Úterý 1. prosince 2020, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 1. prosince 2020 Iva

Velká daňová poradna: daňoví poradci zdarma radí, jak na daň z příjmu

Vyplnit růžový formulář a přiznat daně správně není pro řadu poplatníků snadné. Na druhou sérii dotazů čtenářů přinášíme odpovědi expertů, jak nechybovat při uplatnění slev na děti, u výdělků v zahraničí, příjmů z podnikání a dalších příjmech.

Oficiální datum pro odevzdání daňového přiznání je 1. dubna, ale úřady tolerují dodání až o pět dní později. To už však přiznání musí být fyzicky na úřadě, nestačí poštovní razítko. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1.Dotazy týkající se slev na děti

Slevu na dítě si může odečíst ten, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti a vyživuje ho. Sleva na jedno dítě je 13 404 korun za rok, na druhé dítě je sleva vyšší 15 804 korun a na třetí a další děti dokonce 17 004 korun.

Když je daň, kterou má rodič platit nízká, a díky slevě si rodič vypočte zápornou daň, změní se zvýhodnění na děti v daňový bonus, který stát poplatníkovi vyplatí navíc. Existuje zde však podmínka, že si rodič, uplatňující bonus, vydělal v roce 2015 alespoň 55 200 korun.

Na otázky odpovídá Marcela Hejdová, KODAP

Marcela Hejdová

Sleva na dítě přes prázdniny: Syn odmaturoval v květnu 2015. Na vysokou školu se nedostal a od září nastoupil do zaměstnání. Jak si mohu započítat slevu na dítě? Do května? Do konce školního roku? I za prázdniny?
Odpověď: Daňové zvýhodnění na svého syna si můžete uplatnit až do konce srpna 2015, neboť po skončení středoškolského studia se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje i doba bezprostředně navazujících školních prázdnin (tj. měsíce červenec a srpen).

Vystřídání rodičů při slevě na děti: Do srpna jsem pobírala rodičovský příspěvek na třetí dítě a byla s dítětem doma. Od září jsem nastoupila do zaměstnání a manžel mě v péči o dceru vystřídal. Chci se zeptat, je správně, že manžel uplatní děti v daňovém přiznání 8 měsíců a já 4 měsíce? Odpověď: Ano, je to správně. Váš manžel si může uplatnit daňové zvýhodnění za 8 kalendářních měsíců (leden až srpen) a vy sama si můžete daňové zvýhodnění uplatnit za měsíce září až prosinec.

Daňový formulář

Sleva za studenta: Dcera je studentem doktorandského programu a v roce 2015 jí bylo 26 let, je možné, abych si uplatnila slevu na studenta za měsíce, kdy jí ještě 26 let nebylo?
Odpověď: Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a sleva na studenta jsou dva odlišné pojmy. Daňové zvýhodnění si může uplatnit poplatník, který žije s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Ve vašem případě si můžete daňové zvýhodnění na dceru uplatnit za měsíce, kdy jí ještě nebylo 26 let (včetně měsíce, v kterém tohoto věku dosáhla).
Zatímco slevu na studenta si může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let. Pokud má tedy vaše dcera příjem, může si kromě slevy na poplatníka uplatnit i slevu na studenta (až 4 020 korun za rok).

Sleva na dítě a nesezdaný pár: Máme dvě děti, ale nejsme manželé. Kdo z nás si uplatňuje slevu na dítě?
Odpověď: Pokud jde o děti, které máte společně, není pro uplatnění daňového zvýhodnění důležité, zda jste manželé či nikoliv. Daňové zvýhodnění si může uplatnit takový poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společně hospodařící domácnosti, přičemž platí, že na totéž dítě si může v témže kalendářním měsíci uplatnit daňové zvýhodnění jen jeden z nich.

Nepřehlédněte

Pořadí dětí kvůli slevě: Máme dvě děti. Ačkoli hospodaříme jako jedna domácnost, máme každý s manželem svůj účet a přišlo by nám spravedlivé, aby si každý uplatňoval slevu na jedno dítě. Budou obě děti chápány jako první (se slevou 13 404 korun) nebo jedno bude první a druhé „druhé“ se slevou 15 804 korun? A jak se to dělá technicky – budeme si navzájem dávat nějaké čestné prohlášení?
Odpověď: Ano, pokud žijete ve společně hospodařící domácnosti více poplatníků, mohou si vyživované děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit. Současně se však musí dohodnout, v jaké sazbě si to své dítě uplatní; jestli v sazbě pro první nebo druhé dítě. Například vy si budete uplatňovat daňové zvýhodnění v sazbě pro první dítě a váš manžel pro druhé dítě. Pokud jste zaměstnáni, bude povinnou přílohou daňového přiznání Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, pokud například podnikáte, tak čestné prohlášení.

2.Dotazy na příjmy v zahraničí

Příjmy ze zahraničí jsou jednou z nejsložitějších kapitol daně z příjmů. Nezáleží totiž jen na tom, kolik si člověk vydělal, ale i na tom, v které zemi to bylo a jakou má Česká republika s touto zemí smlouvu o zdanění. Ti, kdo si vydělávají nejen v Česku i v zahraničí, neudělají chybu, když se o vyplnění daňového přiznání poradí s daňovým poradcem.

Na otázky odpovídá Gabriela Ivanco, Mazars

Gabriela Ivanco

Práce v zahraničí a sleva na děti: Máme dvě děti, žena je na rodičovské a nic nevydělává. Já jsem půl roku pracoval ve Velké Británii. Mohu si odečíst děti za celý rok, nebo jen za půl roku, kdy jsem byl v ČR?
Odpověď: Předpokládáme, že s rodinou žijete v České republice a jste tak považován za českého daňového rezidenta. V takovém případě, i pokud jste pracoval půl roku ve Velké Británii, si budete moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti za celý rok.

Povinnost platit DPH: Pokud jako drobná OSVČ nakoupím zboží například v Číně třeba za 20 000 Kč, nechám si ho dodat poštou na dobírku, a tady ho budu prodávat - nestanu se tak automaticky plátcem DPH? A hraje nějakou roli, zda je zboží posláno jako obchodní balík nebo jako standardní balík?
Odpověď: Pro tento účel lze rozlišovat mezi tím, zda při objednávání zboží budete vystupovat jako fyzická osoba – podnikatel (uvedete například pro fakturační účely vaše IČ) nebo fyzická osoba – nepodnikatel. V obou případech vám DPH z dodaného zboží vyměří celní úřad, a to bez ohledu na to, zda je zboží posláno jako obchodní nebo jako standardní balík a vy se plátcem DPH nestanete. Pokud byste si zboží objednal jako podnikatel a plátcem DPH se stal později (do 1 roku od nabytí zboží) a toto zboží dosud neprodal, byl byste oprávněn si uplatnit nárok na odpočet vyměřeného DPH na vstupu.

Dodání zboží do ciziny: Jsem OSVČ, neplatím DPH. Poslal jsem zboží za 20 000 do Polska a zákazníkovi zdůraznil, že se zbožím nesmí dále obchodovat. Co když mě však neuposlechne? Hrozí nějaké riziko, že se stanu plátcem DPH.
Odpověď: V tomto případě není důležité, zda zákazník bude či nebude se zbožím dále obchodovat, ale na tom, zda při objednání vystupuje jako podnikatel (například jako fakturační údaje poskytne své IČ, DIČ, atd.) či jako nepodnikatel. V prvém zmíněném případě vám dodání zboží do Polska povinnost registrace k DPH založí, ve druhém nikoli.

Přivýdělek v zahraničí: Jsem důchodkyně a pracuji v obchodě v Německu na částečný úvazek, kdy podle smlouvy si za měsíc mohu vydělat maximálně 450 eur. Můj příjem byl po převodu 132 000 korun. Dostávám vyplacenou celou částku bez jakýchkoliv srážek, nedaním v Německu. Jak tento příjem správně zdanit?
Odpověď: Ujistěte se u německého zaměstnavatele, zda skutečnost, že dostáváte vyplacenou celou částku není dána tím, že je natolik nízká, že sice projde v Německu systémem zdanění, ale žádné daně se z ní neplatí, protože správně by příjem ze zaměstnání vykonávaného pro německého zaměstnavatele na území Německa měl být v Německu zdaňován. V takovém případě byste tento příjem z Německa nemusela v České republice vůbec uvádět a podávat zde daňové přiznání, pokud nemáte ještě nějaké jiné zdanitelné příjmy.

Překlad dokumentů: Mám příjem od zaměstnavatele v Německu. Mám pro finanční úřad doložit tento výdělek výplatní listinou a musí být přeložena do češtiny?
Odpověď: Pokud příjmy budete deklarovat v českém daňovém přiznání, standardním důkazním prostředkem je u příjmů ze zaměstnání potvrzení o zdanitelných příjmech vystavené zaměstnavatelem. Toto potvrzení by mělo být vystaveno v českém jazyce (např. bilingvní text v němčině a češtině) nebo do českého jazyka přeloženo. Alternativně lze prokázat výši příjmů jinými důkazními prostředky (například výše zmíněnou výplatní listinou, nebo vámi podepsaným čestným prohlášením), veškeré tyto důkazní prostředky musí být správci daně předloženy v českém jazyce. Doporučuji napřed se správcem daně prodiskutovat, jaký důkazní prostředek by pro něj byl přijatelný a v jakém rozsahu má být případně přeložen do češtiny.

Pojistné u práce v zahraničí: Jsem důchodce a mám příjmy od zaměstnavatele ze Slovenska. Musím z nich platit sociální a zdravotní pojištění?
Odpověď: Při výkonu činnosti na území Evropské unie jste povinen hradit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pouze v jedné zemi ze všech svých příjmů, které si v rámci Evropské unie vyděláte. Pokud vykonáváte zaměstnání pouze na území Slovenska, měl byste podléhat systému pojištění tam a odvody by měl případně provádět váš zaměstnavatel. Pokud takové odvody prováděny nejsou, pravděpodobně je tomu tak proto, že slovenská legislativa ve vašem případě odvody pojistného nevyžaduje. Rozhodně však nemusíte hradit z příjmů ze zaměstnání na Slovensku pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v České republice.

3.Dotazy podnikatelů

Podnikatelé se mohou rozhodnout, zda své výdaje budou dokládat jako skutečné (a vést daňovou evidenci nebo účetnictví), či zda je vyčíslí paušálně ve výši 40 až 80 procent z příjmů - to se odvíjí podle typu podnikání.

Na otázky odpovídá Ondřej Homolka, AK Hartmanová & Steininger

Ondřej Homolka

Provize a paušální výdaje: Mám penzion a Booking.com mi zprostředkovává klienty na ubytování. Platím z každého pobytu 15 procent. Uplatňuji paušál 60 %. Co je pro mě základ, ze kterého ta procenta počítám? To, co mi lidé dají, tedy například 100 tisíc, nebo 85 tisíc, protože těch 15 procent přece daní zprostředkovatel, pro kterého je to zisk?
Odpověď: Paušální výdaje se počítají z příjmů nesnížených o žádné výdaje. Odměna placená zprostředkovateli je vaším výdajem, který je již obsažen v paušálním výdaji, pokud si jej zvolíte místo skutečných (doložených v daňové evidenci) výdajů.

Datová schránka: Jsem fyzická podnikající osoba, plátce DPH, nemám však zřízenou datovou schránku. Letos mám povinnost zasílat DPH a kontrolní hlášení elektronicky. Týká se mě i povinnost elektronického podání Přiznání k dani z příjmu fyzických osob?
Odpověď: Pokud nemáte zpřístupněnou datovou schránku a nepodléháte povinnému auditu, můžete podat přiznání k dani z příjmů na papírovém formuláři.

Auto v podnikání: Jsem OSVČ, pracuji se skutečnými výdaji. Denně používám auto, které je zařazené do podnikání, pro soukromé účely mám jiný vůz. Za auto, s kterým podnikám, jsem zaplatil silniční daň. Měl jsem nehodu a „služební“ auto bylo přes měsíc v opravě. Jezdil jsem tedy autem soukromým. Lze uplatňovat náklady za benzín i za tuto dobu?
Odpověď: Přímo (z účtenek), lze uplatňovat náklady pouze u automobilu vloženého do obchodního majetku. V popisované situaci vám nezbývá, než uplatnit za období používání auta nezahrnutého do obchodního majetku náhrady - základní náhradu za auto (v roce 2015 je náhrada 3,70 Kč za 1 km jízdy, v roce 2016 je 3,80 Kč) a náhradu za pohonné hmoty podle počtu ujetých kilometrů. Nesmíte však zapomenout, že i za auto mimo obchodní majetek, ale používané pro podnikání, je třeba platit silniční daň.

Osobní auto pro podnikání: Jak se provede zařazení osobního automobilu do obchodního majetku? Musím auto firmě nějak prodat? Jak se určuje cena – potřebuji znalecký odhad?
Odpověď: Sám sobě nemůžete auto prodat, jako fyzická osoba zařadíte majetek do obchodního majetku tím, že jej zahrnete do svého účetnictví nebo daňové evidence. Pokud jste auto pořídil v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou (cenou, ze které budete automobil odepisovat) pořizovací (kupní) cena. Pokud vklad provádíte po době delší než jeden rok od pořízení, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku, tedy cena stanovená znalcem podle zákona o oceňování.

Přerušení odpisů: V roce 2014 jsem uplatnila první rok odpis auta. Za rok 2015 jsem vykázala ztrátu. Je možné přerušení odpisů?
Odpověď: Pokud nechcete prohlubovat vykázanou ztrátu, je možné přerušit daňové odepisování a pokračovat v něm, až budete vykazovat zisky.

4.Ostatní dotazy

Dorovnání daně u pronájmu: Pronajímám pozemky zemědělskému družstvu, to mi kromě nájemného vyplácí na účet ještě daň z nemovitostí (neboť v loňském roce proběhla digitalizace a dříve ji platilo družstvo), kterou odvedu finančnímu úřadu. Musím tuto daň také uvést do daňového přiznání jako příjem?
Odpověď: Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) k pronajímaným pozemkům bude považována za příjem, oproti kterému můžete uplatnit výdaj ve stejné výši, pokud uplatňujete výdaje z nájmu ve skutečné výši, tj. prostřednictvím vedení daňové evidence.

Na otázky odpovídá Lucie Koubová, BDO

Lucie Koubová

Příjem z nebytových prostorů: SVJ má příjem z nebytových prostorů. Peníze ukládá na účet a následně používá ke zvelebení domu (společných prostor i bytových jednotek). Jakým způsobem se takové peníze daní? Mají je danit jednotliví členové SVJ třeba podle poměru velikosti bytů?
Odpověď: Příjmy z nájmu nebytových prostor jsou považovány za příjmy z nájmu dle par. 9 zákona o daních z příjmů. Povinnost zdanit tyto příjmy mají jednotliví členové SVJ (vlastníci) podle poměru jejich podílů. Pokud se fyzické osoby týká povinnost podat daňové přiznání za daný rok z jiných důvodů, zahrne tyto příjmy do daňového přiznání. Při nízké výši příjmů z nájmu nebytových prostor připadající na jednotlivého vlastníka nemusí poplatníkovi vzniknout povinnost podat daňové přiznání (například situace, kdy vlastník nemá jiné příjmy nebo je po celý rok zaměstnán u jednoho zaměstnavatele).

Daňová kontrola: Jak dlouho musím schraňovat daňovou evidenci – do kdy může přijít daňová kontrola?
Odpověď: Obecně je povinnost uschovávat daňovou evidenci po dobu 3 let ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání za dané období (například za rok 2015 je povinnost uschovávat daňovou evidenci do 1. 4. 2019, pokud bylo řádné daňové přiznání podáno v termínu do 1. 4. 2016). Doba úschovy daňové evidence se však může prodloužit například z důvodu podání dodatečného daňového přiznání, uplatnění daňové ztráty z minulých let či zahájení daňové kontroly. V nejkrajnějším případě může být daňová kontrola uskutečněna za období maximálně 10 let zpětně. Doporučujeme však zvážit ještě povinnosti z pohledu zákona o účetnictví a z pohledu zákona o DPH.

Stipendium: Jsem student, v loňském roce jsem pracoval na DPP, zaměstnavatel za mě odváděl zálohu na daň. Také jsem měl prospěchové a ubytovací stipendium. Mám stipendia uvádět do daňového přiznání?
Odpověď: Příjmy na základě prospěchového a ubytovacího stipendia se neuvádí do daňového přiznání, protože se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů.

Darování majetku: Daroval jsem spolku v našem městě nábytek a počítač. Mohu si nějak na základě toho snížit daně?
Odpověď: Základ daně lze snížit o hodnotu nábytku a počítače ke dni darování, pokud je spolkem nábytek a počítat použit pro účely specifikované zákonem o daních z příjmů (např. na vědu, vzdělání, sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní, náboženské, tělovýchovné, politické účely). Nárok na snížení základu daně v daném období je však nutné prokázat na základě potvrzení od příjemce daru (spolku).

Vyživování partnera: S partnerkou máme dvě děti. Ona je s druhým dítětem na rodičovské a nemá žádný příjem. Mohu si uplatnit slevu na vyživovanou manželku?
Odpověď: Pokud jde pouze o partnerku žijící ve společné domácnosti a nikoliv o manželku, není možné slevu na dani na vyživovanou manželku uplatnit. Slevu na dani by bylo možné uplatnit, pokud by se jednalo o registrované partnery.

Změna pořadí dětí ve slevě: Mám dvě děti. Nejstarší dcera uváděná v přiznání jako první dítě dostudovala v polovině roku 2015 a odstěhovala se. Jak je to s mladším synem? Stal se po odchodu dcery daňově prvním dítětem (s měsíční slevou 1 117 korun), nebo zůstává po celý rok druhým dítětem (se slevou 1 317 korun)?
Odpověď: Po dokončení studia staršího dítěte se mladší dítě stane prvním dítětem pro daňové účely. Pro zjednodušení je vhodné v daňovém přiznání uvádět jako první dítě to nejmladší.

Půjčky mezi lidmi: V systému P2P jsem poskytl přes internet půjčku. Musím přijatý úrok zdanit? Pokud ano, jak to uvést v daňovém přiznání: půjčku jako výdaj a součet splátek jako příjem? Co když dlužník splácí několik let? Nemůže se stát, že budu mít vysoké příjmy a proti nim nebudou žádné výdaje (když jsem celou půjčku poskytl na počátku)?
Odpověď: Přijaté úroky z P2P půjčky je zapotřebí zdanit jako příjem z kapitálového majetku dle par. 8 zákona o daních z příjmů. Přijatý úrok za daný rok se v daňovém přiznání uvede jako příjem, oproti kterému obecně nelze uplatnit žádné výdaje. Samotná půjčka poskytnutá na počátku a splátky jistiny se v daňovém přiznání vůbec neuvádějí.
Pokud jste zaměstnanec a vaše další zdanitelné příjmy (včetně těch z úroků) nepřekročily 6 000 korun, nebo jste třeba důchodce a vaše příjmy nepřekročily 15 000 korun, nemusíte přiznání podávat.

Pojistné plnění a daně: Dostal jsem z pojistky plnění za úraz. 40 000 korun za pojištění trvalých následků úrazu a 80 000 z pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Musím tyto peníze danit?
Odpověď: Příjem ve formě pojistného plnění trvalých následků úrazem je osvobozen od daně z příjmů. Příjem v podobě denních dávek v pracovní neschopnosti bude zdanitelný, pokud šlo o náhradu za ztrátu příjmu (ušlého výdělku) z komerčního pojištění.

Autoři: ,
  • Nejčtenější

Někdo ji udal a paradoxně tím odstartoval její podnikání. Je za to vděčná

Hana Nováčková bez práce nedokáže vydržet. A nikdy se nevzdává. Kvůli zdravotním problémům musela opustit práci, kterou...

Komu se vyplatí pracovat na dohodu a jak se to může dotknout penze

Práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je oblíbená nejen mezi studenty nebo penzisty, ale je...

Výnosy padají, žebříček nejlepších spořicích účtů se značně proměnil

Češi jsou konzervativní, část svých úspor neváhají držet na spořicích účtech, i když kvůli koronavirové krizi na nich...

K uzavření stavebního spoření je nejvhodnější čas. Zmapovali jsme nabídku

Pokud již stavební spoření máte a platby posíláte jednou ročně, nezapomeňte peníze poslat v termínu. Pro ty, kteří se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Dva řízky, prosím. Jak se stravujeme na home office?

Dáme si dnes sushi, nebo svíčkovou? A co budeme obědvat zítra a co pozítří? Spousta zaměstnanců pracujících z domova...

TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled

Premium Od 3 190 do 62 990 korun. Všechny zobrazovací technologie, všechny televizní operační systémy a jedenáct vybraných...

Jak vydržet v ledové vodě? Finta je jednoduchá, popisují otužilci

Premium Klepat se zimou tak, že si nedokážete zavázat ani tkaničky u bot, a přitom se tomu smát? I to dokáže koupání v ledové...

Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Letos se mohou poplatníci daně z příjmů opozdit s podáním přiznání i platbou daně až o více než tři měsíce, nejprve...

Daně a jak na ně: Kdy platí daně studenti a důchodci plus 5 tipů, jak ušetřit

Sankce za opožděné podání daňového přiznání a sankce za pozdní úhradu daně jsou kvůli epidemii prominuty o tři měsíce,...

Daň z nabytí nemovitosti je stále platná, ale platit už se nemusí

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti se zpětným účinkem výměnou za zrušení možnosti odečítat si v daných...

Daně jsou odloženy. Víte, kdy odevzdat daňové přiznání a kdy uhradit daň?

Pokud jste počítali s tím, že do konce března musíte podat daňové přiznání a máte vše nachystané, odevzdejte jej. Ale...

Svůj nový vztah jsem radši šla ohlásit řediteli, říká zamilovaná Witowská

Premium Její život se letos pořádně otočil. Možná ještě víc, než když předloni bravurně zvládla prezidentskou debatu. Aby měla...

Kapitán je na tahu, bude šach mat, oznámil po líbánkách Pavel své ženě

Psycholožka, terapeut a genetička vybrali na základě testů i DNA mezi více než patnácti sty přihlášenými jednotlivci...

Bahamské úřady zveřejnily příčinu smrti Seana Conneryho

Bahamské úřady zveřejnily oficiální pitevní zprávu k úmrtí herce Seana Conneryho. První a nejdéle sloužící James Bond...

Promoření? Odvážný sen, tragické následky. Stádní imunita funguje jinak

Jak se nejlépe zbavit covidu-19? Už od jara mluvili někteří odborníci o kontroverzní strategii známé jako „promořování“...

Mívám silné sny. A přání se mi plní, říká MOgirl Ria

Chtěla být ajťačkou a díky úsilí si onu profesi i osvojila. „Pak jsem měla ještě malý, druhý sen stát před objektivem...