Přijde kvalitní dozor nad finančním trhem?

aktualizováno 
Modely regulace finančních trhů a dozoru nad nimi se v jednotlivých státech výrazně liší, a to zejména v důsledku ekonomické situace a historicky podmíněných institucionálních zvláštností. Neexistuje tedy žádný univerzálně akceptovaný model. Ani na úrovni Evropského společenství nebyly vydány předpisy směřující k harmonizaci organizačního uspořádání dozoru nad finančním trhem. Volba je tedy plně v kompetenci států. Co se chystá u nás a jaké změny to bude znamenat?
Peníze

Peníze | foto: 

V ČR je státní dozor nad finančním trhem dosud uspořádán sektorově do 4 orgánů - České národní banky (ČNB - bankovní dohled), Komise pro cenné papíry (dozor nad kapitálovým trhem), Ministerstva financí (dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Ačkoli ve světě až donedávna jednoznačně převládalo sektorové uspořádání dozorových institucí, lze od 90. let 20. století sledovat výrazný trend směřující k integraci do jediné dozorové instituce (např. VB, Irsko, Kanada, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko). Kromě toho došlo v řadě zemí k částečné integraci dozoru.

Argumenty na podporu integrovaného dozoru

Jako argumenty pro integraci lze uvést především rostoucí provázanost jednotlivých odvětví finančního trhu a s tím související potřebu, aby odpovědnost za fungování dozoru byla koncentrována v rámci jedné instituce a zároveň jednoznačně vymezena. V případě sektorového uspořádání se zpravidla nelze vyhnout překrývání dozorové činnosti ze strany různých orgánů, nebo naopak vzniku „šedých zón“, kdy některé činnosti nejsou dozorovány žádnou z institucí. Integrovaný dozor dále umožňuje vyšší účinnost - napomáhá výměně a efektivnímu využití informací z různých dozorovaných oblastí. Integrace dozoru je zpravidla doprovázena sjednocením dozorových (a často také legislativních) standardů, což přispívá k větší právní jistotě účastníků finančního trhu a ke stabilitě trhu jako celku.

Hysterie (c) profimedia.cz/corbis

Bojí se české společnosti burzy? Proč nechtějí vstupovat na kapitálový trh?
Více ZDE.

V souladu s těmito trendy probíhaly i v ČR úvahy o integraci dozoru nad finančním trhem. Jejich výsledkem se stalo usnesení vlády č. 452 ze 12.5.2004, kterým vláda schválila koncepci integrace dozoru do jediné instituce. Mělo jí být dosaženo postupně ve dvou etapách. V rámci první (měla proběhnout k 1.1.2006) měl být státní dozor nad družstevními záložnami převeden na ČNB a nad kapitálovým trhem, pojišťovnami a penzijními fondy svěřen Komisi pro finanční trh, vybudované na základě Komise pro cenné papíry. Ve druhé (měla nastat cca v roce 2010) měl být dozor nad finančním trhem soustředěn do jediné instituce.

V souladu s výše uvedeným usnesením připravilo Ministerstvo financí vládní návrh zákona, jehož cílem byla realizace první etapy integrace. Návrh schválila vláda 25.5.2005. První čtení proběhlo na schůzi Poslanecké sněmovny 21.6.2005 a návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a stálé komisi pro bankovnictví. K projednání však dosud nedošlo. Výše zmíněné usnesení vlády představovalo kompromis mezi zúčastněnými dozorovými orgány. Konkrétní představy o podobě jednotné dozorové instituce měly být upřesněny teprve po roce 2006. Ovšem jednání mezitím ukázala společnou vůli provést již v první etapě úplnou integraci dozoru do jediné instituce, kterou má být ČNB.

Proč v jedné etapě a proč do ČNB

Hlavní výhodou realizace integrace dozoru v jediné etapě je urychlení integračního procesu. Úplná integrace dozoru nad finančním trhem by podle současných předpokladů měla nastat k 1.4.2006. Pozitivní dopady integrace (i sjednocení odlišných procesních úprav, režimu udělování povolení k činnosti, posílení postavení spotřebitele na finančním trhu apod.) by se měly projevit v roce 2008, tedy s předstihem ve srovnání s původní variantou. Kromě toho bude jednorázové provedení znamenat úsporu nákladů spojených s technickým a organizačním zabezpečením procesu, a to na straně státu i účastníků finančního trhu. Další úspory přinese synergický efekt integrace, neboť dozor vykonávaný jednotnou institucí je zpravidla levnější než dozor prováděný ve stejném rozsahu a sektorově uspořádaný.

Volba ČNB je do značné míry odůvodněna především strukturou českého finančního trhu, který je tvořen převážně bankovními subjekty. Bankovní dohled je tedy převažujícím odvětvím dozorové činnosti. Integrace dozoru do ČNB dále zajistí odpovídající platové ohodnocení zaměstnanců dozorového orgánu. Integrovaný dozor soustředěný do centrální banky sice není v celosvětovém srovnání převažujícím modelem uspořádání dozorových institucí, přesto se lze zejména v posledních letech setkat s tímto způsobem integrace stále častěji (např. Irsko, Slovensko, Singapur, Spojené arabské emiráty).

Spolu s integrací dozoru se s účinností od 1.4.2006 předpokládají i změny v procesu přípravy právních předpisů upravujících finanční trh. Odpovědnost za přípravu primární legislativy (zákonů) bude bez výjimky svěřena Ministerstvu financí (ČNB se bude na přípravě podílet ve formě expertní spolupráce). Návrhy sekundární legislativy (prováděcí právní předpisy) budou naopak připravovány ČNB za expertní spolupráce Ministerstva financí.

Vše o kauze OVB - Helvag: ukradené stamiliony. Chcete vědět, jak se vyvíjí kauza s klienty, kteří si koupili od OVB "výhodnou investici"? Klikněte ZDE.

Předpokládaný výkon dozorových pravomocí v rámci ČNB

Vnitřní organizační a funkční členění ČNB v rámci výkonu dozorových pravomocí je plně v kompetenci ČNB. Lze předpokládat, že minimálně v době bezprostředně po integraci bude zachováno vnitřní členění na 3-4 sekce reflektující odvětvovou strukturu dozoru.

Zákon o ČNB vytvoří nový orgán, Výbor pro finanční trh, v němž zasedne 7 členů:

a)  člen bankovní rady s dohlížecí působností nad útvary vykonávajícími dozor (určený rozhodnutím bankovní rady),
b)  dva zástupci Ministerstva financí jmenovaní ministrem financí,
c) tři uznávaní odborníci na problematiku finančního trhu, jeho regulaci a dozoru volení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny z kandidátů navržených profesními organizacemi po vyjádření ČNB a Ministerstva financí,
d)  finanční ombudsman (do jeho vzniku finanční arbitr).

Výbor nebude fungovat jako exekutivní orgán, ale jako poradní orgán pro otázky dozoru při ČNB. Nebude disponovat žádnými pravomocemi při vydávání správních rozhodnutí. Výbor bude tedy koncipován jako orgán zabývající se obecnými politikami, koncepcemi a metodikou dozoru, nikoliv jednotlivými případy (s výjimkou těch, které mají systémové důsledky).

Nově zamýšlený postup při integraci dozoru by měl být realizován tak, že ČNB a Ministerstvo financí společně vypracují pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona k realizaci první etapy integrace, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Zákon by měl nabýt účinnosti k 1.4. 2006.

Do roku 2008 bude připraven nový zákon o ČNB a nový zákon o dozoru nad finančním trhem, jenž by měl obsahovat komplexní úpravu výkonu dozoru, zejména jeho procesních aspektů. Revizi budou podrobeny i jednotlivé zákony upravující různá odvětví finančního trhu. Velká pozornost bude věnována otázce posílení postavení spotřebitele. S využitím zahraničních zkušeností bude do roku 2008 vybudována nová instituce, pracovně označovaná jako finanční ombudsman, která převezme agendu ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Zdroj: materiál Ministerstva financí

Co si myslíte o dozoru nad finančním trhem v ČR? Přijdou vám chystané změny dobré? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Odborník: Banku v mobilu a své peníze si ohrožují sami lidé

Praha, 22.08.18 Přemysl Semerád, bezpečnostní odborník odborníkem na mobilní...

Mobilnímu bankovnictví přichází na chuť stále více lidí, je totiž možné mít své peníze a účet v bance vždy pod...

Úročení vkladů v bankách moc neroste, ekonomická pravidla nefungují

Ilustrační snímek

Základní úrokové sazby v Česku rostou již druhým rokem. Naposledy je centrální banka zvýšila v září. Ekonomická teorie...

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

Kurzy.cz Oblíbené letní turistické letovisko Bibione zavádí jako první v celé Itálii úplný zákaz kouření na všech plážích. Novin...

Najdete na iDNES.cz