Středa 22. září 2021, svátek má Darina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 22. září 2021 Darina

Daňové přiznání za rok 2015: stáhněte si interaktivní formulář

A je to tu zas. Ne nadarmo se říká, že smrt a daně jsou jisté. A tak stejně jako v minulých letech, i letos se budou mnozí muset vypořádat s uplynulým rokem a vypočítat si daně. Termín se nezměnil, vyplnit a odevzdat daňové přiznání je potřeba do konce března. Kdo se pustí do vyplňování sám, může opět využít interaktivní formulář na iDNES.cz.

Daňové přiznání, které budete nyní vyplňovat, se týká zdaňovacího období za rok 2015. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

NOVÝ RÁDCE: Daňové přiznání za rok 2017

Teď na chvíli zapomeňte, co jste o daních slyšeli a četli v posledních dnech, protože se budeme věnovat vyplňování formuláře za loňský rok, čili za zdaňovací období 2015. O novinkách v daních se psalo již před rokem. A protože je to dost dlouhá doba, ty nejdůležitější si nyní připomeneme.

Růžový formulář pro daň z příjmů fyzických osob se od loňska nijak výrazně nezměnil. Úpravy jsou spíše kosmetické, změnilo se pár pojmů, někde přibyly či ubyly kolonky. Například na čtvrté straně daňového formuláře přibyl řádek ve výčtech příloh o potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro ty, kdo uplatňují nárok na daňové zvýhodnění.

Nově jsou mezi příjmy spolupracujících osob zařazeny i příjmy členů rodinného závodu. Podmínky pro rozdělení příjmů a výdajů mezi poplatníkem a spolupracující osobou jsou podrobně uvedené v § 13 zákona o daních z příjmů.

Největší změny jsou ve výpočtech

Jako každý rok, i letos jsme pro vás připravili formulář, kde stačí vyplnit příjmy, výdaje a on vám vše potřebné spočítá sám. U obtížnějších políček se po najetí kurzoru navíc zobrazuje jednoduchá nápověda.

Formulář pro daňové přiznání za rok 2015 i s přílohami

(soubor .xls pro Excel)

Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh. Formuláře vytištěné z Open Office zkontrolujte a případně upravte velikost okrajů stránky.

Funkčnost formuláře otestovala společnost KODAP.

První změnu uvítají rodiče, kteří si uplatňují slevu na děti. Zvýšily se totiž sazby daňového zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí. „U prvního dítěte zůstává sleva beze změny – 13 404 korun za rok, 1 117 korun za měsíc. Zvýšila se však částka za druhé dítě o 200 korun za měsíc na 15 804 korun za rok a za třetí a každé další dítě dokonce o 300 korun za měsíc na 17 004 korun za rok,“ vypočítává daňový poradce společnosti KODAP Jan Mašek.

Pozor u solidární daně

Aby se v interaktivním formuláři správně provedl výpočet solidární daně, je třeba vyplnit ručně i řádky 43 u příjmů podle § 6 a v příloze 1 také řádek 114 u příjmů podle § 7. Pro bližší vysvětlení sledujte nápovědu u jednotlivých políček.

Budete-li vyplňovat náš interaktivní formulář, nemusíte slevy navyšovat sami, formulář vám vše vypočte sám. Připomínáme, že slevu na dítě si mohou odečíst ti, jejichž příjem ze závislé činnosti či podnikání nebo pronájmu byl v loňském roce alespoň 55 200 korun a zároveň u podnikatelské činnosti nevyužili možnost odečítání nákladů paušálem. Stejně tak platí i nadále pravidlo, že si zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Další příjemná úprava se týká také rodičů, tentokrát školkových dětí. Stejně jako loni (za rok 2014), i nyní si může jeden z rodičů odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální sleva se zvýšila z 8 500 na 9 200 korun za rok, protože vzrostla minimální mzda. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nebude vyplácet daňový bonus, to znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně. Slevu si mohou odečíst i podnikatelé „paušalisté“.

Nepřehlédněte

Podnikatelé, kteří využívají paušální výdaje, další změnu neuvítají. Nejenom, že si stále nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti a vyživovaného manžela či manželku, ale pro všechny druhy paušálů začaly platit limity.

„Omezení se dočkaly i paušály pro živnosti a zemědělskou výrobu, tedy pro ty podnikatele, kteří využívají paušálů ve výši 60 a 80 procent,“ uvádí Jan Mašek a dodává, že zemědělci, lidé podnikající v lesním a vodním hospodářství a řemeslníci si mohou odečíst paušální výdaje ve výši 80 procent maximálně do limitu 1,6 milionu korun, ostatní živnosti pak 60 procent, maximálně však 1,2 milionu korun. Limity na paušály 40 procent (jiné podnikání a samostatná činnost) a 30 procent (pronájem) již platily v roce 2014 a pro rok 2015 zůstaly stejné.

Přiznání pro lidi s vysokými příjmy

Lidé s nadstandardními příjmy si už zvykli, že kromě běžné daně z příjmů musí platit i daň solidární. Za rok 2015 se bude platit sedm procent navíc z příjmů nad 1 277 328 korun. Povinnost podat daňové přiznání se týká i zaměstnanců, ale stejně jako loni pouze těch, kterým se kvůli solidární dani zvýší daň z příjmů za celý rok.

Podat daňové přiznání a zdanit i důchod budou opět muset někteří penzisté. „Pokud důchodce od 1. ledna 2015 dosáhl mimo důchodu i dalších zdanitelných příjmů v celkové hodnotě vyšší než 840 000 korun za rok, bude muset zdanit i celý svůj starobní důchod. Do limitu 840 000 korun se započítávají veškeré příjmy ze zaměstnání, dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu. Do limitu se nezapočítávají osvobozené příjmy a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou,“ vysvětluje daňový poradce Jan Mašek.

To jsou v kostce změny, které se přímo týkají daňového formuláře. Přehled všech si můžete přečíst zde.

Vyplnit, vytisknout, podepsat, doručit

Vyplněné daňové přiznání pak stačí vytisknout a doručit na finanční úřad, může být i černobílá verze, není nutné spočítané hodnoty přepisovat do originálního formuláře ministerstva financí. Zákon totiž stanoví, že použitý formulář musí údaji, obsahem i grafickým uspořádáním odpovídat originálu, a to v tomto případě platí. Pozor, kdo však vlastní datovou schránku, ten je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

Pro porovnání nebo podrobnější nápovědu si můžete stáhnout oficiální formulář nebo vysvětlivky ministerstva financí zde.

Další pdf přílohy k dani z příjmu fyzických osob najdete na webových stránkách Finanční správy.

Pokud vám při výpočtu vyjde přeplatek, tedy budete žádat finanční úřad o vrácení peněz, počkejte s odevzdáním daňového přiznání až na únor.

Přiznání způsobem otázka-odpověď

Vedle daňového přiznání v podobě excelové tabulky je i letos možné využít alternativu. Ve speciální aplikaci odpovíte na jednoduché otázky typu „Platíte hypotéku?“, vyplníte údaje o příjmu a kompletní přiznání, za které ručí daňová poradenská firma, vám zdarma přijde e-mailem.

Speciální aplikaci naleznete ZDE

Zpracování dat podléhá zákonu na ochranu osobních údajů, pokud ovšem nechcete do aplikace uvádět své jméno, bydliště či rodné číslo, nemusíte. Daňové přiznání vyplníte anonymně, a do e-mailové schránky vám přijde jen tiskopis s vyplněnými čísly. Zbytek po vytištění dopíšete ručně.

Daně se neplatí, ale oznámit se to musí

Nově je třeba oznámit i některé příjmy, ze kterých se daně neplatí. Zákon o daních z příjmů totiž ukládá každému občanu oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu v částce vyšší než pět milionů korun, limit se posuzuje za každý jednotlivý příjem samostatně.

Oznamovat se nemusí ale ty příjmy, jejichž existence vyplývá z veřejně dostupných rejstříků, například z katastru nemovitostí. Do něj má finanční úřad přístup, informace o příjmu si tak zjistí sám. „Příjmy, jichž se oznamovací povinnost může týkat, jsou dary, dědictví, výhry z loterií, sázek a podobných her či příjem z prodeje hmotné movité věci (například prodej obrazu, automobilu přesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem více jak jeden rok). Přitom příjem z dědictví se oznamuje až v roce skončení řízení o dědictví, nikoliv v roce, kdy se poplatník stává dědicem,“ uvádí Jan Mašek.

Pro oznámení neexistuje žádný formulář ani tiskopis. Do oznámení je třeba uvést výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Poprvé se tato povinnost vztahuje na příjmy získané v roce 2015. Oznámení je nutné podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do konce března. Pokud jste svěřili podání daňového přiznání daňovému poradci, pak se i lhůta pro oznámení prodlužuje do 1. července. Podle daňového poradce Maška nemusíte oznámení podávat elektronicky, lze ho podat i v papírové formě. Přípustné je dokonce i diktování do protokolu u správce daně.

Pokud svou povinnost nesplníte, čekají na vás pokuty. Například je-li splněna oznamovací povinnost až na výzvu finančního úřadu, je pokuta 10 procent z částky neoznámeného příjmu. Za pozdní podání bez výzvy správce daně je sankce pouze 0,1 procenta z pozdě oznámené částky.

My? Vždycky na poslední chvíli! Dáma s daňovým přiznáním před finančním úřadem vás pobaví (31. 3. 2015):

Přehledy pro OSVČ

Kromě daňového přiznání má většina podnikatelů také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Formuláře se od loňska nijak zásadně nezměnily, u přehledu pro správu sociálního zabezpečení se měnily především „útroby“ formuláře, tedy hranice pro vyměřovací základy či výše rozhodných částek.

Pokyny k vyplnění a formuláře v pdf najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Interaktivní formulář, tak jak jste byli zvyklí z minulých let, již na webu ČSSZ není, nicméně i těm, kteří nemají datovou schránku, může pro výpočet posloužit tiskopis přes e-portal, který lze pak vytisknout a odevzdat.

Tiskopisy pro výpočet zdravotního pojištění uveřejňují již tradičně na svých webech jednotlivé pojišťovny většinou v podobě interaktivních formulářů. Liší se od sebe jen záhlavím, výpočet je vždy stejný. Pokud nový formulář zatím na stránkách pojišťovny není, měl by být k dispozici během ledna. Na vyplnění a odevzdání je čas do konce dubna.

  • Nejčtenější

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Vlastní bydlení je pro mnohé utopií, už i pro střední třídu

Premium Mít vlastní byt či dům se vyplatí. Pro třetinu Čechů je však takové bydlení stále větší utopií. Ceny nemovitostí jsou...

Kvůli pandemii nemohly podnikat, a tak přišly s novým nápadem

Během pandemie koronaviru musely omezit svá fungující podnikání. Daly hlavy dohromady a založily firmu Nosafro,...

Dvanáct tipů, jak si téměř okamžitě zlepšit náladu

Naše nálada je proměnlivá a okolností, které ji ovlivňují, je řada. Některé působí každodenně, jiné se objevují jen...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KOMENTÁŘ: Češi zachraňují peníze zlatem. Jak ale nakupovat chytře?

Češi v poslední době podle nejnovějšího Barometru spoření zachraňují své úspory před inflací mimo jiné zlatem a...

Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Premium Dvaadvacet let pracoval ve firmě Microsoft po boku Billa Gatese. V byznysu se dostal na vrchol, ale také zažil strmý...

„Očkovat sa nechcu, je v tom sajrajt.“ Reportáž z obce, kde odmítají vakcínu

Premium Vyškovec je obec, kde se nejméně lidí z celé země nechalo očkovat proti koronaviru – jen necelých sedmnáct procent. V...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...

  • Další z rubriky

Jak daní studenti, kteří podnikají při studiu. A kdy je daň nulová?

Někteří studenti již během studií odstartují své vlastní projekty a začnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost....

Veřejné služby? Za mnoho peněz málo muziky, říká ekonom Jan Urban

Velká část veřejných diskusí, především před volbami, se točí kolem daní. Někteří je považují za příliš vysoké, jiní za...

Nesnažme se v daních hledat logiku, říká expert. Formulář přiznání má rezervy

Daň z příjmů, DPH, spotřební daně, daně z nemovitých věcí, silniční daň. Jaké je celkové daňové zatížení českého občana...

Povinné přehledy letos řešte u počítače. Kdy je odevzdat a co si ohlídat

Kdo zvládl vyplnit daňové přiznání, často si myslí, že má hotovo. Ale čeká ho ještě daleko zapeklitější výzva. A tou...

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Financial accountant / Účetní

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Praha

Probudila mě bolest nehtů. Od té doby nemohu chodit, říká Alfred Strejček

Už téměř čtyři roky je Alfred Strejček (79) zcela odkázaný na péči druhých. Herci, recitátorovi, moderátorovi a...

Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Během posledních tří let se zpěvačce Adele (33) podařilo zhubnout téměř padesát kilogramů. Britka prožila od rozvodu s...

Legíny nejsou kalhoty. Jak je vybírat a nosit, abyste si neuřízla ostudu

Snad v každém dámském šatníku nalezneme alespoň jedny legíny. Kousek tkaniny se totiž stal miláčkem žen. Některé...

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...