Stručné informace o soudních sporech

  11:59aktualizováno  11:59
Žaloba na PB a.s.

Žalobou ze dne 15.5.1997 ve znění pozdějších doplnění a vyjádření se žalobce (AKRO IS a.s. dříve C.S.Fond a.s. IS) domáhá na žalovaném č.1 a č.2 (UMANA s.r.o a Plzeňská banka a.s.), aby společně a nerozdílně zaplatily částku 1 236 284 000,- s příslušenstvím. Po vrácení části finančních prostředků ze zahraničí byla žalovaná částka snížena na 1 114 275 017,- Kč. Řízení je neveřejné a probíhá před Krajským soudem v Hradci Králové.

Žalobce opírá svoji žalobou zejména o skutečnost, že Plzeňská banka a.s. umožnila změnu podpisových vzorů k účtům C.S.Fondů ve prospěch osob, které nebyly oprávněny za tyto fondy jednat, a to jak z hlediska a) ust.§ 709 odst.1 obchodního zákoníku, podle kterého banka z peněžních prostředků na běžném účtu uskutečňuje platby určeným osobám na základě písemného příkazu majitele účtu, tak z hlediska b) ust.§ 8 odst.9 zákona č.248/1992 Sb. o IS a IF v tehdy platném znění, z něhož vyplývá, že k oprávnění členů představenstva jednat za společnost je třeba souhlasu orgánu státního dozoru (ministerstva) s jejich volbou nebo jmenováním.

a) Stanovisko žalobce podporuje pravomocné rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 24.5.1999, kterým prohlásil jmenování pánů Franty, Hártla a Javory ruskou firmou KOS-MOS Ltd. do představenstva C.S.Fond a.s. investiční společnost za n e p l a t n é . KOS v Praze pak v odůvodnění svého rozhodnutí mj. konstatuje, že notářský zápis ze dne 3.3.1997 nese takovou právní vadu, pro kterou nemůže být považován za veřejnou listinu. PB a.s. na druhé straně namítá, že nebyla oprávněna zkoumat platnost uvedeného notářského zápisu, který měl v té době statut veřejné listiny.

b) Stanovisko žalobce podporuje pravomocné rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 18.11.1997, č.j.: 101/88386/1997, kterým byla PB a.s. udělena pokuta ve výši 1 mil. Kč za porušení povinností depozitáře, když PB a.s. neodmítla provést pokyn, který odporoval zákonu a byl vydaný neoprávněnou osobou, a tuto skutečnost neoznámila ministerstvu.

Stanovisko žalobce dále podporuje právní rozbor Prof. JUDr. Jana Dědiče ze dne 1.2.1999, který rozlišuje platnost a účinnost volby nebo jmenování členů představenstva investiční společnosti s tím, že bez souhlasu ministerstva není tato volba či jmenování účinná a tyto osoby nemohou za investiční společnost jednat.

PB a.s. dále porušila zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který bance mj. ukládá oznámit neobvyklý obchod a pozdržet jeho provedení. To PB a.s. neučinila, ačkoliv sama v dopise ze dne 5.3.1997, adresovaném C.S.Fond a.s. IS, výslovně označuje příkazy k úhradě cca 1,3 mld. Kč za „neobvyklé finanční transakce“ ve smyslu výše uvedeného zákona. PB a.s. převodem cca 1,3 mld. Kč pravděpodobně ohrozila i svoji likviditu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a opatření ČNB č.11/1996 o pravidlech likvidity.

Výše uvedenými pravomocnými rozhodnutími KOS v Praze a MF je KS v Hradci králové podle ust. § 135 odst.1 o.s.ř. vázán. Neměl by tedy zkoumat, zda došlo ze strany PB a.s. k porušení povinností depozitáře, ale zda toto porušení bylo hlavní příčinou vzniku škody na majetku C.S.Fondů.

Důležitým vodítkem pro KS v Hradci Králové nepochybně bude zatím nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5.1.2001 a jeho odůvodnění ve věci „vytunelování“ C.S.Fondů (sp.zn. 2 T 9/2000), kdy již ve výroku o vině obžalovaných považoval za nutné zmínit nekvalifikovaný postup Plzeňské banky a.s., která svým jednáním umožnila vznik rozsáhlé škody na majetku C.S.Fondů.

V současné době je celý spis u Vrchního soudu v Praze, který rozhoduje o dovolání Plzeňské banky a.s. proti rozhodnutí KS v H.Králové, který do řízení na straně žalobce připustil vedlejšího účastníka ing. Vladimíra Vopata.

Žaloba na stát

AKRO IS dále žaluje Český stát zastoupený Ministerstvem spravedlnosti o náhradu škody ve výši 1 114 275 017,- Kč s příslušenstvím, způsobenou nesprávným úředním postupem notáře. Tento spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 21C 44/2000 a byl usnesením soudu ze dne 16.11.2000 přerušen až do pravomocného rozhodnutí KS v Hradci Králové ve shora uvedené věci náhrady škody.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

První koloběžku mu vyrobil tatínek, dnes mají obrat 120 milionů

Marek Kostka otec, Marek Kostka syn

Rodinná firma KOSTKA – kolobka vyrostla společně se stále rostoucí oblibou koloběžkování. Své produkty, které si od...

O penzijní spoření se v Česku zvedá zájem. Účastnické fondy vynášejí

ilustrační snímek

Češi začínají brát spoření na důchod opět víc do svých rukou. Zvedá se zájem o doplňkové penzijní spoření v...

Peníze z fondu jde vybírat kdykoli. Zrušit rovnou i smlouvu je chyba

ilustrační snímek

Investiční odborníci se shodují, že nejčastější chybou tuzemských investorů je, když prodávají své nakoupené podílové...

KOMENTÁŘ: Recese je jistá, krize bude třešinka na dortu

Martin Mašát

Titulek podle ekonoma Martina Mašáta prodává. Proto se poslední dobou vyrojilo mnoho ekonomů a analytiků, kteří vědí,...

Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co...

Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení....

Další z rubriky

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Ilustrační snímek

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Mít doma staré neplatné bankovky může být terno, draží se i padělky

Nejvzácnější je pětitisícikoruna z roku 1919.

Naše koruna, tedy přesněji ta československá a navazující česká, slaví sto let. Za některými státovkami a bankovkami...

Zmapováno: které spořicí účty zhodnotí vklady střadatelů nejvíce

ilustrační snímek

Úrokové sazby na spořicích účtech se u některých bank mírně zvedají. U nejlepších lze dosáhnout na úročení v rozpětí...

Jediné řešení všech finančních krizí

Jediné řešení všech finančních krizí

Kurzy.cz Jak jsem tu nedávno zmiňoval, Albert Einstein se vyjadřoval v tom duchu, že žádný vážný problém nelze vyřešit na té úro...

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ VÝROBY

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz