Zajištěné fondy by měly zajímat každého investora

aktualizováno 
Jelikož ne každý je schopný akceptovat krátkodobé výkyvy na akciových trzích, zájem o ně stoupá každoročně rychlým tempem. Ačkoli jsou určeny především konzervativním investorům, na své si u nich mohou přijít i dynamičtí investoři.
Peníze, úspory

Peníze, úspory | foto: Profimedia.cz

V situacích, kdy na trzích vládne nejistota z dalšího vývoje a akcie ztrácejí důvěru i těch nejskalnějších příznivců vysokých výnosů, si cestu k zajištěným fondům začínají nacházet i dynamičtější investoři. Především pak ti, kteří se do akcií vrhají právě v dobách, kdy se jim nadprůměrně daří, v obdobích poklesu a nejistoty však z akcií nesmyslně prchají a neuvědomují si, že se tak připravují o potenciální budoucí výnosy. Pro takové investory pak mohou zajištěné fondy plnit úlohu konzervativní složky portfolia, která může nabídnout zajímavý výnos, ale na druhé straně jistotu, že případný pokles nemusí znamenat ztrátu.

Investice do akcií a akciových fondů jsou totiž určeny pro investory s delším investičním horizontem, v rámci něhož je nejdůležitější právě „přežití“ období, kdy akcie padají. Právě dlouhý investiční horizont pak působí jako lék na případné neočekávané otřesy na trzích, resp. „ozdravné korekce“, které k akciím zkrátka patří.

To, že jsou tyto fondy většinou konstruovány na určitou dobu, jejíž nedodržení znamená pro investora zbytečné výdaje, může nakonec plnit i výchovnou úlohu. Zejména když investor po ukončení zajištěného fondu zjistí, že přímo v akciích, nebo akciových fondech by i přes výkyvy vydělali více. Investoři se naučí držet investici delší dobu a v případě běžné investice pak budou s výprodeji akcií opatrnější.

Základní výhody a nevýhody zajištěných fondů
Výhody Nevýhody
garance návratnosti investovaných peněz omezený výnos
možnost podílet se na výnosech akciových trhů v některých případech nepřehledný způsob výpočtu výnosu
vyšší výnos, než na bankovních vkladech předčasné ukončení investice znamená vyšší výstupní poplatek

Co je k mání
Dvěma novinkami se od 3.9. prezentuje společnost ISČS (ESPA ČS 30 a 31). Jejich upisovací období trvá do 29.10., pak už podílové listy nakoupit nelze. Doba trvání je pět let (2.11.2007 – 31.10.2012) a podkladovým aktivem obou fondů je koš 25 globálních akcií z resortů financí, telekomunikací a energetiky. Minimální vstupní částka je 5000 Kč a vstupní poplatek v upisovacím období je 1 %. Výstupní poplatek je 5 % v prvním roce trvání a 3 % v dalších letech. Tím podobnost obou fondů končí.

Nejprve se podíváme na fond ESPA ČS zajištěný fond 30. Fond negarantuje 100% návratnost prostředků, což není v kombinaci s pětiletým investičním horizontem, kdy jsou peníze vázány na pět let a relativně vysokými výstupními poplatky, pro investory příliš dobrá vyhlídka. Dalším omezením je maximální možný výnos 60 % za pět let. Pozitivním rysem je zaklikávání 12% ročních výnosů i v případě, že se akciovým trhům nedaří. Pokud totiž žádná z akcií nepoklesne pod hranici 69,15 %, investoři mají jistý výnos 12 %, což není špatné.

Pokud však některá z akcií klesne pod zmiňovanou hranici, sníží celkový výnos portfolia o 3,5 %, což při poklesu tří titulů znamená výrazné omezení výnosu. Pokud ale pod hranici 69,15 % klesnou minimálně 4 tituly, investor si připíše záporný výnos 2 % (za pět let tedy fond garantuje minimálně 90 %). Bariéra bude určena až na základě uzavíracích cen ze dne 2.11. a může být ještě nižší, což by byla pro investory dobrá zpráva.

Druhý zástupce společnosti, s pořadovým číslem 31, zajišťuje návratnost 100 % investované částky, výnos je však omezen pouze na 40 % za pět let. Maximální výše bariéry, která se počítá stejně jako u předchozího fondu, je určena na 69,7 %. Pokud pod ní neklesne žádný titul z koše, zaklikne si investor výnos 8 % a každá akcie, která pod tuto hranici padne, sníží výnos o 2 %. Pokud propadne 4 a více titulů, bude výnos nulový.

Snaha přinášet stále nové produkty je patrná ze tří novinek největšího domácího distributora zajištěných fondů - ČSOB. Své produkty nabízí rovněž od 3. září, upisovací období však končí už 27.9. Minimální investice je také 5 000 Kč, vstupní poplatky jsou ale vyšší, 2 % v upisovacím období a 3 % po jeho ukončení. Naopak, výstupní poplatky jsou výhodnější, před ukončením fondu činí „pouze“ 1 %.

Pro investory, kteří chtějí participovat na výnosech komodit v kombinaci se 100% zajištěním návratnosti investice, je určen první zástupce, kterým je fond je ČSOB Komodity 1 s dobou trvání 4 roky a 7 měsíců. Zajímavě vyznívá 120% participace na výnosu podkladového aktiva, kterým je komoditní index Broad Commodity, složený z deseti komodit (hliník, měď zinek, nikl, olovo, ropa, zemní plyn, pšenice, kukuřice a sója). Výnosový potenciál komodit je v kombinaci se zajímavou participací určitě lákavý. Na druhé straně ale musíme počítat s velkou volatilitou cen komodit, která v relativně dlouhém investičním horizontu neumožňuje jakkoli předvídat výnosy. Nízká korelace jednotlivých komponentů zahrnutých v indexu pak může celkový výnos rovněž omezit.

  

Název Zhodnocení Poplatky
min. max. vstupní výstupní
ESPA-ČS zajištěný fond 30 -10% 12% p.a. 1% 1.rok 5% další roky 3%  na konci 0%
ESPA-ČS zajištěný fond 31 0% 8% p.a. 1% 1.rok 5% další roky 3%  na konci 0%
ČSOB         Reverzní Click 8 0% 17,7% p.a. upisovací období 2%   po upisovacím období 3% předčas. 1% na konci 0%
ČSOB      Krátkodobého růstu 7 0% - upisovací období 2%   po upisovacím období 3% předčas. 1% na konci 0%
ČSOB Komodity 1 0% - upisovací období 2%   po upisovacím období 3% předčas. 1% na konci 0%
ČPI 2. zajištěný fond 0% 13% p.a. upisovací období 1%-2% po upisovacím období 8% předčas. 4% na konci 0%
KB Ametyst 2 0% - upisovací období 1%-2% po upisovacím období 10% 1.rok 4% další roky 0%

Dalším fondem je ČSOB Krátkodobého růstu 7, u něhož je již z názvu patrné, že velkým lákadlem pro investory bude jeho relativně kratší doba splatnosti (3 roky a 7 měsíců). I zde je lákadlem na investory vysoká, 110% participace na výnosu podkladového aktiva (30 globálních akcií z různých sektorů). Omezením je však výpočet výnosu akciového koše, který je jako průměr zavíracích cen poslední den každého čtvrtletí (14 sledovaných hodnot). Nevýhodou takové konstrukce je, že nemusí odrážet skutečnou výkonnost koše akcií. V případě špatných výsledků v rozhodných dnech pro výpočet tak výnos investora může být horší, než je skutečný výnos podkladového aktiva.

Poslední fond od ČSOB s názvem Reverzní Click 8, se vyznačuje velmi krátkým investičním horizontem (dvě a půl roku), což je pro investory dobrá zpráva. Podkladovým aktivem fondu je index DJ Euro Stoxx 50 a maximální výnos je omezen na 50 %. Od této hodnoty se pak odečítají případné měsíční poklesy indexu.

Dalším klasickým zajištěným fondem je fond Ametyst 2 od Komerční banky. Minimální investice do fondu je vyšší než u předchůdců a činí 10 000 Kč. Fond je v prodeji do 9.11. a doba trvání je stanovena na 5 let. Vstupní poplatek je odstupňován podle sumy a pohybuje se v rozmezí od jednoho do dvou procent (po upisovacím období je to 10 %). Výstupní poplatek činí v prvních třech letech trvání fondu celých 4 %. Jde prakticky o fond fondů, jehož výnosy se odvíjí od výnosů pěti podílových fondů. Jelikož podílové fondy stěží překonávají výnosy akciových trhů, nelze tuto konstrukci považovat za právě nejšťastnější. Pozitivem naopak je, že investor po pěti letech dostane nejvyšší z uvažovaných možností: 85 % nejvyšší dosažené hodnoty fondu v průběhu trvání, aktuální hodnotu, pokud vyšší v minulosti nedosáhl, případně investovanou částku.

Posledním zástupcem je 2. zajištěný fond od ČP Invest. Jeho upisovací období trvá od 15.9. do 15.12. Do 15.10. zaplatíte za vstup 1 %, pak to budou 2 % (po upisovacím období zaplatíte 8 %). Nevýhodou je velmi dlouhá doba splatnosti, která činí 6 let. Za výstup před ukončením splatnosti zaplatíte poplatek 4 %. Podkladovým aktivem je koš 25 akcií a celkový výnos je omezen na 78 %. Pokud o tuto hodnotu případně více vzroste za rok jednotlivá akcie z koše, připíše se zhodnocení 13 %. Pokud bude výnos akcie menší nebo záporný, započítá se reálný výnos. Výnos fondu se pak vypočte jako průměr výnosů všech akcií v koši a každoročně se zaklikne.

Investiční společnosti navíc nabízejí i chráněné fondy (více o principu i starších fondech ZDE), které fungují na bázi otevřených fondů a investorovi garantují určité zajištění, tzv. podlahu, pod kterou hodnota jejich podílových listů nepadne. Právě ty mohou být dobrým doplňkem těch investorů, kteří sice mají delší investiční horizont, ale chtějí mít prostředky vždy dostupné.

Novinkami v této třídě jsou fondy Pioneer – zajištěný fond 2 a ČP Invest Garant 90. Společným rysem obou fondů je zajištění měnového rizika do české koruny. První jmenovaný nabízí garanci 100% návratu v tříletém investičním horizontu (po třech letech určitě nedostanete méně, než jste vložili), což je v této třídě celkem rarita. Fond navíc zaklikne novou ochrannou úroveň pokaždé, když dosáhne výnosu 5 % od posledního zakliknutí. Nevýhodou může být vstupní poplatek ve výši až 4 %, momentálně však činí 2 %. Fond je řízen aktivně a do dynamické složky (která je tvořena akciovými, smíšenými a dluhopisovými fondy) může investovat až 100 % portfolia.

Fond ČP Invest Garant 90 nabízí maximální ztrátu 10 % z nejvyšší dosažené hodnoty podílového fondu. Tato podlaha se zaklikne pokaždé, když hodnota fondu dosáhne nového maxima.  Vstupní poplatek činí 0 – 2 % podle výše investované částky, výstupní poplatek investor neplatí, pokud drží podílové listy minimálně půl roku. Nevýhodou fondu je, že momentálně je jeho portfolio zainvestováno výlučně do termínovaných vkladů v bankách a vyšší výnosy tedy investoři očekávat nemohou

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Úrokové sazby u hypoték dál padají. Sílí propad hypotečního trhu

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují už sedmý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z lednových 3,00 procent na srpnových 2,61 procenta....

KOMENTÁŘ: Recese je jistá, krize bude třešinka na dortu

Martin Mašát

Titulek podle ekonoma Martina Mašáta prodává. Proto se poslední dobou vyrojilo mnoho ekonomů a analytiků, kteří vědí,...

KVÍZ: Jste experti na bankovničtinu?

ilustrační snímek

RPSN, PMR, LTV. Volatilita, diverzifikace, pharming. Rozumíte zkratkám a výrazům, které se používají v bankách?...

KVÍZ: Silné ověření online transakcí platí už týden. Víte, co znamená?

ilustrační snímek

V sobotu 14. září vstoupil v platnost požadavek na takzvané silné ověření uživatele. Nově je pro všechny online platby...

Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co...

Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení....

Další z rubriky

ANALÝZA: Jaká je strategie 15 bank a čím budou získávat klienty

Ilustrační snímek

Novým bankám dál přibývají klienti, celkově už jich mají přes 3,3 milionů, což je o 386 tisíc více než před rokem. Těží...

Stavební spořitelny vylepšují úroky u vkladů, úvěrů a snižují poplatky

Ilustrační snímek

Stavební spoření opět získává na popularitě. Jeho atraktivita je podle loňského průzkumu nejvyšší za posledních osm...

Melodie místo pípnutí. Karty Mastercard mají znělku, poslechněte si ji

Platba kartou v kavárně

Při placení kartou u obchodníků to už nebude u pokladen jen pípat. Pokud zaplatíte kartou Mastercard, úspěšnou...

Mít doma staré neplatné bankovky může být terno, draží se i padělky

Nejvzácnější je pětitisícikoruna z roku 1919.

Naše koruna, tedy přesněji ta československá a navazující česká, slaví sto let. Za některými státovkami a bankovkami...

Advantage Consulting, s.r.o.
ASISTENTKA ŘEDITELE

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 24 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz