Komentář: proč příliš nevěřit ekonomickým předpovědím

aktualizováno 
Naší ekonomice se v posledních letech daří. Začínají se však objevovat upozornění analytiků, že česká ekonomika už zpomaluje. A někteří odborníci se již snaží i předpovědět, kdy nejspíš dojde k propadu a krizi. Jak takové předpovědi a informace vnímat, rozebírá v komentáři psycholog Jan Urban.

Jan Urban je absolventem VŠE Praha a Filosofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Další ekonomická krize se blíží, připravte se na ni, hlásají v poslední době analytikové. A radí, jak se před hrozícím poklesem ekonomiky či dokonce další „černou labutí“ chránit. Doporučují zpravidla omezit méně důležité spotřební výdaje či zvýšit opatrnost při investování. Nakolik lze těmto či podobným doporučením opírajícím o předpovědi budoucího vývoje ekonomiky věřit?

Stačí tisíc korun měsíčně. Začněte si odkládat ještě dnes.

Při nákupech je přirozeně vždy třeba být opatrný a o budoucnost je třeba se zajímat: velmi pravděpodobně v ní strávíme většinu svého budoucího života. Předpovědi ekonomického vývoje, například hospodářského růstu, cenové hladiny, cen konkrétních zboží a služeb, úrokových sazeb u vkladů i úvěrů, měnových kurzů či kurzů akcií patří proto ke vděčným mediálním tématům.

Doporučení, která se o ně opírají, radí zpravidla s určitými nákupy neváhat (protože se u nich očekává růst cen), nebo naopak vyčkat (protože by ceny mohly klesnout). Podobně nabádají investovat do těch či oněch statků nebo s investicemi naopak počkat.

Tato doporučení mohou vyznívat zajímavě, přesvědčivě či dokonce fundovaně. Většinou jim však schází jak opodstatněnost, tak i důvěryhodnost. Je proto třeba je brát přinejmenším s rezervou.

Důvěryhodné nejsou tyto předpovědi především tehdy, stojí-li za nimi firmy, snažící se povzbudit poptávku po svých produktech či službách. Nejčastější je to u developerských či realitních společností či bankovních a investičních institucí, upozorňujících ústy svých analytiků na „očekávaný“ vývoj cen či kurzů. Příkladem jsou předpovědi typu: „Ceny nemovitostí prudce rostou, s koupí neváhejte“.

Jan Urban (1953)

  • Je absolventem VŠE Praha a Filosofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.
  • Věnuje se dlouhodobě personálnímu a manažerskému poradenství i firemnímu a manažerskému vzdělávání.
  • Je autorem publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Sporná je však i samotná opodstatněnost předpovědí. Dlouhodobější vývoj většiny ekonomických veličin lze totiž předvídat jen velmi omezeně. A v řadě případů je to dokonce principiálně nemožně: předpovědět, jestli koruna, euro či dolar ve druhém nebo třetím čtvrtletí klesne, nebo naopak poroste, nebo predikovat několikaměsíční vývoj burzovních indexů, je principiálně nemožné.

Iluzorní předpovědi

Známý americký ekonom, nositel Nobelovy ceny, před lety prohlásil, že analytikové jsou lidé, kteří jsou schopni úspěšně předpovědět devět z příštích pěti hospodářských krizí. A poté, co se jejich předpověď neuskuteční, vysvětlí, proč k ní nedošlo.

Tržní ekonomiky se již více než sto padesát let vyvíjejí tak, že střídavě klesají a rostou. Sázka na to, že po růstu přijde jeho zpomalení nebo dokonce pokles, je proto vždy jistá. Předpovědět jeho přesný počátek však nelze. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že nejsilnější pokles ekonomiky v posledních desetiletích, který nastal v roce 2008, analytici v naprosté většině nečekali.

Důvody, proč většinu ekonomických veličin dlouhodoběji předvídat nelze, jsou přitom v zásadě dva.

Efekt motýlích křídel

Za prvé, mnoho dějů, s nimiž se v ekonomickém či obchodním životě setkáváme, nemá jednoduchou povahu. Jsou takzvaně nelineární. Vyjádřeno jinými slovy, i malé změny určité situace či zdánlivě nepodstatné události mohou svými důsledky vyvolávat rozsáhlé a nepředvídatelné reakce. Může jít i o reakce zcela neúměrné okolnostem, které je vyvolaly.

Prakticky to mimo jiné znamená, že i v případě, kdy známe 99 % okolností, které mohou budoucí vývoj ekonomiky či určité ekonomické veličiny ovlivnit, nemůžeme si být nikdy zcela jisti, zda zbylé procento okolností, tedy ty, které neznáme, vývoj neovlivní jinak. A to zcela nepředvídatelným způsobem. Znalost všech podmínek či souvislostí, které budoucí vývoj ovlivňují, je však nemožná.

Problém bývá označován jako tzv. efekt motýlích křídel. Jde o metaforu, jež říká, že třepetání motýlích křídel v jedné části světa může mít za následek bouři v části jiné. Pravděpodobnost, že k ní dojde, je pochopitelně velmi malá. Stejně malá je však i pravděpodobnost, že se na základě třepetání motýlích křídel v jiné části světa podaří daným následkům zabránit.

Budoucnost ovlivňují i samotné předpovědi

Druhý důvod, proč je spolehlivé předpovídání budoucího vývoje ekonomických veličin principiálně nemožné, je poměrně jednoduchý. Souvisí s tím, že předpověď samotná, vejde-li v obecnou známost, může jednání či rozhodování osob či firem změnit. Často k tomu může dojít i okamžitě.

Platí proto, že i v případě, kdy by určitá předpověď byla oprávněná, povede snaha osob se předpovědi přizpůsobit k tomu, že se budoucí vývoj tak či onak změní. V tom se povaha ekonomických předpovědí principiálně liší od neméně komplikovaných předpovědí počasí: opodstatněnost ekonomických předpovědi totiž zveřejněním v řadě případů končí.

I kdyby tak například existovala možnost předpovědět zcela přesně, že kurz koruny vůči euru v příštích měsících nejprve o deset procent vzroste a poté opět o stejnou hodnotu poklesne, zveřejnění této předpovědi povede téměř jistě k tomu, že k uvedeným pohybům nedojde.

Neznamená to pochopitelně, že nelze předpovědět nic. Klesne-li například hodnota měny určité vyspělé země vůči měně jiné, je téměř jisté, že po čase opět vzroste, protože měny vyspělých zemí se z dlouhodobějšího hlediska jen zřídka výrazně odchylují od poměru své kupní síly. Nikdo však nemůže spolehlivě předpovědět, kdy k danému zhodnocení dojde a jak hluboké znehodnocení mu bude předcházet, jakkoli se o to spekulanti na finančních trzích na základě nejrůznějších „analýz“ trvale snaží.

Předpovědi, které „naplňují sebe sama“

Existují však bohužel i předpovědi, které „naplňují sebe sama“. Vyjádřeno jinými slovy, pokud se některé předpovědi občas naplní, je tomu většinou proto, že se jejich autorům podařilo změnit lidská rozhodování tak, že k jejich naplnění přispějí.

Důvodem je, že řada ekonomických jevů se vyvíjí podle toho, čemu lidé věří nebo co očekávají. A změna jejich očekávání může vést k tomu, že se tato očekávání skutečně naplní.

Příkladem je budoucí vývoj cen: podaří-li předpovědím přesvědčit spotřebitele či investory, že ceny určitého zboží či komodity porostou, poptávka po nich často skutečně vzroste, a jejich cena se zvýší. Podobně, jen obráceně, je tomu i v případě, kdy se změní očekávání ve směru poklesu, například cen či akciových kurzů.

Tento vývoj však bývá dočasný – „stádní chování“ spotřebitelů či investorů dříve či později odezní a ceny vyhnané předpověďmi vzhůru opět klesnou. Řada investorů, především těch, kteří se k investiční bublině přidali až po čase a jejich draze nabytá aktiva je jim nepodařilo včas prodat, se však při tom spálí.

Vedle dočasného růstu či poklesu určitých cen či kurzů mohou mít přitom předpovědi v těchto případech i vážnější dopad. Jsou-li nepříznivé a týkají se ekonomiky jako celku, pak spotřebitelé či investoři, kteří jim uvěří, mohou své nákupy či výdaje omezit natolik, že krize, o které předpovědi hovoří, skutečně nastane.

Trvalá poptávka

Pokud nám ekonomičtí analytici v médiích vážně sdělují, že „tempo růstu HDP v příštím pololetí klesne, „koruna ve třetím čtvrtletí poroste“, „kurzy akcií budou za půl roku klesat“ či „úrokové sazby se v příštích dvou čtvrtletích nezmění“, nevědí, o čem mluví. Žádné ekonometrické modely nejsou tak spolehlivé, aby tyto předpovědi umožnily. Navíc, pokud by analytici těmito znalostmi skutečně disponovali, pak by je místo publikování prakticky využili a byli by rázem milionáři.

Podobně jako prodejci nabízející modré z nebe mají však bohužel i autoři ekonomických předpovědí svůj trh téměř jistý. Jejich predikce sice opakovaně selhávají, je však po nich trvalá poptávka. A kde je poptávka, tam je i nabídka.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Komentář: Budeme mít v Česku čtyřdenní pracovní týden?

Ilustrační snímek

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne v poslední době slýcháváme stále častěji, a to zejména v souvislosti s rostoucí...

Další z rubriky

Zmapováno: co je třeba zařídit, když se narodí dítě

Ilustrační snímek

V Česku se v posledních dvou letech rodí kolem 114 tisíc dětí, z toho polovina mimo manželství. S narozením potomka...

Nové auto či dovolená na splátky jsou sice lákavé, ne vždy ale rozumné

Ilustrační foto.

Chtěli byste na dovolenou k moři a nemáte na to? Potřebujete nové auto, ale chybí vám peníze? Dilema, zda si vzít...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Kurzy.cz Ani poslední květnový víkend nepřinese letní teploty. Po obrovských deštích, které provázely uplynulý pracovní týden, a...

Najdete na iDNES.cz