Středa 6. prosince 2023, svátek má Mikuláš
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Středa 6. prosince 2023 Mikuláš

Daně 2021: Kdy musíte podat daňové přiznání u přivýdělků

Každý občas vydělá nějaké peníze navíc. O tom, zda je zapisovat do růžových formulářů, rozhoduje druh a výše příjmů. Projděte si náš návod a zjistěte, jestli a jak se daní nadúroda anebo třeba cenné papíry. Na otázky čtenářů také odpovídá daňová poradkyně Blanka Marková ze společnosti Ekofi.cz
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Příjmy na dohodu

Když si přivyděláte dohodou o provedení práce do 10 000 korun měsíčně, zaměstnavatel automaticky odvede takzvanou srážkovou daň. Z každé vydělané tisícikoruny dostanete 850 korun vy a 150 korun finanční úřad. Pak už nemusíte nic řešit sami – zdravotní ani sociální pojištění se z takových peněz neplatí.

Mohou však nastat situace, kdy se člověku vyplatí i již zdaněné peníze do daňového přiznání uvést. Třeba když si na dohodu vydělá každý měsíc 9 000 korun, zvýšený příjem se mu může hodit při žádosti o hypotéku. 

Nebo když je takový přivýdělek jediným příjmem důchodce, studenta či rodiče na rodičovské. Pokud podají přiznání, budou moci uplatnit slevu na poplatníka a zaplacená daň se jim vrátí zpět. 

Daňové přiznání za rok 2021: využijte chytré interaktivní formuláře

Příjmy nad 6 000 korun

Jestliže si jako zaměstnanci přivyděláváte podnikáním, pronájmem nebo jiným nezaměstnaneckým způsobem, oficiálně zvaným „ostatní příjmy“, platí pro vás tato roční hranice. Když si vyděláte přes 6 000 korun navíc, budete růžové formuláře vyplňovat.

Co jsou „ostatní příjmy“ podle § 10 daňového zákona:

 • Takzvaná příležitostná činnost
  Příklady: zahrádkář prodá nadúrodu jablek, hrušek, mrkve, třešní..., chovatel prodá štěňata, koťata..., maminka připraví kostýmy na školní představení, tatínek to představení nafilmuje a sestříhá, ajťák udělá na zakázku webové stránky, kutil opraví sousedovi rozbitá vrata, majitel za úplatu zapůjčí živnostníkovi speciální šicí stroj. Speciální výjimka se týká včelařů: neplatí pro ně třicetitisícová hranice osvobození – k tomu, aby nemuseli řešit daňové přiznání, stačí, když neobhospodařují víc než 60 úlů a neprodávají nic jiného než med (tedy oddělky, medovinu, propolis, vosk...).
 • Prodej nemovitostí
  Uvádět nemusíte nemovitosti, které nejsou zapsané v obchodním majetku firmy a jež jste současně vlastnili déle než deset let (platí nově, na majetek pořízený do konce roku 2020 se vztahuje pětiletá lhůta) nebo v nich bydleli déle než dva roky.
  Pokud jste nemovitost zdědili a obratem ji prodáváte, ani tehdy to nemusíte do daňového přiznání psát – počítají se totiž i roky, po které v nemovitosti bydlel (či ji vlastnil) zůstavitel.
 • Prodej movitých věcí
  Prodej vlastních osobních věcí danit nemusíte. Výjimkou jsou auta, lodě a letadla – kdybyste je prodávali do roka od jejich nabytí, případný zisk danit budete. Příkladem může být třeba auto, které vyhrajete v loterii, ale protože ho nepotřebujete, prodáte ho.
  Pozor na internetový prodej: když v nějakém bazaru prodáte kabelku, která se vám okoukala, není to problém. Pokud však prodáváte kabelky každý týden, mohlo by to finančnímu úřadu připadat podezřelé – museli byste být schopni doložit, že nejde o skryté podnikání, ale máte třeba manžela, který vám ke každé příležitosti kupuje jako dárek kabelku a tolik jich pochopitelně neunosíte.
 • Prodej cenných papírů
  Pokud cenné papíry prodáte do tří let od doby, co jste je nabyli, musíte je uvést do daňového přiznání, jestliže jste je odprodali za více než 100 000 korun.
 • Příjmy z převodu
  Typicky příjem z převodu družstevního bytu. Pokud jste vy nebo vaši příbuzní (v případě dědictví) podíl vlastnili déle než deset let, uvádět jej v daňovém přiznání nemusíte.
 • Jiné ostatní příjmy
  Sem patří například příjmy ze zděděných autorských práv. Ale hlavně dodaňování předčasně vypovězeného penzijního připojištění či životního pojištění. O jejich platby si lze snížit základ daně a zároveň jsou částky, které odvádí zaměstnavatel, od daně osvobozené. Dřívějším zrušením smlouvy však dochází k porušení podmínek, osvobození zaniká a uplatněná výhoda se stává příjmem, který je třeba zdanit. Je nutné dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky – zvýšíte si o ně daňový základ za rok, kdy došlo k porušení podmínek.
 • Bezúplatné příjmy
  Dědění a dary v příbuzenské linii do daňového přiznání psát nemusíte, stejně jako dary od někoho, s kým sdílíte společnou domácnost a jste na sebe odkázáni výživou. Pokud však dostanete od někoho „cizího“ dar v hodnotě vyšší než 15 000 korun, přiznat ho musíte.

Příjmy nad 15 000 korun

Tato hranice platí pro ty, kdo nemají zaměstnanecké příjmy, ale za rok 2021 si vydělali víc než 15 000 korun – podnikáním, pronájmem nebo zmíněnými ostatními příjmy. I oni musejí podat daňové přiznání. To se týká zejména důchodců, studentů či lidí na rodičovské dovolené. 

Naprostá většina penzí, stipendia ani rodičovský příspěvek nejsou zdanitelné příjmy. Když mají lidé jen ty, daňové přiznání nepodávají. Pokud si však přivydělají víc, než stanoví limit, růžové formuláře budou vyplňovat.

Příjmy nad 30 000 korun

Pokud jste zaměstnaní (a daně vám zúčtovává zaměstnavatel), studujete, jste v penzi nebo třeba v domácnosti a nemáte žádné jiné přivýdělky než „ostatní příjmy“ podle § 10 a jsou příležitostné, pak až do této částky nemusíte daňové přiznání podávat. Toto pravidlo zní složitě a skutečně má poměrně komplikovaný výklad.

Je třeba správně rozlišit, co je příležitostná činnost a co opakovaná – ta už by měla být vlastně podnikáním. Třeba ojedinělý grafický návrh webových stránek je první případ, kdežto pravidelná správa webu fotbalového klubu, za kterou dostáváte odměnu, druhý. 

A existují paradoxy: třeba prodej přebytků ze zahrádky, kde se pravidelnost péče o plodiny předpokládá, se považuje za příležitostnou činnost. A vlastnoruční tvorba a následný prodej výrobků na nějakém internetovém tržišti je činností opakovanou. 

Jestli jste na mateřské a přitom šijete veselé chňapky, které prodáváte na internetu, měli byste mít živnostenské oprávnění. A to i když jich prodáte deset do roka. A pozor, hranice 30 000 korun se týká příjmu, nikoli zisku. Pokud nakoupíte materiál za 20 000 a 11 000 si vezmete za práci, celkem si řeknete o 31 000 korun a daňové přiznání podávat budete.

Příjem do 100 000 korun

Pokud váš výdělek pochází z investic do cenných papírů, platí ještě další pravidla. Daňové přiznání musíte podat, když investice netrvala déle než tři roky a příjem z ní přesáhl 100 000 korun.

A zase je to zamotané. Když investujete 100 000 korun a za rok investici vyberete a ona má v té době hodnotu 105 000 korun, vydělali jste na ní 5 000 korun. Ale váš příjem byl 105 tisíc, takže daňové přiznání podávat musíte. Uvedete však i výdaj 100 000 korun, za které jste původní investici nakoupili, takže ke zdanění bude jen 5 000 korun.
Paradoxně, kdybyste byli ve ztrátě – investovali třeba 200 000 a po roce vyzvedli 150 000, budete též daňové přiznání podávat. Ano, vodítkem je vždy dosažený příjem. 

Růžové formuláře musejí sami vyplnit zaměstnanci, kteří měli dva různé zaměstnavatele ve stejnou dobu, a pak ti, kdo si přivydělávají třeba pronájmem, investicemi či příležitostnou prací. Budou vypisovat čtyřstránkový tiskopis daňového přiznání a Přílohu číslo 2.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na otázky čtenářů odpovídá daňová poradkyně Blanka Marková společnosti Ekofi.cz

Prodala jsem byt po rodičích. Časový test splňuji – rodiče v něm bydleli déle než 30 let. Protože údaj je evidovaný v katastru nemovitostí, nemusím to nijak hlásit finančnímu úřadu. Ale jak se úřad dozví, že jde o osvobozený příjem?
Finanční úřad dostává informace z veřejných rejstříků automaticky při změnách. Pokud v katastru dojde ke změně vlastníka, má možnost nahlédnout do spisu a z něj zjistí cenu uvedenou v kupní smlouvě, ale i způsob nabytí nemovitosti, tedy to, že jste ji zdědila a jak dlouho ji vlastnili vaši rodiče. Pokud by měl správce daně pochybnost, může vás vyzvat k doplnění.

Koupil jsem garsonku na hypotéku s tím, že ji budu pronajímat. Mohu si jako výdaj uplatnit splátku hypotéky?
Splátka hypotéky není u příjmu z pronájmu uznatelným výdajem. Můžete však uplatnit odpisy dané nemovitosti. 

V létě jsem pracoval jako dobrovolník při odstraňování škod po tornádu. Dal jsem i nějaké peníze do sbírek a mám na to potvrzení, které bych si chtěl uplatnit v daňovém přiznání. Mohl bych nějak vyčíslit i hodnotu té dobrovolnické práce a také ji odečíst od daňového základu?
Dary do sbírek vyhlášených ministerstvem financí nebo charitativním organizacím je možné uplatnit. Co se práce týká, ocenit lze cokoliv. Pokud jste ji odvedl pro charitativní organizaci, vyčíslení je teoreticky možné a výše oceněné práce by mohla být potvrzena jako částka daru. Jestliže jste ale práci vykonal pro nějakého konkrétního postiženého, nejde o příjemce, který je v zákoně zmíněn pro účely uznatelnosti daru. 

Jsme rozvedení a děti máme ve střídavé péči ve čtrnáctidenním režimu. Jak uplatnit daňové zvýhodnění?
Záleží vždy na dohodě rodičů, musejí si mezi sebou prohlášením (které přiloží k daňovým přiznáním) potvrdit, kdo bude pro konkrétní období uplatňovat zvýhodnění. Podmínkou totiž je, že rodiče neuplatní nárok na zvýhodnění současně: v daňovém přiznání musíte uvést takový počet měsíců, aby dohromady u vás obou a u jednoho dítěte nepřesáhlo zvýhodňované období jeden rok. Pokud by se rodiče nedohodli, zvýhodnění nebude možné uplatnit.

Po tatínkovi jsem zdědil sbírku známek. Protože sám nemám k filatelii vztah, rozhodl jsem se ji prodat. Utržil jsem za ni půl milionu korun. Mám to řešit v daňovém přiznání?
Ne, sbírka byla vaším soukromým majetkem. Kdybyste za ni dostal víc než pět milionů korun, musel byste takový příjem – byť by byl osvobozený od daně – hlásit příslušnému správci daně nejpozději v termínu, v němž se podává daňové přiznání. Tato povinnost se týká věcí, které se nezapisují do speciálních rejstříků. Pokud by tedy šlo o cennější sbírku, obraz, šperk…, potom musí prodávající finančnímu úřadu tento příjem oznámit. Jestliže by šlo o umělecké dílo, které se zapisuje do zvláštního seznamu, hlásit se nic nemusí. 

Na oznámení má Finanční správa zvláštní tiskopis, ale nic se nestane, když je sepíšete volnou formou nebo přijdete za správcem daně ohlásit věc do protokolu. Pozor, při nesplnění této povinnosti hrozí pokuta minimálně 0,1 procenta z nepřiznaného příjmu, což u pěti milionů činí 5 000 korun. Při prodeji soukromého movitého majetku zdanění podléhá jen zisk z prodeje aut, letadel či lodí, jejichž majitelem jste byl kratší dobu než rok. Příjem přiznat musíte, danit budete jen v případě zisku.

Část roku 2021 jsem byl evidován na úřadě práce a do zaměstnání nastoupil až v říjnu. Jak vysokou slevu na poplatníka mohu uplatnit?
I když jste pracoval jen část roku, můžete si uplatnit celou slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun. Pro vás bude výhodné podat si daňové přiznání sám. S velkou pravděpodobností se vám totiž vrátí zálohy na daň, které za vás odvedl zaměstnavatel za říjen až prosinec 2021, protože zaměstnavatel v běžném měsíci počítá jen s poměrnou částí slevy na poplatníka, celkem na vás tedy uplatnil slevu pouze 3 x 2 320 = 6 960 korun.

 • Nejčtenější

Novinky: odpovědnost ponese uživatel auta, pojistné limity se zvýší

1. prosince 2023

Od Nového roku začne platit novela silničního zákona. Ta přinese velké změny, například možnost...

Kdo nejvíc vydělává? A přijde v příštím roce propouštění, nebo zvyšování mezd?

30. listopadu 2023

Průměrná mzda sice roste, kvůli inflaci však reálně klesá. Víc než polovina zaměstnanců očekává, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Je klasický životopis minulostí? Mladá generace boří zažitá pravidla

29. listopadu 2023

Každá generace přináší něco nového společně s dobou, do které se narodila. Promítá se to i do...

Za nešťastný úraz mohl mít deset milionů, ale nemá nic. Kvůli chybě v platbě

30. listopadu 2023

Premium Pan Jaroslav si v červnu sjednal životní pojistku a v srpnu odjel na dovolenou do Řecka. Čas už...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zhodnoťte své peníze. Investování je jednodušší, než myslíte. Víte, jak na to?

3. prosince 2023

Řadový český investor je stále především konzervativní střadatel, který má většinu prostředků...

Vyhráli čtvrt miliardy ve sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

Premium Na těle má vytetovaných šest čísel. 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Jsou to čísla, která jemu a jeho manželce přinesla 250 milionů...

Klobásy a temná ezoterika. Jak jsem si zajel s KSČM do Polska za nákupy

Premium Ještě že jsem dorazil s předstihem. Autobus z temného náměstí v Lysé nad Labem vyráží o dvě minuty dříve, než bylo...

Nová princezna. Herečka Sára Korbelová o vánoční pohádce i intimních scénách

Premium Je jí jednadvacet, ale už má za sebou slušnou řádku rolí. A zajímavých, od těhotné studentky po slečnu trpící úzkostmi....

Úrokové sazby u hypoték stagnují. Co čekat v roce 2024?

6. prosince 2023

Banky nepatrně snížily sazby kratších fixací hypoték, dlouhodobé fixace ale naopak zdražily....

Povinné ručení zdraží až o pět procent, zlevní ho bonusy a důkladné hledání

6. prosince 2023

V České republice pokračuje meziroční zdražování povinného ručení. Oproti roku 2022 se průměrná...

KOMENTÁŘ: Blýská se na lepší časy a zlevní od Nového roku byty?

5. prosince 2023

Od 1.ledna 2024 se mění sazby DPH. Byty do 120 metrů čtverečních, které postaví a prodává...

Umělá inteligence ve financích. V čem má a nemá smysl a kde člověka nenahradí

5. prosince 2023

Premium Umělá inteligence (označovaná zkratkou AI) se čím dál více prosazuje v mnoha oborech. A samozřejmě...

Vyhráli čtvrt miliardy ve sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

Premium Na těle má vytetovaných šest čísel. 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Jsou to čísla, která jemu a jeho manželce přinesla 250 milionů...

Zemřela slovenská zpěvačka Haščáková z pěveckého dua MC Erik & Barbara

Ve věku 43 let zemřela na Floridě slovenská zpěvačka Barbara Haščáková z pěveckého dua MC Erik & Barbara, které se v...

StarDance opustil cukrář Josef Maršálek. V děkovné řeči padla peprná slova

Osmé kolo StarDance bylo posledním pro cukráře Josefa Maršálka a Adrianu Maškovou. V rozstřelu byli s kajakářem...

Potvrzeno. Ceny elektřiny od ledna stoupnou kvůli regulované složce

Energetický regulační úřad potvrdil růst regulovaných cen energií od ledna 2024. Oproti před měsícem uváděnému růstu...

Po snížení DPH potraviny zdraží, zjistil od obchodníků ministr Výborný

Snížení DPH o tři procentní body u potravin na 12 procent nesníží ceny v obchodech. V pondělí to ohlásil po jednání s...