Daně za rok 2012: Ušetřit můžete tisíce, ale není to zadarmo

aktualizováno 
Daň z příjmu si můžete snížit, třeba když platíte úroky z půjčky na bydlení, či posíláte peníze nadaci, která pomáhá postiženým dětem. O zaplacené částky si však nesnižujete přímo daň, ale takzvaný daňový základ, z něhož se vypočítává.
Stát podporuje ty, kdo si spoří na stáří, pořizují si vlastní bydlení, nebo přispívají na charitu. Ilustrační snímek

Stát podporuje ty, kdo si spoří na stáří, pořizují si vlastní bydlení, nebo přispívají na charitu. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když si například odečítáte 12 tisíc korun za životní pojištění, neušetříte celou částku, jen tyto peníze nebudete danit. Uspoříte 15 procent (jednotná daň) z 12 tisíc, což je 1 800 korun.

Na všechno je třeba mít doklad

Potvrzení od banky, pojišťovny či penzijního fondu dostanete poštou. Protože se však neposílá doporučeně, může se zatoulat. Pokud vám ještě nepřišlo, zavolejte rychle do své partnerské společnosti a vyžádejte si duplikát.

Jako potvrzení o daru poslouží darovací smlouva. Když jste věnovali peníze jen tak, doložte výpis z účtu a třeba leták, z něhož jsou patrné účel daru a číslo účtu nadace. Když například v dobročinné aukci, jejíž výtěžek jde na podporu dětského domova, vydražíte obraz či uměleckou fotografii, dostanete od organizátora aukce potvrzení o platbě a jejím účelu.

Nepřehlédněte

Posíláte-li charitativní DMS, je třeba prokázat, na jaké číslo byly peníze poukázány. Existují telefonní čísla, která začínají 87777 a přidávají se za ně hesla, která jsou přiřazena různým projektům. Máte-li toto uvedeno na výpisu z telefonního účtu a celková výše daru je dvě procenta ze základu daně, minimálně však tisíc korun, pak lze DMS jako dar uznat. Otázka je, zda vás výpis z telefonního účtu nevyjde dráž, než kolik pak na dani ve skutečnosti ušetříte.

Úlevy lze získat i zpětně

I když jste nestihnli dokumenty do mzdové účtárny doručit včas (do 15. února), nemusíte o daňové úlevy přijít. Jen si budete muset podat daňové přiznání sami. Není to složité. 

Až teď jste si uvědomili, že některou z takzvaných odečitatelných položek jste mohli uplatnit už loni a neudělali jste to? Ještě máte šanci získat peníze zpět. Stačí k tomu podat takzvané dodatečné daňové přiznání. Čas na to máte do tří let po ukončení daňového období.

Co všechno si můžete z daňového základu odečíst:

1Dary a charita

I když je to také dobročinnost, nelze daňově odečítat peníze, které jste někomu dali, protože je chudý. Odečíst si můžete dar organizaci, která je uvedena v daňovém zákoně (obce, kraje, školská či zdravotnická zařízení, charitativní organizace, ochrana přírody...). Dar můžete věnovat i jednotlivci, pozor však, jen na zdravotní a rehabilitační pomůcky. Odečíst také nejde dar pro konkrétní sportovce, i když podporovat sportovní organizace možné je.

Darovat můžete peníze, ale třeba i auto nebo nábytek do dětského domova. Vyčíslit lze i hodnotu služeb. V těchto případech je však třeba movité věci či práci ocenit. Nemusíte přitom shánět a platit znalecký posudek, postačí dohoda mezi dárcem a obdarovaným.

"To by si však nikdo neměl vykládat tak, že si za vyřazený počítač, který daruje, sjedná cenu milion korun. Musí to být cena přiměřená v místě a čase," zdůrazňuje daňová poradkyně Blanka Marková. Pokud dohodnutá cena odpovídá běžným cenovým relacím, můžete dokonce vyúčtovat i čas, který věnujete práci pro charitu či neziskovou organizaci, byť jste její činovník.

 • Kolik ušetříte: Finanční obnos, který věnujete na dobročinnost, musí být alespoň tisíc korun a daňovou úlevu získáte nejvýš na 10 procent svého daňového základu. Z každé darované tisícikoruny ušetříte 150 korun. Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve nebo krevních derivátů si můžete základ snížit o dva tisíce korun, což vám přinese čistý zisk 300 korun. Počet odběrů není z daňového pohledu omezen, podle zdravotníků mohou ženy přijít čtyřikrát a muži pětkrát. Odběry krevní plazmy jsou možné častěji.
 • Co je potřeba doložit: Potvrzení o daru, ideálně darovací smlouvu, schovejte si doklad o darování krve z transfuzní stanice, případně pošlete kopii legitimace dárce.
 • Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 46.

2Úroky na bydlení

Od daňového základu si je může odečíst ten, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou je, že půjčkou řeší vlastní bytové potřeby, ne podnikatelský záměr. Možnost odpočtu úroků má člověk, který kupuje nebo rekonstruuje byt, rodinný či bytový dům. Ale například i ten, kdo splácí členský vklad, potřebuje se při rozvodu majetkově vypořádat s manželem a podobně.

Jestli si však za půjčené peníze pořídil chalupu, která je zkolaudovaná jako rekreační objekt, tak i když v ní trvale bydlí, úroky uplatnit nemůže. Pokud koupí pozemek, musí na něm do čtyř let začít stavět, jinak uplatněné úroky musí dodanit.

Pozor, odečítají se pouze úroky, ne celá splátka, kterou bance posíláte. Částku naleznete na potvrzení z banky.

Máte-li úvěrů více, můžete úroky sečíst. V případě spoluvlastníků odečítá úroky buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem. Jiný poměr není možný.

 • Kolik ušetříte: Za rok 2012 platí, že celkově si lze odečíst nejvýše 300 tisíc korun za rok a domácnost, čistého tak ušetříte až 45 tisíc korun. Pokud jste spláceli úvěr jen část roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků.
 • Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od banky, které dostanete automaticky poštou. Pokud ne, požádejte banku, ať vám je pošle znovu.
 • Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 47.

3Penzijní připojištění

Od daňového základu lze odečíst až 12 tisíc korun. To však jen v tom případě, že fondu zaplatíte za rok 18 tisíc. Na prvních šest tisíc korun (500 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají. Od roku 2013 se budou tyto částky zpřísňovat, ale protože podáváte daňové přiznání za rok 2012, ještě se vás to netýká.

Zatímco u životního pojištění máte na potvrzení od pojišťovny částku na odpočet přímo uvedenou, u penzijního připojištění si ji musíte vypočítat sami. V dokumentu od fondu je napsána pouze suma, kterou jste za rok na připojištění zaplatili.

Pokud jste dostali potvrzení od penzijního fondu a na něm našli částku nižší než šest tisíc korun (spoříte-li pravidelně 200 korun měsíčně, bude na potvrzení 2 400 korun), pro snížení daní vám neposlouží. Odečítáte až to, co převyšuje zaplacených šest tisíc korun, nejvíce však 12 tisíc korun za rok. Pokud vám do fondu přispívá zaměstnavatel, jeho platby daňově uplatnit nemůžete.

 • Kolik ušetříte: Nejvýše 1 800 korun za rok.
 • Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od penzijního fondu dostanete automaticky poštou.
 • Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 48.

4Životní pojištění

Týká se pojistek, v nichž si spoříte na stáří (kapitálové nebo investiční životní pojištění, pojištění s jednorázovým pojistným). Zároveň musíte splnit podmínku dvou šedesátek - mít pojistnou smlouvu sjednanou do 60. roku věku a nezrušit ji dřív než za 60 měsíců. Pokud máte pojistku "na dožití" (když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít sjednanou určitou pojistnou částku. Ta musí být alespoň 40 tisíc korun (bude-li smlouva kratší než 15 let) nebo 70 tisíc korun (smlouva delší než 15 let).

Pokud si v této pojistce zároveň platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Odečitatelnou položkou je totiž jen čisté životní pojištění. Odečíst si nesmíte ani peníze, které vám na životní pojištění přispívá zaměstnavatel. Ty totiž dostáváte nezdaněné.

 • Kolik ušetříte: Základ daně lze snížit až o 12 tisíc korun za rok, čistého tedy ušetříte až 1 800 korun. Přesnou částku k odpočtu daní najdete na potvrzení od životní pojišťovny.
 • Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od pojišťovny dostanete automaticky poštou.
 • Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 49.

5Odborové příspěvky

Kdo je v zaměstnání členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku.

 • Kolik ušetříte: Snížit lze až o 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, nejvýše však o tři tisíce korun, úspora je 450 korun.
 • Co je potřeba doložit: Požádejte o potvrzení odborovou organizaci.
 • Kam napsat: V daňovém přiznání vyplníte na řádku 50.

6Další vzdělávání

Od daňového základu si můžete odečíst i výdaje za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Je to však velice přísně posuzováno, o záměru odečíst náklady na konkrétní zkoušku byste si měli promluvit s daňovým poradcem. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Peníze za zkoušku ukončující kurz vaření švadleně nejspíš neuznají. Ale snadná není situace ani u jazykových kurzů, finanční úřady postupují hodně individuálně.

Testování si musíte zaplatit sami, nesmí být hrazeno zaměstnavatelem. U podnikatelů nesmějí být výdaje zahrnuty v účetnictví či daňové evidenci. Náklady na další vzdělávání může uplatnit i podnikatel, který odečítá výdaje paušálem.

 • Kolik ušetříte: Odečíst si můžete maximálně 10 tisíc korun za rok, zdravotně postižení 13 tisíc a těžce zdravotně postižení až 15 tisíc korun ročně.
 • Co je potřeba doložit: Fakturu či originál potvrzení o zaplacení, nejlépe také osvědčení o vykonání zkoušky.
 • Kam napsat: Do řádku 51 daňového přiznání.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Další z rubriky

Jen do konce ledna je čas na přiznání daně z nemovitých věcí

Ilustrační snímek

Pokud jste v roce 2018 nově nabyli do vlastnictví pozemek nebo nemovitost, máte povinnost podat daňové přiznání do 31....

Kdy i jako zaměstnanci musíte letos podávat daňové přiznání

Ilustrační snímek

A je to tady. Budeme přiznávat daně z příjmu za rok 2018. Za většinu zaměstnanců vyřídí i letos všechny roční daňové...

Jaké daňové povinnosti vás neminou, když pronajímáte, nebo prodáváte byt

Ilustrační snímek

S pořízením nemovitosti i jejím prodejem nebo pronájmem jsou spojeny určité daňové povinnosti. Mnohdy je přitom potřeba...

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Najdete na iDNES.cz