a relationship managerem.

Téměř 50 % všech zpronevěr spáchali relationship manageri. Tito zaměstnanci mají přímý přístup ke klientovi. Jejich informace důvěrného charakteru jim umožňují manipulovat s účtem klienta a způsobit mu tak velké ztráty.

Další skupinou, která vytváří riziko zpronevěr je management. Tito lidé spáchali přibližně jednu třetinu všech zpronevěr. Téměř polovinu podvodů způsobili pracovníci, kteří byli ve společnosti zaměstnáni více než 5 let. Zaměstnanci, kteří byli v bance zaměstnáni více než deset let v dané bance, spáchali dokonce jednu čtvrtinu podvodů.

Oblasti a rozsah bankovních zpronevěr

Mezi oblasti, ve kterých se objevuje podvodné jednání s cílem zpronevěry patří zejména převody na účtech, zfalšování podpisu a nesprávné stanovení ceny cenných papírů.

Ztráty mohou způsobit velmi vysoké škody. Za posledních 12 měsíců utrpělo ztrátu ze zpronevěry přibližně 2/3 dotazovaných, žádnou ztrátu nemělo 33 % respondentů. 38 % bylo postiženo ztrátami ve výši do 500 000 USD. Ztráty 500 000 USD až 1000 000 USD byly zaznamenány v 15 % případů, 1 – 5 milionů USD v 8 % případů, ztráta 5 – 10 milionů USD postihla 3 % dotazovaných bank a ztráty nad 10 milionů se objevily také ve 3 % případů. Ztráty ve výši nad 1 milion USD se objevují přibližně jednou za 5 let. Ztráty nad 10 milionů USD utrpělo v posledních 5 letech 17 % bank.

V období posledních dvanácti měsíců nezaznamenalo žádné podvody 36 % dotazovaných. Stejný počet dotázaných identifikovalo mezi jedním až pěti podvody, 6 – 10 podvodů zaznamenalo 8 % dotázaných. 11 – 50 podvodů bylo odhaleno v 6 % bank a dokonce přes 50 podvodů u 4 % dotázaných. Osm procent dotázaných neznalo odpověď na tutu otázku a 2 % neodpověděla.

Odhalování zpronevěr

Bankovní podvody zůstávají často nezveřejněny. Především menší banky nejsou většinou ochotné veřejně přiznat zpronevěru a tak je zveřejněno jenom přibližně 10 % všech případů. Mezinárodní banky mají odlišné chování a snaží se soudně stíhat viníka. Jejich cílem je vytvořit precedent v této oblasti a snížení objemu zpronevěr. Přesto jsou stále poměrně řídké případy, kdy banky zveřejnily podvodné jednání otevřeně v médiích.

Obecně používaným nástrojem v oblasti bezpečnosti jsou interní kontroly. Respondenti si však málo uvědomovali poměrně snadnou možnost manipulace odpovědnými pracovníky. Jako jednu z hlavních příčin výskytu tak velkého počtu zpronevěr uvádí výzkum nedostatečné kontroly korespondence s klienty a nedostatečnou frekvenci návštěv u klientů.

70 % respondentů očekává od statutárního auditora, že bude schopen identifikovat podvodné jednání, přestože sami tvrdí, že auditorské firmy nemohou být tak efektivní v odhalování a následné prevenci zpronevěry, jako dobře fungující interní kontroly kombinované s dalšími opatřeními. Většina zpronevěr je však provedená po účetní stránce korektně, proto pro statutárního auditora, jsou tyto podvody téměř neviditelné.

Preventivní opatření

Podle průzkumu je u bank relativně nízká vůle uzavírat pojištění proti ztrátám ze zpronevěry. Jenom 44 % bank uzavřelo takovéto pojištění. Většinou je důvodem to, že návratnost ztráty způsobené podvodným jednáním je mnohdy méně než 50 % z celkové výše ztráty a banky jej považují za nevýhodné.

Jak vyplývá z průzkumu názorů na preventivní opatření a schopnost detekce, jsou nejoblíbenější běžné interní kontroly. Podle názorů manažerů mají nejlepší schopnost detekce a jsou prováděny několikrát ročně v nepravidelných intervalech, proto není možno je předvídat a připravit se na ně. Na druhém místě figurují přísná bezpečnostní opatření, tedy soubor interních směrnic, které ovlivňují chod banky. Protože se jedná o statický systém, jeho schopnost detekce je slabší. Na třetím místě v žebříčku podle efektivnosti byl interní audit, toto opatření má však díky odbornosti zaměstnanců, kteří ho provádějí, vysokou detekční schopnost. Prověrky provedené vedením banky jsou na 4. místě podle schopnosti prevence a na 3. místě podle schopnosti detekce. Vstupní a výstupní kontroly jsou použitelné hlavně pro prevenci, v oblasti detekce však mají horší hodnocení.

Výzkum vychází z odpovědí zástupců 52 bank, které poskytují služby private banking. Výzkum zahrnoval peněžní ústavy z Evropy, Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

Jaké jsou nejefektivnější opatření pro prevenci a detekci podvodného jednání?
(pořadí podle odpovědí respondentů)

 PrevenceDetekce
Běžné interní kontroly1.1.
Přísná bezpečnostní opatření2.4.
Interní audit3.2.
Prověrky provedené vedením4.3.
Vstupní a výstupní kontroly5.8. - 10.
Vnitřní "signály"6. - 7.5.
Externí audit6. - 7.8. - 10.
Změna vedení8.6.
Informace zvenku9.8. - 10.
Náhoda10.7.
Anonymní tip11.11.
Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Další z rubriky

Splácet více úvěrů je nevýhodné. Ušetřit můžete díky konsolidaci

Ilustrační snímek

Půjčky a úvěry na cokoli se staly běžnou součástí života. Některé obchody se dokonce předhánějí ve slevách, když u nich...

Reklamace jsou letitým problémem, přibyly i nové finty podvodníků

Ilustrační snímek

Počet spotřebitelů, kteří se se svými problémy obracejí na odborné poradny, rok od roku stoupá. Co vše nás trápilo v...

Lidé s rakovinou se dostávají do úzkých, ne všechno hradí pojišťovny

Onkologičtí pacienti bojují nejen se svou nemocí, ale často také s vysokými...

Loni v Česku zemřelo 111 tisíc lidí, z tohoto počtu byla čtvrtina případů spojená s nějakou formou rakoviny. Velice...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Najdete na iDNES.cz