Podnikám. Mám při zdanění příjmů zvolit paušál, nebo evidovat výdaje?

aktualizováno 
Podnikatelům se každý rok daňové podmínky alespoň trochu mění. Asi aby byli stále ve střehu. Za rok 2018 se změna týká uplatnění paušálních výdajů. To je ulehčení pro ty, kdo nechtějí schraňovat každý paragon a raději si náklady vypočtou.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jenomže procenta se počítají pouze z milionových příjmů. Kdo si vydělal víc, zdaní navíc i všechno, co milionovou hranici přesahuje. I tak se to však může vyplatit. Očekávané zvýšení limitu, ze kterého se paušál vypočítává, na dva miliony se bude týkat až příštího daňového přiznání.

Na oplátku si mohou podnikatelé „paušalisté“ uplatnit slevu na vyživované děti a manželku. Na modelovém příkladu Evžena Ženatého si ukážeme, jak si spočítat, jestli je lepší zvolit paušál, či evidenci skutečných výdajů.

1.Skutečné výdaje

Evžen nejprve musí shromáždit, odůvodnit a zdokumentovat všechny výdaje. Ty pak odečte od příjmů 1 500 000 korun. Evžen splácí měsíčně 11 000 korun úvěru, ale do výdajů se počítají pouze úroky. Je to kvůli tomu, že za půjčené peníze si koupil stroje, které následně uplatní v odpisech. Kdyby odečítal jak splátku úvěru, tak náklady na pořízení strojů, objevily by se ty samé peníze ve výdajích dvakrát. Protože měsíční úrok je 900 korun, roční náklady na úvěr jsou 10 800 korun.

Dílnu si Evžen pořídil za 300 000 korun. Protože to je majetek firmy a koupě překročila 40 000 korun, nemůže celou částku na pořízení dát najednou jako výdaj, ale bude muset takzvaně odepisovat. Dílna je budova, patří do páté odpisové skupiny a odpisovat ji musí 30 let. Ročně tedy odepíše 9 996 korun.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Stejně tak bude muset postupně odepsat stroje, které do dílny pořídil. Ty stály celkem 480 000 korun, patří do druhé odpisové skupiny s dobou odepisování pět let. Ročně může dát Evžen do výdajů 96 000 korun.
Evžen k podnikání využívá auto, nechce však vést knihu jízd, proto využije paušálu 4 000 korun měsíčně (auto používá i k soukromým účelům), za rok 48 000 korun.

 • 1. odpisová skupina 3 roky, v 1. roce 20 %, dále 40 %
  Příklady: nástroje a nářadí, kancelářské stroje a počítače, hospodářská zvířata kromě koní, kancelářské a školní potřeby, televizní kamery, měřicí, zkušební, navigační přístroje, kola...
 • 2. odpisová skupina 5 let, v 1. roce 11 %, dále 22,25 %
  Příklady: automobily, motorová vozidla pro nákladní dopravu, nábytek, koně, čerpadla a zdviže, chladicí a mrazicí zařízení, prodejní automaty, průmyslové myčky nádobí, traktory, obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro stavební práce, pistole, rozhlasové a televizní přijímače, zdravotnické přístroje a zařízení, přesné váhy, časoměrné přístroje, sportovní potřeby...
 • 3. odpisová skupina 10 let, v 1. roce 5,5 %, dále 10,5 %
  Příklady: parní kotle, trezory, klimatizační zařízení, lodě...
 • 4. odpisová skupina 20 let, v 1. roce 2,15 %, dále 5,15 %
  Příklady: oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, koupaliště, skleníky a fóliovníky...
 • 5. odpisová skupina 30 let, v 1. roce 1,4 %, dále 3,4 %
  Příklady: budovy, mosty, kašny, lanovky...
 • 6. odpisová skupina 50 let, v 1. roce 1,02 %, dále 2,02 % Příklady: hotely, obchodní domy...

Za materiál k výrobě zaplatil podnikatel 300 000 korun. Další provozní náklady jsou 360 000 korun. Jejich nejvyšší část tvoří odměna brigádníkovi, který mu několik měsíců vypomáhal se zvládnutím velké zakázky, ale i platba za elektřinu, internet, pojištění, administrativní náklady.

Příjmy: 1 500 000
Výdaje: 10 800 + 9 996 + 96 000 + 48 000 + 300 000 + 360 000 = 824 796
Ke zdanění: 1 500 000 – 824 796 = 675 204
Daň: 675 200 x 15 % = 101 280

2.Paušální výdaje

Tady je to jednoduché. Evžen si vydělal 1 500 000 korun. Jeho činnost je řemeslná, může tedy odečíst až 80 procent. Paušální výdaje však může počítat nejvýše z milionu, ostatní zdaní celé.

Příjmy: 1 500 000
Paušální výdaje: 80 % z 1 000 000 = 800 000
Ke zdanění: (1 000 000 – 800 000) + 500 000 = 200 000 + 500 000 = 700 000
Daň: 700 000 x 15 % = 105 000

Když daníte paušálem, sečtete všechny příjmy a jako výdaj uvedete patřičné procento z nich. Výhoda paušálních výdajů je hlavně v jednoduchosti. Evidujete jen podnikatelské příjmy a nemusíte se zatěžovat fakturami, paragony za věci potřebné k vašemu podnikání. Kolik procent si můžete odečíst jako výdaj?

 • 80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník... Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona.
 • 60 % ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona.
 • 40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci...
 • 30 % pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého stroje...

3.Porovnání

Na první pohled jsou skutečné výdaje výhodnější. Evžen by vypočetl daň 101 280 a ušetřil by 3 720 korun.

Jenomže když využije paušál, nebude muset řešit daňovou evidenci. Její vedení by ho stálo buď spoustu času, který může věnovat podnikání, nebo peníze, jež by zaplatil účetní. Navíc v případě využití paušálu se nemusí obávat kontroly z finančního úřadu. Ta sice přijít může, ale kontrolovat bude jen příjmovou stránku podnikání. Obě tyto výhody Evženovi za necelé čtyři tisíce stojí, proto se rozhodne pro paušální vyčíslení výdajů.

V Evženově daňovém přiznání se objeví ještě odečitatelná položka za úroky ze stavebního spoření a slevy na děti a vyživovanou manželku. Tyto skutečnosti však ovlivní vypočtenou daň úplně stejně. Evžen tedy může vybírat jen na základě prostého porovnání příjmů a výdajů a z něho vypočtené daně.

Jak lze uplatnit složitější výdaje

 • AUTO
  Chcete-li provoz auta uplatnit jako náklad, musíte být přihlášeni k silniční dani a platit ji – i když auto nemáte zapsané v podnikatelském majetku, ale jezdíte svým soukromým nebo půjčeným. Jestli jste se do konce ledna 2019 nestihli k dani za rok 2018 přihlásit, už si auto jako náklad za loňský rok neuplatníte. Možnosti uplatnění výdajů za auto:
  Paušál: U aut evidovaných v majetku firmy a používaných jen k firemním účelům je měsíční paušál 5 000 korun; u vozů, které používáte i soukromě, je měsíční paušál 4 000 korun. Knihu jízd mít nemusíte, pokud autem jezdíte sami (a nejste plátcem DPH). Když řídí i zaměstnanci, je vhodné ji vést. Lze uplatnit v prokázané výši výdaje na údržbu, opravy, pojistné a odpisy (u aut v obchodním majetku) či pronájem (u aut pronajatých). Parkovné zahrnout nelze.
  Evidujeme doklady: Vedete knihu jízd, schováváte si doklady za nákup pohonných hmot i za jiné výdaje spojené s provozem auta. Pokud používáte vůz i k soukromým účelům, musíte vhodně (například poměrem ujetých kilometrů) krátit náklady.
  Evidujeme kilometry: Používáte vyhlášenou sazbu, ta je pro rok 2018 stanovena na čtyři koruny za kilometr a náhrada pohonných hmot na 29,80 koruny za litr nafty a 30,50 koruny za litr benzinu. Nemusíte vést knihu jízd, evidujete jen služební cesty. Nemůžete uplatňovat žádné výdaje spojené s provozem auta.
 • JÍDLO
  Sami sobě můžete platit za jídlo jen u služební cesty mimo provozovnu. Při výjezdu na 5 až 12 hodin je za rok 2018 nárok na stravné 78 korun, při akci trvající 12 až 18 hodin 119 korun, při cestě delší než 18 hodin až 186 korun. O cestách je třeba vést evidenci (datum, od–do, místo a důvod). Pracovní oběd s klientem si raději do nákladů nedávejte. Prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou, není jednoduché. A už vůbec to nezkoušejte, když si navzdory luxusnímu několikachodovému menu s obchodním partnerem „neplácnete“.
 • DÁRKY
  Drobné pozornosti obchodním partnerům jsou daňově odůvodnitelné. Vejdou se sem propisky, hrnky, trika, diáře, powerbanky, flashky... Musí však jít o předměty do hodnoty 500 korun označené logem firmy. Takže nejde jen tak koupit třeba dobrý čaj a předat ho. Musí na něm být vaše logo, to však stačí i na přebalu. Nesmí jít o věci, které jsou předmětem spotřební daně (alkohol, cigarety... výjimkou jsou tichá vína). Obdarované je třeba evidovat, u dražších dárků jmenovitě.
 • NÁJEM, KOMUNIKACE, ENERGIE
  Máte-li provozovnu mimo bydliště, můžete si výdaje na nájem, vodu, elektřinu, internet... uplatnit celé. Když podnikáte z domácí adresy, stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů.
 • VYBAVENÍ
  S technikou, nábytkem či stroji, které potřebujete k provozu, nebude problém, pokud podnikáte jinde, než bydlíte. Jako obvykle platí, že věci by měly mít smysluplné využití (jak co do počtu, tak co do luxusu). Pokud je místo podnikání shodné s vaším bydlištěm, budete opět výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám – třeba když si pořídíte bezpečnostní kameru, vyměníte okna v celém domě (tedy i v místnostech, kde máte provozovnu). U dražšího majetku – v hodnotě nad 40 000 korun za kus – musíte uplatnit odpisy.
 • OBLEČENÍ
  Ošacení se dá použít jako daňově uznatelný výdaj z podnikání, přesvědčíte-li úřad, že ho využíváte pouze ke své práci. To se povede, když budete mít směrnici o využití pracovních oděvů a pokud bude oblečení viditelně a neodepnutelně (takže firemní odznak v klopě saka neprojde) označeno jménem a logem firmy. U montérek a pracovních bot nejspíš uspějete, kostýmek a lodičky neobstojí.

 Konzultace: Blanka Marková, Ekofi.cz

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Diplomacii opustil a začal podnikat, aby dostal od života, co chce

Jan Hebnar

Jan Hebnar říká, že lenost má v sobě každý. I on sám. Zvládl ale vystudovat tři vysoké školy, má státnici ze tří jazyků...

Další z rubriky

Jen do konce ledna je čas na přiznání daně z nemovitých věcí

Ilustrační snímek

Pokud jste v roce 2018 nově nabyli do vlastnictví pozemek nebo nemovitost, máte povinnost podat daňové přiznání do 31....

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Daňové přiznání u přivýdělku. Kdo musí platit a jak na to?

Ilustrační snímek

Jste zaměstnaní a přivyděláváte si? Pronajímáte dům, včelaříte, nebo máte příjmy z prodeje výpěstků ze zahrádky?...

„Spekulanti, budete litovat!“

„Spekulanti, budete litovat!“

Kurzy.cz Výsledky evropských voleb na trzích, jak se zdá, příliš napětí nevyvolají. Aktuální týden přinese pouze pár klíčových d...

Najdete na iDNES.cz