Kde je možné naspořít nejvíce?

aktualizováno 
Málokdo je v současné době ochoten zhodnocovat peníze na spořících produktech s dlouhodobým horizontem. Proto také leží neuvěřitelné množství peněz na běžných účtech a krátkodobých termínovaných vkladech, které však slibují pouze mizivý výnos. Existují ovšem daleko zajímavější spořící produkty, které přinášejí zajímavé zhodnocení, aniž byste narazili na problém s likviditou.

 

Až neuvěřitelný počet klientů bank v současné době nechává své peníze na běžných účtech. Proč? Důvodů může být celá řada: neznalost investičních a spořících produktů, přehnaný strach z rizik, nedůvěra v rychlost likvidity apod. Přitom téměř každá velká banka vám dnes nabídne hned několik zajímavých možností, jak volné finanční prostředky zhodnocovat a záleží jen na vás, který z nich vám nejvíce vyhovuje.

 

Patrně nejvíce využívanými spořícími produkty jsou již celá léta termínované vklady, a to především ty s nejkratším horizontem, tedy do 1 měsíce. Na termínovaných vkladech leželo koncem loňského roku celých 570 mld. korun od tuzemských domácností. Ale proč vlastně? Vždyť termínované vklady ať už méně či více omezují likviditu spořených peněz. Existují přeci mnohem zajímavější spořící cíle, které slibují až dvakrát vyšší výnos a vaše peníze vám umožňují použít bez jakýchkoliv omezení. O kterých produktech je řeč? Mluvíme o spořících účtech.

 

Idea bank je taková, že by měl klient na spořící účet přesouvat veškeré volné peníze, aby na běžném účtu (bývá úročen pouze nepatrně) neztrácely hodnotu. To mu banky často umožňují automaticky, díky takzvanému převodu nadlimitních částek na běžném účtu. Jednoduše, když víte bezpečně, že každý měsíc potřebujete z účtu vyčerpat například maximálně 10 000 korun, domluvíte se s bankou, a veškeré finance nad tuto sumu, které přijdou během měsíce na váš běžný účet, se z něj automaticky přelijí na účet spořící. To však samozřejmě není povinnost. Na spořící účet můžete vložit jednorázově nebo i pravidelně libovolnou sumu peněz.

 

Různé podmínky si žádají důkladný výběr

 

Spořící účty umožňují banky stejně jako termínované vklady zakládat zdarma. Bez poplatků je také u všech větších bank jejich vedení. Co však bývá někdy zpoplatněno, to jsou výpisy z účtů.

 

Hledáte informace o běžných účtech? Navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Spořící účty jsou často přímo spojeny s běžnými účty, například v rámci balíčků služeb, které jsou v současné době tak moderní. Některé banky kladou povinnost, abyste u nich měli současně se spořícím účtem zřízený také běžný účet, což vám může po právu připadat jako překážka.

 

Likvidita hraje významnou roli

 

Spořící účty je možné rozdělit do tří základních skupin podle likvidity. První z nich zahrnuje takový typ spořících účtů, které nejsou vůbec termínované a výše úročení nezohledňuje výši vkladu. Tento typ je ideální především pro toho, kdo si není jist, zda si může dovolit uložit peníze na pevnou lhůtu bez toho, aby na ně mohl v případě potřeby sáhnout. Navíc pro toho, kdo chce získat zajímavý výnos i z nižších částek (například v řádech desítek tisíc korun). Do této skupiny patří Oranžové konto ING Bank, Spořící účet GE Capital Bank a S-konto HVB Bank.

 

Dalo by se očekávat, že tyto spořící účty nebudou přinášet zajímavý výnos, ale pozor na výjimky. Výší výnosu je v této skupině dominantní spořící účet ING Bank. Oranžové konto je totiž úročeno celými 2 %. Naopak Spořící účet GE Capital Bank zosobňuje účet, který je úročen nejméně – nese pouze 0,5 %. Navíc klade důraz na nutnost vedení běžného účtu u GE Capital Bank. I tento spořící účet však má své kvality. 

 

Předně je možné jej propojit s běžným účtem tak, že se vám budou přelévat nejen  nadlimitní částky z běžného účtu na spořící, ale i naopak. Jakmile se dostanete na běžném účtu pod určitý limit zůstatku, autiomaticky se vám na něj přesunou peníze z účtu spořícího, čímž se zvýší částka, kterou budete moci volně disponovat. Další jeho výhodou je měsíční připisování úroků. Tím se zvyšuje výnos z vkladu. Poslední výhodou je možnost spořit již od minimálních částek. ING Bank a HVB Bank vyžadují minimální vklad ve výši 10 000 korun (ING Bank vyžaduje minimálně 10 000 korun, aby byly peníze úročeny zmíněnými 2 %).

 

Úrokové sazby na spořících účtech
Banka 100 tis. Kč na 1 týden 100 tis. Kč na 3 měs. 100 tis. Kč na 12 měs. 1,5 mil. Kč na 1 týden 1,5 mil. Kč na 3 měs. 1,5 mil. Kč na 12 měs. Max.  úrok. sazba Podmínky pro získ. max. úroku
ING Bank Oranžové konto 2% 2% vždy
Union banka  U-konto 1,4% 1,7% 1,95% 2% 2,3% 2,55% 2,55% od 500 tis. Kč na 12 měs.
Raiffei- senbank Efekt konto 1,2% 2,1% 2,1% vklad nad 1 mil. Kč
Pošt. spoř. Spořící vklad. účet 1,2% 1,25% 1,3% 1,2% 1,25% 1,3% 1,3% vklad na 12 měs.
HVB Bank S-Konto 1,2% 1,2% vždy
Živno- banka Spořící účet 1,02% 1,02% nelze 1,52% 1,62% nelze 1,63% od 1 mil. Kč na 6 měs.
ČSOB Spořící účet 0,85% 1,05% 1,05% 1,75% 1,9% 1,9% 2,8% od 3 mil. Kč na 4 roky
Komerční banka Sporoúčet 0,79% 1,54% 1,54% vklad od 1 mil. Kč 
Česká spořitelna Spořitelní vklad 0,55% 0,7% 0,8% 1,55% 1,65% 1,7% 2,35% nad 500 tis. Kč na 4 roky
GE Cap. Bank Spořící účet 0,5% 0,5% vždy
 

Zdroj: tisková oddělení bank

 

Druhou skupinou jsou spořící účty, které sice ještě nejsou termínované, ale výše vkladu hraje významnou roli. Sem patří Efekt konto Raiffeisenbank a Sporoúčet Komerční banky. Rozdíl mezi těmito dvěma produkty je zásadní. Efekt konto slibuje podstatně zajímavější výnos a nevyžaduje výpověď měsíc před plánovaným vyzvednutím vkladu, jak je tomu v případě Sporokonta. Rozdíl ve výnosu může mezi těmito dvěma účty dosáhnout i více než 0,5 procentního bodu.

 

Třetí a poslední skupinou jsou spořící účty, které jsou daleko blíže termínovaným vkladům. Výše jejich úročení se odvíjí nejen od výše vkladu, ale současně i od délky termínování vkladu. Tradičně platí, že na čím delší dobu vklad zafixujete, tím vyšší úrok vám přinese. Znamená to, že zajímavějších výnosů je možné dosáhnout až při delší době fixace vkladu, což klade důraz na vaši jistotu, že své peníze nebudete

Jaký je základní rozdíl mezi termínovaným vkladem a spořícím účtem?

Na spořící účet je možné kdykoli přikládat peníze.

určitě po celou dobu vkladu potřebovat. V takovém případě se však vyplatí úplně jiné, spíše investiční produkty. Pokud se však přeci jen rozhodnete pro delší fixaci peněz na tomto typu spořících účtů, musíte být připraveni na určité nesnáze. Ty vyplývají ze situace, kdy budete potřebovat své peníze použít před koncem nastaveného termínu. Za tento krok totiž bance zaplatíte dosti nepříjemné sankce (až 5 % z vybírané částky – příklad spořícího účtu Union banky). V nejhorším případě peníze před koncem fixace vůbec neuvidíte (příklad spořícího účtu České spořitelny).

 

Jedinou možností, jak se můžete v daný moment dostat k penězům, a to bez zaplacení sankcí, je sáhnout po některém z úvěrových produktů příslušné banky. Díky vkladu totiž máte možnost získat daleko příznivější úrokovou sazbu, než banka nabízí obecně (přesně tak to funguje u spořícího účtu České spořitelny). Union banka vám pro tento případ nabídne takzvanou bezúročnou půjčku, o které se můžete dočíst v článku, který naleznete ZDE.

 

Do této skupiny patří Spořící účet ČSOB, U-konto zmíněné Union banky, Spořící vkladní účet Poštovní spořitelny, Spořící účet Živnostenské banky a Spořitelní vklad České spořitelny. Pokud bychom si chtěli naznačit, který z těchto produktů je nejzajímavější, pak na první místo můžeme postavit účet Union banky. Nejenže nese nejvyšší výnos z této skupiny, ale navíc nevyžaduje běžný účet u stejného finančního ústavu a umožňuje spořit již od 200 korun (minimální počáteční vklad). Poslední, avšak neméně významnou výhodou U-konta, je měsíční připisování úroků. Podobné podmínky, ovšem s nižším úročením vkladů a nutností běžného účtu u příslušné banky, nabízí Poštovní spořitelna. Ostatní výše zmíněné spořící účty, lze označit za mnohem méně výhodné.

 

Zajímají-li vás podmínky jednotlivých bank a jejich spořících účtů, nabízíme vám jejich přehled v následující přehledné tabulce: 

 

Podmínky bank k jejich spořícím účtům
Banka Ter- míno- vání spoř. účtu Min. výše poč. vkl. Ne- měn. úrok po dobu vkl. Nut. běž. účtu té samé banky Četnost připis. úroků Revol- ving Poplatek za roční výpis poštou
ČSOB Spořící účet ano 5 000 Kč ano ne1) měs.2) ano 0 Kč
Poštovní spořitelna Spořící vklad. účet ano 200 Kč ano ano měs.2) ano 0 Kč
Česká spořitelna Spořitelní vklad ano 5 000 Kč ano ne při každé splat. účtu3) ano 0 Kč
GE Capital Bank Spořící účet ne není ano ano měs. - 0 Kč
HVB Bank S-Konto4) ne 10 000 Kč ne ne ročně - 12 Kč/měs. výpis
Komerční banka Sporoúčet ne5) 5 000 Kč ne ne čtvrtlet. - 0 Kč
Raiffeisenbank Efekt konto ne 5 000 Kč ne ne čtvrtlet. - 15 Kč
Union banka U-konto ano 200 Kč ne ne měs. ne 0 Kč
Živnobanka Spořící účet ne 5 000 Kč ne ano čtvrtlet. - 10 Kč
ING Bank Oranžové konto ne není6) ne ne čtvrtlet. - 0 Kč

 

 Pozn.:

1) pouze při výpovědní lhůtě 2 až 7 dní

2) pro výpovědní období do 6 měsíců, jinak čtvrtletně

3) pouze pro dobu uložení do 12 měsíců, jinak čtvrtletně

4) min. částka pro další vklad na spořící účet je 1 000 Kč

5) ale je nutná výpověď měsíc před výběrem

6) úroky se však připisují pouze při zůstatku nad 10 000 Kč

 

Zdroj: tisková oddělení bank

 

Vyplatí se, nebo nevyplatí?

 

Pokud právě vy jste typem střadatele, který se bojí zafixovat peníze na jakoukoli delší dobu, ale na druhou stranu nechcete své peníze nechat ležet na běžném účtu (úročení běžných účtů se v průměru pohybuje okolo 0,4 %), pak právě pro vás může být spořící účet tou správnou volbou.  Výhodnost spořících účtů oproti běžným účtům se ještě násobí s vyšší inflací. Navíc, nejen z pohledu na dobu zafixování peněz, ale i z pohledu na riziko se jeví spořící účty jako zajímavá možnost. Jen je dobré dát pozor na problémy, které jsou spojené s předčasným výběrem na termínovaných spořících účtech.

 

Myslíte si, že je některý ze zmíněných spořících účtů vhodný právě pro vás? Který se vám líbí nejvíce a proč? Těšíme se na vaše názory.

 

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Spočítáno: Kolik vlastních peněz potřebujete při žádosti o hypotéku

Ilustrační snímek

Pokud uvažujete o koupi bytu na hypotéku, není to levná záležitost. Víte, kolik peněz musíte mít ve vlastních zdrojích?

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Koupil nový telefon a zjistil, že je používaný. Reklamaci e-shop zamítl

Ilustrační snímek

Nákup na internetu má své výhody, ale ne vždy. Například když nám prodejce zamítne reklamaci a jeho zdůvodnění je...

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Odborník: Banku v mobilu a své peníze si ohrožují sami lidé

Praha, 22.08.18 Přemysl Semerád, bezpečnostní odborník odborníkem na mobilní...

Mobilnímu bankovnictví přichází na chuť stále více lidí, je totiž možné mít své peníze a účet v bance vždy pod...

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

Kdo je bankovní tradicionalista a kdo digitální dobrodruh

Ilustrační snímek

Význam digitálního bankovnictví roste. Přichází mu na chuť stále víc lidí i v Česku. Internetové bankovnictví u nás...

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Kurzy.cz Sociální demokracie chce zkrátit pracovní dobu ze 40 hodin týdně jen na 37,5. Podle ČSSD by se tak zvýšila produktivita...

Najdete na iDNES.cz