Pátek 25. června 2021, svátek má Ivan
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pátek 25. června 2021 Ivan

Daně 2015: Deset věcí, které vám v daňovém přiznání ušetří tisíce

Daně za vás řeší mzdová účtárna a vy se o ně nestaráte? Může to být chyba, která vás připraví až o tisíce korun. Přečtěte si, na jaká daňová zvýhodnění a slevy máte nárok.

V daňovém přiznání můžete uplatit řadu slev. Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Pokud chcete využít slev či daňových zvýhodnění, musíte nárok na ně doložit. V případě, že za vás podává daňové přiznání zaměstnavatel, museli jste potřebné dokumenty donést do mzdové účtárny do 15. února. Pokud jste to ale nestihli, nemusíte panikařit. V práci nahlásíte, že si daňové přiznání podáte sami, dostanete v účtárně potvrzení o příjmech, formuláře vyplníte a do konce března odevzdáte. Stejně jako ti, co si přiznání k dani budou podávat sami. Jaké slevy tedy můžete získat?

1Máme děti

 • Od roku 2015 se daňové zvýhodnění na děti počítá nově. Za druhé, třetí a každé další děti je odpočet vyšší. Podmínkou k přiznání zvýhodnění je, že rodič s dítětem do 26 let žije v domácnosti. Zvýhodnění na dítě nemohou najednou uplatnit oba rodiče, během roku se však mohou vystřídat.
 • Slevu lze uplatnit i v případě, že dítě studuje mimo trvalé bydliště (bydlí například na internátě).
 • Daňové zvýhodnění může mít i podobu bonusu, to v případě, že vypočtené zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň. Rodič v takovém případě dostane od státu peníze „navíc“. Podmínkou je, že sám pracoval a v roce 2015 si vydělal alespoň 55 200 korun.

Doklad: Čestné prohlášení či potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění na děti (případně přehled měsíců a dětí, na které zvýhodnění uplatňuje).

Kolik ušetříte:

 • Na 1. dítě 13 404 Kč (1 117/měs.)
 • Na 2. dítě 15 804 Kč (1 317/měs.)
 • Na 3. a další 17 004 Kč (1 417/měs.)
 • Pokud jste dítě nevyživovali celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné.

Otázka pro experta: Jsme rozvedení. Bývalý manžel nežije s dětmi v domácnosti. Já ano, ale jsem na rodičovské s dalším dítětem. Může si zvýhodnění na všechny děti (i ty, které nejsou jeho) uplatnit můj současný manžel?

Odpověď: Ano, daňové zvýhodnění může uplatnit váš současný manžel na všechny děti žijící ve společné domácnosti. Zákon o daních z příjmů dovoluje uplatnění slevy na „dítě druhého z manželů“ v § 35c, odst. 6. Uplatnění slevy na děti, které nejsou vlastní, tedy není možné bez svatby.

2Partner na rodičovské

Nemusí jít jen o rodičovskou dovolenou, ale třeba i o situace, kdy je manžel či manželka dlouhodobě bez práce nebo v domácnosti. Prostě když si za rok nevydělal víc než 68 tisíc korun a vy ho/ji vyživujete. Slevu nelze uplatnit na partnera, se kterým nejste oddáni, byť s ním třeba máte děti a vedete společnou domácnost.

Doklad: Čestné prohlášení o nízkých příjmech.

Kolik ušetříte:

 • 2 070 Kč za každý měsíc vyživování (celkem až 24 840 Kč).
 • Pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P, jsou částky dvojnásobné.

Nepřehlédněte

Otázka pro experta: Co vše se počítá do mzdy? Konkrétně mám na mysli invalidní důchod a mateřskou.

Odpověď: Do příjmů manželky se počítají veškeré výdělky včetně příjmů, které se neuvádějí do daňového přiznání, protože jsou zdaněny srážkovou daní (dividendy z cenných papírů) nebo od daně osvobozeny (příjem z prodeje nemovitosti nebo cenných papírů po uplynutí časového testu). Dále se započítává podpora v nezaměstnanosti, nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny, veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní). Započítává se i peněžitá pomoc v mateřství.

3Děti ve školce

Rodiče si mohou jako slevu na dani uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení. Nelze zahrnout platby za obědy či speciální kurzy, jde pouze o platbu za umístění.

Doklad: Potvrzení z předškolního zařízení o platbách.

Kolik ušetříte:

 • Za rok 2015 až 9 200 korun na dítě. Částka je za rok, nerozlišuje se, zda dítě chodilo do školky celý rok, nebo jen část.

Otázka pro experta: Naše dítě chodí do školky, kterou zřizuje obec. Týká se školkovné i nás? Nebo je to jen pro ty, kdo chodí do soukromých školek?

Odpověď: Pokud je školka zřízená obcí dle školského zákona nebo dle živnostenského oprávnění (zákon o daních z příjmů § 35bb, odst. 6) a platíte za umístění dítěte, pak ano. Do zaplacené částky nemůžete zahrnout platby za jídlo či výuku angličtiny nebo pobyt ve školce v přírodě.

4Studenti

 • Jako student si můžete snížit daň až o 4 020 korun. To v případě, že studujete celý rok. Pokud ne, snížíte si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku jste studentem byli. Počítá se soustavná příprava na povolání do 26 let věku, případně do 28 let v prezenčním doktorském studijním programu.
 • Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu „na vyživované dítě“.

Doklad: Potvrzení o studiu ze školy.

Kolik ušetříte:

 • 335 korun za každý měsíc studia.

Otázka pro experta: Je mi 24 let a studuji dálkově, přitom pracuji na plný úvazek. Mohu si odečíst tuto slevu?

Odpověď: Pokud jde o studenty lidově řečeno dálkových nebo kombinovaných forem studia, pak tito slevu uplatnit nemohou. Sleva je uplatnitelná pouze u řádného denního studia na středních či vysokých školách.

5Zdravotně postižení

Vyšší slevu si mohou uplatnit invalidní důchodci, pokud mají výdělky, ze kterých by měli platit daň z příjmů.

Doklad: Kopie dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P.

Kolik ušetříte:

 • Jste-li invalidní důchodce 1. a 2. stupně, pak 2 520 Kč za rok, invalidní důchodce 3. stupně 5 040 Kč za rok a držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč za rok. Pokud jste nebyli zdravotně poškození celý rok, částka se krátí.

Otázka pro experta: Průkaz ZTP/P jsem obdržel v polovině listopadu. Mám si započíst dva měsíce, nebo jen jeden?

Odpověď: Podle zákona o daních z příjmů (§ 35ba, odst. 3) může poplatník uplatnit snížení daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku splněny. Ve vašem případě tedy můžete uplatnit slevu za jeden měsíc, za prosinec.

6Příspěvky na charitu

 • Odečíst si můžete dar dobročinné organizaci (obce, kraje, školská či zdravotnická zařízení, charitativní organizace, ochrana zvířat), možností je hodně, blíže jsou specifikovány v daňovém zákoně. Dar můžete věnovat i jednotlivci, pouze však na zdravotní a rehabilitační pomůcky. Není možné daňově odečítat peníze, které jste někomu dali, protože je chudý. Odečíst lze dar pro konkrétního sportovce, když s ním uzavřete smlouvu o propagaci.
 • Odečitatelný finanční obnos, který věnujete na dobročinnost, musí být alespoň tisíc korun a nejvýše 15 procent vašeho daňového základu. Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů si můžete snížit základ o dva tisíce korun.
 • Darovat můžete peníze, ale třeba i věci. Vyčíslit lze dokonce hodnotu služeb provedených pro charitativní organizaci. V těchto případech je však třeba hodnotu daru ocenit. Není k tomu nutné platit znalecký posudek, postačí dohoda mezi dárcem a obdarovaným. Stanovená cena však musí být přiměřená.

Čtěte také

Doklad: Sepište o daru darovací smlouvu; schovejte si doklad o darování krve, případně použijte jako přílohu k daňovému přiznání kopii legitimace dárce.

Kolik ušetříte:

 • Při darované tisícikoruně ušetříte na dani 150 korun.

Otázka pro experta: Poměrně často přispívám na charitu prostřednictvím dárcovských SMS. Mohu si to také nějak uplatnit v daních – nemám žádnou smlouvu?

Odpověď: Možné to je, ale je to poměrně pracné. Protože zákon o daních z příjmů stanoví minimální výši úhrnu darovaných částek 1 000 Kč nebo 2 % vašeho základu daně, čeká vás pracné zjištění všech dárcovských SMS z vašich podrobných výpisů z telefonních účtů, doložení, na jaké charitativní účely jste je poslal, a provedení součtu, zda jste za kalendářní rok 2015 skutečně daroval tímto způsobem částku tisícovku či více. Pokud suma takto zjištěných „darů“ částky 1 000 Kč nedosáhne, nemůžete o vypočítanou částku svůj základ daně snížit.

7Spořím si na stáří

Penzijní spoření

 • Od daňového základu lze odečíst až 12 tisíc korun uložených do penzijní společnosti v roce 2015, naspořit však musíte celých 24 tisíc korun za rok. Naspořená částka se totiž snižuje o 12 tisíc Kč, tedy na prvních uspořených tisíc korun měsíčně dostáváte státní příspěvek, proto se do daňové úlevy nepočítají. Je tedy vhodné zaplatit ročně částku ve výši 24 tisíc Kč.
 • Jestliže vám do fondu přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvky daňově uplatnit nemůžete. Podmínkou je, že si v penzijní společnosti spoříte do 60 let a současně minimálně 60 měsíců. Kdybyste peníze vybrali dřív, budete muset uplatněnou úlevu dodanit.

Doklad: Potvrzení z penzijní společnosti

Kolik ušetříte:

 • Až 1 800 korun na dani ročně (12 000 x 15 %)

Životní pojištění

 • I zde lze základ daně snížit až o 12 tisíc korun za rok, které jste zaplatili na pojistném. To se týká životních pojistek, kde si spoříte na stáří (smlouva do 60 let, na kterou spoříte minimálně 60 měsíců). Pokud máte pojistku „na dožití“ (když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít sjednanou pojistnou částku. Její výše je alespoň 40 tisíc korun (bude-li smlouva kratší než 15 let) nebo 70 tisíc korun (smlouva delší než 15 let).
 • Když si v rámci pojistky platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Odečíst si nelze ani částky, které vám přispívá zaměstnavatel, ty totiž dostáváte nezdaněné.

Doklad: Potvrzení z pojišťovny.

Kolik ušetříte: Až 1 800 korun na dani ročně (12 000 x 15 %)

Otázka pro experta: Mám potvrzení na zaplacení roční částky penzijního pojištění ve výši 18 tisíc Kč a životního pojištění také ve výši 18 tisíc Kč. Můžu si uplatnit dvakrát snížení základu daně o 12 tisíc Kč?

Odpověď: Ze zaplaceného penzijního pojištění můžete uplatnit pouze 6 tisíc Kč (k platbě prvních 12 tisíc Kč se nepřihlíží), ze zaplaceného životního pojištění můžete uplatnit 12 tisíc Kč.

8Půjčka na bydlení

 • Od daňového základu si můžete odečíst úroky zaplacené za hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Celkově si lze odečíst nejvýše 300 tisíc korun za rok a domácnost. Pokud jste si brali úvěr v průběhu roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za měsíc.
 • Daňová úleva se nevztahuje na nemovitosti, které pronajímáte či v nich podnikáte. Podmínkou je, abyste tak řešili bytovou potřebu své vlastní rodiny. Když koupíte pozemek, musíte na něm do čtyř let začít stavět, jinak uplatněné úroky musíte takzvaně dodanit.
 • V případě spoluvlastníků nemovitosti odečítá úroky buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem (musí být všichni účastníky smlouvy o úvěru). Jiný poměr není možný.

Doklad: Potvrzení z banky o zaplacených úrocích.

Kolik ušetříte:

 • 15 % ze skutečně zaplacených úroků, maximálně 45 tisíc korun na dani ročně (300 tisíc korun úroků x 15 %)

Otázka pro experta: Koupil jsem na hypotéku byt. Pak se nám narodilo dítě a vyměnili jsme si byt s rodiči. Já platím hypotéku na menší byt (ve kterém bydlí rodiče) a s rodinou bydlím v jejich (větším) bytě. Mohu si odečítat úroky?

Odpověď: Svůj základ daně můžete snížit o zaplacené úroky, i když v bytě bydlí vaši rodiče. Zákon dovoluje, aby na hypotéku koupený byt nebo dům sloužil k trvalému bydlení vlastníka bytu (poplatníka) nebo bydlení jeho dětí, rodičů nebo prarodičů.

9Vzdělávám se

 • Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Když budete chtít tuto úlevu uplatnit, je lepší zajít na konzultaci s daňovým poradcem. Problematika je dost složitá a mohlo by se snadno stát, že zrovna vaši formu vzdělávání finanční úřad neuzná.
 • Odečíst je možné až 10 tisíc korun za rok, zdravotně postižení o 5 tisíc korun více.

Doklad: Potvrzení o zaplacení zkoušky.

Kolik ušetříte:

 • Až 1 500 Kč (postižení až 2 250 Kč)

Otázka pro experta: Pracuji v obchodě v centru města. Chci se naučit anglicky, abych se lépe domluvila se zahraničními zákazníky. Mohu náklady na jazykový kurz uplatnit v této položce?

Odpověď: Tato položka dovoluje snížit daňový základ o úhrady za zkoušky, nikoliv o cenu kurzu, který si člověk vybere a absolvuje pro zvýšení či rozšíření své kvalifikace. Náklady na jazykový kurz tedy jako zaměstnanec daňově uplatnit nemůže, mohl by je však jako daňový výdaj uplatnit váš zaměstnavatel, pokud se s ním dohodnete. Pokud jde o drahé vzdělávání, může vám o tuto částku snížit mzdu (a ušetří tak sociální a zdravotní pojištění z této částky). Výhoda pro vás je ta, že nebudete kurz platit ze svých zdaněných peněz.

10Jsem v odborech

Kdo je členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku, a to až o 3 tisíce korun. Současně to však nesmí být víc než 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok.

Doklad: Potvrzení o zaplacených příspěvcích

Kolik ušetříte:

 • Až 450 Kč (3 000 x 15 %)

Otázka pro experta: V odborech jsem od července. Mohu si odečíst celé 3 tisíce, nebo jen polovinu?

Odpověď: Zákon umožňuje snížení o částku 3 tisíce Kč ročně bez ohledu na délku trvání členství. Ve vašem případě je možno tedy uplatnit celou částku.

Na dotazy čtenářů odpovídala Jana Skálová, partnerka TPA Horwath

 • Nejčtenější

Na co je a není nárok, když čerpáte dovolenou, radí advokátka

Kdo pracuje v soukromém sektoru, má zákonný nárok na čtyři týdny dovolené. Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají pět...

Volno k lékaři či na svatbu. Co nám zaměstnavatel (ne)zaplatí?

Jsou situace, kdy potřebujeme volno z práce, ať už jde o svatbu, pohřeb nebo návštěvu lékaře. I na to legislativa myslí...

Nesolidní zaměstnavatelé mnohým zkomplikují přiznání penze

Nárok na starobní důchod nevzniká jen dosažením státem určeného věku. Podmínkou jeho přiznání je i splnění doby, po...

Má titul Mistr rukodělné výroby a tisíce spokojených zákazníků

Vždycky ji bavily ruční práce a tak volba byla jasná, vyučila se krejčovou. Pak se naučila tkát koberce na ručních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Refinancování hypoték mimo výročí fixace dříve či později zdraží

Refinancování hypoték v Česku sílí každým měsícem. Důvodem jsou obavy z rostoucí inflace a zvyšování úroků u hypoték,...

Kdo staví dům, musí si připlatit. Kvůli prudkému nárůstu cen nestačí hypotéky

Premium Martin Hájek buduje v lokalitě Loukovec v Příhrazských skalách v Českém ráji dům, do kterého se nejspíš s rodinou nikdy...

Ralsko 30 let poté. „Český Černobyl“ je skanzenem sovětské okupace

Premium Zem je tu děravá jako ementál, naládovaná střelivem a nasáklá ropnými látkami. Co krok, to azbukou vyrytý nápis. Tu na...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

 • Další z rubriky

Kdo dostane od července víc peněz zrušením stropu daňového bonusu

Řada rodičů, kteří pečují o děti, využívá finanční podporu státu v podobě daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na...

Daně 2020: termín pro odevzdání je delší, za prodlevu hrozí sankce

Termín pro daňové přiznání se kvůli pandemii prodloužil o měsíc. V papírové podobě lze růžový formulář podat do 3....

Daně 2020 o měsíc později. Jaké položky vám mohou ulevit

Termíny pro podání klasického i elektronického daňového přiznání k dani z příjmů se letos o měsíc prodlužují....

Povinné přehledy letos řešte u počítače. Kdy je odevzdat a co si ohlídat

Kdo zvládl vyplnit daňové přiznání, často si myslí, že má hotovo. Ale čeká ho ještě daleko zapeklitější výzva. A tou...

Nabídka lokálních potravin za hranicemi vyrazí dech, v Česku rozhoduje cena

Je všední letní den v bavorském příhraničí na německé straně Šumavy. Česká rodina si právě nakoupila v supermarketové...

S Ivou Pazderkovou jsme se za naši svatbu styděli, přiznal Pavlásek

Lukáš Pavlásek (42) je sice zasnoubený, ale do svatby se nehrne. Veselku zatím překazila konoravirová opatření. Komik v...

Kdo vám dovolil fotit? A my, že jsme tady doma. Takhle odcházeli Sověti

Před třiceti lety odešli z bývalé ČSFR poslední sovětští vojáci. Jejich odchod zachytila ale jen hrstka dokumentaristů....

Připravte se na epický kolaps, varoval burzovní amatéry slavný investor Burry

Michael Burry, který vydělal miliardy na tzv. internetové horečce nebo úderu poslední finanční krize, ostře zkritizoval...

Hlásí vám Google na mobilu chybu? Nejste sami, na vině je aktualizace

V posledních hodinách se objevilo mnoho případů, kdy uživatelům Androidu neustále systém ukazuje chybovou hlášku, že...