Stručné informace o soudních sporech

  11:59aktualizováno  11:59
Žaloba na PB a.s.

Žalobou ze dne 15.5.1997 ve znění pozdějších doplnění a vyjádření se žalobce (AKRO IS a.s. dříve C.S.Fond a.s. IS) domáhá na žalovaném č.1 a č.2 (UMANA s.r.o a Plzeňská banka a.s.), aby společně a nerozdílně zaplatily částku 1 236 284 000,- s příslušenstvím. Po vrácení části finančních prostředků ze zahraničí byla žalovaná částka snížena na 1 114 275 017,- Kč. Řízení je neveřejné a probíhá před Krajským soudem v Hradci Králové.

Žalobce opírá svoji žalobou zejména o skutečnost, že Plzeňská banka a.s. umožnila změnu podpisových vzorů k účtům C.S.Fondů ve prospěch osob, které nebyly oprávněny za tyto fondy jednat, a to jak z hlediska a) ust.§ 709 odst.1 obchodního zákoníku, podle kterého banka z peněžních prostředků na běžném účtu uskutečňuje platby určeným osobám na základě písemného příkazu majitele účtu, tak z hlediska b) ust.§ 8 odst.9 zákona č.248/1992 Sb. o IS a IF v tehdy platném znění, z něhož vyplývá, že k oprávnění členů představenstva jednat za společnost je třeba souhlasu orgánu státního dozoru (ministerstva) s jejich volbou nebo jmenováním.

a) Stanovisko žalobce podporuje pravomocné rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 24.5.1999, kterým prohlásil jmenování pánů Franty, Hártla a Javory ruskou firmou KOS-MOS Ltd. do představenstva C.S.Fond a.s. investiční společnost za n e p l a t n é . KOS v Praze pak v odůvodnění svého rozhodnutí mj. konstatuje, že notářský zápis ze dne 3.3.1997 nese takovou právní vadu, pro kterou nemůže být považován za veřejnou listinu. PB a.s. na druhé straně namítá, že nebyla oprávněna zkoumat platnost uvedeného notářského zápisu, který měl v té době statut veřejné listiny.

b) Stanovisko žalobce podporuje pravomocné rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 18.11.1997, č.j.: 101/88386/1997, kterým byla PB a.s. udělena pokuta ve výši 1 mil. Kč za porušení povinností depozitáře, když PB a.s. neodmítla provést pokyn, který odporoval zákonu a byl vydaný neoprávněnou osobou, a tuto skutečnost neoznámila ministerstvu.

Stanovisko žalobce dále podporuje právní rozbor Prof. JUDr. Jana Dědiče ze dne 1.2.1999, který rozlišuje platnost a účinnost volby nebo jmenování členů představenstva investiční společnosti s tím, že bez souhlasu ministerstva není tato volba či jmenování účinná a tyto osoby nemohou za investiční společnost jednat.

PB a.s. dále porušila zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který bance mj. ukládá oznámit neobvyklý obchod a pozdržet jeho provedení. To PB a.s. neučinila, ačkoliv sama v dopise ze dne 5.3.1997, adresovaném C.S.Fond a.s. IS, výslovně označuje příkazy k úhradě cca 1,3 mld. Kč za „neobvyklé finanční transakce“ ve smyslu výše uvedeného zákona. PB a.s. převodem cca 1,3 mld. Kč pravděpodobně ohrozila i svoji likviditu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a opatření ČNB č.11/1996 o pravidlech likvidity.

Výše uvedenými pravomocnými rozhodnutími KOS v Praze a MF je KS v Hradci králové podle ust. § 135 odst.1 o.s.ř. vázán. Neměl by tedy zkoumat, zda došlo ze strany PB a.s. k porušení povinností depozitáře, ale zda toto porušení bylo hlavní příčinou vzniku škody na majetku C.S.Fondů.

Důležitým vodítkem pro KS v Hradci Králové nepochybně bude zatím nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5.1.2001 a jeho odůvodnění ve věci „vytunelování“ C.S.Fondů (sp.zn. 2 T 9/2000), kdy již ve výroku o vině obžalovaných považoval za nutné zmínit nekvalifikovaný postup Plzeňské banky a.s., která svým jednáním umožnila vznik rozsáhlé škody na majetku C.S.Fondů.

V současné době je celý spis u Vrchního soudu v Praze, který rozhoduje o dovolání Plzeňské banky a.s. proti rozhodnutí KS v H.Králové, který do řízení na straně žalobce připustil vedlejšího účastníka ing. Vladimíra Vopata.

Žaloba na stát

AKRO IS dále žaluje Český stát zastoupený Ministerstvem spravedlnosti o náhradu škody ve výši 1 114 275 017,- Kč s příslušenstvím, způsobenou nesprávným úředním postupem notáře. Tento spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 21C 44/2000 a byl usnesením soudu ze dne 16.11.2000 přerušen až do pravomocného rozhodnutí KS v Hradci Králové ve shora uvedené věci náhrady škody.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Den spoření: co byla střádanka a jak šetřil Palacký i lidé za socialismu

Vkladní knížka Františka Palackého

Pokud patříte k lidem, kterým se daří šetřit, máte důvod k oslavě, 31. říjen je totiž Světovým dnem spoření. Ve...

Finanční produkty roku 2018: na špici jsou Air bank, Equa, UCB i mBank

Ilustrační snímek

V soutěži o nejlepší finanční produkty roku 2018 zvítězila mezi bankami v kategorii běžných účtů Equa bank. Air Bank má...

Pošta chystá opět velké změny, bude doručovat zásilky jednou týdně?

Pošta chystá opět velké změny, bude doručovat zásilky jednou týdně?

Kurzy.cz Česká pošta chce šetřit, a proto chystá velké změny v doručování zásilek. Adresátům se ale její návrhy nejspíš moc líbi...

Najdete na iDNES.cz